İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Tam metin

(1)

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

35. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

(2)
(3)

2016 FAALİYET YILI

RAPORU

35. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi,

İşletme Bölümü tarafından düzenlenen olan 35. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu’na İSMMMO Başkanı Dr.

Yahya Arıkan ve Oda Yönetim Kurulu katılım sağladı. 27 Nisan – 01 Mayıs 2016 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kaya Artemis Oteli’nde gerçekleştirilen sempozyumun ana teması,

“Değişen Dünyada Finansal Raporlama:

İdeali Arayış ve Muhasebe Eğitimi”

olarak belirlendi. Sempozyumda, finansal raporlama konusunda dünyada-ki yönelim, ülkemizdeki mevcut uygulama, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konuşul-du.

İdeal finansal raporlama arayışında Türkiye’de nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, diğer ülke uygulamaları ile birlikte ele alınırken, konuşmacılar sunumlarıyla katkıda bulundu. Sempozyumda ayrıca, bağımsız denetime tabi olup da TMS uygulamayan işletmeler için KGK tarafından hazırlanan ve 2016 yılı sonu itibariyle uygulanması beklenen “Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı” da tartışıldı.Sempozyuma Türkiye’nin tüm üniversitelerindeki muha-sebe öğretim üyelerinin yanı sıra, düzenleyici kuruluşların yetkilileri, Maliye Bakanlığı, KGK, SPK, TÜRMOB, İSMMMO; SMMM, YMM, şirketlerin finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri katılım sağladı.

35. TÜRKIYE EĞITIMI SEMPOZYUMU

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :