BİR BİLİNMEYENLİ RASYONEL DENKLEMLERBİR BİLİNMEYENLİ RASYONEL DENKLEM PROBLEMLERİ

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

BİR BİLİNMEYENLİ RASYONEL DENKLEMLER

BİR BİLİNMEYENLİ RASYONEL DENKLEM PROBLEMLERİ

İçerisinde bilinmeyen bulunan eşitliklere denk- lem denir.

Denklem problemlerinde ilk olarak probleme ait denklem kurulur. Ardından çözüme başlanır.

Denklemdeki bilinmeyen değerlerine denklemin çözüm kümesi ya da kökü denir.

Pay ve paydasında bilinmeyen bulunan rasyonel ifadelerin eşitliklerine rasyonel denklem denir.

Rasyonel denklemde eğer kök paydayı sıfır yapı- yorsa, o değer kök olarak alınmaz.

Rasyonel denklemlerin çözümünde payda eşitle- me veya içler dışlar çarpımı yapılabilir.

Örnek;

Örnek;

Aşağıda verilen denklemlerin köklerini bulunuz.

Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

Bir sayının ‘ü ile ‘inin toplamı 39 ise bu sayı kaçtır?

Ahmet bir şişe suyun önce ‘ini daha sonra da ‘ini içiyor.

Geriye kalan su 60 ml olduğuna göre, baş- langıçta şişede kaç ml su vardır?

Bir su deposunun ‘ü su ile doludur. depo- dan 21 L su alındığında ‘lik kısmının dolu olduğu görülüyor.

Buna göre deponun tamamı kaç L su alır?

Değeri olan kesrin payına 6, paydasına 4 eklendiğinde yeni değeri oluyor.

Buna göre ilk kesrin pay ve paydasının topla- mı kaçtır?

Can elindeki bir miktar parayı 8 kişiye eşit paylaştırabiliyor. Eğer her birine 5 TL eksik verseydi elindeki parayı 12 kişiye eşit paylaştı- rabilecekti.

Buna göre Can’ın elindeki para kaç TL’dir?

a -

a -

b -

c -

d -

e - b -

c -

d -

e -

Figure

Updating...

References

Related subjects :