DOĞAL AFETLER KOMİTESİ

Tam metin

(1)

176

2012 YILI

Faaliyet R a p o r u

DOĞAL AFETLER KOMİTESİ

Odamız tarafından 2010-2013 Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Doğal Afetler Ko- mitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından atamalar yapılmıştır. Komitelerimiz ilk toplantılarını gerçekleştirmişler ve aşağıdaki şekilde görev dağılımları karar altına alınmıştır.

Doğal Afetler komitesi 1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı bir sek- reter ve 12 üye olmak üzere 15 kişiden oluşmaktadır.

Komitemizin amacı meslektaşlarımızı doğal afetler konusun- da bilgilendirmek ve eğitmektir.

Komite olarak 2012 yılında aylık olağan toplantılarımız üye katılımlarımızın katılım sayısın azlığına bakılmadan yapılmıştır.

24.01.2012 tarihinde Beklenen İstanbul depremi konferansı İTÜ Taşkışla binasında Prf Dr Celal ŞENGÖR’ün sunumuyla gerçek- leştirilmiştir, Komite üyelerimizin bu yönde beklentilerine cevap veren bir konferans olmuştur.

17.08.2102 tarihinde JFMO (Jeo fizik mühendisleri odası) İstanbul şubesinin 17 ağustos depreminin yıldönümü nedeniy- le beklenen İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm konferansa komite olarak katılım yapılarak Gelecek deprem ile ilgili bilgiler edinilerek komitemizle bunları paylaştık.

26.09.2012 tarihinde Ankara’da iklim değişikliği ve risk yö- netimi konferansı düzenlendi bu konferansa şehir dışı olması nedeniyle katılma şansımız olmadı ancak konferans notlarından GÖREVİ ADI SOYADI

Başkan NEVZAT SEZGİN Başkan Yrd. SELVİ YEŞİLYURT Sekreter YEŞİM ÖZER

Üye NİLÜFER GÜLDEN

Üye SELİM UYSAL

Üye KADRİYE ÖNEN

Üye ÖMER KULAK

Üye AYDIN KOYUNCU

Üye RAMİS ÇEŞTEPE

Üye OLGUN TOKSOY

Üye OĞUZ ÖZER

Üye SADETTİN DEMİR

Üye YASİN ŞEN

Üye UMUT ROJDA ACAR

Üye SEÇİL DEMİR

(2)

177

2012 YILI

Faaliyet R a p o r u

Doğal Afetler Komitesi

bilgiler alarak faydalanılmaya çalışılmıştır. Bu konferansta Türkiye’ de her yıl 200 sel afeti yaşandığı, 2000 li yıllar ile 1960 lı yallar arasında 3 kat afet artışı olduğu ve bu konferansta ilk kez afet sigortasından bahsedilmiştir.

22.11.2012 tarihinde Türkiye nin ilk afet yönetimi fuarı açıldı, Afet yönetiminde gerekli ekip ve ekipmanların ser- gilendiği bu fuarda ilk kez Van depreminde kullanılan NETCAD sistemi enkaz altını 360 derece görüntüleme yapabilen yerli bir yazılım olan sistem sergilenmiştir. Bu sistem ilk kez Haiti depreminde 2010 yılında kullanıldığı ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarına çok yardımcı olduğu açıklanmıştır.

13.12.2012 tarihinde komitemiz adına sekreterimiz Yeşim Özer Silivri de oluşturulması planlanan İSMMMO or- manına ağaç dikme törenine katılarak bizleri temsil etmiş komitemizin afetleri önlemenin bir yolu da ağaç dikmek olduğundan faaliyetlerimize katkıda bulunuştur.

24.10.2011 tarihinde Van ERCİŞ ‘te yaşanan deprem nedeniyle komite üyelerimiz olağanüstü yapılan toplantıda Bölgede yaşayan meslektaşlarımızla irtibata geçilerek yardım yapılması hususunda alınan ortak kararlar doğrultusun- da 2012 yılında da Van Oda başkanı YAKUP bey ile telefon görüşmeleri yapılmış komite olarak acil ihtiyaç durumunda her türlü yardıma hazır olduğumuzu belirterek kendilerine psikolojik destek verilmeye çalışılmıştır.

Komitemizin değişik tarihlerde yaptığı olağan toplantılarında doğal afetler her yönüyle detaylı olarak incelenerek alınılması gereken tedbirler hakkında görüşülmüştür.

Mesleki olarak bizi ilgilendiren doğal afetlerin ekonomiye etkileri yönünden araştırma yapılmış, Türkiye ekonomisi- ne etkilerinin araştırmasına ve projelerin incelenmesine devam edilmiştir.

Faaliyet raporumuzda sonuç olarak Miktad KADIOĞLU hocamızın sözleriyle noktalıyoruz.

- Afetleri göz ardı etmeyelim,

- Sadece müdahaleye değil, zarar azaltma ve hazırlığa önem verelim, - Doğa olayları ile afet yönetimini birbirine karıştırmayalım,

- Katılımcı olalım ve ekip çalışması yapalım,

- Çalışmalarımızı bir sistem dahilinde ve koordineli olarak yapalım, - Afetlere hazırlığı bireyden ve evimizden başlatalım,

Afetlerin yaşanmadığı günler geçirmek dileğiyle..

Komitemizin yapmış olduğu çalışmalarda meslek mensuplarımızın deprem öncesi, deprem anında ve deprem son- rası yapılması gerekenler ile ilgili aşağıda detaylı olarak değindiğimiz eğitim amaçlı bilgiler derlenmiş, ayrıca AKUT ‘ tan aldığımız destek doğrultusunda meslektaşlarımızın depreme hazır olup olmadığını anlamak ve meslek mensupla- rımızın kendilerini sınamaları için test türünde bir çalışma yapılmış olup, gerek odamızın internet sayfasında gerekse dergimizde yayınlanması için üst yönetime sunulma çalışmalarının sonuna gelinmiştir.

Kısa bir süre önce İstanbul ve Tekirdağ çevresinde yaşanan sel felaketi ile ilgili komite üyelerimizce araştırma yapıl- mış ,selden hasar gören birkaç meslek mensubumuzun (Halkalı’da SMMM Hüseyin İpek’in ,komite başkanımız Nevzat SEZGİN ‘in) Tekirdağ Kumbağ’ daki evlerinin selden hasar gördüğü bunlarında sigorta kapsamında olması nedeniyle mağduriyetlerinin sigorta şirketleri tarafından karşılanacağından komite ve meslek odamız olarak herhangi bir yardım yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

Komitemiz ve odamızca sevindirici olan meslek mensuplarımızdan sel felaketine uğramış olanlardan herhangi bi- rinde can kaybı ile ilgili bir bilgi gelmemiş, duyum alınmamıştır.

Komitemizin bundan sonraki çalışmalarında yarım kalan çalışmaların sonlandırılması için çaba sarfedilecek ve İSMMMO bünyesinde Doğal afetlerde kurtarma kadrosu oluşturulması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Doğal Afetler Komitesi Aralık 2012

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :