Fråga nr 4-15 om att underlätta för patienter m fl att nyttja tåghållplatsen vid Sunderby sjukhus

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE DEN 9-10 JUNI 2015

1

Fråga nr 4-15 om att underlätta för patienter m fl att nyttja tåghållplatsen vid Sunderby sjukhus

Till Maria Stenberg (S):

För att underlätta för patienter m fl att komma till Sunderby Sjukhus så har en tåghållplats anlagts. När beslut togs så redovisades det också att hållplat- sen var samhällsekonomiskt lönsam. Numera är den dessutom kompletterad för dubbelspår, så tåg skall kunna mötas och samtidigt att passagerare kan kliva på och av.

När jag senast skulle nyttja hållplatsen ( i uppdrag för NLL), visade det sig att SJ inte stannar i Sunderbyn, utan enligt uppgift endast Norrtåg.

Min fråga:

 Vad har landstingsledningen gjort och gör för att underlätta för patienter m.fl. att nyttja tåghållplatsen vid Sunderby Sjukhus?

Nils-Olov Lindfors (C)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :