• Sonuç bulunamadı

CEVAP ANAHTARI. Sayfa 13: Uyguluyorum 4: 1. Doğru. 3. Yanlış 6. Yanlış. Sayfa 15: Uyguluyorum 5:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "CEVAP ANAHTARI. Sayfa 13: Uyguluyorum 4: 1. Doğru. 3. Yanlış 6. Yanlış. Sayfa 15: Uyguluyorum 5:"

Copied!
11
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

CEVAP ANAHTARI

(2)

ÜNİTE 1: BİREY VE TOPLUM BÖLÜM 1: Etkin Bir Vatandaşım

Sayfa 10:

Uyguluyorum 1:

1. Etkin bir vatandaş olmamıza yardımcı olur.

2. İçinde bulunduğumuz toplumla uyum içinde yaşamamızı sağlar.

3. Sorun çözme becerimizi geliştirir.

4. Ülkemizi ve dünyamızı daha iyi tanımamızı sağlar.

5. Millet olma bilincimizi güçlendirir.

6. Hak ve sorumluluklarımızı öğretir.

7. Birlikte yaşama ve yardımlaşmanın önemini kavrarız.

8. Bilim ve teknolojinin insan hayatı üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerini öğreniriz.

Uyguluyorum 2:

1. Doğru 2. Yanlış

3. Yanlış 4. Doğru

5. Yanlış

BÖLÜM 2: Olayların Çok Boyutluluğu

Sayfa 12:

Uyguluyorum 3:

Nedenleri: Trafik kurallarına uymamak, Uykusuzluk, Aşırı hız, Araç bakımının yapılmaması

Sonuçları: Yol kapanabilir. Can kaybı ve yaralanma olabilir. Maddi hasar meydana gelebilir. Oto tamircilerine iş oluşur.

Nedenleri: Piknikçilerin dikkatsizliği, Sigara izmaritleri, Cam gibi eşyaların ormana bırakılması, Yıldırım düşmesi

Sonuçları: Çok sayıda ağaç yanarak yok olabilir. Yabani hayvan- lar ölebilir. Yangına yakın yerleşim yerlerindeki insanlar göç edebi- lir. İtfaiyeciler daha fazla çalışmak zorunda kalabilir.

Nedenleri: Deprem, Patlama, Binanın sağlam yapılmaması, Terör Sonuçları: Can ve mal kaybı yaşanır. Çevre kirliliği oluşur. İnsan- lar evsiz kalır. Arama-kurtarma personelleri canla başla çalışır.

Sayfa 13:

Uyguluyorum 4:

1. Doğru 2. Yanlış 3. Yanlış

4. Doğru 5. Doğru 6. Yanlış

7. Doğru 8. Doğru 9. Yanlış

10. Doğru

BÖLÜM 3: Rollerimiz, Haklarımız ve Sorumluluklarımız

Sayfa 15:

Uyguluyorum 5:

1. Sorumluluk 2. Sorumluluk 3. Hak 4. Sorumluluk 5. Hak 6. Hak 7. Hak

8. Hak 9. Sorumluluk 10. Sorumluluk 11. Hak 12. Sorumluluk 13. Hak 14. Hak

15. Sorumluluk 16. Sorumluluk 17. Sorumluluk 18. Hak 19. Sorumluluk 20. Hak

Sayfa 16:

Uyguluyorum 6:

Çocuk $ Eve zamanında gelmek, Odamızı düzenli tutmak,

Basit ev işlerinde aile bireylerine yardımcı ol- mak

Öğrenci $ Derslerimize çalışmak, Okul kurallarına uymak, Okula zamanında gelmek

Kulüp üyesi $ Kulüpteki bireylerle işbirliği yapmak, Verilen görevleri yerine getirmek Kaleci $ Takımdaki oyuncular ile işbirliği yapmak,

Kaleye gelen topları tutmak

Doktor $ Hastaları tedavi etmek, İşe zamanında gelmek, Hastalara karşı güleryüzlü olmak

Kulüp üyesi $ Kulüpteki bireylerle işbirliği yapmak, Verilen görevleri yerine getirmek

Uyguluyorum 7:

PLANYAP

(3)

BÖLÜM 4: Haklarımla Varım

Sayfa 21:

Uyguluyorum 8:

1. Çocuk Hakları Günü 2. UNICEF

3. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 4. 23 Nisan

5. Çocuk Hakları 6. 1990

7. Eğitim Hakkı 8. Sağlık Hakkı

Sayfa 22:

Uyguluyorum 9:

1. Hak ihlali var 2. Hak ihlali var 3. Hak ihlali yok 4. Hak ihlali yok 5. Hak ihlali yok 6. Hak ihlali var

7. Hak ihlali var 8. Hak ihlali yok 9. Hak ihlali var 10. Hak ihlali yok 11. Hak ihlali yok 12. Hak ihlali var

13. Hak ihlali var 14. Hak ihlali var 15. Hak ihlali var 16. Hak ihlali var 17. Hak ihlali yok

Test 1. D 2. A 3. A

4. D 5. B 6. C

7. D 8. A

ÜNİTE 2: KÜLTÜR VE MİRAS BÖLÜM 1: Uygarlıkları Öğreniyorum

Sayfa 43:

Uyguluyorum 1:

1. g 2. c 3. b 4. f 5. f

6. d 7. h 8. f 9. g 10. a

11. e 12. c 13. e 14. c 15. h

16. b 17. h 18. d 19. h 20. g

Sayfa 44:

Uyguluyorum 2:

1. Mezopotamya 2. Hititler 3. uygarlık 4. Kadeş

5. Kral Yolu 6. Pankuş 7. Sümerler 8. yazıyı

9. tekerlek 10. Asurlar

Sayfa 45:

Uyguluyorum 3:

Anadolu Uygarlıkları: Hititler, Frigler, İyonlar, Urartular Mezopotamya Uygarlıkları: Asurlar, Babiller, Sümerler

Uyguluyorum 4:

a) Anadolu b) Mezopotamya c) Anadolu

d) Anadolu e) Anadolu f) Mezopotamya

g) Mezopotamya h) Anadolu

Sayfa 46:

Uyguluyorum 5:

1. Y 2. D 3. D

4. D 5. D 6. Y

7. D 8. D 9. Y

10. D

Sayfa 47:

Uyguluyorum 6:

1. ZİGGURAT 2. İYONLAR 3. URARTULAR 4. PARA 5. TALES 6. UYGARLIK 7. LİDYA 8. ASURLAR

(4)

BÖLÜM 2: Çevremizdeki Güzellikler

Sayfa 52:

Uyguluyorum 7:

1. Tarihî eser 2. Tarihî mekân 3. Tarihî eser 4. Doğal varlık

5. Tarihî eser 6. Tarihî eser 7. Tarihî nesne 8. Tarihî eser

9. Doğal varlık 10. Doğal varlık 11. Tarihî mekân 12. Tarihî nesne

Sayfa 53:

Uyguluyorum 8:

1. Galata Kulesi 2. Safranbolu Evleri 3. Çatalhöyük 4. Peribacaları 5. Cumalıkızık Köyü

6. Selimiye Camisi 7. Doğal varlık 8. Müze 9. Turist 10. Tarihî mekân

BÖLÜM 3: Kültürel Zenginliğimiz

Sayfa 57:

Uyguluyorum 9:

1. KÜNEFE 2. KÜLTÜR 3. KAZAK

4. ZEYBEK 5. EBRU 6. BAR

7. HALAY

Sayfa 58:

Uyguluyorum 10:

1. El sanatlarımız

2. Gelenek ve göreneklerimiz 3. Yemek kültürümüz 4. Halk oyunlarımız 5. El sanatlarımız 6. El sanatlarımız

7. Yemek kültürümüz 8. El sanatlarımız 9. Halk oyunlarımız

10. Gelenek ve göreneklerimiz 11. Gelenek ve göreneklerimiz 12. Halk oyunlarımız

BÖLÜM 4: Ortak Değerlerimiz

Sayfa 60:

Uyguluyorum 11:

Dinî Bayramlarımız:

• Ramazan Bayramı

• Kurban Bayramı Millî Bayramlarımız:

• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

• 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlek ve Spor Bayramı

• 15 Temmuz Demokrasi ve millî Birlik Günü

• 30 Ağustos Zafer Bayramı

• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mevsimlik Bayramlarımız:

• Nevruz Bayramı

• Hıdırellez Bayramı

Uyguluyorum 12:

1. Doğru 2. Yanlış 3. Yanlış

4. Yanlış 5. Doğru 6. Doğru

7. Yanlış 8. Doğru 9. Yanlış

10. Doğru

BÖLÜM 5: Geçmişten Günümüze Kültürümüz

Sayfa 62:

Uyguluyorum 13:

A) Yemek masasında – Televizyon ve Genel Ağ’ın etkileşimi artır- ması

B) Otomobil ile – Ulaşım teknolojisinin gelişmesi C) Betonarme, prefabrik – İnşaat teknolojisinin gelişmesi D) Market ve alışveriş merkezleri – Nüfusun artması E) Çikolata – Televizyon ve Genel Ağ’ın etkileşimi artırması F) Kolonya – Televizyon ve Genel Ağ’ın etkileşimi artırması

Sayfa 63:

Uyguluyorum 14:

1. İnsanların kendilerinden önceki nesillerden devraldığı gele- nek, görenek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüne kültür denir.

2. Bir toplumun dili, bayramları, düğün törenleri, asker uğurlama- sı, yöresel şenlikleri, yemekleri, el sanatları, mimari eserleri, yöresel kıyafetleri, tarihi ve halk oyunları kültürel unsurları ara- sında yer alır.

3. Televizyon, Genel Ağ, akıllı telefonun yaygınlaşması, sanayi- nin gelişmesi, şehirlere yapılan göçlerin artması gibi nedenler- le kültürel unsurların değişime uğramasının nedenleridir.

4. Ana dilini iyi konuşmak ve yazmak kültürü korumak için ilk ya- pılması gerekendir.

Test 1. A 2. C 3. C

4. C 5. D 6. A

7. B 8. C

(5)

ÜNİTE 3: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER BÖLÜM 1: Yeryüzü Şekilleri

Sayfa 72:

Uyguluyorum 1:

1. Ova – Tefenni Ovası 2. Plato – Cihanbeyli Platosu 3. Plato – Erzurum-Kars Platosu 4. Ada – Bozcaada

5. Koy – Bademli Koyu 6. Yarımada – Biga Yarımadası 7. Dağ – Erciyes Dağı

8. Akarsu – Fırat Nehri 9. Ova – Çukurova 10. Burun – Anamur Burnu

Sayfa 73:

Uyguluyorum 2:

1. Lejant 2. Ölçek 3. Fiziki Harita 4. Yeşil 5. Kıyı çizgisi

6. Plato

7. Doğu Anadolu 8. Yarımada 9. Ağrı Dağı 10. Turuncu

11. Vadi 12. Boğaz 13. Marmara 14. Yükselti

BÖLÜM 2: İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi

Sayfa 76:

Uyguluyorum 3:

1. Bitki örtüsü

2. Konut yapı malzemesi 3. Hayvancılık

4. Turizm faaliyetleri 5. Giyim

6. Ulaşım

Sayfa 77:

Uyguluyorum 4:

1. Yanlış 2. Doğru 3. Doğru 4. Yanlış

5. Doğru 6. Doğru 7. Yanlış 8. Yanlış

9. Doğru 10. Yanlış 11. Yanlış 12. Doğru

13. Yanlış 14. Doğru 15. Doğru

Sayfa 78:

Uyguluyorum 5:

1. Karasal – sıcak ve kurak – soğuk ve kar yağışlı – bozkır – ilk- bahar – fazla

2. Akdeniz – sıcak ve kurak – ılık ve yağışlı – maki – kış – az 3. Karadeniz – serin – ılık ve her mevsim yağışlı – orman – son-

bahar – az

BÖLÜM 3: Nüfus ve Yerleşme

Sayfa 82:

Uyguluyorum 6:

Nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler nelerdir?

● Yeryüzü şekilleri

● Toprağın yapısı

● Su kaynakları

● Bitki örtüsü

● İklim

Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörler nelerdir?

● Sanayi

● Ticaret

● Madencilik

● Ulaşım

● Turizm

● Hizmet sektörü

● Tarım

Sayfa 83:

Uyguluyorum 7:

YERLEŞME

BÖLÜM 4: Afetler ve Çevre Sorunları

Sayfa 86:

Uyguluyorum 8:

1. Aşırı yağışlar, Yer çekiminin etkisi, Toprağın yapısı, Eğimli ara- zilerdeki bitki örtüsünün tahrip edilmesi

2. Aşırı sıcaklar, Yıldırım düşmesi, Yanardağ patlaması, Sigara izmaritlerinin ormana atılması, Piknikçilerin dikkatsizliği ve anız ateşi

3. İnsanların çöplerini bilinçsizce toprağa bırakmaları

4. Altyapı yetersizliği, Aşırı yağışlar, Ormanların tahrip edilmesi, Dere yataklarına evlerin yapılması

5. Fabrika bacalarına filtre takılmaması, Fosil yakıt kullanımının fazla olması, Araba egzoz gazları, Sprey ve deodorant kulla- nımı

(6)

Sayfa 87:

Uyguluyorum 9:

1. Doğru 2. Yanlış 3. Doğru 4. Doğru

5. Yanlış 6. Yanlış 7. Doğru 8. Doğru

9. Doğru 10. Yanlış 11. Doğru 12. Yanlış

13. Doğru 14. Doğru 15. Yanlış

Sayfa 88:

Uyguluyorum 10:

TEDBİRAL

BÖLÜM 5: Doğal Afetlerin Yaşamımıza Etkisi

Sayfa 90:

Uyguluyorum 11:

1. Etkiler 2. Etkiler 3. Etkiler

4. Etkiler 5. Etkilemez 6. Etkiler

7. Etkiler 8. Etkiler 9. Etkiler

10. Etkiler

Uyguluyorum 12:

1. Deprem binaların yıkılmasına, can ve mal kaybına 2. Erozyon toprağın çoraklaşmasına ve verimsizleşmesine 3. Heyelan evlerin yıkılmasına, can kaybına ve yolların kapan-

masına

4. Sel ev, iş yeri ve tarım alanlarının su altında kalmasına 5. Çığ yolların kapanmasına, can ve mal kayıplarına

6. Orman yangınları insanların göç etmesine, yaban hayvanları- nın zarar görmesine

Test 1. C 2. D 3. B 4. A

5. C 6. B 7. D 8. A

9. D 10. D 11. A 12. C

13. C 14. A

ÜNİTE 4: BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM BÖLÜM 1: Teknoloji ve Toplum

Sayfa 98:

Uyguluyorum 1:

1. Olumlu 2. Olumsuz 3. Olumsuz 4. Olumlu

5. Olumsuz 6. Olumlu 7. Olumlu 8. Olumlu

9. Olumlu 10. Olumsuz 11. Olumsuz 12. Olumsuz

13. Olumlu 14. Olumlu 15. Olumlu 16. Olumlu

BÖLÜM 2: Doğru ve Güvenilir Bilgi

Sayfa 102:

Uyguluyorum 2:

1. 2.

3.

4. 5.

6.

7. 8.

9.

10. 11.

12.

BÖLÜM 3: Sanal Ortamda Güvenlik

Sayfa 106:

Uyguluyorum 3:

1. Doğru 2. Yanlış 3. Yanlış 4. Doğru

5. Doğru 6. Doğru 7. Yanlış 8. Yanlış

9. Doğru 10. Yanlış 11. Yanlış 12. Doğru

13. Doğru 14. Yanlış 15. Doğru

BÖLÜM 4: Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri

Sayfa 110:

Uyguluyorum 4:

1. Hayır 2. Evet 3. Evet 4. Evet

5. Hayır 6. Hayır 7. Hayır 8. Evet

9. Evet 10. Hayır 11. Evet 12. Evet

13. Evet 14. Hayır 15. Evet

(7)

Sayfa 113:

Uyguluyorum 5:

1. bilgi kaynağı 2. süreli yayın

3. Genel Ağ 4. kaynakça

5. konu

Uyguluyorum 6:

1. Konu belirlemek

2. Araştırma konusu ile ilgili bilgi kaynaklarını temin etmek 3. Bilgi kaynaklarından araştırma konusu ile ilgili uygun bilgiler

derlemek

4. Ulaştığımız bilgileri asıllarını koruyarak not almak 5. Kaynakça hazırlamak

Test 1. C 2. D 3. B

4. D 5. D 6. A

7. B 8. B 9. D

10. A

ÜNİTE 5: ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM BÖLÜM 1: Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler

Sayfa 124:

Uyguluyorum 1:

1. ekonomik 2. Coğrafi 3. Karadeniz 4. Akdeniz 5. tarım

6. arıcılık 7. küçükbaş 8. büyükbaş 9. Konya 10. Marmara

11. ticaret 12. Turizm 13. bor 14. hizmet

Sayfa 125:

Uyguluyorum 2:

1. Sektör: Ormancılık

Coğrafi ve Beşeri Özelliği: İklim – Bitki örtüsü 2. Sektör: Turizm

Coğrafi ve Beşeri Özelliği: İklim – Reklam-Tanıtım 3. Sektör: Tarım

Coğrafi ve Beşeri Özelliği: İklim – Verimli topraklar 4. Sektör: Hayvancılık

Coğrafi ve Beşeri Özelliği: İklim – Bitki örtüsü 5. Sektör: Sanayi

Coğrafi ve Beşeri Özelliği: Ulaşım – Hammadde 6. Sektör: Hizmet sektörü

Coğrafi ve Beşeri Özelliği: Nüfusun fazla olması – Ekono- minin gelişmesi

7. Sektör: Ticaret

Coğrafi ve Beşeri Özelliği: Ulaşım – Reklam-Tanıtım 8. Sektör: Madencilik

Coğrafi ve Beşeri Özelliği: Teknolojinin gelişmesi – Sermaye

Sayfa 126:

Uyguluyorum 3:

1. Tarım 2. Hizmet 3. Tarım 4. Hizmet

5. Tarım 6. Hayvancılık 7. Madencilik 8. Turizm

9. Sanayi 10. Hayvancılık 11. Ticaret 12. Ormancılık

Sayfa 127:

Uyguluyorum 4:

EKONOMİ

(8)

BÖLÜM 2: Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler

Sayfa 132:

Uyguluyorum 5:

A. 1. Ziraat Mühendisliği 2. Çiftçilik

3. Tarım işçiliği

B. 1. Orman muhafaza memurluğu 2. Marangozluk-Mobilyacılık 3. Orman mühendisliği C. 1. Maden mühendisliği

2. Maden işçiliği 3. İş güvenliği uzmanı D. 1. Veterinerlik

2. Mandıracılık 3. Dericilik-Çobanlık E. 1. Otel işletmeciliği

2. Aşçılık

3. Turizm rehberliği F. 1. Makine mühendisliği

2. Endüstri mühendisliği 3. Fabrika işçiliği

Sayfa 133:

Uyguluyorum 6:

● Hayvancılık

● Tarım

● Hizmet

● Madencilik

● Sanayi

● Ormancılık

BÖLÜM 3: Ekonomi ve Sosyal Hayat

Sayfa 136:

Uyguluyorum 7:

1. Yanlış 2. Doğru 3. Doğru 4. Yanlış

5. Yanlış 6. Doğru 7. Doğru 8. Doğru

9. Doğru 10. Yanlış 11. Doğru 12. Yanlış

13. Doğru 14. Yanlış

Sayfa 137:

Uyguluyorum 8:

1. Ekonomik faaliyetler, Göçün yapılması ve nüfusun artması 2. Tarımda makineleşme, iş gücüne olan ihtiyacın azalması, ta-

rım topraklarının miras yoluyla küçülmesi, şehirlerde sanayinin gelişmesi ile iş imkânlarının artması

3. Yüksek katlı binaların yapılması, sosyal ve kültürel etkinliklerin artması, insanların farklı iş kollarında çalışmaya başlaması, şehirlerde nüfusun artması, geniş ailelerin azalması ve çekir- dek ailelerin artması

BÖLÜM 4: Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Sayfa 140:

Uyguluyorum 9:

1. Üretim 2. Dağıtım 3. Üretim

4. Üretim 5. Dağıtım 6. Tüketim

7. Üretim 8. Tüketim 9. Tüketim

10. Üretim 11. Üretim 12. Dağıtım

BÖLÜM 5: Yeni Fikirler Geliştirelim

Sayfa 143:

Uyguluyorum 10:

EKONOMİ

Sayfa 144:

Uyguluyorum 11:

1. Makarna

2. Konya ve civarında

3. Ne üreteceğime karar vermek, Hammaddeyi nereden temin edeceğimizi tespit etmek, Üretim için gereken sermayeyi bul- mak, Fabrikayı kurmak için gereken yasal izinleri almak, Fabri- kayı inşa etmek ve gereken makineleri temin etmek

4. Beslenme

5. Kamyon ve tır gibi ulaşım araçları ile

(9)

BÖLÜM 6: Bilinçli Tüketici

Sayfa 147:

Uyguluyorum 12:

1. Doğru 2. Yanlış 3. Doğru 4. Doğru

5. Yanlış 6. Doğru 7. Yanlış 8. Doğru

9. Yanlış 10. Yanlış 11. Doğru 12. Yanlış

13. Doğru 14. Doğru 15. Yanlış

Sayfa 148:

Uyguluyorum 13:

● ANTALYA

● Olcay GÖKTEPE

● 0512 345 67 89

● Ayakkabı Mağazası

● 200

● Satın alınan ayakkabının ayıplı mal olması

● Aldığım ürünün ayıplı mal olmasından dolayı Tüketiciyi Koruma Kanunu gereğince ürünün para iadesinin yapılması

Test 1. D 2. C 3. B

4. C 5. B 6. A

7. D 8. B 9. B

ÜNİTE 6: ETKİN VATANDAŞLIK

BÖLÜM 1: Topluma Hizmet Eden Kurumlar

Sayfa 158:

Uyguluyorum 1:

1. Ulaşım 2. Eğitim 3. Barınma 4. Güvenlik 5. Adalet 6. Güvenlik 7. İletişim 8. Adalet 9. Güvenlik 10. Sosyal

11. Sağlık 12. Adalet 13. Adalet 14. Eğitim 15. Ulaşım 16. Eğitim 17. Sosyal

18. Sağlık, beslenme, barınma 19. Sağlık

20. Sağlık

Sayfa 159:

Uyguluyorum 2:

A-3, B-4, C-5, D-1, E-6, F-2

BÖLÜM 2: Yaşadığım Yerin Yönetimi

Sayfa 164:

Uyguluyorum 3:

1. Madde 5: “Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cum- huriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyet- lerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmaya- cak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.”

2. a: Merkezî Yönetim b: Merkeze Bağlı Yönetim c: Yerel Yönetimler

3. Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu 4. Ankara

5. Valilikler, Kaymakamlıklar 6. Belediyeler, Muhtarlıklar 7. a: Emniyet Müdürlüğü

b: İl Sağlık Müdürlüğü c: İl Millî Eğitim Müdürlüğü d: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü e: Tarım ve Orman il Müdürlüğü f: Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 8. a: İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

b: İlçe Sağlık Müdürlüğü c: İlçe Emniyet Müdürlüğü d: İlçe Tarım Müdürlüğü

(10)

Sayfa 165:

Uyguluyorum 4:

1. Kaymakam 2. Vali

3. Belediye Başkanı 4. Kaymakam 5. Belediye Başkanı 6. Kaymakam 7. Vali 8. Muhtar

9. Muhtar / Belediye Başkanı 10. Kaymakam

11. Muhtar 12. Kaymakam 13. Vali-Kaymakam 14. Vali

15. Muhtar 16. Vali

17. Belediye Başkanı 18. Belediye Başkanı 19. Vali

20. Muhtar

Sayfa 166:

Uyguluyorum 5:

YÖNETİM

BÖLÜM 3: Temel Haklarımızı Öğrenelim

Sayfa 170:

Uyguluyorum 6:

1. Özel Hayatın Gizliliği 2. Konut Dokunulmazlığı

3. Kişi Dokunulmazlığı (Yaşama Hakkı) 4. Eğitim ve Öğretim

5. Seçme ve Seçilme

6. Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü 7. Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü 8. Haberleşme Özgürlüğü 9. Sağlık

10. Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü 11. Din ve Vicdan Özgürlüğü 12. Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü

13. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Özgürlüğü

Sayfa 171:

Uyguluyorum 7:

1. Doğru 2. Yanlış 3. Yanlış 4. Yanlış 5. Doğru

6. Doğru 7. Yanlış 8. Yanlış 9. Doğru 10. Doğru

11. Doğru 12. Yanlış 13. Doğru 14. Doğru 15. Yanlış

16. Doğru 17. Doğru

BÖLÜM 4: Milli Egemenlik ve Bağımsızlık Sembollerimiz

Sayfa 175:

Uyguluyorum 8:

BAYRAM

Dinî ve millî bayramlar birlik ve beraberliğimizi güçlendiren önemli kültür ögelerimizdendir.

Sayfa 176:

Uyguluyorum 9:

A.

1. Mehmet Âkif Ersoy 2. TBMM

3. 12 Mart 1921 B.

1. Hürriyet 2. Sancak 3. Şafak

4. Ocak 5. Çehre 6. Celâl

7. Ezel 8. Hür 9. Bent

10. Millet 11. Hilâl

Test 1. D 2. D

3. A 4. C

5. C 6. B

(11)

ÜNİTE 7: KÜRESEL BAĞLANTILAR

BÖLÜM 1: Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı

Sayfa 184:

Uyguluyorum 1:

1. Şanlıurfa 2. Ankara 3. Çorum 4. Denizli 5. Nevşehir 6. Balıkesir

7. İstanbul 8. Trabzon 9. Yozgat 10. Konya 11. İzmir 12. Antalya

Sayfa 185:

Uyguluyorum 2:

1. Turizm 2. Tarım 3. Eğitim 4. Ticaret 5. Ulaşım 6. Sanayi 7. Tarım 8. Turizm

9. Tarım 10. Tarım 11. Hayvancılık 12. Kültür 13. Madencilik 14. Ticaret 15. Sanayi

BÖLÜM 2: Ekonomik İlişkilerde Teknoloji

Sayfa 188:

Uyguluyorum 3:

1. Kâr elde etmek amacı ile bir malın veya hizmetin alınıp satıl- masıdır.

2. Ticaret için insanlar yüz yüze iletişim kurmak zorundaydı.

Ürünler uzun yolculuklardan sonra tüketicilere ulaştırılabiliyordu.

Bu nedenle ürünün maliyeti artmakta ve tüketiciye ulaşması çok uzun zaman almaktaydı.

3. Kamyon, tır, uçak, gemi, vapur, tren

4. Telefon, akıllı cep telefonu, Genel Ağ ve televizyon

5. İletişim teknolojisi sayesinde insanlar çok uzak yerlerden is- tedikleri ürünleri kolayca sipariş edebilmektedirler. Ulaşım araçlarının gelişmesi ile ürünler çok hızlı bir şekilde tüketicilere ulaştırılabilmektedir.

BÖLÜM 3: Turizm ve Uluslararası İlişkiler

Sayfa 190:

Uyguluyorum 4:

TURİZM

Uyguluyorum 5:

1. Kültürler arası etkileşimi sağlar.

2. Ülke ekonomisinin gelişmesini sağlar.

3. Çok sayıda kişiye iş imkânı sağlar.

4. Toplumlar arasında önyargıların ortadan kalkmasını sağlar.

5. Ülkeler arasında ticaretin gelişmesini sağlar.

6. İnsanların yeni dostluklar edinmesini ve farklı kültürleri tanı- masını sağlar.

BÖLÜM 4: Ortak Mirasımız

Sayfa 197:

Uyguluyorum 6:

1. Nevşehir 2. Edirne 3. İzmir 4. Çanakkale

5. Çorum 6. Aydın 7. Sivas 8. Adıyaman

9. Konya 10. İzmir 11. Bursa 12. Denizli

Sayfa 198:

Uyguluyorum 7:

1. Türkiye 2. Mısır 3. Türkiye 4. Hindistan

5. Etiyopya 6. Senegel 7. ABD 8. Yunanistan

9. Fransa 10. Ekvador 11. Peru 12. İtalya

Sayfa 199:

Uyguluyorum 8:

1. Sanat 2. Doğal 3. Edebiyat 4. Doğal

5. Bilim 6. Edebiyat 7. Sanat 8. Doğal

9. Sanat 10. Düşünce 11. Bilim 12. Edebiyat

Test 1. B 2. C 3. C 4. B

5. B 6. A 7. B 8. D

9. B 10. B 11. A 12. C

13. A

Referanslar

Benzer Belgeler

A) Ahmet’in çerçeveli tahtaya uyguladığı kuvvet, Sena’nın uyguladığı kuvvetten fazladır. B) Ahmet’in çerçeveli tahtaya uyguladığı kuvvet, Sena’nın uyguladığı kuvvetten

Bir üniteyi kapsayan, orta ve ileri düzey sorulardan oluşan..

Molar gebelik sonrası gelişen gebeliklerde en önemli risk nedir.. Molar gebelik ile birlikte normal gebeliğin

Bizi kedi, köpek, bisiklet gibi sevdiğimiz şeylerle kandırmaya çalışan

İzinsiz kopyalanamaz, başka sitelerde, sosyal paylaşım alanlarında isim ve logom kaldırılarak kullanılamaz

Kurban kesilen hayvanın etleri yardım amacıyla muhtaçlara, akrabalara, komşulara dağıtılır.. Kurban Bayramı 4

Yakın çevresinde bulunan hayvanlar (balıklar, kuşlar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar vb.), bu hayvanların nelerle beslendikleri ve nerede barındıkları

• Süt dişlenme döneminde, aktif çürük şüphesi olan çocuklarda dişler arasında kontak oluşmuş ise radyografi alınır. Kontak oluşmamış