• Sonuç bulunamadı

fiziksel şiddet uygulayan erkeğin aynı oranda kusurlu olup olmadıkları; bunun sonucunda davacı erkek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "fiziksel şiddet uygulayan erkeğin aynı oranda kusurlu olup olmadıkları; bunun sonucunda davacı erkek "

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

• Kocaeli 2. Aile Mhakemesi kararında direnmiştir.

• Yargıtay Hukuk Genel Kurulu:

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık;

boşanmaya sebep olan olaylarda güven sarsıcı davranışlarda bulunan kadın ile bu güven sarsıcı davranışı öğrendiğinde haksız tahrik altında eşine

fiziksel şiddet uygulayan erkeğin aynı oranda kusurlu olup olmadıkları; bunun sonucunda davacı erkek

yararına manevi tazminata hükmedilip

hükmedilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

(2)

• Manevi tazminata hükmedilmesinde tarafların

boşanmaya neden olaylardaki kusur durumları ile belirlenen bu kusurun kusuru daha az olan tarafın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup olmadığı dikkate alınır.

• Davacı erkek, duymuş olduğu hiddet ve şiddetli

elemin etkisi altında eşine “basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte” fiziksel şiddet uygulamıştır.

• Her iki tarafın da kusuru olmakla birlikte davalı kadının, davacı erkeğe nazaran daha ağır kusurlu olduğu, davalı kadının belirlenen kusurlu

davranışının davacı erkeğin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu ve bu sebeple davacı erkek

yararına manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.

(3)

• Karşı oy:

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Değerli Çoğunluğu:

• Güven sarsıcı davranışta bulunan kadın kendisine fiziksel şiddet uygulayan erkeğe göre AĞIR

KUSURLUDUR.

• Kadın, kendisine fiziksel şiddet uygulayan erkeğe manevi tazminat vermelidir.

Şiddete sıfır toleransın geçerli olduğu Devlet ve Hukuk düzeninde fiziksel şiddet uygulayan eşe manevi tazminat verilmesi sonucunu doğuran ve benzer davalarda fiziksel

şiddet uygulayanların tazminat almalarını sağlayan bir görüşe katılmamız mümkün değildir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Yağmur duasını Gürbüz Erginer şöyle tanımlar: “Yağmur duası daha çok yapay sulama teknolojisinin ulaşmadığı yöre ve toplumlarda görülen,

Bu araştırma kapsamında, seyahat acentalarının 2015 yılı Kurban Bayramı tatil dönemine yönelik olarak potansiyel turistler için hazırladıkları görsellerde,

Yahya Kemal Çalışkan Atilla Çelik Engin Çetin Abdullah Çırakoğlu Tülin Esra Çırpıcı İbrahim Çukurova Abdullah Dalgıç İlhan Bahri Delibaş Muzeyyen Doğan Engin

Özellikle kitlesel işsizlik ve/veya sürekli dış ticaret açığı veren ülkelerin söz konusu politikaları uygulayabileceklerini hatta uygulanması için uygun

kendine, başkasına, bir gruba ya da topluluğa karşı fiziksel zarara ya da fiziksel zararla sonuçlanma ihtimalini artırmasına, psikolojik zarara, ölüme,

Tıbben açıklanamayan belirtiler grubun- da yetişkin dönemde şiddet türlerinden herhangi birine veya birkaçına maruz kalma oranı %66 (33 kişi) olarak tespit edilirken,

Tıbben açıklanamayan belirtiler grubunda yetişkin dönemde şiddet türlerinden herhangi birine veya birkaçına maruz kalma oranı %66 (33 kişi) olarak tespit edilirken, bu oran

Bu bulguyu destekler nitelikte incelenen diğer araştırmalar arasında yer alan İlhan ve arkadaşları (2009) yürütmüş oldukları çalışmada, hekimlerin (intörn ve