T.C. ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ

Tam metin

(1)

T.C.

ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ

Dönemi :2018

Birleşim :07

Oturum :1

Karar Tarihi :06.07.2018

Karar No :111

Belediye Başkanı: Hakan GÜLTEKİN

Toplantıya Katılanlar Meclis Üyeleri:

Mahmut ÖZYANIK, Saniye ER, Muhammet ÖZYURT, Yunus ÖNKİBAR, Kenan İSLAMOĞLU, İbrahim YILDIRTAN, Serap DUYDU TOPALOĞLU, Mustafa OKUMUŞ, Cihan TERBIYIK, Nihal SEVER, Erdoğan BUCAN, Mustafa ÖRSOĞLU ve Muharrem YEREBAKAN.

İzinli Üyeler: Ayhan ÖNÇIRAK ve Ahmet SARAL.

Ardeşen Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22.maddeleri gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 06.07.2018 Cuma günü saat 10,00’da Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 16 meclis üyesinden 14 meclis üyesinin katılımıyla toplandı.

GÜNDEM: İmar Müdürlüğünün yazısında, İlçemizde yapılan yapılarda bahçe mesafeleri içinde ve bodrum katlarda otopark planlaması esnasında karışıklıkların giderilebilmesi için otopark Yönetmeliğinin 5. Maddesi b bendinde belirtildiği şekli ile açıklamanın Ardeşen Kenti İmar Planı Plan Notlarına ek madde olarak eklenmesine yönelik talep.

KARAR:Konu mecliste görüşüldü. İmar komisyon raporu okundu. Ardeşen Kenti İmar Planı Plan notlarına

“Otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlarda karşılanamaması halinde, tamamen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalmak ve üzeri yeşillendirilerek bahçe vasfının ortadan kaldırılmaması şartıyla binaların öncelikle arka ve yan bahçe altlarının tamamı ile gereken durumlarda idarenin uygun görmesi halinde ön bahçe zemin altının parsel sınırına 3 metreden fazla yaklaşmamak suretiyle ön bahçe mesafesinin yarısını geçmeyen kısımlarında otopark yapılabilir. Otopark giriş çıkışı ön bahçe mesafesi içinden de sağlanabilir. Otopark rampası parsel sınırı dışından başlatılamaz.” Ek madde olarak eklenmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

Alınan bu kararın bir suretinin Kaymakamlık Makamına sunulmasına, bir suretinin ilan tahtasına asılmasına ve bir suretinin de ilgili birime gönderilmesine karar verilmiştir.

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE

Hakan GÜLTEKİN Mahmut ÖZYANIK Saniye ER Muhammet ÖZYURT

ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Yunus ÖNKİBAR Kenan İSLAMOĞLU İbrahim YILDIRTAN Serap DUYDU

TOPALOĞLU

ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Mustafa OKUMUŞ Cihan TERBIYIK Nihal SEVER Erdoğan BUCAN

(2)
(3)

T.C.

ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ

Dönemi :2018

Birleşim :07

Oturum :1

Karar Tarihi :06.07.2018

Karar No :112

Belediye Başkanı: Hakan GÜLTEKİN

Toplantıya Katılanlar Meclis Üyeleri:

Mahmut ÖZYANIK, Saniye ER, Muhammet ÖZYURT, Yunus ÖNKİBAR, Kenan İSLAMOĞLU, İbrahim YILDIRTAN, Serap DUYDU TOPALOĞLU, Mustafa OKUMUŞ, Cihan TERBIYIK, Nihal SEVER, Erdoğan BUCAN, Mustafa ÖRSOĞLU ve Muharrem YEREBAKAN.

İzinli Üyeler: Ayhan ÖNÇIRAK ve Ahmet SARAL.

Ardeşen Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22.maddeleri gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 06.07.2018 Cuma günü saat 10,00’da Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 16 meclis üyesinden 14 meclis üyesinin katılımıyla toplandı.

GÜNDEM: İlçemiz Deniz Mahallesi 10 ada 870 nolu parselde yapı emsal değerinin 3.71 olmasına yönelik talep.

KARAR: Konu mecliste görüşüldü. İmar komisyon raporu okundu. İlçemiz Deniz Mahallesi 10 ada 870 nolu parselde yapı emsal değerinin 3.71 olarak belirlenmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Alınan bu kararın bir suretinin Kaymakamlık Makamına sunulmasına, bir suretinin ilan tahtasına asılmasına ve bir suretinin de ilgili birime gönderilmesine karar verilmiştir.

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE

Hakan GÜLTEKİN Mahmut ÖZYANIK Saniye ER Muhammet ÖZYURT

ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Yunus ÖNKİBAR Kenan İSLAMOĞLU İbrahim YILDIRTAN Serap DUYDU

TOPALOĞLU

ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Mustafa OKUMUŞ Cihan TERBIYIK Nihal SEVER Erdoğan BUCAN

ÜYE ÜYE Mustafa ÖRSOĞLU Muharrem YEREBAKAN

(4)

Oturum :1

Karar Tarihi :06.07.2018

Karar No :113

Belediye Başkanı: Hakan GÜLTEKİN

Toplantıya Katılanlar Meclis Üyeleri:

Mahmut ÖZYANIK, Saniye ER, Muhammet ÖZYURT, Yunus ÖNKİBAR, Kenan İSLAMOĞLU, İbrahim YILDIRTAN, Serap DUYDU TOPALOĞLU, Mustafa OKUMUŞ, Cihan TERBIYIK, Nihal SEVER, Erdoğan BUCAN, Mustafa ÖRSOĞLU ve Muharrem YEREBAKAN.

İzinli Üyeler: Ayhan ÖNÇIRAK ve Ahmet SARAL.

Ardeşen Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22.maddeleri gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 06.07.2018 Cuma günü saat 10,00’da Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 16 meclis üyesinden 14 meclis üyesinin katılımıyla toplandı.

GÜNDEM: İlçemiz Yavuz Selim Mahallesinde 15 ada 2290 nolu parselde yapı emsal değerinin 2.62 olarak belirlenmesine yönelik talep.

KARAR: Konu mecliste görüşüldü. İmar komisyon raporu okundu. İlçemiz Yavuz Selim Mahallesinde 15 ada 2290 nolu parselde yapı emsal değerinin 2.62 olarak belirlenmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

Alınan bu kararın bir suretinin Kaymakamlık Makamına sunulmasına, bir suretinin ilan tahtasına asılmasına ve bir suretinin de ilgili birime gönderilmesine karar verilmiştir.

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE

Hakan GÜLTEKİN Mahmut ÖZYANIK Saniye ER Muhammet ÖZYURT

ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Yunus ÖNKİBAR Kenan İSLAMOĞLU İbrahim YILDIRTAN Serap DUYDU

TOPALOĞLU

ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Mustafa OKUMUŞ Cihan TERBIYIK Nihal SEVER Erdoğan BUCAN

ÜYE ÜYE Mustafa ÖRSOĞLU Muharrem YEREBAKAN

(5)

T.C.

ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ

Dönemi :2018

Birleşim :07

Oturum :1

Karar Tarihi :06.07.2018

Karar No :114

Belediye Başkanı: Hakan GÜLTEKİN

Toplantıya Katılanlar Meclis Üyeleri:

Mahmut ÖZYANIK, Saniye ER, Muhammet ÖZYURT, Yunus ÖNKİBAR, Kenan İSLAMOĞLU, İbrahim YILDIRTAN, Serap DUYDU TOPALOĞLU, Mustafa OKUMUŞ, Cihan TERBIYIK, Nihal SEVER, Erdoğan BUCAN, Mustafa ÖRSOĞLU ve Muharrem YEREBAKAN.

İzinli Üyeler: Ayhan ÖNÇIRAK ve Ahmet SARAL.

Ardeşen Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22.maddeleri gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 06.07.2018 Cuma günü saat 10,00’da Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 16 meclis üyesinden 14 meclis üyesinin katılımıyla toplandı.

GÜNDEM: İlçemiz Müftü Mahallesinde ekli krokisinde çizili yolun sokak adının “Şehit Osman Kulaber sokağı” olarak belirlenmesine yönelik talep.

KARAR: Konu mecliste görüşüldü. İmar komisyon raporu okundu. Müftü mahallesinde ekli krokisinde çizili yolun sokak adının “Şehit Osman Kulaber sokağı” olarak belirlenmesi ile ilgili talebin daha iyi değerlendirilmesi için imar komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

Alınan bu kararın bir suretinin Kaymakamlık Makamına sunulmasına, bir suretinin ilan tahtasına asılmasına ve bir suretinin de ilgili birime gönderilmesine karar verilmiştir.

Hakan GÜLTEKİN Başkan

Belediye Başkanı

Serap DUYDU TOPALOĞLU Meclis Üyesi Divan Kâtibi.

Kenan İSLAMOĞLU Meclis Üyesi

Divan Kâtibi.

(6)

Oturum :1

Karar Tarihi :06.07.2018

Karar No :115

Belediye Başkanı: Hakan GÜLTEKİN

Toplantıya Katılanlar Meclis Üyeleri:

Mahmut ÖZYANIK, Saniye ER, Muhammet ÖZYURT, Yunus ÖNKİBAR, Kenan İSLAMOĞLU, İbrahim YILDIRTAN, Serap DUYDU TOPALOĞLU, Mustafa OKUMUŞ, Cihan TERBIYIK, Nihal SEVER, Erdoğan BUCAN, Mustafa ÖRSOĞLU ve Muharrem YEREBAKAN.

İzinli Üyeler: Ayhan ÖNÇIRAK ve Ahmet SARAL.

Ardeşen Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22.maddeleri gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 06.07.2018 Cuma günü saat 10,00’da Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 16 meclis üyesinden 14 meclis üyesinin katılımıyla toplandı.

GÜNDEM: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının yazısında Deniz mahallesinde 10 ada 868, 946, 949 nolu parsellerde Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurt Alanı ile Üniversite Alanının ifraz hatlarının değiştirilmesi yönelik plan değişiklik talep.

KARAR: Konu mecliste görüşüldü. İmar komisyon raporu okundu. İlçemiz Deniz Mahallesinde 10 ada 868, 946 ve 949 nolu parsellerde Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurt Alanı ile Üniversite Alanının ifraz hatlarının ekli krokisindeki şekli ile planlanmasının uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

Alınan bu kararın bir suretinin Kaymakamlık Makamına sunulmasına, bir suretinin ilan tahtasına asılmasına ve bir suretinin de ilgili birime gönderilmesine karar verilmiştir.

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE

Hakan GÜLTEKİN Mahmut ÖZYANIK Saniye ER Muhammet ÖZYURT

ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Yunus ÖNKİBAR Kenan İSLAMOĞLU İbrahim YILDIRTAN Serap DUYDU

TOPALOĞLU

ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Mustafa OKUMUŞ Cihan TERBIYIK Nihal SEVER Erdoğan BUCAN

ÜYE ÜYE Mustafa ÖRSOĞLU Muharrem YEREBAKAN

(7)
(8)

Oturum :1

Karar Tarihi :06.07.2018

Karar No :116

Belediye Başkanı: Hakan GÜLTEKİN

Toplantıya Katılanlar Meclis Üyeleri:

Mahmut ÖZYANIK, Saniye ER, Muhammet ÖZYURT, Yunus ÖNKİBAR, Kenan İSLAMOĞLU, İbrahim YILDIRTAN, Serap DUYDU TOPALOĞLU, Mustafa OKUMUŞ, Cihan TERBIYIK, Nihal SEVER, Erdoğan BUCAN, Mustafa ÖRSOĞLU ve Muharrem YEREBAKAN.

İzinli Üyeler: Ayhan ÖNÇIRAK ve Ahmet SARAL.

Ardeşen Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22.maddeleri gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 06.07.2018 Cuma günü saat 10,00’da Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 16 meclis üyesinden 14 meclis üyesinin katılımıyla toplandı.

GÜNDEM: Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Verilecek Ücretin Belirlenmesi.

KARAR: Belediyemizdeki iş akışını ve hizmet kalitesini arttırmak, daha verimli hizmet sunmak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca tam zamanlı çalıştırılmak üzere 1 adet Mimar kadrosuna karşılık gösterilmek üzere, Sözleşmeli olarak çalıştırılacak Mimar’a 1.020,00 TL Net +

% 130 oranında ek ödeme olarak ücret tespitinin belirlenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

Alınan bu kararın bir suretinin Kaymakamlık Makamına sunulmasına, bir suretinin ilan tahtasına asılmasına ve bir suretinin de ilgili birime gönderilmesine karar verilmiştir.

Hakan GÜLTEKİN Başkan

Belediye Başkanı

Serap DUYDU TOPALOĞLU Meclis Üyesi Divan Kâtibi.

Kenan İSLAMOĞLU Meclis Üyesi

Divan Kâtibi.

(9)

T.C.

ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ

Dönemi :2018

Birleşim :07

Oturum :1

Karar Tarihi :06.07.2018

Karar No :117

Belediye Başkanı: Hakan GÜLTEKİN

Toplantıya Katılanlar Meclis Üyeleri:

Mahmut ÖZYANIK, Saniye ER, Muhammet ÖZYURT, Yunus ÖNKİBAR, Kenan İSLAMOĞLU, İbrahim YILDIRTAN, Serap DUYDU TOPALOĞLU, Mustafa OKUMUŞ, Cihan TERBIYIK, Nihal SEVER, Erdoğan BUCAN, Mustafa ÖRSOĞLU ve Muharrem YEREBAKAN.

İzinli Üyeler: Ayhan ÖNÇIRAK ve Ahmet SARAL.

Ardeşen Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22.maddeleri gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 06.07.2018 Cuma günü saat 10,00’da Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 16 meclis üyesinden 14 meclis üyesinin katılımıyla toplandı.

GÜNDEM: Araç Satın Alımı Hk.

KARAR: Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere yabancı menşeli binek aracı satın alınmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

Alınan bu kararın bir suretinin Kaymakamlık Makamına sunulmasına, bir suretinin ilan tahtasına asılmasına ve bir suretinin de ilgili birime gönderilmesine karar verilmiştir.

Hakan GÜLTEKİN Başkan

Belediye Başkanı

Serap DUYDU TOPALOĞLU Meclis Üyesi Divan Kâtibi.

Kenan İSLAMOĞLU Meclis Üyesi

Divan Kâtibi.

(10)

Oturum :1

Karar Tarihi :06.07.2018

Karar No :118

Belediye Başkanı: Hakan GÜLTEKİN

Toplantıya Katılanlar Meclis Üyeleri:

Mahmut ÖZYANIK, Saniye ER, Muhammet ÖZYURT, Yunus ÖNKİBAR, Kenan İSLAMOĞLU, İbrahim YILDIRTAN, Serap DUYDU TOPALOĞLU, Mustafa OKUMUŞ, Cihan TERBIYIK, Nihal SEVER, Erdoğan BUCAN, Mustafa ÖRSOĞLU ve Muharrem YEREBAKAN.

İzinli Üyeler: Ayhan ÖNÇIRAK ve Ahmet SARAL.

Ardeşen Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22.maddeleri gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 06.07.2018 Cuma günü saat 10,00’da Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 16 meclis üyesinden 14 meclis üyesinin katılımıyla toplandı.

GÜNDEM: İdari Para Cezası İtiraz (Murat EFE).

KARAR: Pazar Sulh Ceza Hâkimliği’nin 31.05.2018 tarih ve 2018/461 D.İş sayılı yazılarında Murat EFE adlı vatandaşın kendisine Belediyemizce uygulanan idari para cezasının iptali ile ilgili talebinin reddedilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

Alınan bu kararın bir suretinin Kaymakamlık Makamına sunulmasına, bir suretinin ilan tahtasına asılmasına ve bir suretinin de ilgili birime gönderilmesine karar verilmiştir.

Hakan GÜLTEKİN Başkan

Belediye Başkanı

Serap DUYDU TOPALOĞLU Meclis Üyesi Divan Kâtibi.

Kenan İSLAMOĞLU Meclis Üyesi

Divan Kâtibi.

(11)

T.C.

ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ

Dönemi :2018

Birleşim :07

Oturum :1

Karar Tarihi :06.07.2018

Karar No :119

Belediye Başkanı: Hakan GÜLTEKİN

Toplantıya Katılanlar Meclis Üyeleri:

Mahmut ÖZYANIK, Saniye ER, Muhammet ÖZYURT, Yunus ÖNKİBAR, Kenan İSLAMOĞLU, İbrahim YILDIRTAN, Serap DUYDU TOPALOĞLU, Mustafa OKUMUŞ, Cihan TERBIYIK, Nihal SEVER, Erdoğan BUCAN, Mustafa ÖRSOĞLU ve Muharrem YEREBAKAN.

İzinli Üyeler: Ayhan ÖNÇIRAK ve Ahmet SARAL.

Ardeşen Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22.maddeleri gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 06.07.2018 Cuma günü saat 10,00’da Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 16 meclis üyesinden 14 meclis üyesinin katılımıyla toplandı.

GÜNDEM: Ardeşen Belediyesi Sosyal Tesislerinin ARBELSAN A.Ş.’ye kiralanması.

Ak Parti Grubunun Meclis Başkanlığına vermiş oldukları önergenin Meclis Gündemine alınarak görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Belediyemize ait Barış mahalledeki Ardeşen Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin ARBELSAN İNŞAAT YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.’ile aylık 250,00 TL kira bedeli üzerinden adı geçen şirket ile sözleşme yapmak suretiyle 3 yıllığına ihale edilmesi 2 ve 3.yıllar için yıllık olarak Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayınlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) ortalaması alınmak suretiyle bulunacak enflasyon oranında artırılmasını, bedelinin aylık olarak peşin alınması için Belediye Başkanına 5393 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince sözleşme yapmaya yetki verilmesi hakkında söz talep eden olursa söz hakkı vereceğim, yoksa oylamaya geçeceğim dedi. Sayın Meclis Üyeleri, Başka söz alan olmadığı görülerek gereği görüşüldü;

K A R A R: Belediyemize ait Ardeşen Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin ARBELSAN İNŞAAT YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.’ile aylık 250, 00 TL kira bedeli üzerinden adı geçen şirket ile sözleşme yapmak suretiyle 3 yıllığına ihale edilmesi İkinci ve müteakip yıllık kira bedelleri, cari yıl kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyat Endeksleri (ÜFE)+Tüketici Fiyat Endeksleri (TÜFE) Ortalaması ( Bir Önceki yılın ayni ayına göre % değişim oranı ) oranında artırılmak suretiyle bulunacak enflasyon oranında artırılmasını, bedelinin aylık olarak peşin alınması için Belediye Başkanına 5393 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince sözleşme yapmaya yetki verilmesine yapılan oylama sonucunda Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

Alınan bu kararın bir suretinin Kaymakamlık Makamına sunulmasına, bir suretinin ilan tahtasında asılmasına ve bir suretinin de ilgili birime gönderilmesine karar verilmiştir.

(12)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :