DEMİRBAŞ VE MALZEME TESLİM BELGESİ (işveren)

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

DEMİRBAŞ VE MALZEME TESLİM BELGESİ (işveren)

( İşverenin İşçiye Teslimi) Sıra

No TÜRÜ ADET

TESLİM

TARİHİ TESLİM EDEN İŞÇİNİN İMZASI

Yukarıda dökümü bulunan araç ve gereçleri amacına uygun olarak kullanmak üzere eksiksiz ve tam olarak imza karşılığı teslim aldım. İşten ayrıldığım takdirde eksiksiz olarak iade edeceğim.

TESLİM ALAN İŞÇİNİN

ADI SOYADI BÖLÜMÜ GÖREVİ

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :