LİSANS DURUMU: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, , 100 üzerinden ortalama ile Fakülte derecesi.

Tam metin

(1)

ADI VE SOYADI : Av. VOLKAN SIRABAŞI

DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 31.08.1976-Ankara NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER: Sivas-Gürün

LİSANS DURUMU: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1995 - 1999, 100 üzerinden 84.09 ortalama ile Fakülte derecesi.

YÜKSEK LİSANS DURUMU: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı (Medeni ve Borçlar Hukuku Bilim Dalı), 2002, Özel Hukuk Bilim Uzmanı Ünvanı (LL.M.)

DOKTORA DURUMU: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında Devam Etmekte.

MESLEK DURUMU

1 - T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Adli Yargı Hakim-Savcı Adayı, 2000-2002.

2- T.C. Adalet Bakanlığı Sakarya Cumhuriyet Savcısı, 2002-2003.

3- T.C. Kamu İhale Kurumu (KİK) Kamu İhale Uzmanı, 2003- 2011.

4- Ankara Barosu Kamu İhale Hukuku Sertifika Programı Öğretim Görevlisi, 2007- 2010.

5- Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu İhale Hukuku Dersi Öğretim Görevlisi, 2008-Devam.

6- T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Yönetim Okulu Komutanlığı Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku Dersleri Öğretim Görevlisi, 2009-2010.

7- Türkiye Barolar Birliği Kamu İhale Hukuku İleri Eğitim Programı Öğretim Görevlisi ve Moderatörü, 2011- Devam.

TEBLİĞ SUNUMU YAPTIĞI ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULTAY, ÇALIŞTAY VE SEMPOZYUMLAR

(2)

1- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Haydarpaşa Kampüsü) Sağlık Hukuku Sempozyumu “Kamu İhalelerinde Rekabet” konusunda Tebliğ Sunumu (02 Mayıs 2008).

2- T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, E-Sağlıkta Kişisel Verilerin Güvenlik ve Mahremiyeti Hukuk Çalıştayı (Kızılcahamam) “Kişisel Verilerin Korunması” konusunda Tebliğ Sunumu (26-28 Mart 2008) (25-27 Ağustos 2008).

3- Ankara Barosu, Kamu İhale Mevzuatındaki Değişiklikler Paneli, 08 Ocak 2009, Ankara

4- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kamu İhale Mevzuatı Yapım İşleri İhaleleri Paneli, 01 Nisan 2009, Ankara.

5- Erzincan Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim Hukukunun Son On Yılı Sempozyumu, “Elektronik İhale ve EKAP” konusunda Tebliğ Sunumu (Erzincan, Mayıs 2010).

6- Tıp Bilişimi Derneği, VII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, “Elektronik İhale ve EKAP”

konusunda Tebliğ Sunumu (Mağosa-KKTC, Ekim 2010).

7- Ulusal E. Kimlik & E. Pasaport Konferansı, “Elektronik İhale ve EKAP” konusunda Tebliğ Sunumu (İstanbul, Ekim 2011).

8- Tıp Bilişimi Derneği, VIII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, “Kamu İhale Mevzuatı”

konusunda Tebliğ Sunumu (Antalya, Kasım 2011).

9- Muğla Barosu, Kamu İhale Hukuku Eğitim Semineri (Muğla, Ocak 2012).

10- Özyeğin Üniversitesi, Kamu İhale Hukuku Semineri (İstanbul, Ekim 2012).

11- Muğla Barosu, Kamu İhale Hukuku Eğitim Semineri (Muğla, Şubat 2013).

YAYINLARI

1- Güncel Mevzuat Dergisi, Doç. Dr. Leyla Keser BERBER ile ortak e-İhale Projesinin Gerçekleştirilmesini Gerektiren İtici Güçler Makalesi, 33. Sayı, Eylül 2008.

2- Açıklamalı ve İçtihatlı Kamu İhale Mevzuatı Kitabı, Adalet Yayınevi, Ankara 2009.

3- İnşaat Sanayi Dergisi (İNTES), Kamu İhale Mevzuatında Şikayet ve İtirazen Şikayet Makalesi, Sayı: 114, Temmuz-Ağustos 2009, sayfa 94-97.

4- Gaz Dünyası Dergisi, Kamu İhale Mevzuatında İhalelere Katılmaktan Yasaklama Makalesi, Sayı: 4, Yıl:2, Ocak 2010, sayfa 68-70.

(3)

5- İlaç Sektöründe Haksız Rekabet ve Rekabet Hukuku Sempozyumu Kitabı (Roche A.Ş.

Yayını), Kamu İhalelerinde Teknik Şartnamelerde Rekabet Makalesi, İstanbul 2010, sayfa 43-51.

6- Açıklamalı, Yorumlu ve İçtihatlı Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Kitabı, Adalet Yayınevi, Ankara 2010.

7- Yüklenim Dergisi (Kamu İlaç Tedarikçileri Derneği Yayın Organı), Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Makalesi, Yıl:6, Sayı:7, Kasım-Aralık 2011,sayfa 8-12.

8- Ankara Barosu Dergisi, Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Süresi, Sürenin Başlangıcı ve Hukuki Niteliği, Yıl:69, Sayı:2011/4, sayfa 371-380.

9- Kamu İhale ve Kamu Mali Yönetim Mevzuatı Kitapçığı, Adalet Yayınevi, Ankara 2012.

10- Yüklenim Dergisi (Kamu İlaç Tedarikçileri Derneği Yayın Organı), Çerçeve Anlaşma İhaleleri Makalesi, Yıl:7, Sayı:9, Haziran Temmuz 2012,sayfa 11-14.

11- Kamu İhalelerinde Dava Süreci Kitabı, Adalet Yayınevi, Ankara 2013.

KATILMIŞ OLDUĞU YURTİÇİ TOPLANTI VE EĞİTİMLER

1- Kamu İhale Kurumu I. Uluslararası Kamu Alımlarında Saydamlık ve Verimlilik Sempozyumu, Mayıs 2004, İstanbul.

2- T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hizmet Alımı İhaleleri Toplantısı, Kasım 2005, Ankara.

3- İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Sanayi Forumu Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Kamu İhale Mevzuatı Oturumu, Aralık 2005, İstanbul.

4- Türk-Alman İşbirliği Konseyi 12. Toplantısı, Ticaret Çalışma Grubu Katılımcı ve Kamu İhaleleri konusunda Konuşmacı, TOBB, Nisan 2006, Ankara.

5- Kamu İhale Kurumu II. Uluslararası Kamu Alımları Sempozyumu, Nisan 2006, İstanbul.

6- Kamu İhale Kurumu II. Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, Nisan 2008, Antalya.

7- Kamu İhale Kurumu, Eğiticilerin Eğitimi Programı, Ocak 2009, Kızılcahamam.

KATILMIŞ OLDUĞU YURTDIŞI EĞİTİMLER

1- The University Of Nottingham, Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında Avrupa Birliği Kamu Alımları Mevzuatı ile İngiltere Uygulamaları Eğitimi, Kasım-Aralık 2004, Nottingham - Londra (İngiltere).

(4)

2- Polonya Kamu Alımları Kurumu (Poland Public Procurement Office)’ nda “Türkiye’deki Kamu Alımları ve İhale Sisteminin Güçlendirilmesi” amaçlı toplantı ve çalışma eğitimi, 2005, Varşova (Polonya).

KAMU İHALE MEVZUATI ALANINDA VERMİŞ OLDUĞU EĞİTİMLER 1- T.C. Merkez Bankası, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2004.

2- T.C. Sağlık Bakanlığı, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Antalya 2004.

3- Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, İzmir 2004.

4- ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2005.

5- T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Kamu İhale Uygulamaları Seminer Hocalığı, Ankara 2005.

6- T.C. Merkez Bankası, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, İzmir 2005.

7- Ankara Sanayi Odası (ASO), Kamu İhale Uygulamaları Seminer Hocalığı, Ankara 2005.

8- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, İzmir 2005.

9- İzmir Bergama Belediyesi, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, İzmir 2006.

10- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2006.

11- Afyonkarahisar Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Afyon 2006.

12- Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Konya 2006.

13- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (TOBB ETU-SEM) Kamu Alımları Ankara Eğitimi Hocalığı, Ankara 2006.

14- İstanbul Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, İstanbul 2006.

15- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (TOBB ETU-SEM) Kamu İhale Mevzuatı İzmir Eğitimi Hocalığı, İzmir 2006.

16- PTT Genel Müdürlüğü, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2006.

17- ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2006.

18- İzmir Aliağa Belediyesi, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, İzmir 2006.

(5)

19- Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, İzmir 2006.

20- Yönetim Yatırım Danışmanlık Ltd. Şti., Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2006.

21- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (TOBB ETU-SEM) Kamu İhale Mevzuatı İzmir Eğitimi Hocalığı, İzmir 2007.

22- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (TOBB ETU-SEM) Kamu İhale Mevzuatı Ankara Eğitimi Hocalığı, Ankara 2007.

23- Manas Enerji Yönetimi A.Ş., Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2007.

24- Anadolu Üniversitesi, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Eskişehir 2007.

25- Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2007.

26- Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikaları A.Ş., Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Kızılcahamam 2007.

27- T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, İstanbul 2007.

28- T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Antalya 2008.

29- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (TOBB ETU-SEM) Kamu İhale Mevzuatı İstanbul Eğitimi Hocalığı, İstanbul 2008.

30- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (TOBB ETU-SEM) Kamu İhale Mevzuatı Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Ankara Eğitimi Hocalığı, Ankara 2008.

31- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (TOBB ETU-SEM) Kamu İhale Mevzuatı Ankara Eğitimi Hocalığı, Ankara 2008.

32- Ankara Barosu Avukatlık Akademisi Kamu İhale Hukuku Sertifika Programı Hocalığı, 2008- 2009-2010.

33- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (TOBB ETU-SEM), Sağlık Bakanlığı Özel Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, İzmir 2008.

34- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (TOBB ETU-SEM), Sağlık Bakanlığı Özel Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Kayseri 2008.

35- T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, İstanbul 2009.

36- Adıyaman Üniversitesi, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Antalya 2009.

(6)

37- Dicle Üniversitesi, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Diyarbakır 2009.

38- BOTAŞ Genel Müdürlük, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2009.

39- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (TOBB ETU-SEM) Kamu İhale Mevzuatı Ankara Eğitimi Hocalığı, Ankara 2009.

40- T.C. TRT Genel Müdürlüğü, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2009-2010.

41- Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2009.

42- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve İlgili Kuruluşları, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Antalya 2009.

43- Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Çerçeve Anlaşma ve Mal Alımı İhaleleri Mevzuatı Özel Eğitim Hocalığı, Ankara 2009.

44- Bartın Üniversitesi, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Bartın 2010.

45- T.C. Batman Valiliği, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Batman 2010.

46- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (TOBB ETU-SEM), Kamu İhale Mevzuatı Ankara Eğitimi Hocalığı, Ankara 2010.

47- Mali Yönetim Denetim, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Kıbrıs 2010.

48- Manisa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Çerçeve Anlaşma ve Mal Alımı İhaleleri Mevzuatı Eğitim Hocalığı, Manisa 2010.

49- T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, İç Denetçilere Yönelik Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Antalya 2010.

50- Türk Telekom A.Ş., Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2010.

51- T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Mali Hizmetler Uzman/Uzman Yardımcılarına Yönelik Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Antalya 2010.

52- T.C. Samsun Valiliği İl Özel İdaresi, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Samsun 2010.

53- T.C. Sağlık Bakanlığı, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Antalya 2010.

54- T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, İstanbul 2010.

55- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (TOBB ETU-SEM), Özel Sektör Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, İstanbul 2010.

(7)

56- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (TOBB ETU-SEM), Özel Sektör ve Kamu Kurumları Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2010.

57- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Dairesi Başkanlığı, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2010.

58- Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO), Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Antalya 2010.

59- Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2011.

60- Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çerçeve Anlaşma ve Mal Alımı İhaleleri Mevzuatı Eğitim Hocalığı, İstanbul 2011.

61- BOTAŞ Genel Müdürlük, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2011.

62- BOTAŞ Ceyhan Bölge Müdürlüğü, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Adana 2011.

63- BOTAŞ Yapracık Bölge Müdürlüğü, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2011.

64- Kamu İlaç Tedarikçileri Derneği (KİTDER), Kamu İhale Yasaları ve Uygulamaları Eğitimi Hocalığı, İzmir 2011.

65- Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Hocalığı, İstanbul 2011.

66- Mimar Sinan Üniversitesi, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, İstanbul 2012.

67- T.C. TRT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2012.

68- T.C. TRT Genel Müdürlüğü Mali Denetçiler, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2012.

69- Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2012.

70- BOTAŞ Genel Müdürlük, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2012.

71- BOTAŞ Ceyhan Bölge Müdürlüğü, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Adana 2012.

72- BOTAŞ Yapracık Bölge Müdürlüğü, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2012.

73- Kamu İdarelerini Geliştirme Derneği, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Afyon 2012.

74- T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğt. ve Arş. Hastanesi, İstanbul 2012.

(8)

75- BOTAŞ Kayseri İşletme Müdürlüğü, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Kayseri 2013.

76- Yönetim Eğitim ve Kültür Derneği (YEKÜD), Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Kıbrıs 2013.

77- BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, İstanbul 2013.

78- İller Bankası (İLBANK A.Ş.) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hocalığı, Ankara 2013.

79- İstanbul Ulaşım A.Ş., Kamu İhale Mevzuatı Eğitim ve Danışmanlığı, İstanbul 2013.

80- Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Kamu İhale ve Kalkınma Ajansları İhale Mevzuatı Eğitimi, Denizli 2013.

KATILMIŞ OLDUĞU RADYO ve TELEVİZYON PROGRAMLARI

1- Kanal B, Hukuki Sorunlar ve Sorular Programı Konuşmacısı, Mayıs 2008.

2- Kanal B, Hukuki Sorunlar ve Sorular Programı Konuşmacısı, Haziran 2008.

3- SES TV, Hukuk Hattı Programı Konuşmacısı, Mart 2009.

4- Türkiye Barolar Birliği TV, Kamu İhale Mevzuatı Röportajı, Mart 2012.

5- Türkiye Barolar Birliği TV, Bir Soru Bir Cevap, Kamu İhale Hukuku, Temmuz 2012.

6- Türkiye Barolar Birliği TV, Bir Soru Bir Cevap, Kamu İhale Hukuku, Ekim 2012.

ALMIŞ OLDUĞU TEŞEKKÜR-TAKDİR BELGELERİ ve PLAKETLER 1- Ankara Barosu 2008 yılı Uluslararası Hukuk Kurultayı Teşekkür Plaketi.

2- İzmir Aliağa Belediye Başkanlığı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi nedeniyle Teşekkür Belgesi.

3- T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi nedeniyle Teşekkür Belgesi.

4- Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Başhekimliği Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi nedeniyle Teşekkür Belgesi.

5- Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı Teşekkür Plaketi ve Teşekkür Belgesi.

6- İzmir Bergama Belediye Başkanlığı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi nedeniyle Teşekkür Belgesi.

7- Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı Yayınlanmış Olan Kitabım nedeniyle Teşekkür Belgesi.

(9)

8- Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı Yayınlanmış Olan Kitabım nedeniyle Teşekkür Belgesi.

9- TÜRKSAT Ulusal e-devlet Konferansı Teşekkür Plaketi ve Teşekkür Belgesi.

10- 3. Uluslararası Katılımlı Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISC Turkey 08- ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi) Teşekkür Belgesi.

11- Ankara Barosu Başkanlığı Kamu İhale Hukuku Eğitim Hocalığı nedeniyle Teşekkür Belgesi ve Teşekkür Plaketleri.

12- Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi nedeniyle Teşekkür Plaketi.

13- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kamu İhale Mevzuatında Yapım İşleri İhaleleri Paneli Teşekkür Belgesi.

14- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Yayınlanmış Olan Kitabım nedeniyle Teşekkür Belgesi.

15- Sosyal Etütler Derneği ve Yeni Eğiticiler Derneği Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi nedeniyle Teşekkür Plaketi.

16- Güncel Bilgi ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi nedeniyle Teşekkür Plaketleri.

17- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı, Yayınlanmış Olan Kitabım nedeniyle Teşekkür Belgesi.

18- Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), Yayınlanmış Olan Makalem nedeniyle Teşekkür Belgesi.

19- T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Yönetim Okulu Komutanlığı Kamu İhale Mevzuatı Derslerindeki katkılar nedeniyle Teşekkür Belgesi.

20- Ankara Barosu 2010 yılı Uluslararası Hukuk Kurultayı Teşekkür Plaketi.

21- T.C. TRT Genel Müdürlüğü Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi nedeniyle Teşekkür Belgesi.

22- Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi nedeniyle Teşekkür Belgesi.

23- T.C. Batman Valiliği Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi nedeniyle Teşekkür Belgesi.

24- T.C. Samsun Valiliği İl Özel İdaresi Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi nedeniyle Teşekkür Plaketi ve Teşekkür Belgesi.

25- Tıp Bilişimi Derneği, VII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Teşekkür Belgesi.

26- T.C. Jandarma Genel Komutanlığı Denizli İl Jandarma Komutanlığı Üstün Hizmet Belgesi.

(10)

27- Tıp Bilişimi Derneği, VIII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Teşekkür Belgesi.

28- Kamu İlaç Tedarikçileri Derneği (KİTDER), Kamu İhale Yasaları ve Uygulamaları Teşekkür Belgesi.

29- Muğla Barosu Başkanlığı, Kamu İhale Hukuku Eğitimi nedeniyle Teşekkür Plaketleri.

30- Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Kamu İhale Hukuku Semineri nedeniyle Teşekkür Belgesi.

YAPMIŞ OLDUĞU DİĞER GÖREVLER:

1- T.C. Kamu İhale Kurumu İhale Komisyon Üyelikleri.

2- T.C. Kamu İhale Kurumu Kamu İhale Uzman Yardımcıları Eğitim Hocalığı.

3- İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Proje Komisyonu Üyeliği.

YABANCI DİL BİLGİSİ: İyi seviyede İngilizce

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :