(1)AKP, iş başına geldiği günlerde “Devlet ormancılığından millet ormancılığına geçiyoruz” demişti

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

AKP, iş başına geldiği günlerde “Devlet ormancılığından millet ormancılığına geçiyoruz” demişti. Ama bugün 116 orman fidanlığından 39 tanesi hakkında kapatma ve satma kararı alındı.

Bugün 21 Mart.. Aynı zamanda Dünya Ormancılık Günü... Güzelliklerden söz etmek, ormancı çalışanların mutluluklarını dile getirmek isterdik. Ne yazık ki günümüzde güzelliklerden söz edebilmek tam bir hayal oldu.

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Başkanı Ahmet Demirtaş, siyasi iktidar iş başına geldiği günlerde “Devlet ormancılığından millet ormancılığına geçiyoruz” söylemini dile getirdiğini hatırlatarak, “Kestane ve kızılağacı orman ağacı olmaktan çıkaran yasa, Maden Yasası, Yenilenebilir Enerji Yasası, Turizmi Teşvik Yasası, Mera Yasası, kısa anlatımla 2/B Yasası, Kadastro Yasası vb. yasaların yanı sıra Ağaçlandırma Yönetmeliği, Amenajman Yönetmeliği, İzin Yönetmeliği, 2/B yönetmeliği gibi yönetmelikler değiştirilerek ormanlar sermayenin hizmetine sunulmaktadır” diyor.

Bugün 116 orman fidanlığından 39 tanesi hakkında kapatma ve satma kararı alındığını kaydeden Demirtaş,

“Gerçekleştirilen hukuksal düzenlemelerden ve alınan kararlardan net olarak ortaya çıkmıştır ki; 'Millet Ormancılığı' denilerek ormanlar her türlü maden işletmeciliğine, turizm yatırımına, HES’lere, enerji yatırımına, çöplük yapımına vb. yatırımlara tahsis edilerek sermayeye ucuz arsa fırsatı yaratılmaktadır. Siyasi iktidar ekonomik krizden çıkışın yolunu inşaat sektöründe görmekte ve bunun içinde doğal varlıkların başında yer alan ormanları bu sektörlerin çıkarına sunmaktadır” dedi.

Mecliste bulunan Tabiatı ve Biyolojik çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısıyla, koruma ve kullanma dengesi gerekçe gösterilerek doğal varlıkları ve ormanları özelleştirmeye ve dolayısıyla sermaye yatırımlarına açılmak istendiğini kaydeden, Demirtaş, “Tek başına bu yaklaşım bile “Koruma” adı altında ormanların özelleştirmeye açılması yaklaşımını net bir biçimde sergilemektedir. Türkiye’nin ve insanlığın ortak varlığı ve varsıllığı olan ormanlar, sermayeye peşkeş çekilemez. Artık yeter, bu böyle gitmez! Ormanlarımızın ve doğal varlıklarımızın korunduğu ve güvencede olduğu '21 Mart'ları kutlamak istiyoruz” diye belirtti.

(yurt) -21-03-2013

Figure

Updating...

References

Related subjects :