2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi HİZMET KONUSU İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME)

Tam metin

(1)

EK-1

2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi HİZMET

KODU HİZMET KONUSU 2022 Yılı

Asgari Ücretleri İHR İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME)

İHR-1 Kesin İhracat işlemleri (Dâhilde İşleme Dahil) Kara/Hava 251 TL-Deniz

328 TL İHR-2 Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil) 500 TL

İHR-3 ATA Karneli işlem 500 TL

İHR-4 Gayri Ticari Çıkış (Bedelsiz) 335 TL

İHR-5 İkinci Gümrük Yoluyla İhracat İşlemleri (Havayolu hariç) 673 TL İHR-6 İhrakiye ve Kumanya İşlemleri (25 Faturaya kadar) - 25 Fatura üzeri her fatura

için 8,17 TL ilave edilir. 335 TL

İHR-7 Dökme Eşya İhracat İşlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis

gerektirmeyenler ile dökme eşyanın firmanın kendi tesisinde yüklenenler hariç) 1.017 TL İHR-8 Yukarıda Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her Tır/Konteyner/

Araç/Vagon v.b. 87 TL

İTH İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)

İTH-1 İthalat İşlemleri (Kara, Hava Yolu) Kara 414 TL /

Hava 405 TL İTH-2 İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat) 569 TL İTH-3 Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (Her beyanname için ayrıca) 267 TL

İTH-4 Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri 1.585 TL

İTH-5 Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri 1.241 TL

İTH-6 Geçici İthalat Beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat) 673 TL

İTH-7 ATA Karneli İşlem 482 TL

İTH-8 Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İthalat 569 TL

İTH-9 Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış halinde olan eşyanın

ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.) 1.000 TL

İTH-10

İşlenmiş ve işlenmemiş Kıymetli Maden (Altın, Gümüş, Platin) ithalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72 nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri, 74 üncü Fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ncı Fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.)

1.000 TL

İTH-11 Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Her bir Taahhütname başına) 259 TL

İTH-12 Gayri Ticari Giriş (Bedelsiz) 414 TL

İTH-13 Her bir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.

a) CIF Kıymeti 0- 40.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.

b) CIF Kıymeti (40.001)-200.000 USD'ye kadar. (40.000) USD'yi aşan kısım için

%0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b)

c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD'yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)

d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD'yi aşan kısım için % 0,01'i (onbinde bir) uygulanır .(a+b+c+d)

e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD'den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD'ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir.

(2)

2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi HİZMET

KODU HİZMET KONUSU 2022 Yılı

Asgari Ücretleri 10.000.001 USD'den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003'(yüzbinde

üç)’ünden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir. (a- b+c+d+e)

İTH-14 Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her

TIR/Konteyner/Araç/Vagon vb. 163 TL

TR TRANSİT İŞLEMLERİ

TR-1 Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri 448 TL TR-2 Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri (İhracat Refakat

Belgesi Dahil) 113 TL

ANT GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ

ANT-1 Antrepo Beyannamesi 163 TL

ANT-2 Antrepo Beyannamesi (Dökme Eşya) 335 TL

ANT-3 Antrepoda/Geçici Depolamada Eşya Devri 448 TL

ANT-4 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve Sonraki Her

TIK/Konteyner/Araç/Vagon için 121 TL

ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER

SB-1 Serbest Bölge İşlem Formları (1 adet form için) 163 TL ÖZ-1 Kısmi iade işlemleri de dahil teminatların çözümü, Geri verme ve kaldırma

işlemleri, Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (Her depozito için) 104 TL ÖZ-2 Müfrez işlemler (Gümrük beyannamesi) her işlem için 267 TL ÖZ-3

Geçici ithalat izni- Dahilde İşleme İzni - Bağlayıcı Tarife Bilgisi - Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge İşlemleri - Küşat İzni – Hariçte İşleme İzni – Nihai Kullanım İzni

191 TL

ÖZ-4

DTS - TSE - Tarım İl - Ölçü Ayar - Zirai Karantina - Veterinerlik - Kayıt Belgesi - Ekspertiz Alımı -Konsolosluk Onayları - Tasfiye CIF %1, %3 ve %10 İşlemleri - TPS Başvuru İşlemleri (Yatırım Teşvik Belgeleri Hariç) - İRİS, İTKİB Numune Alma işlemleri

113 TL

DAN DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ

DAN-1 Büroda sözlü danışma (bir saate kadar) 328 TL

DAN-1-1 Takip eden her saat için 163 TL

DAN-2 Çağrı üzerine gidilen yerde danışma (bir saate kadar) 819 TL

DAN-2-1 Takip eden her saat için 328 TL

DAN-3 Yazılı görüş bildirme 819 TL

DAN-4 Sürekli danışma (aylık) 1.637 TL

(3)

EK-2

2022 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi TESPİT

KODU TESPİT KONUSU 2022 Yılı Asgari Ücretleri

AN1

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 32.736 TL

Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 23.087 TL

Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu Başına 44.280 TL

AN2

Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 15.335 TL

Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 12.923 TL

Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu Başına 23.087 TL

AN3

Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 15.335 TL

Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 12.923 TL

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 23.087 TL

AN4

Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 15.335 TL

Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 12.923 TL

Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu Başına 23.087 TL

AN5 Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 15.335 TL Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 12.923 TL

AN6

0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK) 11.027 TL

3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 16.369 TL 5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 23.087 TL

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) 32.736 TL

AN7 Genel Antrepo (YILLIK) 32.736 TL

Özel Antrepo (YILLIK) 16.369 TL

AN8

0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK) 12.923 TL

3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 17.229 TL 5001 m2/m3 -10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 26.878 TL

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) 34.459 TL

AN9

Tespit Sözleşmesi Başına 1.637 TL

Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak

düzenlenecek her bir tespit raporu başına 155 TL

Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her

bir tespit rapora başına 335 TL

(4)

2022 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi TESPİT

KODU TESPİT KONUSU 2022 Yılı Asgari Ücretleri

Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına

138 TL Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 10.215 TL’yi aştığı

durumlarda

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

GC1 Tespit Raporu Başına

1.543 TL'den az olmamak üzere 137.290 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2'si,

137.290 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait

CIF kıymetin onbinde 1'i, toplam ücretin 16.369 TL'yi geçmesi durumunda

tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

GC2 Tespit Raporu Başına

7.754 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i toplam ücretin

17.000 TL’yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek

tutar.

NK1 Tespit Raporu Başına

Her bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 4.480 TL olmak

üzere, sonraki her bir rapor için 1.551 TL, ay

içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi

aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde

edilecek tutar.

DR1 Tespit Raporu Başına

3.274 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL’yi geçmesi durumunda aşan

kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek

tutar

DR2 Tespit Raporu Başına

3.274 TL'den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak

ihraç eşyasına ait FOB kıymetin onbinde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL’yi geçmesi durumunda

aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek

tutar

GK1 Tespit Raporu Başına 3.274 TL'den az olmamak

üzere CIF kıymetin binde

(5)

2022 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi TESPİT

KODU TESPİT KONUSU 2022 Yılı Asgari Ücretleri

5'i, toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda

aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek

tutar.

GK2 Tespit Raporu Başına

3.274 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda

aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek

tutar.

AT1 AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge

başına 3.274 TL

EU2 Tespit Raporu Başına 6.720 TL

OK1 Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön

incelemesine ilişkin tespit işlemi 2.585 TL

SK1 Tespit Sözleşmesi Başına 1.448 TL

SK1 Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda

ilave her belge başına 138 TL

INF4

Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde

kontrolleri için belge başına 3.274 TL

Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde

kontrolleri için belge başına 16.369 TL

ZD1 Tespit Raporu Başına 1.723 TL

BD1

Tespit Sözleşmesi Başına 1.448 TL

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme

yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına 294 TL Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı

durumlarda aşan kısım için Tarafların anlaşmasıyla

belirlenecek tutar

TK1 Tespit Sözleşmesi Başına

1.352 TL'den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat

ve ihracat tutarları toplamının binde 1'i, toplam ücretin 12.204 TL'yi geçmesi durumunda

aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek

tutar

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :