Kemik Plakları ve Vidaları Kemik Plakları ve Vidaları

Tam metin

(1)

Kemik Plakları ve Vidaları Kemik Plakları ve Vidaları

Prof.

Prof. Dr. Ümit KAYADr. Ümit KAYA

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalı

(2)

Kırıkların kemik plakları ve vidaları ile Kırıkların kemik plakları ve vidaları ile

stabilizasyonu kırık fikzasyonunda stabilizasyonu kırık fikzasyonunda

popüler ve etkin bir tekniktir.

popüler ve etkin bir tekniktir.

(3)

Bu grup «The swiss Arbeitsgemeinschaft Bu grup «The swiss Arbeitsgemeinschaft

fur Osteosunthesefragen (AO), Amerika’da fur Osteosunthesefragen (AO), Amerika’da

association for the study of Internal association for the study of Internal

Fixation (ASIF) olarak tanınmıştır.

Fixation (ASIF) olarak tanınmıştır.

(4)

ASIF / AO ASIF / AO

((Association of the Study of Internal Fixation)Association of the Study of Internal Fixation) ASIF yönteminin başlıca amacı; kırık kemiğin en ASIF yönteminin başlıca amacı; kırık kemiğin en

kısa sürede onarılarak, ilgili ekstremitenin kısa sürede onarılarak, ilgili ekstremitenin

fonksiyonel hale getirilmesidir.

fonksiyonel hale getirilmesidir.

Atravmatik cerrahi teknik Atravmatik cerrahi teknik

Özellikle intraartiküler kırıklar olmak üzere tam Özellikle intraartiküler kırıklar olmak üzere tam anatomik redüksiyon

anatomik redüksiyon

Rijid internal fikzasyon yöntemi Rijid internal fikzasyon yöntemi

Yumuşak dokularda gereksiz yıkımlanma Yumuşak dokularda gereksiz yıkımlanma

yaratmadan ve kırık hastalıkları olarak tanımlanan yaratmadan ve kırık hastalıkları olarak tanımlanan eklem sertliği, adale distrofisi ve erken

eklem sertliği, adale distrofisi ve erken

hareketlerden oluşan osteoporozlardan kaçınmak.

hareketlerden oluşan osteoporozlardan kaçınmak.

(5)

Kemik plakları Kemik plakları

Plaklar birçok boyutta ve şekilde Plaklar birçok boyutta ve şekilde

bulunabilir. Yapıları kullanılan bölgeye bulunabilir. Yapıları kullanılan bölgeye

ve istenilen gerginliğe göre ve istenilen gerginliğe göre

değişmektedir.

değişmektedir.

Bu gün kullanılan birçok sistem ASIF Bu gün kullanılan birçok sistem ASIF

tarafında geliştirilen orijinal sistemden tarafında geliştirilen orijinal sistemden

kopyalanmıştır.

kopyalanmıştır.

(6)

KIRIK SAĞALTIMINDA PLAK KIRIK SAĞALTIMINDA PLAK

UYGULAMALARI UYGULAMALARI

Nötralizasyon plağı Nötralizasyon plağı

Destek plağı Destek plağı

Statik kompresyon plakları Statik kompresyon plakları

Dinamik kompresyon plağı Dinamik kompresyon plağı

Limitli temas eden dinamik kompresyon Limitli temas eden dinamik kompresyon

plakları plakları

Özel geliştirilmiş plaklar Özel geliştirilmiş plaklar Kesilebilir plak

(7)

Semitubular plak Semitubular plak

Rekonstrüksiyon plakları Rekonstrüksiyon plakları

T” plaklarT” plaklar

T” ve “Y” şekilli mini plaklarT” ve “Y” şekilli mini plaklar Acetabular plaklar

Acetabular plaklar kilitli plaklar

kilitli plaklar

suprakondüler plaklar suprakondüler plaklar kelebek plak

kelebek plak

Pankarpal Artrodez Plağı Pankarpal Artrodez Plağı Pantarsal Artrodez Plak Pantarsal Artrodez Plak

(8)

Uygulama pozisyonuna göre Uygulama pozisyonuna göre

plakların isimlendirilmesi

plakların isimlendirilmesi

(9)

Kompresyon (tansiyon band) Kompresyon (tansiyon band)

plağı plağı

Plak kompresyon altında uygulanırsa ve Plak kompresyon altında uygulanırsa ve

kırık fragmanları kompresyon altında kırık fragmanları kompresyon altında olursa buna kompresyon plağı ya da olursa buna kompresyon plağı ya da

tansiyon bant plağı denir.

tansiyon bant plağı denir.

(10)

Nötralizasyon plağı Nötralizasyon plağı

Nötralizasyon plakları kırık hattında oluşan Nötralizasyon plakları kırık hattında oluşan

distraksiyon, kompresyon, bükülme ve torsiyon distraksiyon, kompresyon, bükülme ve torsiyon

güçlerini nötralize etmek için kemiğin gerilme güçlerini nötralize etmek için kemiğin gerilme

tarafına uygulamaktadır. Bunda kırık hattı vida, tarafına uygulamaktadır. Bunda kırık hattı vida,

serklaj, hemi serklaj ve interfragmanter tel serklaj, hemi serklaj ve interfragmanter tel uygulayarak interfragmanter kompresyon uygulayarak interfragmanter kompresyon

yapılmıştır.

yapılmıştır.

(11)

Destek veya köprüleme plakları Destek veya köprüleme plakları

Butres plak fonksiyonu kemiğin Butres plak fonksiyonu kemiğin

fragmanlarını desteklemektedir. proksimal fragmanlarını desteklemektedir. proksimal tibial platoda olduğu gibi fonksiyonel kırık tibial platoda olduğu gibi fonksiyonel kırık

açısı ve kemik uzunluğu korunmuş olur.

açısı ve kemik uzunluğu korunmuş olur.

(12)

Kemik vidaları Kemik vidaları

Ortopedik cerrahide Ortopedik cerrahide

kullanılan kemik vidaları kullanılan kemik vidaları

üç grup altında üç grup altında

bölümlendirilir bölümlendirilir

Kendinden yiv açarlı Kendinden yiv açarlı

vidalar vidalar

Kortikal vidalar Kortikal vidalar

(AO/ASIF) (AO/ASIF)

Kansellöz vidalar Kansellöz vidalar

(AO/ASIF) (AO/ASIF)

(13)

Kemik vidaları için endikasyonlar Kemik vidaları için endikasyonlar

Lag vida prensibi kullanarak Lag vida prensibi kullanarak interfragmanter kompresyon interfragmanter kompresyon

sağlanması sağlanması

Pozisyon vidası olarak Pozisyon vidası olarak

Plak vidası olarak Plak vidası olarak

(14)

Plakların bükülmesi Plakların bükülmesi

Plağın uygulanması sırasında anatomik Plağın uygulanması sırasında anatomik

redüksiyon korunmak isteniyorsa plaklar redüksiyon korunmak isteniyorsa plaklar

uygulanacakları kemik yüzeyinin uygulanacakları kemik yüzeyinin

konturlarına göre bükülmelidir. Bazıların konturlarına göre bükülmelidir. Bazıların

bükme bazılarında bükme ve döndürme bükme bazılarında bükme ve döndürme

birlikte yapılmalıdır.

birlikte yapılmalıdır.

(15)

Vida sayısı Vida sayısı

Klinik bulgular her fragmana en az iki vida Klinik bulgular her fragmana en az iki vida uygulanması yönündedir. Kompresyon ve uygulanması yönündedir. Kompresyon ve

nötralizasyon plaklarında bir fragman için 3 nötralizasyon plaklarında bir fragman için 3

veya 4 vida uygundur. Bu sayı hayvanın veya 4 vida uygundur. Bu sayı hayvanın

boyutuna göre çok değişmemektedir.

boyutuna göre çok değişmemektedir.

(16)

Vidaların uygulanması Vidaların uygulanması

Vidalar kırık hattına en az 4-5 mm Vidalar kırık hattına en az 4-5 mm

uzaklıkta olmalı ve aynı çapta vida uzaklıkta olmalı ve aynı çapta vida

kullanılmalıdır.

kullanılmalıdır.

(17)

Kemik plağının uzunluğu ve boyutu Kemik plağının uzunluğu ve boyutu

Plaklar değişik boyutlarda üretilir ve Plaklar değişik boyutlarda üretilir ve

vida çapı ile eşleştirilir.

vida çapı ile eşleştirilir.

Plakta uygulanacak vida çapına göre Plakta uygulanacak vida çapına göre

plağın kalınlığı ve uzunluğu plağın kalınlığı ve uzunluğu

değişebilmektedir.

değişebilmektedir.

(18)

Pre-op Pre-op

Alman Alman Kurt, Kurt, 72 ay, 72 ay, trafik trafik kazası, kazası, diyafizer diyafizer basit

basit

transversal transversal ,,

42 A3 42 A3

0. gün A/P 0. gün A/P

post-op.

10. gün M/L

post-op.

10. gün M/L

post-op 45. gün A/P

post-op 45. gün A/P

Post- op.

90. gün M/L Post- op.

90. gün M/L

(19)

Post-op. 10.gün A/P

Post-op. 10.gün A/P Post-op.10.gün M/LPost-op.10.gün M/L Pre-op. M/L

Pre-op. M/L

Melez, ♀, 30 ay, trafik kazası Melez, ♀, 30 ay, trafik kazası

Diyafizer redükte edilebilir kama Diyafizer redükte edilebilir kama

şeklinde, 32 C1 şeklinde, 32 C1

Melez, ♀, 30 ay, trafik kazası Melez, ♀, 30 ay, trafik kazası

Diyafizer redükte edilebilir kama Diyafizer redükte edilebilir kama

şeklinde, 32 C1 şeklinde, 32 C1

(20)

Melez, 11 ay, ♂, Direkt travma

Diyafizer basit oblik, 42 A2

Post-op. 10.

gün

Post-op. 10.

gün

(21)

Kangal, 12 ay, ♂, Kangal, 12 ay, ♂, Direkt travma

Direkt travma Diyafizer basit Diyafizer basit transversal

transversal 32 A3

32 A3

(22)

Pointer, ♀, 9 ay,9

trafik kazası, diyafizer basit transversal, 32 A3

Robert-Jones bandajı

(23)

Labrador Retriever, 12 ay, ♂

Trafik kazası, Diyafizer basit transversal, 32 A3

(24)

Post-op. 25. gün A/P

Post-op. 25. gün A/P

Post-op.10. gün A/P

Post-op.10. gün A/P

Pre-op.

Pre-op.

0. gün M/L 0. gün M/L

Kangal, 24 ay, ♂, Kangal, 24 ay, ♂, Direkt travma

Direkt travma

Diyafizer redükte Diyafizer redükte edilebilir kama edilebilir kama şeklinde

şeklinde 42 C1 42 C1

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :