KONUT FİNANSMANI KREDİSİ BAŞVURU FORMU. Medeni durumunuz: Bekâr Evli Babanızın adı: Doğum yeriniz: Doğum Tarihiniz (Gün/Ay/Yıl) / /

Tam metin

(1)

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ BAŞVURU FORMU Kişisel Bilgileriniz

Adınız / İkinci Adınız / Soyadınız:

Cinsiyetiniz: Kadın Erkek

Medeni durumunuz: Bekâr Evli Babanızın adı:

Doğum yeriniz: Doğum Tarihiniz (Gün/Ay/Yıl) / / Uyruğunuz:

Öğrenim durumunuz: İlköğretim Orta Lise Üniversite Yüksek lisans Doktora Bağlı olunan SGK Kurumu:

TCKN/YKN: Yerleşik olduğunuz ülke:

Kimlik türü Nüfus cüzdanı Pasaport Ehliyet Seri numarası: Verildiği yer: Verildiği tarih:

Adres Bilgileriniz

Ev adresiniz:

Semt / İlçe: İl: Ülke: Posta kodu:

Telefon numaranız: ( ) Cep telefon numaranız: ( )

E-posta adresiniz: @

Ekstre yazışma adresiniz: Ev İş

Oturduğunuz ev: Size ait Aile bireylerinden birine ait Kira Lojman Diğer

Şu anki evinizde kaç yıldır oturuyorsunuz?

İpotek veya borcu varsa tutarı: İpoteğin lehdarı:

Aylık kira / Borç tutarı:

(2)

İş ve Meslek Bilgileriniz

Çalışma şekliniz: Ücretli Serbest Emekli Ev hanımı Öğrenci Diğer

İşyerinizin ünvanı: İşyerindeki göreviniz:

Bu kaçıncı işiniz?

İşyerinizin adresi:

Semt / İlçe: İl:

Ülke: Posta Kodu:

İş telefon numaranız: ( ) İşe giriş tarihi:

Şu andaki iş yerinizdeki çalışma süreniz iki senden az ise, önceki iş bilgileriniz İşyerinizin adı:

İş telefon numaranız: ( ) İşyerindeki göreviniz:

Çalıştığınız süre: Ayrılma sebebiniz:

Serbest çalışıyorsanız

Faaliyet gösterdiğiniz sektör: Firma sermayesi: Ortaklık payı:

Faaliyete başlama tarihi: Meslek kuruluş sicil no / Ticaret odası sicil no:

Firmanın vergi numarası: Firmanın vergi dairesi:

İşyeriniz: Size ait Kira Diğer Finansal Bilgiler

Toplam aylık gelirleriniz

Türü : Kendinizin: Diğer Aile Fertlerinin:

Toplam aylık gelirleriniz

Türü: Kendinizin: Diğer Aile Fertlerinin:

Toplam aylık gelirleriniz

Türü: Kendinizin: Diğer Aile Fertlerinin:

Toplam aylık gelirleriniz

Türü: Kendinizin: Diğer Aile Fertlerinin:

Kredi Kartlarınız

(3)

Kart adı: Kartı veren kurum: Kart numarası:

Banka Hesaplarınız

Banka adı: Şube:

Hesap türü: Bakiyesi:

Mal varlığınıza ait bilgiler

Ödemekle yükümlü olduğunuz tüketici kredisi ve diğer borçlar (TL) Banka / Kurum: Tutarı:

Aylık taksit tutarı: Kredi / Borç türü:

Gayrimenkulünüz varsa

İpotekli ise tutarı: İpotek lehdarı ve derecesi:

Adresi:

Cinsi: Pafta: Ada: Parsel: Alanı: Hisse oranı:

Aile Bilgileriniz Eşinizin

Adı / İkinci Adı / Soyadı:

T.C Kimlik numarası:

Babasının adı: Mesleği:

Çalışma şekli: Ücretli Serbest Emekli Ev hanımı Öğrenci Diğer İşyerinin ünvanı: İşyerindeki görevi:

İşyeri adresi:

Telefon numarası: ( ) E-posta adresi: @ Eşinizin dışında birlikte olduğunuz ve/veya bakmakla yükümlü olduğunuz şahısların Kişi sayısı:

Adı / İkinci Adı / Soyadı:

Çalışıyorsa işi ve mesleği / öğrenciyse okulunun adı:

Akrabalık derecesi: Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) / / Adı / İkinci Adı / Soyadı:

Çalışıyorsa işi ve mesleği / öğrenciyse okulunun adı:

Akrabalık derecesi: Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) / /

(4)

Hakkınızda bilgi alınabilecek akraba dışında iki kişinin:

Adı / İkinci Adı / Soyadı Adresi:

Telefon numarası: ( ) E-posta adresi: @ Adı / İkinci Adı / Soyadı:

Adresi:

Telefon numarası: ( ) E-posta adresi: @ Kefil Bilgileri

Adı / İkinci Adı / Soyadı:

Cinsiyeti: Kadın Erkek Medeni durumu Evli Bekar Babasının adı:

Doğum yeri: Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : / / Uyruğu:

Öğrenim: İlköğretim Orta Lise Üniversite Yüksek lisans Doktora Bağlı olunan SGK kurumu:

T.C. Kimlik numarası: Aylık net geliri (TL) : İşyeri ünvanı: İşyerindeki görevi:

İşyeri adresi:

Telefon numarası: ( ) E-posta adresi: @ Serbest çalışıyorsa

Faaliyet gösterdiği sektör: Firma sermayesi: Ortaklık payı:

Faaliyete başlama tarihi:

Meslek kuruluş sicil no / Ticaret odası sicil no:

Firmanın vergi numarası: Firmanın vergi dairesi:

İşyeri: Kefile ait Kira Diğer Talep Edilen Konut Kredisi Bilgileri

Kredi Tutarı: Para Birimi: Vade:

(5)

Alacağınız Konut İle İlgili Bilgiler:

Kullanım Amacı: Ev İşyeri Satın Alma Bedeli: İnşaat Yılı:

“Bu formda yazılı olarak beyan etmiş olduğum bilgileri doğru ve tam olarak ibraz ettiğimi, bu formda ve bunun haricinde Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (Banka) tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeleri de doğru ve tam olarak ibraz edeceğimi kabul, beyan ve taahüt ederim.

Banka’nın uygun göreceği şekilde hakkımda istihbarata yetkili bulunduğunu ve herhangi bir açıklama yapmaksızın başvurumu reddedebileceğini, kredinin geri ödeme koşulları, faiz oranı ve diğer yükümlülükler hakkında ayrıntılı bilgi aldığımı, Banka veya tarafımdan başvurudan vazgeçilmesi veya kabul görmemesi, iptal edilmesi durumunda Bankaca yapılan tüm işlemler sebebiyle talep olunacak kredi tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve doğacak sair masrafları ödemekle yükümlü olduğumu; Banka gerekli gördüğü takdirde, resmi ve özel kuruluşlar nezdindeki tarafıma ait bilgi ve belgeleri edinmeye ve vereceği hizmet gereği olarak mevzuat çerçevesinde dilediği biçimde kullanmaya ve Banka nezdindeki her türlü bilgilerim ile ilgili olarak Banka’nın ilgili mevzuat gerektirdiği takdirde, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişilere bilgi vermeye yetkili olduğunu ve bunun mevzuatla, özellikle Bankacılık Kanunu’nun 73. maddesi ve ilgili diğer hükümlerine aykırılık teşkil etmediğini, aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatıcı Bilgilendirme Ve Rıza Beyanı Formunu okuduğumu, anladığımı kabul ve beyan ederim.”

Başvuru sahibinin Adı / İkinci Adı / Soyadı:

Tarih: İmza:

(6)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATICI BİLGİLENDİRME VE RIZA BEYANI FORMU

İşbu aydınlatıcı bilgi ve rıza beyanı formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince hazırlanmış olup bu formla, kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınızı aydınlatma ve bilgilendirme amaçlanmaktadır.

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.’den bankacılık hizmeti almak/ürün temin etmek için Bankamıza bildirdiğiniz veya Bankamızca çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Bankamız ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, Bankamız ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb. amaçlar ile Bankacılık faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankamızın doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi-yurt dışı iştiraklerine, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde Bankamızca destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi-yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, Bankacılık Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK gibi kurum ve kuruluşlarla hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz bankacılık, vergi, sosyal güvenlik mevzuatı ve Bankaları ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz genel müdürlük veya şubelerimiz, anlaşmalı bayiler ve aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, ATM’ler, internet şubelerimiz, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, kimlik paylaşım sistemi, adres paylaşım sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, direkt bankacılık, üye işyeri POS kanalları, anlaşmalı mağazalar, online satış siteleri, SGK kayıtları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, PTT, Bankalararası Kart Merkezi vb. yöntemlerle Bankanın müşterileriyle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin Bankamız tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme

(7)

işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :