• Sonuç bulunamadı

SÖZEL BÖLÜM 1.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "SÖZEL BÖLÜM 1."

Copied!
64
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1.

ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO.

OKULU

SÖZEL BÖLÜM

20 10 10 10

50 75

dakika

TÜRKÇE

T.C. INK. TARİHİ ve A.

DİN K. ve AHLAK B.

İNGİLİZCE

Ders Adı Soru

Sayısı Toplam

Soru Sınav

Süresi

(2)
(3)

● Bu testte 20 soru vardır.

TG 1

1.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gelmek” sözcüğü karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

Cümle Anlam

A) Hücum oyuncusunun sert bir şekilde vurduğu

top, sol gözüme geldi. İsabet etmek

B) Adamı Ödemiş’ten aldım geldim, her masrafını

çektim. Ulaşmak, varmak

C) Eski çağlardan birçok anıt, çağımıza kadar gel-

miştir. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek

D) Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim mi beyler?

Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek

2.

Türk tarihi, Türk edebiyatında farklı tarihlerde birçok yazar tarafından kaleme alınmıştır. Farklı edebî kimliklere sahip olan yazarların, Türk tarihine de farklı bakış açıları ile yansıttığı görülür. Bu bağlamda Türk edebiyatının kilometre taşlarından olan, Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun romanlarında Türk tarihinin özgün bir bakışla yan- sıtıldığı söylenebilir.

Bu metindeki altı çizili söz öbeği ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun edebiyatın en önemli temsilcisi olduğu

B) Türk tarihini farklı bakış açısıyla yansıtan ilk yazarın Mustafa Necati Sepetçioğlu olduğu C) Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun birçok yazarın yetişmesine öncülük ettiği

D) Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olduğu

3.

I. İki arkadaş da çevresinde uyanıklıkları ile nam salmışlar. Her durumda birilerini kandırmayı başarırlarmış ama birbirlerine diş geçiremezlermiş. Birbirlerini kandırma çabaları her seferinde sonuçsuz kalırmış. Onları anlatan en güzel söz şu olsa gerek: - - - -

II. Tüm uyarılarıma rağmen o bildiğini okumaya devam etti. Böyle yaparsa başına istemediği birçok olayın ge- leceğini ona hep söyledim. En son bir kez daha onu uyarmak için yanına gittiğimde başını büyük bir belaya soktuğunu anladım. Ona diyebileceğim tek bir şey kalmıştı artık: - - -

III. Herkese yardım etmek, çevremde ne kadar ihtiyaç sahibi varsa ihtiyaçlarını gidermek onları mutlu görmek istiyorum. Ne yazık ki benim de imkanlarım herkese yetecek kadar değil. Sadece kendi ihtiyaçlarımı karşıla- yabiliyorum. “ - - - - -” atasözü sanki benim için söylenmiş.

IV. Bahçemizde yetişen sebzeler bu sene çok fazlaydı. Tüm komşularımıza dağıtmamıza rağmen bitireme- miştik. Annem de sebzelerle turşu yapmaya karar verdi. Sebzeler güzelce yıkandı. Ben de marketten sirke aldım. Babam ise sirkeyle turşu yapılmasına ısrarla karşı çıkıyordu. Ona göre - - - -

Aşağıdaki atasözlerin hangisi numaralandırılmış cümlelerdeki boşluklardan herhangi birine getirilemez?

A) İki el bir baş içindir. B) İki cambaz bir ipte oynamaz.

C) Kendi düşen ağlamaz. D) Keskin sirke küpüne zarardır.

(4)

TG 1

4.

I. Ancak büyük iklimsel değişiklikler ya da insan etkinliklerinin yokluğunda belirli aralıkların içinde kalır.

II. Bu bileşenlerdeki su miktarı, yıl içinde ve yıldan yıla sabit değildir.

III. Yer altı suları, topraktaki nem, yüzey suları, kar ve buz.

IV. Bu durum yer altı sularının aşırı miktarda kullanıldığı bölgelerde, karasal su stokunun giderek azalma eğili- minde olduğunu gösteriyor.

V. Karalardaki su döngüsünün beş bileşeni vardır:

VI. Yapılan son bilimsel çalışmalar, özellikle küresel iklim değişikliği sebebiyle buzulların eridiğini göstermiştir.

Numaralanmış cümleler düşüncenin akışına göre sıralandığında aşağıdakilerden hangisi baştan dördün- cü olur?

A) I. B) III. C) V. D) VI.

5.

I. Sofra şekeri, fruktoz şurubu, bal ve bunların eklendiği yiyecek ve içecekler (meşrubat ve gazlı içecekler gibi) ilave şeker kaynaklarıdır. Şekerin fazla tüketilmesinin ise metabolizmamız üzerindeki zararları tartışılmazdır.

II. Çocukluk çağı boyunca yüksek miktarda ilave şeker içeren gıdaların tüketilmesinin çocuklarda ve gençlerde obezite ve tansiyon riskini arttırdığını ve bu risk faktörlerinin kalp hastalıklarının gelişmesi ile ilişkili olduğu bir gerçek.

Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. cümlede ifade edilen konuyla çelişen farklı bir durumdan söz edilmektedir.

B) I. cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir olumsuzluktan bahsedilmektedir.

C) I. cümledeki olgunun, çocukları neden daha fazla etkilediği açıklanmaktadır.

D) I. cümlede değinilen düşüncenin bilimsel olarak kanıtlandığı gösterilmektedir.

6.

Molekülleri arasında özgün etkileşimler olan su, birçok özelliğiyle diğer sıvılardan ayrılır. Bir kere en yüksek gerilim düzeyine sahiptir. Beklenmedik derecede yüksek kaynama noktası ve çok iyi bir çözücü olması suyu eşsiz kılan özelliklerden sadece birkaçı. Isısı azaldıkça yoğunluğunda gözlenen tuhaf değişim ise suyun belki de en dikkat çekici özelliği. Maddeler soğutulduğunda taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi düşer. Düşük enerjili tanecikler de daha düşük hacim kaplayarak maddenin yoğunluğunun artmasına sebep olur. Molekülleri soğu- dukça suyun da diğer sıvılar gibi yoğunluğu artar.

Bu metnin anlatımıyla ilgili, I. Karşılaştırmadan yapılmıştır.

II. Sayısal verilerden yararlanılmıştır.

III. Tanımlamaya başvurulmuştur.

IV. Örneklemeden yararlanılmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) III ve IV.

(5)

TG 1

7.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını maalesef ülkemize ulaşmış durumda. Son günlerde bu salgınla ilgili birçok tedbir alındı. Alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sokağa çıkmayıp evlerinde kalmaları istendi. Ama bakıyorum da bu uyarılar bazıları tarafından dikkate alın- mamışa benziyor. Bir kere şu konuyu iyi hatırlatmak gerekiyor. Alınan tedbirlerin her biri bizlerin daha sağlıklı yaşamasını garanti etmek için. Özellikle de salgın boyutuna ulaşmış bu tip rahatsızlıklarda kendi tedbirlerimizi almamamız başkalarının da sağlığını olumsuz etkilemektedir. Umuyorum ki bugünden sonra insanlarımız bu ko- nuda daha duyarlı olacaklar ve gerekli tedbirleri alacaklar. Bizler köşelerimizde sizleri uyarmaya devam edecek ve tedbirlerin uygulanmasının yaygınlaşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hayat eve sığar!

Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?

A) Deneme B) Eleştiri C) Söyleşi D) Fıkra

8.

Gazeteci : - - - -

Yönetmen : Benim asla unutmayacağım şey çocukların, yetim çocukların gözleri çünkü böyle inanılmaz kay- bı sırf gözlerine bakarak hissedebilirsiniz. Filmi çekerken çok güldük. Çünkü Suriyeli çocuklar ve tanıştığım tüm çocuklar dünyanın bütün çocukları gibi çok neşeli ve harikaydı. Çok güldük birlikte müthiş vakit geçirdik ama aynı zamanda dehşet verici olaylar geçirdiklerini bildiğin için kalbinin derinliklerinde onlara bakarken derin bir hüzün hissedersin.

Gazeteci : Bu filmle izleyicilerin mültecilere karşı duruşunun nasıl değişeceğini öngörüyorsunuz?

Yönetmen : - - - -

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) I. Suriyeli çocuklar hakkındaki izlenimleriniz nelerdir?

II. O çocuklara bakınca her anne, her kardeş kendi akrabalarını, çocuklarını ve kardeşlerini görebilir. Be- nim, bizim hedefimiz bu çocukların günlük hayatlarının bütün detaylarını, hayallerinin bütün ayrıntılarını ve mizahlarını insanlarla tanıştırmaktı ki böylece çocuklarla bağlantı kurabilsinler ve yetim çocuk hadise- sini düşünebilsinler istedik. Somut yardımda bulunamıyorlarsa bile en azından onlara gülümseyip daha fazla anlayış gösterebilirler.

B) I. Suriyeli çocukların yaşadıklarıyla ilgili neler hissediyorsunuz?

II. Anında kalpten kalbe bağlantı kurduğumuzu düşünüyorum. O çocukların hepsi çok yetenekliydi. Bu önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Böylece rollerini daha içten oynadılar. Aramızda güçlü bir güven, sevgi ve destek kurduk. Bu da çekim sürecinin sorunsuz geçmesini sağladı.

C) I. Film çekimleri sırasında sizi en çok güldüren olay ne oldu?

II. Bu biraz zor oldu. Çünkü çok şey yaşamış travma geçirmiş çocuklarla çalıştığımı biliyordum ve bu süre- ci korumam gerekiyordu. Onları ve duygularını çekimden korumam gerekiyordu. Bu filmin hikâyesi on- ların hayatlarını temel alıyor ama senaryoda farklı bir şey de yarattım ki oyunculuk yaptıklarını ve başkası olduklarını hissetsinler. Bu küçük mesafenin onların güvende hissetmelerini ve gereğinden fazla açıkta kalmamalarını sağladığını düşünüyorum.

D) I. Yaşadığınız dehşet verici olayı bize anlatabilir misiniz?

II. Zaman geçtikçe herkes, kabul etmelerini beklemediğimiz insanlar bile itiraf ediyor. Çünkü yurtdışındaki insanlarla da konuştum. Kapısını gerçekten herkese açan tek ülke Türkiye. Girebilecek veya gireme- yecek mülteciler diye seçme yoktu. Açık kapıydı ve neredeyse 4 milyon insan girdi. Bunun sayesinde insanlar yaşıyor. Bunun sayesinde o çocuklar yaşıyor.

(6)

TG 1

9.

Sandviç tekniği kişilerle iletişim kurarken kullanılabilecek etkili bir teknik. Eleştirilerin arasına iltifatların sıkıştırıl- ması olan bu tekniğe göre; kişiye olumsuz bir şey söylemeden önce konuyla ilgili olumlu bir şey söyleyin. Sonra eleştirinizi yapın, sonra tekrar olumlu bir şey söyleyerek konuyu kapatın.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi sandviç tekniğini örneklemiştir?

A) Çalışkan bir insansın. Çok büyük işler başarabilirsin. İleride bugün durduğun noktadan çok daha ileriye gidebilirsin. Planlamalarını tekrar gözden geçirerek bir sonraki aşamayı geçmen gerekiyor. Bu aşamayı da geçtiğinde senin için yeni bir sayfa açılacak.

B) Kalbinin çok kırıldığının farkındayım. Sana haksızlık yapıldığını düşünüyor olmalısın. Sen güçlü bir insansın.

Bu sorunlarla baş edebilirsin. Yeter ki sen de var olan gücün farkına bir an önce var. Aksi halde daha büyük sorunlarla karşılaşabilirsin.

C) Senin aslında iyi niyetli biri olduğunu biliyorum. Bizler için fedakârlık da yapmaya çalışıyorsun. Fakat bu yap- tığının fedakârlık olduğunu düşünmüyorum. Bizi zor duruma düşürdün. Şunu da biliyorum yine bizi bu zor durumdan senin iyi kalbin çıkarabilir.

D) Şakalarını bu kadar sık ve zamansız yaptığında ders bölünüyor ve ben ve arkadaşların rahatsız oluyoruz.

Şakaların komik olmak yerine sinir bozucu olabiliyor. Belki bazen çok komik olabilir. Şaka yapma konusunda yetenekli de olabilirsin ama bunun yeri bu sınıf değil.

10.

Sosyal medyanın yararları olduğu kadar zararları da vardır. Bilinçsiz bir şekilde kullanılan sosyal medya, ba- ğımlılığı da beraberinde getirmektedir. Sosyal medya bağımlılığı, zaman içerisinde insanların düşüncelerinin de değişmesine neden olmaya başladı. Endişeyi ve stresi tetikleyen tutumların gelişmesine sebep oldu. Takipçi sayısının kontrolü, beğenilerin artmayacağı kaygısı, her an kontrol etme telaşı beraberinde huzursuzluk, depres- yon gibi olumsuz belirtilerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ayrıca uyku bozuklukları, konsantrasyon güçlüğü en çok dile getirilen şikayetler olarak görülüyor. Sosyal medyanın zararları içinde belki de en çok göze çarpan değişen ruh hâlidir. Sosyal medya ve etkisi, insanları zamanla bağımlı olma duruma getirebiliyor. Sosyal medya ve sorunları ilişkileri zedeliyor; sosyal medyanın sağlıklı ilişkileri bile olumsuz etkiliyor. Mobil cihazların hayatımı- zın her anında olması, ilişkiyi zedeleyen en büyük etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Oda içinde bir cep telefonunun varlığı bile bir çiftin diyaloğunun azalması için yeterli bir sebep olarak görülebilir.

Bu metne göre bilinçsiz sosyal medya kullanımının;

I. Sağlıklı ilişkileri bile olumsuz etkilemesi

II. Hareketsizlik hâlinin beraberinde getirdiği aşırı kilonun depresyona neden olması III. Takipçi sayısının artmasıyla birlikte insanın kendini daha mutlu hissetmesi IV. Zaman içerisinde insanların düşüncelerinin değişmesine neden olması sonuçlarından hangilerini ortaya çıkarması beklenebilir?

A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) III ve IV.

(7)

TG 1

11.

I. Tüm imkanlara sahip bir gemi düşleyin. Her şey yolunda gidiyor. Gemide aradığınız her şeyi bulabiliyor- sunuz. Yolculuğunuzda sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ve bir anda kaptan gelip “Sığınacak bir liman bulmakta zorlanıyoruz ve gemimiz başıboş bir şekilde sürüklenmeye başladı.” der. Sizin için bir rüya olarak başlayan yolculuk kabusa dönüşmeye başlamıştır artık. İnsanın duyguları, coşkuları da böyledir. Bazı duy- guların coşkusu asıl ihtiyacımız olanı bize unutturur. Ne zamanki o duyguların bizim için bir anlamı kalmaz o zaman aklımıza gelir en büyük eksiğimizin güven olduğu.

II. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra görev yerime gitmek için hazırlık yapmaya başladım. Anado- lu’nun şirin ve küçük bir kasabasıydı ilk görev yerim. Kitaplar, kişisel bakım ürünlerim, kış için yiyecekler, fotoğraflar, kıyafetler her şey hazır görünüyordu. Çok mutluydum. Artık gönül rahatlığıyla görev yerime gidebilirdim. Yolda gördüğüm her yeni yer mutluluğumu biraz daha artırıyordu. Nihayet uzun ama güzel yolculuğumdan sonra görev yerime gelmiştim. Kalbim daha hızlı çarpmaya başladı. Ellerim de kalbime ayak uydurmuş titriyordu. Kafamda sorular uçuşuyordu: “Hiç bilmediğim bu yerde bir sıkıntım olursa kime gitmeliydim, kime ne kadar inanabilirdim?” ve daha nice sorular. Sanki her şey tersine dönmüştü.

III. Ağaç dikmekle meşgul yaşlı birisini gören padişah; hoşbeşten sonra sormuş. “Büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin ne diye uğraşıyorsun?” Yaşlı adam; “Oğul” demiş. “Bizden evvelkile- rin diktikleri ağaçların meyvelerini biz yedik, bizim diktiklerimizin meyvesini bizden sonrakiler yesinler diye uğraşıyorum.” Bu cevap padişahın çok hoşuna gitmiş ve çıkarıp bir kese altın vermiş. İhtiyar; “Ne mutlu bana ki başkalarının diktiği fidanlar seneler sonra meyve verirken benim diktiklerim daha dikerken meyveye durdular.” diyerek padişaha teşekkür etmiş. Bu cevap da padişahın hoşuna gitmiş ve çıkarıp yaşlı adama bir kese altın daha vermiş.

Numaralanmış parçalardan hangileri “Bazı duyguların yüceliği kelimelerle tarif edilebilirken bazı duyguların yüceliği diğer duyguların ona bağımlılığıyla anlaşılır ki o duygu güvendir.” cümlesi ile aynı iletiye sahiptir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.

12.

Bir ortaokulun altıncı, yedinci veya sekizinci sınıfında öğrenim gören Sertaç, Burak, Kartal, Melih, Hüseyin, Se- mih ve Tolga adlı öğrenciler basketbol veya futbol takımlarından birinde oynamaktadır. Öğrencilerin sınıflarına ve oynadıkları takımlara ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir:

• Aynı sınıfta öğrenim gören Sertaç ve Hüseyin farklı takımlarda oynamaktadır.

• Aynı takımda oynayan Burak ve Kartal aynı sınıfta öğrenim görmektedir.

• Altıncı sınıfta olup futbol takımında oynayan tek öğrenci Semih’tir.

• Altıncı ve yedinci sınıflarda basketbol oynayan sadece birer öğrenci vardır.

• Futbol oynayan toplam üç öğrenci vardır.

• Burak ve Melih aynı takımda oynamaktadır.

Farklı sınıflarda öğrenim gören Sertaç ve Tolga’nın aynı sporu yaptığı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sekizinci sınıfta öğrenim gören Tolga, futbol oynamaktadır.

B) Yedinci sınıfta öğrenim gören Melih, basketbol oynamaktadır.

C) Altıncı sınıfta öğrenim gören Burak, basketbol oynamaktadır.

D) Sekizinci sınıfta öğrenim gören Kartal, futbol oynamaktadır.

(8)

TG 1

13.

İnternetten ürün satın almak isteyen Berkay, ne yapması gerektiğiyle ilgili internet sitesindeki “Sık Sorulan So- rular” bölümünü incelemiştir.

SORU : Nasıl Sipariş Verebilirim?

CEVAP : Satın almak istediğiniz ürün için “Sepete Ekle” butonuna bastığınızda ürün sepetinize eklenecektir. “Alışverişi Tamamla” butonuna tıkladığınızda teslimat bilgileri ekranına ge- lirsiniz. Teslimat ve fatura adresi bilgilerini doldurduktan sonra “Devam Et” butonuna bastığınızda ödeme bilgileri ekranına ulaşırsınız. Kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra

“Siparişi Onayla” butonuna sadece bir defa tıklayarak siparişinizi onaylayabilirsiniz.

SORU : Sipariş Bilgilerimi Nasıl Görebilirim?

CEVAP : Siparişiniz onaylandığında sipariş numarası ekranda görünecektir. Ayrıca sipariş bilgi- lerinize “Siparişlerim” sayfasından da ulaşabilirsiniz. İnternet sitemizden satın aldığınız ürünlerin kargo takibi, değişim, iade ve servis gönderi işlemleri için sipariş numaranız gerekmektedir.

SORU : Siparişimi Değiştirebilir / İptal Edebilir Miyim?

CEVAP : Siparişinizi teslim aldıktan sonra “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” gereğince ürünü- nüzü 14 gün içinde iade edebilirsiniz. Müşteri Destek Hattımızdan veya internet adresi- mizden iletişim formuna ulaşabilirsiniz. İadeler orijinal kutu/ambalajı ve faturasıyla birlikte yapılmalıdır. Ürünler ve bütün standart aksesuarları hasarsız, kullanılmamış ve tam olarak gönderilmelidir. Telefon, taşınabilir ve görüntülü elektronik cihazlar vb. için ürün ekranın- da yer alan koruma bandı çıkarılmamış olmalıdır.

SIK SORULAN SORULAR

Canlı Destek Hattı : Alışverişinizle ilgili diğer sorularınız için 7/24 canlı destek sunuyoruz.

“Sık Sorulan Sorular” bölümünü inceleyen ama sorduğu sorunun cevabını bulamayan Berkay “Canlı Destek”

hattını aramıştır.

Buna göre Berkay’ın aşağıdaki sorulardan hangisini sorması beklenir?

A) Fatura bilgimin yanında teslimat adresi de girmeli miyim?

B) Aldığım ürünlerden hangilerini değiştirebilirim?

C) Verdiğim siparişlerimin listesine nereden bakabilirim?

D) Ürünlerimin kargo takibi için internet sitenizi ziyaret etmeli miyim?

(9)

TG 1

14.

Alzheimer hastalığı genellikle 60 - 65 yaş ve üzerinde görülüyor. Vakaların %1’ini ise 60 yaşından önce Alzheimer olan kişiler oluşturuyor. Bu kişiler; Alzheimer geninin bir normal kopyasını, bir de mutasyona uğramış kopyasını taşıyor. Diğer yandan amiloid öncü protein genini taşıyan Down sendromlu bireylerde- de (21’inci kromozomun iki yerine üç adet bulunması nedeniyle söz konusu protein daha fazla üretiliyor.) kaçınılmaz olarak Alzheimer patolojisi gelişiyor ve belirtiler genel popülasyona göre 10 ila 20 yıl daha erken ortaya çıkıyor.

Bu metinde kullanılan noktalama işaretleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi konmuştur.

B) Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için yay ayraç kullanılır.

C) Özel isimlere gelen çekim eklerini ayırmak için kesme işareti kullanılmıştır.

D) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur.

15.

Birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili kurallar ve bu kurallarla ilgili örnekler aşağıda verilmiştir:

I. Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır.

• Aralıksız bir şekilde süren yağmurun etkisiyle tüm tarım alanları kullanılamaz hâle gelince Kayı Obası da göç etmek zorunda kalmıştı.

II. Renk sözü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş isim tamlaması yapısındaki renk adları ayrı yazılır.

• Üzerinde çivitmavisi bir kazak görünce şaşkınlığımı gizleyemeyip hemen yanına gittim ve bu kazağın ona yakışmadığını söyledim.

III. İkinci kelimesi -dı (-di / -du / -dü, -tı / -ti / -tu / -tü) kalıplaşmış belirli geçmiş zaman ekleriyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

• Zengin görünümünün ardında yatan gerçek, onun bir mirasyedi genç olduğu ve bu bol bol harcamala- rının bir süre sonra son bulacağıydı.

V. Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

• Bayramüstü yaşanan bu tatsız olaya herkesin canının fazlasıyla sıkılmasına neden olmuş ve herkesin tadını kaçırmıştı.

Yukarıdaki numaralanmış yazım kurallarından hangisi için verilen örnekte kurala uyulmaması yazım yan- lışına neden olmuştur?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

(10)

TG 1

16.

Tarık ve Kemal isimli iki arkadaş aralarında bir oyun oynamaktadır.

Oynadıkları oyunlarla ilgili şunlar bilinmektedir:

• İçerisinde sıfat tamlaması kuran fiilimsi bulunan cümle söyleyen kişi 10 puan kazanacaktır.

• İçerisinde fiilimsi eki aldığı halde kalıplaşmış isim bulunan cümle kuran kişi 15 puan kazanacaktır.

• Üç fiilimsi türünü aynı cümlede kullanan kişi 20 puan kazanacaktır.

• İçinde sadece zarf – fiil olan cümleyi söyleyen kişi 5 puan kazanacaktır.

• Kurduğu cümlede fiilimsi bulunmayan kişinin 5 puanı silinecektir.

• Herkes üçer cümle söyleyecektir.

• Söylenen cümleler şunlardır:

I. Bizim için yaptığı fedakarlıkları hayatım boyunca unutmayacağım.

II. Ankara Kitap Fuarı’nda ünlü yazarın birçok kitabını satın aldım.

III. Babaannem yaşadığı olayları anlatırken zaman zaman nefes almak için duruyordu.

IV. Saat üçe beş kala İstanbul Taksim Meydan’ında onunla buluşacağım.

V. Tarık Buğra, Türk edebiyatının en önemli kalemlerinden biridir.

VI. Sen mutlu ol diye ben istemediğim halde ona katlanmak zorunda kaldım.

Kemal, yarışma sonucunda 35 puan aldığına göre hangi cümleleri söylemiş olabilir?

A) I, II ve III. B) II, V ve VI. C) II, III ve VI. D) I, III ve IV.

17.

Fiilimsiler cümlede herhangi bir öge olarak kullanılabilir. Örneğin “Arkadaşlık, fedakârlık demektir.” cümlesinde

“demektir” fiilimsisi yüklem olarak kullanılmıştır.

Buna göre;

I. Ortada herhangi bir neden yokken herkese bağırıp çağırıp buradan ayrıldı.

II. Seni bunca sene sonra buralarda göreceğime inanamazdım.

III. İnsanın yeni tanıştığı kişilerle uyum sağlayabilmesi, kolay değildir.

IV. Konuların bu hafta sonuna kadar bitirileceğini gerçekten bilmiyordum.

cümlelerinin hangisinde fiilimsi cümlenin öznesi olarak kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

18.

Cümlenin temel ögeleri özne ve yüklemdir. Yardımcı ögeleri; nesne, yer tamlayıcısı ve zarf tamlayıcısıdır.

Buna göre;

I. Amiloid plakların beyin nöronlarının tahribatından tek başına sorumlu olmadığına dair ipuçları var.

II. Organik materyallerin genetiğinin değiştirilmesi her geçen gün yaygınlaşıyor.

III. Amazon, market alışverişlerinde ödemeyi kolaylaştırmak için çeşitli yöntemler denemeye devam ediyor.

IV. Her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla beklenen Nobel Ödülleri geçtiğimiz ayın başında açıklandı.

numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle dört ögeli bir cümledir.

B) II. cümle “özne – zarf tamlayıcısı - yüklem”den oluşmuştur.

C) III. cümlede “Ne?” sorusunun cevabı olan öge vardır.

(11)

TG 1

D) IV. cümlenin yükleminin cevap verdiği iki soru vardır.

19.

Türkiye’de işsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 2,7 puan artarak 13,7 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2018’e göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu.

YILLARA GÖRE İŞSİZLİK ORANI 15 14,7

13 12,6

11,7

10,5 10,2 10,7 10,7

11,3 11,3

11,8 12,1 12,7

9,3 9,4

10,6 10,6

10,3 10,3 10,4 14,7

14,1

13,0 12,8 13,0

13,9 14,0 13,8

13,4 13,3 13,7

12

9

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs

HaziranTemmuzAğustos Eylül Ekim Kasım Aralık

%

10,2 10,2

10,8 11,1

11,4 11,6 12,3

9,6 9,7 10,6 10,1

10,8 11,1 10,9

10,1 10,2

2016 2017 2018 2019

2006 9.0

9.2 10.0

13.1 11.1 9.1 8.4

9.0 9.9

10.3 10.9 10.9 11.0

13.7 2007

2008 2009 20102011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Türkiye genelinde 2019 yılına ilişkin bazı temel iş gücü göstergeleri (15 ve daha yukarı yaştakiler)

İŞ GÜCÜ İSTATİSTİKLERİ, 2019

NÜFUS

61,5 MİLYON 32,6 MİLYON

İŞGÜCÜ İSTİHDAM

28,1 MİLYON

İSTİHDAM ORANI

%45,7

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI

%53,0

İŞSİZLİK ORANI (4,47 MİLYON)

%13,7

Bu görseldeki grafiklerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 2019 yılındaki istihdam oranı iş gücüne katılım oranından düşük gerçekleşmiştir.

B) 2006 yılından sonra Türkiye’de işsizlik oranının en yüksek olduğu yıl 2019 yılı olmuştur.

C) Türkiye’de iş gücüne sahip bireylerin sayısı 32,6 milyondur.

D) 2016, 2017 ve 2018 yıllarının Haziran aylarındaki işsiz sayısı aynıdır.

(12)

TG 1

20.

1902

10 Ağustos’ta Kilis’te dünyaya geldi.

1949

Nejat Uygur Tiyatrosu’nu kurdu ve profesyonel oyunculuğa adım attı.

1950

Necla Uygur ile evlendi. Bu evlilikten Ahmet, Süheyl, Süha, Kemal ve Behzat isminde 5 çocukları oldu.

“Cibali Karakolu”, “Zamsalak”,

“Aman Özal Duymasın”

“Hastane mi Kestane mi?”,

“Minti Minti”, “Hanedan”,

“Benim Annem Evden Neden Kaçtı”,

“Şeytandan 29 Gün Evvel Doğan Çocuk”,

“Hey Amigo Ver Salat”, “Ümit mi Simit mi?”,

“Sizinki Can da Bizimki Patlıcan mı?”

“Alo orası tımarhane mi?”,

“Miğferine Çiçek Eken Asker,”

“Kaynanatör”

1998

“Devlet Sanatçısı” unvanı aldı.

2013

18 Kasım’da İstanbul’da solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti.

1943

Sarıyer Halkevi’nde boksa başladı. Çocukluk hayali pilotluk olsa da ABD’ye gitmek arzusuyla liman cüzdanı çıkardı, gemici oldu, seyahatlere gitti.

Bir dönem Sarıyer Halkevi ile Avni Diligil Tiyatrosu’nda amatör oyunculuk yaptı.

HAYATINI İNSANLARI GÜLDÜRMEYE ADAYAN OYUNCU: NEJAT UYGUR

Tiyatro formundaki televizyon programlarıyla sahneleri evlere taşıyan Nejat Uygur, vefatının 5. yılında anılıyor.

SAHNE ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI

Uygur, “Cafer Bey”, “Cafer Bey İyi, Fakir ve Kibar”,

“Cafer’in Nargilesi”, Vizontele Tuuba” ve

“Beyaz Melek” filmlerinde rol aldı.

BEYAZPERDE DE ROL ALDI

Görselden hareketle;

I. Nejat UYGUR, profesyonel oyunculuk dönemine sinemayla başlamıştır.

II. Sinema formundaki tiyatroyu Türkiye’de ilk uygulayan kişi Nejat UYGUR’dur.

III. Nejat UYGUR, oyunculuğun dışında başka işlerle de uğraşmıştır.

IV. Nejat UYGUR, profesyonel oyunculuğa başladıktan sonra “Devlet Sanatçısı” unvanını almıştır.

bilgilerinden hangileri söylenebilir?

A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) III ve IV.

(13)

● Bu testte 10 soru vardır.

TG 1

1 ve 2. soruları aşağıdaki görselden yararlanarak yanıtlayınız.

Görselde 1880’li yıllarda çekilmiş bir Selanik fotoğrafına yer verilmiştir.

1.

Görseldeki veriler 1880’lerde Selanik’te ger- çekleştirilen aşağıdaki faaliyetlerden hangisi için kesin kanıt oluşturmaktadır?

A) Deniz taşımacılığı B) Gazetecilik

C) Tarım ve hayvancılık D) Bankacılık

2.

Fotoğrafta bulunan aşağıdaki unsurlardan hangisi Selanik’in bir Türk – İslam şehri özelliği gösterdiğini kanıtlar niteliktedir?

A) Beyaz Kule B) Liman C) Minareler D) Kayıklar

(14)

TG 1

3.

Mustafa Kemal, 1896’da girdiği Manastır Askerî İdadisinde ömür boyu arkadaşlık yapacağı iyi derecede Fran- sızca bilen Ali Fethi aracılığıyla Fransız aydınları J.J. Rousseau, Voltaire ve Montesquieu’nun eserlerini okumaya başladı. İleride çağdaş Türkiye’yi kurma çalışmalarında bu fikirlerden ilham alacaktı. Yabancı dil bilmenin öne- minin farkında olan Mustafa Kemal, istediği düzeyde görmediği Fransızcasını geliştirmek için tatillerde gittiği Selanik’te dersler aldı.

Bu yaşananlar Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde etkili olan aşağıdaki fikir akımla- rından hangisinden etkilenmesine ortam hazırlamıştır?

A) Osmanlıcılık B) Türkçülük

C) Batıcılık D) Ümmetçilik

4.

Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan ham madde ve pazar arayışı, diğer bir deyişle sömürge arayışı, askerî açıdan güçlü olmayı zorunlu hâle getiriyordu. Bu nedenle devletler silahlanmak için yüksek miktarda paralar harcıyorlardı. Özellikle İngiltere ve Almanya büyük bir yarış hâlindeydi. Diğer taraftan birçok ulus, Fransız İhti- lali’nin doğurduğu milliyetçilik akımının da etkisiyle hanedana dayalı devlet sistemi yerine ulus haklarına dayalı bağımsız devlet kurmak istiyordu. Ulusal haklarını her şeyin üstünde tutarak savaşma isteklerine haklı gerekçeler yaratmaya çalışan devletler vardı.

Avrupa’da yaşanan bu gelişmeler sonucunda öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söyle- nebilir?

A) Devletler arası bloklaşmanın B) Wilson İlkelerinin yayımlanmasının C) I. Dünya Savaşı’nın başlamasının D) ABD’nin I. Dünya Savaşı’na katılmasının

5.

Osmanlı devlet yönetiminde söz sahibi olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin liderlerinden Enver Paşa’ya göre yıkılmak üzere olan imparatorluğun kurtulmak için son şansı, Almanya’nın yanında savaşa girmekti. Enver Paşa, Alman disiplinine o kadar güveniyor ve savaşı Almanya’nın kazanacağına o kadar inanıyordu ki bu devletin ya- nında savaşa girilirse kaybedilen toprakların geri kazanılacağından emindi. Kafkaslardaki Türkler, Rus egemen- liğinden kurtarılacak ve büyük bir Turan İmparatorluğu kurulması olasılığı doğacaktı.

Metinde verilen bilgiler öncelikle aşağıdaki gelişmelerden hangisinin nedenini ortaya koymaktadır?

A) Osmanlı Devleti’nin Kanal Cephesi’ni açmasının

B) Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girerek Kafkas Cephesi’ni açmasının C) İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesini açmasının

D) Osmanlı Devleti’nin cihat çağrısı ile bütün Müslümanları İtilaf Devletlerine karşı savaşa çağırmasının

(15)

TG 1

6.

Teali İslam Cemiyeti:

İstanbul’daki bazı medrese hocaları tarafından kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nin dinî esaslara bağlı kalı- narak ve hilafetin güçlendirilerek kurtarılabileceğini savunuyor, Millî Mücadele’ye karşı çıkıyordu. Özellikle TBMM’ye karşı Konya ayaklanmasının çıkmasında etkili oldu. Ayrıca İngilizlerle ilişkilerin geliştirilmesinin mevcut sıkıntıların çözümünde etkili olacağını düşünüyorlardı.

İngiliz Muhipleri Cemiyeti:

Padişah Vahdettin ve Damat Ferit Paşa’nın da üye olduğu bu cemiyet, hilafeti destekleyerek Türk halkının Ankara Hükümeti etrafında uyanan millî bilincini yok etmeye çalışıyordu. Cemiyet üyeleri, İngilizlerle dostlu- ğun kuvvetlendirilmesi gerektiğini düşünüyorlardı.

Buna göre bu iki cemiyetin;

I. Milli Mücadele karşıtlığı, II. İngilizlerle işbirliği, III. TBMM karşıtlığı IV. Hilafete bağlılık

konularından hangilerinde benzer görüşlere sahip olduğu söylenebilir?

A) I ve II. B) III ve IV. C) I, II ve III. D) I, II, III ve IV.

7.

Amasya’dan sonra Mustafa Kemal Erzurum Kongresi’ne katılmak üzere Erzurum’a geldi. Mustafa Kemal’e Pa- dişah’ın saray başkâtipliğinden memuriyetine son verildiği için İstanbul’a dönmesi bildirildi. Mustafa Kemal ise aynı gün görevlerinden ve askerlik mesleğinden istifa ettiğini bildirdi. Diğer bir deyişle “Sinei millete döndü.” Bu durumda Mustafa Kemal’in en büyük destekçisi Kazım Karabekir Paşa oldu. “Emrinizdeyim Paşam. Ben, subay- larım, erlerim, kolordum, hepimiz emrinizdeyiz.” diyerek Mustafa Kemal’e bağlılığını bildirdi. O an hem Mustafa Kemal’in hem Millî Mücadele’nin tarihinde kader tayin edici bir andır.

Bu bilgiler İtilaf Devletlerine karşı yürütülen Türk Kurtuluş Savaşı’nın daha çok aşağıdaki dönemlerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Kuvayımilliye teşkilatlarının kurulması B) Kongrelerin toplanması

C) TBMM’nin açılması D) Düzenli ordunun kurulması

(16)

TG 1

8.

Aşağıda Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk ordusunun Doğu Taarruzu’na başlamadan önceki Ermeni ve Gürcü faaliyetlerinden bahsedilmiştir.

Birinci Dünya Savaşı sonunda Güney Azerbaycan toprakları üzerinde İngiltere’nin desteğiyle merkezi Erivan olan bir Ermeni Devleti kuruldu. Türk ordusu daha bölgeye ulaşmadan Rusların boşalttıkları yerlere İngilizler tarafından desteklenen Ermeniler yerleştiler. Ermeniler Doğu Anadolu’da kendilerinin çoğunlukta olduklarını ileri sürdükleri Kars ve Iğdır çevresini işgal ettiler. Ayrıca bu süreçte İngilizler tarafından destek- lenen Gürcüler de Batum, Artvin ve Ardahan çevresinde denetimi ele geçirdiler.

Buna göre bölgedeki güçlerin faaliyetlerinin aşağıdaki haritalardan hangisinde gösterildiği söylenebilir?

A) B)

C) D)

Ermeniler Gürcüler

Batum

Ermeniler Gürcüler

Batum

Ermeniler Gürcüler

Batum

Ermeniler Gürcüler

Batum

(17)

TG 1

9.

İşgallere karşı ilk direniş, güney illerinde kendiliğinden başlamıştır. Bu yüzden Güney Cephesi, Kuvayımilliye’nin ilk cephesidir. İşgallere karşı ilk silahlı direniş, Dörtyol’un Fransızlar tarafından işgali üzerine başlamış ve “Kara Hasan Müfrezesi” adıyla ilk Kuvayımilliye birliği 1919’un başında kurulmuştur.

Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

A) Kurtuluş Savaşı’nın ilk silahlı direnişi hangi cephede başlamıştır?

B) Kurtuluş Savaşı’nın ilk kapanan cephesi hangisidir?

C) İşgallere karşı ilk direniş nerede başlamıştır?

D) İşgallere karşı ilk direnişi kimler yürütmüştür?

10.

İkinci İnönü Savaşı’nda her iki taraf da çok sayıda can kaybı verdi. Ama Türk kayıplarının çoğu yakılan, yıkılan köyler ve kasabalarda görüldü. Buna karşın, düzenli birlikler tarafından kazanılan zafer yurt çapında büyük se- vinç yarattı. İstanbul’da da zaferi kutlamak için toplantılar düzenlendi, şehitler için mevlit okutuldu. 15 Nisan’da Ayasofya Camisi’nde okutulan mevlide veliaht Abdülmecit ile Şeyhülislam Nuri Efendi de katılmıştı. Ayrıca sa- vaşta zarar görenler için bir yardım kampanyası başlatıldı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) TBMM’ye bağlı düzenli ordunun askeri başarısı, birlik ve beraberliği olumlu yönde etkilemiştir.

B) İstanbul Hükümeti ile TBMM Hükümeti arasındaki bütün ayrılıklar sona ermiştir.

C) Türk Kurtuluş Savaşı’nın askeri mücadele safhası sona ermiştir.

D) Şeyhülislam başından sonuna kadar Milli Mücadele’ye destek olmuştur.

(18)

● Bu testte 10 soru vardır.

TG 1

1.

Öğretmeninin sorusu üzerine Zeynep şöyle bir açıklamada bulunmuştur. “Kelime olarak kader; bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçü ile yapmak, kıymetini bilmek, mukayese etmek anlamlarına gelir. Terim olarak ise kader; Allah’ın sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir. Yine varlıkları istediği biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah’ın önceden bilmesi ve dü- zenlemesine de kader denir. Kelime anlamı hükmetmek, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek olan kaza ise;

ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah tarafından yaratılması demektir. Bu kavram- ların tanımlarından kesinlikle şu sonuca ulaşabiliriz: İnsan özgür irade sahibi olsa bile, dünya hayatındaki bütün seçimleri kader ile belirlendiği için kendi tercihleri sonucunda ortaya çıkan durumlardan sorumlu tutulamaz.”

Zeynep’in bu açıklamasıyla ilgili aşağıdakilerin hangisinde hatalı bir değerlendirme yapılmıştır?

A) Zeynep, kader ve kaza kavramları hakkında doğru ve kapsamlı bilgi sahibidir.

B) Zeynep, kader kavramı hakkında yanlış, kaza kavramı hakkında ise doğru bilgi sahibidir.

C) Zeynep, kader ve kaza kavramları hakkında yeterli bilgi sahibi olmakla beraber, insanın iradesi ve kader ko- nusunda eksik bilgiye sahiptir.

D) Zeynep, insanın özgür irade sahibi olduğunu bilmekle beraber, kendi özgür iradesiyle yaptıklarının sorumlu- luğunun yine kendisine ait olduğunu kavrayamamıştır.

2.

Bitkilerin yaşama başlamak için ihtiyaç duydukları her şeyi toprak sağlar. Bitkiler ise, güneşten aldıkları enerjiyle havadaki karbondioksiti enerji bakımından zengin, organik kimyasal bileşiklere dönüştürürler. Böylece hem ha- vayı temizler, hem de toprağa organik madde kazandırırlar. Bitki ve ağaç kökleri erozyonu engelleyerek toprağı korur ve ekolojik dengeyi sağlarlar. Toprak bitkinin var olma sebebi, bitki de toprağın koruyucusudur.

Bu metinden çıkarılabilecek doğru ve en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah, evrendeki her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

B) Biyolojik yasalar kimyasal olayların sonucunda ortaya çıkmıştır.

C) Dünyadaki her varlık beslenip yaşamını sürdürmek için toprağa ihtiyaç duyar.

D) Toprak ve bitki uyumu evrendeki ölçü ve dengenin gözlenebileceği tek alandır.

(19)

TG 1

3.

• “Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da onun için birer kazık kılmadık mı? Sizi çift çift yarattık, uykunuzu dinlen- me vakti kıldık, geceyi bir örtü yaptık, gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık, üstünüze yedi kat sağlam gök bina ettik, parlak ışık veren güneşi var ettik, taneler, bitkiler ve ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur indirdik.” (Nebe’ Suresi, 6-16. Ayetler)

• “Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay’ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri, belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler. İşte bu, Allah’tır, Rabbi- nizdir. Mülk yalnızca O’nundur. Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

(Fâtır Suresi, 13. Ayet)

• “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatır- layın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz…” (Âl-i İmrân Suresi, 103. Ayet)

Bu üç ayet;

I. Fiziksel II. Biyolojik III. Toplumsal

Yasalardan hangisi/hangilerine örnek verilebilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I, II ve III.

4.

“Özgür irademle gerçekleştirdiğim davranışlarımın iyi ya da kötü sonucu benim sorumluluğumdadır. Hak ettiğim cezayı, mükâfatta olduğu gibi ben çekerim. Ne ben kimsenin yaptığı kötülüğün karşılığını görürüm, ne de hiç kimse benim yaptığım iyilik için mükâfatlandırılır.”

Bu metinde anlatılanlarla doğrudan ilişkilendirilebilecek ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “…Hiçbir günahkâr diğerinin günahını çekmez…” (Zümer Suresi, 7. Ayet)

B) “Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu kılar…” (Bakara Suresi, 286. Ayet)

C) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?” (Fâtır Suresi, 44.

Ayet)

D) “Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz (umuma sirayet ve hepsini perişan eder)...” (Enfâl Suresi, 25. Ayet)

(20)

TG 1

5.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin temel mesajı diğerlerinden farklıdır?

A) “De ki: Harcadığınız her şey, ana-baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmış kişiler içindir. Allah ya- pacağınız her hayrı (iyiliği) bilir.” (Bakara Suresi, 215. Ayet)

B) “Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.” (İnsan Suresi, 8. Ayet) C) “Siz hayır olarak ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir.” (Sebe Suresi, 39. Ayet)

D) “Takva sahipleri, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” (Âl-i İmrân, 134. Ayet)

6.

Betül Hanım’ın zekâtını vermesi gereken 500 gr. altını vardır. Bu malın zekâtını ihtiyaç sahibi kızına %2,5 oranın- da hesaplayarak vermiştir.

Betül Hanım’ın zekâtını verirken yaptığı yanlışlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nisap miktarında B) Zekât verdiği kişide

C) Zekâtının oranında D) Zekât verdiği malın cinsinde

(21)

TG 1

7.

Zehra’nın dedesinin yaşı çok ilerlemişti. Dedesinin tüm zamanını ve enerjisini bir okulun inşaatına destek olmak için harcadığını gören Zehra ona sordu: “Dedeciğim, yaşın oldukça ilerlediği için çabuk yoruluyorsun. Buna rağ- men hala neden bu okulun inşaatı için para ve malzeme bulmak için kendini yıpratıyorsun?” Dedesi şöyle cevap verdi. “Yavrum, okul, yurt, cami ve hastane gibi insanların faydalanacağı kalıcı eserler yaptırıp ya da yaptırılma- sına aracı olup bunları insanların hizmetine sunmaya - - - - adı verilir. Böyle kalıcı hayır işleri öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselere sevap kazandırır.

Zehra’nın dedesinin bu açıklamasında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İnfak B) Sadaka C) Fıtır Sadakası D) Sadaka-i Cariye

8.

“Allah esenlik yurduna çağırıyor. Dileyene (mutluluğa ulaştıracak) doğru yolları gösteriyor.” (Yûnus Suresi, 25.

Ayet)

Bu ayetin temel mesajı dikkate alındığında dinin temel gayesinin;

I. İnsanı ahlâken yüceltmek

II. İyiliği emredip, kötülükten sakındırmak

III. Bireysel ve toplumsal hakları güvence altına almak

IV. İnsanın bu dünyada ekonomik açıdan rahat yaşamasını sağlamak Konularından hangisini hedeflediği söylenemez?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

(22)

TG 1

9.

İslâm dininin temelinde tevhit inancı bulunur. Dinin inanç, ibadet, ahlâk ve sosyal ilişkilerle ilgili tüm emir ve yasakları tevhit inancına dayanır. Kur’an-ı Kerim’de insanlara tevhit inancını öğütleyen ve bu inanca davet eden pek çok ayet vardır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde tevhit inancına vurgu yapılmamıştır?

A) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır.” (Bakara Suresi, 256. Ayet)

B) “...Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben sadece O’na tevekkül ettim ve sadece O’na yöneliyorum.” (Hud Suresi, 88. Ayet)

C) “(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha Suresi, 4. Ayet)

D) “De ki; namazım, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm ancak âlemlerin rabbi olan Allah içindir.” (En’am Suresi, 162. Ayet)

10.

Zehiye Öğretmen çalıştığı okulda her gün öğle yemeğinde öğrencilerin tabaklarında kalan artık yiyecekleri top- layarak sokak hayvanlarına, günlük yemekten kalan dokunulmamış kısmı da mahallesindeki yoksul ailelere gö- türürdü. Öğretmenlerinin bu çabasını gören bazı duyarlı öğrenciler de aralarında iş bölümü yaparak bu görevi öğretmenlerinden devraldılar. Böylece sene boyunca her gün, okulun öğle yemeği tüm öğrencileri doyurduğu gibi; sokak hayvanları ve yoksul aileler için de düzenli bir yardıma dönüşmüş oldu.

Bu uygulamanın amacı ile aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı örtüşmektedir?

A) “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah’a şükredin…” (Bakara Suresi, 172. Ayet)

B) “Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir, dilediğine de kısar…” (İsrâ Suresi, 30. Ayet) C) “…Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (A’râf Suresi, 31. Ayet)

D) “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında birbirinizin malını haksızlıkla yemeyiniz…” (Nisâ Suresi, 29. Ayet)

(23)

● Bu testte 10 soru vardır.

TG 1

1.

Hello Everyone,I’m Jane. I have new roommate.

Her name is Mandy. We are so close friends because we have lots of things in common.

We respect each others’ rights.We usually get on well but sometimes

Complete the blank with the best option

A) I argue with her about something B) I never lie to her

C) she encourages me D) we back up each others

2.

According to the picture, which of the following is WRONG?

A) Put some chopped tomatoes, pepper, salt, garlic and herbs into the sauce.

B) You add salt to water in order to boil the water to cook pasta.

C) After putting the pasta in a drainer, cook it for about 15 minutes in a frying pan with oil.

D) Lastly pour the sauce over the pasta and enjoy it.

(24)

TG 1

3.

Taylor: - - 2 - - . What time will we go there?

Taylor: Where do you have in your mind?

Taylor: Things are going great. What’s up?

Taylor: Hi Mandy.This is Taylor speaking.

Mandy: What about City Centre park?

Mandy: Would you like to go somewhere? It’s sunny today.

Mandy: How are you today?

Mandy: Hello .This is Mandy.

May I speak with Taylor ?

- - 1 - - . I’m going to call her. (one minute later)

Which of the following should be placed to the blanks above?

A) 1 - Call her later 2 - It was great.

B) 1 - Don’t hang up the phone 2 - It would be great.

C) 1 - Hold on a minute 2 - Maybe later.

D) 1 - Sorry,she is not avaliable 2 - I’d love to but ı can’t

(25)

TG 1

4. 1 2 3 4

Emma

John

Mandy

Robert

As you know there are many different ways of communications, such as letters, emails, or telephone calls. Firstly, in face-to-face communication people can get direct response from the other party. When we talk with our friends, we can get feedback immediately from their verbal response, body language and facial expressions.

I believe that telephone and email are more efficient ways of communication. Telephones and email are becoming more and more important for us today. We use telephones for conversations to our friends and family; we use email to transfer important information and documents, even photo and multi-media files.

I like sending text messages because nowadays, sending a text message has become more popular than making a phone call. A text message is much cheaper than a voice call. texting is a quick and efficient way.You don‛t have to write long sentences like e-mails or letter.

I prefer writing letter.Because writing helps your clear your mind.

It is more personal to write by hand. Writing letters and notes is cheap and adds a human touch to your relationship.You write a letter to only one person and it shows that you care about people.

Which of the following matching is true?

A) Emma – 3 / Robert – 1 / Mandy – 2 / John – 4 B) Emma – 2 / Robert – 3 / Mandy – 4 / John – 1 C) Emma – 4 / Robert – 4 / Mandy – 1 / John – 3 D) Emma – 3 / Robert – 1 / Mandy – 4 / John – 2

(26)

TG 1

5.

These days, mobile phones are very important to the ways in which people relate to one another socially. Technology has taken a huge place in every individual’s life that is developing day by day.Mobile phones changes the way of communication in our life.

Smart phone and internet is faster and reliable resources which helps individuals to communicate. for example people prefer to do free audio and video calls through social media such as whatsapp, facebook, instagram and so on. These as- pects has made our life easier and improved our relationship even with those people who are thousand miles away from us..

Mobiles saves money and helps in business. The modern world addicted in mobile phones

Cannot imagine life without internet and mobile phone make it possible.

Which of the following SHOULD BE a title for the paragraph?

A) Mobile Phone plays an important role in everyones life.

B) How Many Teens Can’t live without Mobile Phone?

C) How Can We Understand Communication?

D) Cons of the Mobile Phones in Human Health

6.

Complete the blank with the best option.

Hello! I‛m Amanda. I have a sister. Her name‛s Betty. We get on well and we like spending time together. - - - - because she never shares my secrets with anyone.When I am in trouble at school,she always backs me up and calms me down.

A) She never keeps my promises B) We sometimes tell lies each other C) I always count on her D) We don’t have similiar interests

(27)

TG 1

7.

Which information is not mentioned in the picture above?

A) Mix some baking soda with water to make sodium bicarbonate, then soak your produce for 15 minutes.

B) When Cleaning vegetables you do not need any special products or vinegar C) Soak fruits and vegetables of all varieties in water for 10 minutes with salt D) Wash vegetables and fruit under running water

(28)

TG 1

8.

Social networking sites are a great platform for people to connect with their loved ones. It helps in increasing communication and making connections with people all over the world. Social networking sites are everywhere now. They come with both, advantages as well as disadvantages.

If we talk about the educational field, these sites enhance education by having an influence on the learners. They can explore various topics for their projects. Moreover, people in search of jobs use the sites to connect better with employers and firms. This gives them a great opportunity to seek better jobs.

There are many types of these sites, some are more famous than the others.For instance, Facebook is the largest social networking site. It has more than 1 billion users which keep increasing every day.

Secondly, there is Instagram. It is owned by Facebook only. Similarly, this app allows you to share photos and videos with your followers. It gives users a lot of filters to beautify your photos.Twitter is also a great social networking site. Finally, we have WhatsApp. It allows you to share text messages, images, videos, audios, documents and more.

Which of the following expressions is not mentioned in the text above?

A) Social networking sites are a great source of the communication.

B) Social networking sites make family relationships better C) People can find job easily due to social networking sites D) The learners can explore different topics for their projects.

(29)

TG 1

Read the text and answer the questions 9 - 10

The internet today is a great source of information. There are lots of fun and interesting things you can do on the internet. And it can be a great way to stay in touch with friends. But it’s important to understand how to stay safe online.Sometimes people will try to trick you into clicking dangerous links or sharing things about yourself.

There are a whole lot of good sides to the internet, but what I come here to talk about is the dangers of the internet and what you can do to ensure the safety of you and your family.You should think carefully before posting pictures or videos of yourself. Don’t post any personal information online – like your address, email address or mobile number. If you see something online that makes you feel uncomfortable, unsafe or worried: leave the website, turn off your computer if you want to and tell a trusted adult immediately.

There are many things that a computer hacker can get from your computer.They begin to break those rules and steal information from other computers on the internet Some of these hackers can get personal information off of your computer such as phone numbers, full names, credit card numbers, home addresses, personal letters, and much, much more. To avoid this many things can be done.

9.

Which of the following should be a title for the text?

A) Advantages of the Internet B) The Online Safety

C) The Effects of Internet Addiction D) The Usage of the Internet in the world

10.

Which of the following information is not true about the text?

A) Today the internet is a good source of communication to meet with your friends.

B) People should think carefully before posting pictures or videos.

C) If you see something online that makes you feel uncomfortable,you can tell your family.

D) There are lots of fun and interesting things so you can make friends with any hackers on the internet

(30)
(31)
(32)
(33)

ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO.

OKULU 10

20

20 40 80

dakika

MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Ders Adı Soru

Sayısı Toplam

Soru Sınav Süresi

SAYISAL BÖLÜM

ONLINE 1.

(34)
(35)

● Bu testte 20 soru vardır.

TG 1

1.

Uzun Kenar

10 cm nin tam katı olmalı

5 cm nin tam katı olmalı Kısa

Kenar

Dikdörtgen biçiminde bir basketbol sahası tasarlayan mimarın taslak çizimi yukarıdaki gibidir. Mimarın tasarım için belirlediği kurallardan ikisi aşağıda verilmiştir.

• Kısa kenar uzunluğu 5 santimetrenin tam katı olmalıdır.

• Uzun kenar uzunluğu 10 santimetrenin tam katı olmalıdır.

Taslak çizimi yukarıdaki kurallara göre yapan mimar, kullandığı cetvel hatalı ölçüm yapmaktadır. Cetvelde ardı- şık iki tam sayı arasındaki uzunluk 1 cm yerine 0,6 cm olarak belirlenmiştir.

Cetveldeki hataya rağmen mimarın çiziminin doğru olduğu görülmüştür.

Çizimi bu şekilde tamamlanan sahanın (taslak) kısa ve uzun kenar uzunlukları cm cinsinden sırasıyla aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?

A) 10 ile 30 B) 15 ile 54

C) 15 ile 60 D) 30 ile 80

(36)

TG 1

2.

İçerisinde 625 santilitre çay bulunan demlikteki çayın 5

2 lik kısmı bir bardağa doldurulmuştur.

Şeker hastası olduğu için tatlandırıcı kullanan Zeynep Hanım, her biri 1 santilitre olan 6 damla tatlandırıcıyı bar- dağın içerisine damlatmıştır.

Bardaktaki çayın tamamını her defasında eşit miktarda yudumlayarak 16 yudumda içen Zeynep Hanım, her bir yudumda kaç santilitre çay içmiştir?

A) 2 · 32 B) 33 C) 52 D) 42

3.

Saç ekimi işlemi yapılan bir hastanın belirli aralıklarla çekilen fotoğrafları yukarıdaki görselde verilmiştir. Her bir evrede hastanın kafasında bulunan saç teli sayısı farklı renklerle gösterilen “değer endeksi” adlı kutulara sırasıyla yazılacaktır.

1,4 · 105 0,97 · 105

0,0083 · 107 5–2 · 105

· 105 14

“Değer endeksi” kutularından dört tanesine doğru değerler girilirken bir tanesine yanlış bir değer yazılmıştır.

Yer değiştirmesi gereken iki kutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) ile B) ile

C) ile D) ile

(37)

TG 1

4.

Sosyal Mesafe

Damlacık Parçacık

5,5 fit

6 fit

Bulaş Bölge Tehlikeli Bölge Daha Güvenli Bölge

Son dönemde dünyanın hemen hemen her noktasında yaşamı doğrudan etkileyen Koronavirüs salgını ile ilgili yapılan bir çalışmada yukarıdaki görsel yayınlanmıştır. Taşıyıcı olan bir bireyin hapşurması durumunda damla- cıkların 5,5 fit, parçacıkların ise 6 fit uzaklığa kadar yayıldığı gözlemlenmiştir. Bu durumda taşıyıcı ile karşılaşan bir birey açısından bulaş bölge, tehlikeli bölge ve daha güvenli bölge olmak üzere üç farklı bölge tanımlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin bir kişinin taşıyıcı ile olan uzaklığına (fit) eşit olması durumunda bu kişinin tehlikeli bölgede olduğu söylenebilir? (fit bir uzunluk ölçü birimidir.)

A) 17 B) 26 C) 31 D) 38

5.

Bilgi : Yarıçap uzunluğu (r) birim olan çemberin çevre uzunluğu 2r r birimdir.

Tolga Gökhan

Görseldeki koşu parkuru, merkezleri aynı noktada bulunan iki çember arasında kalan bölgedir.

Gökhan koşu parkurunun iç kısmında yer alan çember üzerinde koşmakta iken Tolga ise dış kısmında yer alan çember üzerinde koşmaktadır.

Koşu antrenmanı esnasında Gökhan ile Tolga arasındaki en kısa mesafe 200 metre, en uzun mesafe ise 5000 metre olmuştur.

Koşu parkurunda 5 tam tur atan Gökhan, kaç metre yol almış olur? (r yerine 3 alınız.)

A) 400 2 B) 500 2 C) 600 2 D) 750 2

(38)

TG 1

6.

24 1

23 2

22 3

21 4

3 22

2 23

1 24

Özel güvenlik hizmeti verilen bir şirketin, müşterilerinden biri için hazırladığı düzenek yukarıdaki görselde veril- miştir.

Besicilikle uğraşan müşteriye verilen kullanma kılavuzu aşağıdaki gibidir.

Prizler soldan sağa doğru artacak ve lambalar soldan sağa doğru azalacak biçimde numaralandırılmıştır.

Lambadan çıkan kabloyu, karşısındaki prize takmalısı- nız. Ancak ilk takacağınız kablonun ait olduğu lamba ve prizin numaralarının çarpımı rasyonel bir sayıya eşit olmalıdır. Aksi halde alarm devreye girecektir.

Müşteri, alarm devreye girmeden düzeneği çalıştırabilmek için ilk priz-lamba eşleşmesini kaç farklı bi- çimde belirleyebilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

7.

Nadiren

Sıklıkla

Bazen Sürekli

Şekil – I Şekil – II

Bir üniversitenin ABD eyaletlerinde yaptığı araştırmada katılımcılardan dört farklı cevaptan birini vermeleri isten- miştir.

Eyaletlerde insanların eğilimleri Şekil – I’de gösterilirken Şekil – II’de araştırmanın sonucunu gösteren bir grafik verilmiştir. Bu grafikte verilen cevapların yüzdelik dağılımları gösterilmiştir.

Yüzdelik dağılımlara uygun olarak çizilen bir daire grafiğinde “Nadiren” ya da “Sıklıkla” cevaplarını veren katılımcı sayılarını gösteren daire dilimlerinin merkez açıları arasındaki fark kaç derecedir?

A) 45° B) 60° C) 72° D) 90°

(39)

TG 1

8.

O 1

4 gelme olayı

Tura gelme olayı

Günlerden hafta içi olma olayı

Nisan

Şekil – I

Yukarıdaki görselde bir olasılık sayı doğrusu ve bazı günlük yaşam durumlarının olasılık değerleri gösterilmiştir.

+

2 3 4 5 6

3 4 5 6 7

4 5 6 7 8

5 6 7 8 9

6 7 8 9 10

Şekil – II

Şekil – II’de ise işaret dili ile gösterilen rakamlar arasında yapılan toplama işlemine ait değer tablosu verilmiştir.

Tabloda sonuç kısmında yer alan değerler arasından rastgele seçilen bir değerin elde edilebilmesi için kullanılan iki sayının işaret dili ile gösteriminde kullanılan toplam parmak sayısının asal olma olasılığı P ile gösterilmiştir.

P değeri, olasılık sayı doğrusunda hangi aralıkta yer alır?

A) 0 ile tavla zarı B) Tavla zarı ile para

C) Para ile takvim yaprağı D) Takvim yaprağı ile 1

(40)

TG 1

9.

x= 5 – 1 olmak üzere

x

3

+ 2x

2

+ x

ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

A) 5 B) 2 5 C) 15– 5 D) 5 5 5–

10.

40 35 30 25 20 15 10 5 0

2017 2018 2019

Gider Gelir

Yıllar Para miktarı

(x1000 lira)

Grafik : Yıllara Göre Gelir ve Gider Miktarları

Görseldeki grafikte bir şirketteki gelir ve gider miktarının yıllara göre dağılımı verilmiştir.

Grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 2019 yılında 30 000 lira zarar edilmiştir.

B) Şirketin giderleri giderek artmıştır.

C) Üç yılın gelir ortalaması 25 000 liradır.

D) Şirketin 2017 yılındaki kârı 5 000 liradır.

(41)

TG 1

11.

Bir GSM operatörünün ücretlendirme tarifesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

GÖRÜŞME ŞEKLİ

SÜRE AYNI GSM OPERATÖRÜ FARKLI GSM OPERATÖRÜ

1 dakikalık görüşme ücreti m ¨ n ¨

Tablo: Görüşme şekline bağlı olarak ücret tarifesi Bu tarifeyi kullanan Aslı,

• farklı operatör ile n dakika

• aynı operatör ile (m – n) dakika

görüşme yaparak (m + n)2 – 15 lira ücret ödemiştir.

m · n ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

A) 3 B) 5 C) 8 D) 15

12.

4y

25y 4x

2x

Bir apartmanın dikdörtgen biçimindeki duvarında eş boyutlu dikdörtgen biçiminde 8 adet pencere yer almakta- dır. Duvarın ve pencerelerin boyutları metre cinsinden görselde verildiği gibidir.

Duvarın pencereler dışında kalan yüzey alanını (m2) gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) (10y – 8x) · (10y + 8x) B) (10y – 8x)2

C) (10y + 8x)2 D) (y – x) · (y + x)

(42)

TG 1

13.

KIYAFET AYAKKABI

RENGİ Beyaz gömlek + Farklı renk pantolon Mavi Farklı renk gömlek + beyaz pantolon Mavi Beyaz gömlek + beyaz pantolon Mavi Diğer gömlek ve pantolon seçeneklerinde Siyah

Bora düzenli olarak her 9 günde bir beyaz gömlek, her 6 günde bir ise beyaz pantolon giymektedir. Mavi ayak- kabısını yalnızca beyaz gömlek veya beyaz pantolon giydiği günlerde giymektedir. Beyaz gömlek ya da pantolon giymediği günlerde ise siyah ayakkabısını giymektedir.

Bora ilk gününde beyaz gömlek ve beyaz pantolon giydiği 60 günlük bir zaman diliminde kaç gün boyun- ca mavi renkli ayakkabı giymiştir?

A) 11 B) 13 C) 15 D) 17

14.

Yukarıda verilen abaküs, üçü tam kısmı üçü de ondalık kısmı temsil eden altı adet çubuktan oluşmaktadır.

Çubukların her birine en az bir adet boncuk dizilerek bir ondalık gösterim elde edilmiştir. 36 adet boncuk dizil- miş olan abaküse önden ve arkadan bakan bir kişi gördüğü ondalık gösterimlerin çözümlenmiş hallerinin aynı olduğunu fark etmiştir.

Abaküste ifade edilen ondalık gösterimin çözümlenmiş halindeki A · 102 ve B · 10–3 ifadelerinde A + B değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 2 B) 9 C) 10 D) 16

(43)

TG 1

15.

Her yüzeyinde bir sayı yazan küp biçimindeki bir zarın atılması deneyinde,

• 2 gelme olasılığı 2 1

• 3 gelme olasılığı 3 1

olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bu zarın herhangi bir yönden görünümü olamaz?

A)

2 2

2

B)

1 3

2

C)

2 2

5

D)

3 3

3

16.

Bir kütüphanede kitapların raflara yerleştirebilmesi için hazırlanan şablon aşağıda verilmiştir.

Raf No:

Koridor No:

Artar Artar

Yerleştirilecek kitap, bilimsel bir çalışmanın ürünü ise koridor ve raf numaralarını gösteren üç basamaklı doğal sayıların rakamları soldan sağa doğru artmak ve bu rakamlar birer asal sayı olmak zorundadır.

GÖRÜNMEYEN DÜNYAMIZ

Raf No:

Koridor No: 2 x 7

y 5 7

Görseldeki kitap 2x7 numaralı koridora ve y57 numaralı rafa yerleştirilecektir.

x + y ifadesi kaç farklı değer alabilir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Referanslar

Benzer Belgeler

15.. Birinci kas kasılmayı ve gevşemeyi daha kısa sürede tamamlamıştır. Üç kas çeşidinin de kasıl- maya başlaması aynı anda gerçekleşmektedir. Bekleme

3. Allah insanoğlunu yaratmış ve dünya hayatında kendisine belli bir yaşam süresi vermiştir. Ayrıca Allah, dünya hayatında çeşitli nimetler vererek in- sanoğlunu

BİRİNCİ BÖLÜM Grup Hakkında Genel Bilgiler Ana Ortaklık Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi

ÖRNEK 11.6: YER MERKEZLĐ DĐK KOORDĐNATLARIN JEODEZĐK KOORDĐNATLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESĐ

D) Olmak istediğimiz kişilik, sahip olduğumuz kişiliği her zaman bastırmaktadır... Türkçe öğretmeni; Egemen, Cansu, Bilgin, Hakkı ve Zeki'ye verdiği bir metinden toplam 8

A) Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması şartıyla tarafımızdan tanınacak ve sağlanacaktır. B)

• Hakan, bireysel ya da grup olarak yapılan bir dansta yarışmaya katılacaktır. • Mert ve Naz, eşli yapılan bir dansta yarışacaklar- dır. • Rüya, hem

davranışını gerçekleştirmeye çalışırken gerçekleştirilen bir dizi adımı temsil eder. B) Kullanım durumu, bir iş analisti tarafından aktörün nasıl davranması