Rapport från AER:s arbetsgruppsmöte inom energi och klimat

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

LANDSTINGSSTYRELSEN 2 FEBRUARI 2012

Rapport från AER:s arbetsgruppsmöte inom

energi och klimat

Kenneth Backgård (NS)

AER:s arbetsgrupp inom energi och klimat hade möte den 8 december 2011 Montpellier, Frankrike. Detta arbetsgruppmöte var ett öppet möte i form av seminarium och hölls i samband med energimässan Energaïa.

Under mötet presenterade tre regioner sitt arbete inom förnybar energi och två inom energieffektivisering, däribland Norrbotten. Från Norrbotten pre- senterades landstingets arbete med energieffektivisering inom landstingsfas- tigheter av Per Björkman, Landstingsfastigheter.

AER presenterade också sin undersökning över regionala investeringar i energiprojekt. Kenneth Backgård var seminariets moderator.

Vidare gjorde arbetsgruppen ett studiebesök på hyreshusområdet ”Cité Saint Roch” i Montpellier, där 120 hyreslägenheter genomgår en pågående reno- vering i energieffektiviseringssyfte. Byggledaren för detta arbete presentera- de både den yttre renoveringen i fasad och tak, likväl som den inre renove- ringen i form av värme- och ventilationssystem och solvärme.

1

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :