Sırt ağrısı Bilgi edinin

Tam metin

(1)

Sırt ağrısı Bilgi edinin

El Kitabı

Ratgeber Rückenschmerzen – Türkisch

(2)

Dengeli ve sağlıklı beslenme

İyi bir yatak, iyi ayakkabılar

Temel bilgiler Sırt ağrısı

Nedenleri

Nonspesifi k sırt ağrıları (geçici, belirli bir nedeni olmayan) Spesifi k sırt ağrıları

(kalıcı, artan) Omurga hastalıkları

Disk veya bel kemiğinde sorunlar Kas / Bağ dokusu hastalığı İç organlardaki hastalıklar Tümörler

İlaçsız tedaviler

Fizyoterapi/Ergoterapi Fizik tedavi/Manuel terapi Termoterapi

Korse Psikoterapi Ameliyatlar

Günlük yaşam için ipuçları

Belirtiler

Omurgadaki ağrılar Yayılan ağrılar (örn. kollar ve bacaklara)

4

5

Hareket / Spor Doğru duruş

Ergonomik işyeri 1

İlaç tedavileri

Hedef: Ağrıyı azaltmak.

Doktorlar genellikle dört etken madde grubunu kullanırlar;

2 3

(3)

İçindekiler

Okur için önemli not

Bu el kitabındaki içerikler ve bilimsel veriler, yayının hazırlandığı tarihteki (bkz. arka sayfa) güncel durumu yansıtmaktadır. Konu hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlar. Ancak doktor tavsiyelerinin yerini alamaz. Lütfen ilaçlarınızın prospektüslerini her zaman dikkatle okuyun. 1 A Pharma GmbH, belirtilen nedenlerden dolayı bu el kitabında yer alan içerik veya bilgilerden dolayı herhangi bir sorumluluk veya garanti üstlenmez.

İnternet adresleri/linkler verilmişse, yazar bunların el kitabına eklendiği tarihte yasadışı herhangi bir içeriğe sahip olmadığını beyan eder. Ancak yazarın söz konusu internet sayfalarının şimdiki ve gelecekteki yapısı/içe- riği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle yazar, belirtilen internet sayfa- ları/linklerin içeriklerinden ayrı tutulması gerektiğini özellikle belirtmektedir.

!

1 2 3 4 5 6 7 04 Önsöz

05 Sırt ağrısı nedir?

08 Sırt ağrısının nedenleri nelerdir?

10 Sırt ağrısının belirtileri nelerdir?

12 Sırt ağrısı nasıl teşhis edilir?

15 Sırt ağrısı nasıl tedavi edilir?

25 Nereden yardım alabilirim?

27 1 A Pharma'nın diğer hizmetleri

1

(4)

Sayın okurumuz,

Almanların %85'i hayatında en az bir kez sırt ağrısı yaşa- maktadır. Bu bilgi Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından sağlanmıştır. Ancak tüm hastalar için tek bir hastalık tab- losundan söz edilemez. Yeri, nedeni, süresi ve ağrı türü açısından her sırt ağrısı diğerlerinden farklıdır. Bu el kitabı ile size hastalıkla ilgili temel bilgileri vermeyi amaçladık.

İyi haber: Sırt ağrıları çoğu zaman kontrol altına alınabilir.

Hasta olarak siz de egzersiz, sırtınız için uygun duruş şekli ve sağlıklı ve dengeli beslenme ile tedavinize katkıda bulunun. Doktorunuz en uygun tedaviyi sizinle birlikte belirleyecektir.

Geçmiş olsun dileklerimizle.

Sevgiler,

1 A Pharma Ekibiniz

Yaygın bir hastalık olarak sırt ağrıları: Robert Koch Ensti- tüsü'ne göre sırt ağrıları, tıbbi bakım, çalışamama ve kısmi ya da tam malulen emeklilik için “özellikle sık görülen bir neden” oluşturmaktadır. Genellikle sırt ağrıları birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Doktorlar daha uzun süreli ağrı- lara “kronik sırt ağrısı” adını verir.

Sırt ağrıları çeşitli kriterlere göre gruplara ayrılır:

Yeri (konumu) Nedeni Süresi Ağrının türü

Sırt ağrısı nedir?

Sırt ağrısı nedir?

1

(5)

Süresi

Doktorlar, sırt ağrılarını süresine göre

“akut, “subakut” ve “kronik” olarak bir- birinden ayırır. Akut ağrılar, ilk kez gö- rülen ya da şikayetsiz geçen altı aydan sonra tekrarlanan ağrılardır. En fazla

altı hafta sürerler. Üç aya kadar olan uzun süreli ağrılar, subakut sırt ağrısı olarak tanımlanır. Bu süreyi aşan ya da düzenli olarak tekrarlayan tüm şikayetler kronik olarak kabul edilir.

Ağrının türü

Sırt ağrıları ağrının türüne göre de gruplara ayrılır: radikü- ler (= kök ile ilgili) ağrılar, sinir köküne baskı oluşmasından kaynaklanır. Bunlar örn. bir disk kayması nedeniyle sıkışır- lar. Sonuç: Etkilenen sinir boyunca ağrı oluşur. Kısmi olarak felç işaretleri de görülebilir. Daha sık görülen ve “yalancı radiküler ağrılar” ise, ilgili sinirin beslendiği bölgede oluş- maz. Ağrıların kaynağı, leğen kemiği ile kuyruksokumu kemiği arasındaki iliosakral eklem ya da küçük omurga eklemleri olabilir.

Yeri (konumu)

Sırt ağrıları omurganın her yerinde meydana gelebilir. Boyun omurgası, boyun bölgesini etkiler. Orta alandaki göğüs omurgasında, genellikle kas gruplarının zorlanması olması nede- niyle ağrılar oluşur. Ama sırt ağrıları en çok alt bölgede, yani bel omurgasında görülür. Ağrılar bazen bacaklar gibi başka yerlere de yayılır.

Nedeni

Uzmanlar sırt ağrılarını nedenlerine göre spesifik ya da nonspesifik olarak ikiye ayırır. Çoğu hasta nonspesifik sırt ağrılarına sahiptir. Bunlar genellikle geçici sağlık sorunla- rıdır. Kısa sürede kaybolurlar. Sırt kaslarındaki gerginlik, örneğin günlük hayatta yanlış yüklenmelerden kaynak- lanabilir. Spesifik sırt ağrıları ise bir omurga hastalığıyla birlikte görülür.

Sırt ağrısı nedir?

1

(6)

Ayrıca çalışmalar, aşırı gerilme ve korku gibi ruhsal stres- lerin de sırt ağrılarının süreklilik kazanma (“kronikleşme”) tehlikesini artırdığını göstermektedir.

Nonspesifik sırt ağrıları

Nonspesifik sırt ağrılarında belirli bir neden tespit edile- mez.

Her ağrı aynı değildir

Sırt ağrılarının nasıl aldılandığı kişiden kişiye değişir. Bir disk kayması her insanda aynı ağrılara yol açmaz. Ayrıca bazı sırt ağrılarında vücudumuzun duruşunu değiştiririz.

Bunun üzerine kaslar daha da gerilerek ağrının yayılması- na yol açabilir.

Sırt ağrısının nedenleri nelerdir?

Neden ağrı hissederiz (örn. yaralanmada)? Yaralanma sırasında bir uyarı tetiklenir ve sinir lifleri ve sinir hücreleri üzerinden doğrudan beyne iletilir. Beyin ağrıyı değerlendi- rir: Ağrı nerede? Ne kadar şiddetli? Ağrı sinyalleri, ağrının oluştuğu yerden beyne iletilir.

Sırt ağrıları genellikle, gerilen kasların belirli sinirleri zorla- ması nedeniyle oluşur. Sonuç: Ağrı. Bir sinirin farklı kısım- ları uyarıldığında ağrılar kollara ve bacaklara yayılabilir.

Spesifik sırt ağrıları

Spesifik sırt ağrıları sıklıkla bir omurga hastalığı, disk kayması ya da deformasyonu, kas/bağ doku hastalığı ya da bir bel kemiği sorunundan kaynaklanır. İç hastalıklar da spesifik sırt ağrılarına yol açabilir. Bu durumda böbrek, kalp, akciğer ya da yemek borusu gibi organlarda hastalık söz konusudur. Tümörler de ağrıya neden olabilmektedir.

Sırt ağrısının nedenleri nelerdir?

2

(7)

Sırtımızdaki ağrılar sıklıkla başka belirtilerle de bağlantılı- dır. Bunlar aşağıdakileri içerir:

Hareketlerde kısıtlanma, örneğin ayağa kalkma sorunu Kas ağrıları

Bıçak saplanması şeklinde ağrılar Kollara ve bacaklara yayılan ağrılar

Her durumda doktor, o andaki sırt ağrılarının tedavi gerekti- ren (“spesifik”) bir nedeninin olup olmadığına karar verme- lidir. Bu nedenle, eşlik eden belirtiler ve önceki hastalıklar gibi uyarı işaretleri ciddiye alınmalıdır. Bunlara sinir siste- minde, sinirlerde ya da sinir köklerindeki hasarlar, tümörler, enfeksiyonlar veya kırıklar da dahildir. Doktorlar bu uyarı işaretlerine “red flags” (“kırmızı bayraklar”) adı verir.

Doktorlar, sürekli sırt ağrılarına ilişkin psikososyal ve be- densel risk faktörlerini ise “sarı bayraklar” (“yellow flags”) adını verdikleri işaretler kapsamında ele alırlar. Bunlar aşağıdakileri içerir:

Sırt ağrısının belirtileri nelerdir?

Her sırt ağrısının ardında ağır bir hastalık olmak zorunda değildir. Ama hastalığın belirtileri (semptomları), hastalığın nedeni ve tedavi yaklaşımları hakkında bazı ipuçları verir.

Ayrıca belirli uyarı sinyalleri ve öncü işaretler de vardır.

Çoğu hastada ağrılar bel omurgası bölgesindedir. Bacaklara doğru da yayılabilirler. Boyun omurgasındaki belirtilerde ağrı omuzlarda, kollarda ve ensede gezinebilir.

Günümüzdeki yaşam tarzımız da şikayetlerin artmasına katkıda bulunuyor olabilir. Çok az hareket ediyoruz ve bilgisayar ya da televizyonun karşısında çok fazla oturu- yoruz. Ayrıca yanlış duruş ve beslenme alışkanlıkları, aşırı kilo, stres ya da ruhsal gerilimler de sırt ağrılarının oluşma- sını kolaylaştırır. Çünkü korku, stres veya kaygılar sıklıkla kasılmamıza neden olur. Rüzgar, soğuk hava ve ıslanma da olumsuz faktörler arasında yer alır. Ama sadece tek bir tetikleyici olmak zorunda değildir. Genellikle birden fazla

tetikleyici söz konusudur. Depresyon/

umutsuzluk Korkular İşyerinde stres

Sırt ağrısının belirtileri nelerdir?

3

(8)

olası psikososyal risk faktörleri hakkında sorular sorar. İlk önce bir fizik muayene yapılır. Ardından kan ve idrar tahlili yapılabilir. Böylece olası ciddi nedenler erkenden ayırt edile- bilir. Hamile kadınların sırt ağrısından yakınması durumunda doktor hastayı bir jinekoloğa yönlendirecektir.

Daha sonra doktor, başka tetkikler gerekip gerekmediğine ka- rar verir. Özellikle spesifik sırt ağrılarından şüpheleniliyorsa ek tetkikler gerekebilir. Genellikle görüntüleme yöntemleri kullanılır. Bunlar aşağıdakileri içerir:

Röntgen filmleri omurgayı normalde önden ve yandan gös- terir. Ultrason, eklemlerin yumuşak dokularını (kaslar, bağ- lar, kirişler) görünür hale getirir. Böylece doktor eklemlerde sıvı toplanması ve kistleri görebilir. Bilgisayarlı tomografi (CT) kaslar, omur gövdesi, diskler ve eklemler dahil olmak Ağrının nedenini tam olarak anlamak ve başarılı bir tedavi

yaklaşımı belirleyebilmek için doktorunuz size bazı hedefli sorular soracaktır:

Neresi ağrıyor?

Sırt ağrıları başka yere yayılıyor mu?

Ne zamandır var?

Hangi durumlarda ağrıyor?

Ağrı ne zaman hafifliyor, ne zaman artıyor?

Ne kadar şiddetli?

Ağrılara eşlik eden fiziksel veya ruhsal şikayetler (kırmızı/sarı bayraklar) var mı?

Ağrının mümkün olduğunca ayrıntılı tarif edilmesi önem taşır. Bunun için örn. ağrı ölçeği ve ağrı günlüğü gibi çeşitli yardımcı yöntemler vardır. Bunları bir sonraki ziyaretinizde doktorunuza veya eczacınıza sorun.

Güncel ve geçmişteki hastalık öykünüz de doktoru ilgilendir-

Sırt ağrısı nasıl teşhis edilir?

Röntgen Ultrason CT / MRT

Sırt ağrısı nasıl teşhis edilir?

4

(9)

Sırt ağrılarının ne kadar çok nedeni ve türü varsa, o kadar çok tedavi seçeneği vardır. İlaçlı ve ilaçsız tedavilerin yanı sıra, hastanın kendisi de ağrıların hafiflemesine katkıda bulunabilir. Doktor, hangi tedavinin uygulanacağına hasta- sıyla birlikte karar verecektir.

İlaç tedavileri

Özellikle akut sırt ağrılarında ilaçlar ağrıları büyük ölçüde azaltabilmektedir. Hastalar ancak bu şekilde normal gün- lük yaşamlarına geri dönebilir ve spor gibi diğer destekle- yici tedavileri uygulayabilirler. Reçetesiz satılanlar da dahil olmak üzere tüm ilaçlar mümkünse doktora danışıldıktan sonra ve sınırlı süreyle alınmalıdır.

Sırt ağrısı nasıl tedavi edilir?

ler. Manyetik rezonans tomografisi (MRT) tıpkı CT gibi bir görüntüleme yöntemidir. Doktor bu tetkiki örneğin disk kay- ması ya da omurga iltihaplarından şüphelendiğinde yaptırır.

Ayrıca doktor birçok özel tetkikten de yararlanabilir: Miyelog- rafide doktor omuriliğe bir kontrast madde enjekte ederek, özel bir röntgen filmi çeker. Böylece bel kemiğinde ve omur- ga kanalındaki değişimler daha iyi görülebilir. Sintigrafi, vücutta iltihap odakları gibi sorunları saptayabilmek için uygulanan bir nükleer tıp yöntemidir. Pozitron Emisyon Tomografisinde (PET) metabolizma süreçleri görüntülenir.

Elektronörografi sinir hasarlarını gösterir. Elektromiyografi kasların elektrik aktivitesini ölçer.

İpucu

Doktorla yapacağınız görüşmeye hazırlanın. Belirtile- rinizi ve ilaçlarınızı bir yere not edin. Doktora giderken yanınıza bir yakınınızı veya güvendiğiniz bir kişiyi de alın.

Sırt ağrısı nasıl tedavi edilir?

5

(10)

Her vakada hangi ilaçsız tedavinin faydalı olacağı, kişiye ve şikayetlerinin türüne göre farklılık gösterir. Özellikle kro- nik hastalarda farklı tedavi yöntemlerinin bir kombinasyo- nu yararlı olabilir. Bunun için farklı uzmanlık alanlarından doktorlar ve terapistlerin birlikte çalışması gerekir. Yararla- nabileceğiniz pek çok ilaçsız tedavi vardır.

Fizyoterapi/Ergoterapi

Sırt ağrısı yaşayan hastalarda genellik- le omurga çöker ve leğen bölgesi öne eğilir. Fizik tedavi ve ergoterapi, hastanın çoğunlukla uzun süredir alışmış oldu- ğu bu tür yanlış hareket kalıplarından

uzaklaşmasını sağlar. Hasta fizik tedavide sırtını yorma- yacak hareket kalıplarını öğrenir. Kısalan ve büyük ölçüde güçsüzleşmiş kasları uzatır. Ergoterapistler, günlük (ve şimdiye kadar muhtemelen ağrı veren) hareketleri nasıl iyileştirebileceğinizi gösterir.

İlaçlarda genellikle şu etken madde grupları kullanılır:

Opioid dışı analjezikler – çok şiddetli olmayan sırt ağrılarında, belirli dozlarda eczanelerden reçetesiz olarak alınabilir

Opioid analjezikler – doğrudan merkezi sinir sistemine etki eden, güçlü bir etkiye sahip ağrı kesicilerdir NSAR (nonsteroid antiromatizmaller) – ağrıyı ve

iltihaplanma işaretlerini önler

Kas gevşeticiler – iskelet kas yapısının gevşemesini sağlarlar

Ağrı kesiciler genellikle oral yolla (ağızdan) alınır. Bazı sırt ağrısı türlerinde doktor doğrudan ağrıların çıkış noktasına enjeksiyon yapar. Spesifik sırt ağrılarında doktorlar genellik- le ağrının temel nedenine odaklanır (örn. iltihaplı bir omurga hastalığı). Doktor buna karşı özel olarak ek ilaçlar verir.

İlaçsız tedaviler

Doktorlar sırt ağrılarında genellikle hareket önerirler. Ağrı kesiciler, tekrar hareket edebilmenizi sağlar ya da kolaylaş- tırır. Örneğin yürüyüşe çıkın ya da bisikletle gezin. Yüzme- ye gidin, tercihen kulaç atın.

Sırt ağrısı nasıl tedavi edilir?

5

(11)

ağrılarında yararlıdır. Evde, özellikle çok ağrıyan yerleri- nize kısa süreli olarak buzlu kompres uygulayabilirsiniz.

Doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Korse (ortez)

Korse, akut sırt ağrılarını kısa süreliğine hafifletebilir. Omurgaya duruş desteği sağlar ve kasları gevşetebilir. Hasta bunu sadece terapistinin onayını aldıktan son- ra kullanmalıdır.

Psikolojik Tedavi/Psikoterapi Bazı hastalarda (özellikle kronik) sırt ağrılarının bir nedeni de psikolojik stres olabilir. Bu durumda psikolojik veya psikoterapötik tedaviler yardımcı olabilir.

Bunlar Jacobson progresif gevşeme

yöntemi ya da otojenik eğitimler gibi gevşeme tekniklerini içerir. Bilişsel davranış terapisi özellikle düşünce ve davranışlarla ilgilenir. Hasta kendisine zarar veren düşünce kalıplarını fark etmeyi ve değiştirmeyi öğrenir.

Fizik tedavi

En yaygın kullanılan türleri masaj ve elektroterapidir. Hareket terapisiyle birlik- te kullanıldığında metabolizmayı hareke- te geçirir ve kan dolaşımını destekler.

Manuel tedavi

Özel el tekniğini sadece eğitimli terapist- ler (kiropraktörler ve osteopatlar) uygu- layabilir. Doktorun “geri dönüşlü” olarak gördüğü şikayetlerde yardımcı olur.

Termoterapi

Sırt ağrıları hem sıcak hem soğuk uy- gulamasıyla hafifletilebilir. Her hastanın tercihi farklıdır. Sıcaklık gergin durumdaki kasları gevşetir. Sıcak bir banyo, sauna ya da fango paketleri (volkanik mineral

çamur) yararlı olabilir. Ayrıca ısı bantları ve merhemler de mevcuttur. Soğuk uygulaması özellikle, belirli romatizmal hastalıklar gibi iltihaplanma ya da yaralanmaya bağlı sırt

Sırt ağrısı nasıl tedavi edilir?

5

(12)

Günlük yaşam için ipuçları

Tüm sırt ağrısı türleri için, ağrıyı önleme ya da kendi ken- dine yardım amacıyla kullanılabilecek çok çeşitli önlemler vardır. Terapistlerden alınacak tedaviler, ağrıyı kontrol altına alma sürecinin sadece birinci adımını oluştururlar.

Hastanın yapabileceği neler var?

Hareket / Spor Doğru duruş Ergonomik işyeri

İyi bir yatak, iyi ayakkabılar Dengeli ve sağlıklı beslenme Hareket / Spor

Yatak istirahati iki günü aşmamalıdır.

Hareketlilik son derece önemlidir. Ağrınız olmadığında ve spor yapabildiğinizde, sizin için hangi spor türünün ya da eg- zersizlerin uygun olduğunu doktorunuza

danışın. Yüzebilir veya yürüyüşe çıkabilirsiniz. Asansör yerine merdiveni tercih edin. Bir uzman gözetiminde kuv- vet egzersizlerinin yapılması, sırt kaslarını güçlendirerek ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olabilir.

Böylece duygusal blokajlarını kendi kendine çözebilir.

Çünkü bunlar da fiziksel şikayetlere ve kas gerginliklerine yol açabilir.

Ameliyatlar

Belirttiğimiz tedavilerin başarıya ulaşma- dığı ağır vakalarda bir ameliyat faydalı olabilir. Bu durum özellikle spesifik sırt ağrıları, örneğin ciddi bel fıtıkları için geçerlidir. Cerrah böyle bir durumda

genellikle bir spinal diski çıkarır. Günümüzde modern teknikler sayesinde genellikle deride sadece küçük alanlar kesilmektedir. İleri dereceli hastalıklarda, nadir vakalarda omurganın bazı kısımları da sertleştirilir ve/veya stabili- ze edilir.

Sırt ağrısı nasıl tedavi edilir?

5

(13)

Ergonomik işyeri

Yine burada da, vücut duruşunu müm- künse her 30 dakikada bir değiştirmeniz gerekir. Bilgisayarla çalışılan işyerlerin- de sandalye, çalışma masası, ekran ve klavye sırtınızı zorlamayacak şekilde

ayarlanmış olmalıdır. Oturduğunuzda bacağınızın üst ve alt kısımları 45-60 derece, kollarınızın üst ve alt kısımları ise 90 derece civarında bir açı yapıyor mu? Ayaklarınız yere sağlam basıyor mu? Elleriniz klavyenin üzerinde mi?

Hafif öne eğimli bir oturma yüzeyi genellikle faydalıdır.

Yüksekliği ayarlanabilen çalışma masaları, duruşunuzu değiş- tirebilmenizi kolaylaştırır. Ayakta çalışıyorsanız, mümkünse bir yere dayanmalısınız.

İyi bir yatak, iyi ayakkabılar

Bel kemiğini destekleyen iyi bir yatak, sırt ağrıları açısından altın değerindedir.

Ayağa iyi oturan ayakkabılar da omurga- nın üzerindeki yükü hafifletebilir.

Doğru duruş

Aktivitelerinizde, sırtınıza zarar vermeye- cek bir vücut duruşuna özen gösterme- lisiniz. Ağır taşırken sırtınızı dik tutmalı ve yükü mümkün olduğunca vücudunuza yakın şekilde taşımalısınız. Yerden bir

şey alırken, sırtınızı dik tutarak çömelmelisiniz. Karnınızı içeri çekin. Yavaş kalkın. Yükleri birkaç çantaya ve her iki elinize dağıtın.

Mümkünse her yarım saatte bir vücut pozisyonunuzu değiştirin. Uzun süre oturduysanız ayağa kalkın. Hareket edin. Çok uzun süre ayakta durmak da kasları gerebilir.

Ayağa kalkmak ve oturmak ya da yatmak gibi sıradan ha- reketler bile iyileşmenize yardımcı olabilir. Ayağa kalkarken kalçanızı dikleştirin. Kollarınızdan ve bacaklarınızdan des- tek alın. Yatarken, önce oturma pozisyonunda yana doğru eğilin – ayağa kalkarken de bunun tersini yapın.

Göbeğinizi mümkün olduğunca sık olarak omurga yönü- ne çekin. Bu size orta ila uzun vadede daha iyi bir duruş sağlayacaktır.

Sırt ağrısı nasıl tedavi edilir?

5

(14)

Dengeli ve sağlıklı beslenme

Fazla kilodan kaçının. Diskler ve kaslar dahil olmak üzere omurgaya yük bindirir.

Mümkün olduğunca sağlıklı beslenin. Bol miktarda esansiyel yağ asitleri, kalsiyum, flor, C, D, E ve B vitaminleri, magnez-

yum, bor, selenyum ve çinko içeren besinleri tercih edin.

Bunlar örneğin balık (özellikle somon), bitkisel yağlar, fındık, ceviz, süt, yumurta, peynir, soya fasulyesi, mantar, yeşil lahana ve akdiken olabilir. Bol su için. Sıvı almanız, disklerinizin beslenmesine destek olur. Bunlar omurganın darbe tamponları olarak son derece önemli bir rol oynar.

Ayrıca alkolden de kaçının. Alkol vücuttaki suyu azaltır.

İpucu

Doktorunuzla konuşarak çeşitli tedavi türlerini dene- yin. Eğer bir tedavinin hemen etkisini göremezseniz sabırlı olun.

Nereden yardım alabilirim?

Aktion Gesunder Rücken e. V.

Stader Straße 6 • 27432 Bremervörde

Tel.: 04761 9263580 • info@agr-ev.de • www.agr-ev.de Bu dernek sırt ağrılarının önlenmesine ilişkin araştırmaları desteklemektedir. Uzmanlar, doktorlar ve terapistlere eğitim verir ve kendi kendine yardım amaçlı birçok ipucu sunar.

Deutsche Schmerzgesellschaft e. V.

Bundesgeschäftsstelle Alt-Moabit 101 b • 10559 Berlin

Tel.: 030 39409689-0 • info@dgss.org • www.dgss.org Burada 40'tan fazla ağrı uzmanının tarafsız ve bilimsel temellere dayalı bilgileri verilmekte ve ayrıca ağrının oluşumuna ilişkin temel bilgiler ve başlıca ağrı hastalıklarının tedavisi hakkında anlaşılabilir makaleler bulunmaktadır. Alman Ağrı Derneği ayrıca kendi kendine

Nereden yardım alabilirim?

6

(15)

Forum Gesunder Rücken – besser leben e. V.

Wörthstraße 5 • 65185 Wiesbaden Tel.: 0611 5893836

post@forum-ruecken.de • www.forum-ruecken.de

Bu forum öncelikle terapistlere destek sunar. Ama hastalar için de çok sayıda ipucu verilmektedir.

Bundesverband Skoliose-Selbsthilfe e. V.

Siegburger Straße 1a • 51491 Overath Tel.: 02206 9047956

verwaltung@bundesverband-skoliose.de www.bundesverband-skoliose.de

Bu ilgi grubu Almanya genelinde faaliyet göstermektedir.

Grup toplantıları düzenler ve hastalara yardım ve tedavi olanakları hakkında bilgiler verir.

Deutsche Schmerzliga e. V.

Postfach 74 01 23 • 60570 Frankfurt am Main Tel.: 069 13828023

info@schmerzliga.de • www.schmerzliga.de

Bu yardım kurumunda 100'ün üzerinde bölgesel kendi kendine yardım grubu örgütlenmiştir. Ağrı ligi üyelerini uzman bir yönetimle destekler: Ağrılara karşı ne yapmalı-

Ücretsiz Ağrı El Kitabınızı, Ağrı Günlüğünüzü ve Ağrı Ölçeğinizi 089 613882525 numarasına faks göndererek veya internette şu adresten isteyebilirsiniz:

www.1apharma.de/service

1 A Pharma'nın diğer hizmetleri

AğrıBilgi edinin

El Kitabı Ratgeber Schmerz – Türkisch

Ratgeber Schmerz_Titel_TR.indd 1 20.06.2018 12:41:55

Ağrı günlüğü Kolayca kaydedin

Hastalar için günlük Schmerz-Tagebuch – Türkisch

Ratgeber Schmerz-Tagebuch_Titel_TR.indd 1 20.06.2018 12:48:47

Ağrı ölçeğiAğrı yok Olabilecek en şiddetli ağrı

2 4 6 8 10

0 Ağrı ölçeği

30175

www.1apharma.de Lütfen belirlediğiniz değeri Ağrı Günlüğünüze kaydedin!

Ağrı ölçeği Ağrı yok

Olabilecek en şiddetli ağrı

2 4 6 8 10

0 Ağrı ölçeği

30175

www.1apharma.de Lütfen belirlediğiniz değeri Ağrı Günlüğünüze kaydedin!

1 A Pharma'nın diğer hizmetleri

7

(16)

1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 82041 Oberhaching Tel.: 089 6138825-0 Faks: 089 6138825-25

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :