2020 PROJE DÖNEMİ OSMANGAZİ STAJ KONSORSİYUMU PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ADI-SOYADI TABAN PUAN

YABANCI DİL PUANI (%20)

İLK KEZ GİDİLEN

ÜNİVERSİTE GİDİLECEK ÜLKE İLK KEZ KATILIM

ÖNCEKİ FAALİYETLER

ERASMUS+ BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞ

Ü

2019-2020 DÖNEMİ BİRİME GELEN ÖĞRENCİ/PERSONEL

DERS VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAYAN PERSONEL

ENGEL DURUMU

GAZİ PERSONEL ŞEHİT/GAZİ

YAKINI AYNI PROJE DÖNEMİNE AİT

FAALİYETLER TOPLAM

PUAN SONUÇ

1 İh*** KÜ******** 30 16,8 0 HIRVATİSTAN 0 -12 0 0 10 0 0 0 44,8 ASİL

2 Al* Em** VA*** 30 18,75 0 İSPANYA 0 -14 0 0 10 0 0 0 44,75 ASİL

3 Me**** Sa** AL***** 30 8,25

5 (Kaunas Forestry and Environmental Engineering

University of Applied Sciences) LİTVANYA 0 -22 0 0 10 0 0 0 31,25 ASİL

4 Yu*** Em** BE*** 30 5,75 0 POLONYA 0 -20 0 0 10 0 5 0 30,75 ASİL

5 Me*** ÇA***** 30 0 0 HIRVATİSTAN 0 -20 0 0 10 0 0 0 20 ASİL

2020 proje dönemi Osmangazi Staj Konsorsiyumu Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında alınan başvurular değerlendirilmiş ve ilanımızda belirtildiği şekilde yerleştirme kriterlerine uygun olarak toplam başarı puanına göre hibe dağıtımı yapılmıştır.

“ASIL” olarak ilan edilen personelimizin değişim hakkından vazgeçmesi halinde feragat dilekçesini 26 Mart 2021 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Birimi’ne ulaştırması gerekmektedir. Bu tarihten sonra mücbir sebep olmaksızın hakkından vazgeçen personelimiz, bir sonraki değerlendirmede hareketlilikten faydalanmış sayılacak ve toplam puanında kesinti yapılacaktır.

Sonuçlara yapılacak itirazların en geç 26 Mart 2021 günü mesai bitimine kadar yazılı olarak Uluslararası İlişkiler Birimine (UİB) iletilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2020 PROJE DÖNEMİ OSMANGAZİ STAJ KONSORSİYUMU PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :