• Sonuç bulunamadı

Su Güvenliği, Temiz Su

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Su Güvenliği, Temiz Su"

Copied!
13
2
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Su Güvenliği, Temiz Su

Sağlama

(2)
(3)

Su kirliliği

• Su kirliliği su kaynaklarının kullanılmasını

bozacak ölçüde, organik, inorganik, biyolojik ve radyoaktif maddelerin suya karışmasıdır.

(4)

Su Kirliliği

• Su kirliliği insanoğlunun suyun doğal

dolanımına yaptığı elektrik enerjisi elde etmek için, akarsuların üzerine barajların ve sulama

amaçlı göletlerin yapılması gibi müdahaleler ile tarımsal, kentsel ve endüstriyel

(5)

Su kirliliği;

• tarımsal etkinliklerle, • sanayi etkinliklerle ve

• yerleşim yerleri ile bağlantılı olarak artmaktadır

(6)

Su çeşitli nedenlerle biyolojik, kimyasal ve radyoaktif maddelerle kirlenebilir.

Suya karışan patojen bakteriler, tifo, kolera, çocuk ishalleri, amipli ve basilli dizanterilerle diğer bağırsak enfeksiyonlarına neden

olurlar.

(7)

Güvenli su

• Renksiz • Kokusuz • Tortusuz • Berrak

• Sağlık için gerekli maddeleri içeren • Hastalık etkenleri olmayan

(8)

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon

• Dezenfeksiyon bir suyun, içerdiği patojenik mikroorganizmaların elemine edilerek, emniyetle içilebilecek hale getirilmesi

• Sterilizasyon suyun içerdiği bütün canlı organizmaların yok edilmesine suyun sterilizasyonu denir.

(9)

Suyun güvenle kullanımı

• Başlıca 2 grup organizmanın imhasıyla mümkündür

• 1. bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep olan patojenik bakteriler

• 2. suya renk, koku veren ve suyun estetiğini bozan organizmalar

(10)
(11)

İçme Suyu Dezenfeksiyonunda

Kullanılan Başlıca Dezenfektanlar

Kimyasal Klor Klor+ampnyak Klor+hipoklorit Klor+klor dioksit Hipoklorit Ozon Fiziksel Ultraviyole Radyasyon

(12)

Su Arıtma İşleminin Aşamaları

• Flokülasyon

• Sedimentasyon • Filtrasyon

(13)

İçme ve Kullanma Sularında Uygun

Dezenfeksiyon Tipi Seçimi ve Ölçütleri

• Sürekliliği sağlanabilmeli • Kolay uygulanabilmeli • Çabuk sonuç vermeli • Ucuz olmalı

• Zehirli etkisi olmamalı

• Yöntemin fiziksel ve kimyasal kirletici etkisi olmamalı • Toplum bireyleri tarafından kabul edilebilmeli

• Suların renk, tat gibi özelliklerini bozmamalı

• Hastalık yapıcı etkenleri bütünüyle öldürüp yok etmelidir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Fıkrasında tahsis edilen suyun metreküpü üzerinden yönetim hizmetleri ücreti 6.fıkrasında Su kaynaklarının verimli kullanımı ve korunması için yapılan hizmet,

Ceyda ve arkadaşları bu güzel günü hatırlamak için birlikte fotoğraflar çektirdiler.. Tüm çocuklar fotoğraf çektirirken

Ak Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Ali Server Yazgan, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlarla bir araya gelerek gövde gösterisi yaptı.. Söylediği türküler ile

Bu kapsamda günümüzde suya erişimin önündeki küresel engellerden biri olan suyun özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi sorunundan hareketle suyun bir insan hakkı olarak

Daha sonrasında ise suyun meta- laşmasının karşısında yer alan su hakkı mücadelelerinin suyun metalaşmasının panzehiri olarak gördükleri yeniden belediyeleştirme

A) Jet skinin motorunun daha güçlü olması. B) Jet skinin yüzey alanına temas eden sürtünme kuvvetinin fazla olması. C) Yük gemisinin yüzey alanına temas eden

Tüm doğal veya kullanılmış sularda çok yaygın bir şekilde bulunan iyon türüdür. Sulara yeraltı formasyonlarından çözünme yolu ile ya da tuzlu su – tatlı su

“Tabiat ve Biyolojik çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı”, Mera Kanununda Değişiklik Kanun Tasarısı, Su Kanunu Tasarısı birlikte incelendiğinde, Orman Kanununda,

Tasarı yasalaşırsa "Su Kullanma Hakkı Sözleşmesi imzalamış, hidroelektrik santral (HES) için lisans almış şirketlere engel olan havza koruma statüleri

Aralarında Türk Tabipleri Birliği (TTB), Elektrik Mühendisleri Odası, KESK, DİSK, Derelerin Kardeşliği Platformu ve çok sayıda lokal çevre kuruluşunun bulunduğu

Fındıklı Dört yoldan yaktıkları meşalelerle merkez camiinin meydanına kadar yürüyen ve burada bir basın açıklaması yapan Fındıklı halkı, sularına bir kez daha

_avşat'tan Ethem Kara "Bu bir küresel saldırıdır; uzun süreli mücadele için direniş yerel kalmamalı" dedi; daha çok hukuki destek istedi: "Gönüllü

5 Mart'ta Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün Maslak'taki binasının önünde, 10 Mart'ta da AKP'nin Şişli'deki İstanbul il binasının önünde eylem yapacak olan Platform, 15

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu'nun gerçekleştirdiği Mücadeleler Birleşiyor Forumu'nda, Türkiye'deki do ğayı ve insan sağlını tehdit eden girişimlere karşı

Yine suyun ısı kapasitesinin çok yüksek olması “alınan ısı hidrojen bağlarını kopar- mak yerine düzenli motiften düzensiz motife ge- çişe harcanıyor”

Bunun sonucunda, etrafında daha fazla sayıda negatif yüklü parçacık bulunduran oksijen kıs- mi negatif yüklü iken hidrojenlerin bulunduğu bölümler ise kısmi pozitif

Biz, Suyun Ticarile ştirilmesine Hayır Platformu olarak, suyun metalaştırılması saldırısının olduğu her yerde suyun bir meta de ğil doğaya ait olduğunu, yaşam için

hakkında su sayacının mührünü birden fazla açıp kullandığı iddiası ile kamu davası açılmış ise de, suyun insan hayatı için çok önemli bir madde olmas ı, yaşaması

“Ah benim oğlum” demi şti babam: “ O senin gördüğün Ayşe filan değil, peri kızı o peri kızı, su başlarında peri kızları olurmuş.. Sabaha kar

toplantıya çağıran Platform'dan yapılan açıklamada, "gelin hep birlikte suyun özelleştirildiği diğer ülkelerde yaşanan y ıkıcı gelişmeler ile dünyada ve ülkemizde

Başka bir deyişle, dünyanın bugün içinden geçmekte oldu ğu suyun metalaşma süreci ileri bir aşamaya ulaştığında kapitalist üretimin karşısına yeni ve bu sefer çok

Karlarımız daha fazla artsın, kasalarımız daha çok dolsun diye, emeği ile geçinen insanlığın ve diğer canlıların yaşam kaynağı olan suyu metalaştırmak ve su

Ancak, günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli amaçlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü suyu potansiyeli yurt içindeki akarsulardan 95