Nesillerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz

Tam metin

(1)
(2)

“Eğitimi, ülkemize ve geleceğimize yönelik en değerli yatırım alanı olarak görüyor ve en büyük önceliğimiz olarak ele alıyoruz. Bu bilinçle, iktidara geldiğimiz günden

beri bütçeden en yüksek payı eğitime ayırıyor, daha nitelikli bir eğitim ortamının oluşturulmasına dönük çok

yönlü yatırımlarımızı büyük bir hızla sürdürüyoruz.”

Recep Tayyip ERDOĞAN Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız

Nesillerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz

2

(3)
(4)

Eğitim; bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen, kültürel değerlerin korunup

geliştirilmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına hizmet eden, bireylere fırsat eşitliği sunan, ertelenemez ve vazgeçilemez nitelikte temel bir insan hakkıdır. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın, bilimsel ve teknolojik gelişmenin, düşünsel ve sanatsal ilerlemenin sağlanması ve çağın getirdiği ihtiyaçlarla donanımlı nesillerin yetiştirilmesi için eğitim alanının rasyonel bir şekilde organize edilmesi büyük bir önem taşımaktadır.

AK Parti olarak, bu önemin bilinciyle hareket ediyor, nitelikli bir eğitim ortamının inşasına dönük yoğun bir gayretle

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana bütçeden en fazla payı sürekli olarak eğitime ayırıyor, milli kaynakların önemli kısmını milletimizin eğitim hizmetlerine aktarıyoruz. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kendi ayakları üzerinde durabilen, özgüven sahibi, çağın gerekliliklerine göre yetişmiş, yetiştiği toplumun değerlerine sahip çıkan, saygılı, inançlı, hoşgörü sahibi gençler yetiştirmeyi amaçlıyor, daha nitelikli bir eğitim sisteminin inşası yönündeki çalışmalarımızı büyük bir azimle sürdürüyoruz.

AK PARTİ GENEL MERKEZ SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

MAYIS 2018

NESİLLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Nesillerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz

4

(5)

EĞİTİM İÇİN SOSYAL POLİTİKALAR

İÇİNDEKİLER

BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAYI EĞİTİME AYIRIYORUZ 6 DERS KİTAPLARIMIZI ÜCRETSİZ DAĞITIYORUZ 7 ŞARTLI EĞİTİM YARDIMIYLA EĞİTİM DESTEĞİ VERİYORUZ 8

OKULLAŞMA ORANLARIMIZI ARTIRDIK 9

ÇOCUKLARIMIZA EŞİT EĞİTİM İMKÂNI SAĞLADIK 13 KIZ ÇOCUKLARINDA OKULLAŞMA ORANINI ARTIRDIK 10

EĞİTİMDE YASAKLARI KALDIRDIK 14

OKURYAZAR OLMAYAN VATANDAŞIMIZ KALMAYACAK 11

EĞİTİM MÜFREDATINI YENİLEDİK 15

EĞİTİMİ TEKNOLOJİYLE BULUŞTURDUK 16

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM HİZMETLERİNİ ÜCRETSİZ YAPTIK 20 YETENEK VE İLGİ ALANLARINA GÖRE EĞİTİM İMKÂNI SUNDUK 21 EKONOMİK KALKINMA İÇİN MESLEKİ EĞİTİMİ DESTEKLİYORUZ 22 ÜNİVERSİTESİ OLMAYAN İLİMİZ KALMADI 23 YÜKSEKÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANINI YÜKSELTTİK 24 EĞİTİME ERİŞİMDE ENGELLERİ KALDIRDIK 25 GELECEĞİMİZİN EMANETÇİSİ ÖĞRETMENLERİMİZİN YANINDAYIZ 26 AK PARTİLİ YILLARIN BEŞ YILDIZLI EĞİTİM KARNESİ 27

(6)

BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAYI EĞİTİME AYIRIYORUZ

2002 2018

134 MİLYAR TL

11 MİLLYAR TL

12 KATINA ÇIKARDIK

Bütün çocuklarımızın;

• Eğitim ve öğretime eşit şartlar altında erişmelerini,

• Çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları edinmelerini,

• Girişimci ve yenilikçi bir bakış açısı kazanmalarını,

• Özgüven ve sorumluluk sahibi olmalarını,

• Sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetiştirilmelerini

temel görevlerimizden biri olarak addediyor, eğitime her daim öncelikli politikalarımız arasında yer veriyoruz.

BÜTÇEDEN EĞİTİME AYRILAN KAYNAK

Eğitimi, toplumsal kalkınmanın olmazsa olmazlarından biri olarak görüyor, bütçeden en fazla payı eğitime ayırıyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızın ekonomiye, insani kalkınmaya ve sosyal istikrara sunacağı katkılarla refah seviyemizi yükseltmeyi hedefliyoruz. Bir toplumun milli

değerlerinin ancak nitelikli bir eğitim ile gelecek kuşaklara aktarılabileceğini düşünüyor, bu bakış açısıyla eğitim sistemimizi geliştirmek adına politikalar üretiyoruz.

Nesillerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz

6

(7)

Sosyal devlet anlayışımızla eğitimin tüm kesimler için erişilebilir olmasını sağladık. Velilerimiz için kimi zaman ekonomik bir yük;

öğrencilerimiz için de mahrumiyet yaratan ders kitaplarını ücretsiz hale getirdik. Bu proje için toplam 4,6 Milyar TL’nin üzerinde ödeme yaparak 2,65 Milyar adet ders kitabının öğrencilere dağıtılmasını sağladık.

2003 yılından itibaren resmî okullarda yürütülen “Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı” projesine 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel öğretim kurumlarını da dahil ettik ve talepte bulunan özel okullara da ücretsiz olarak ders kitapları dağıtımı yapmaya başladık.

DERS KİTAPLARIMIZI

ÜCRETSİZ DAĞITIYORUZ

(8)

Sosyal politikaların ayrılmaz bir parçası olarak düşündüğümüz eğitimin önündeki maddi sıkıntıları bir bir aşıyoruz. İhtiyaç sahibi

ailelerimize çocuklarını düzenli olarak okula göndermeleri şartıyla her ay eğitim yardımı yapıyoruz.

2003 yılında başlattığımız şartlı eğitim yardımlarıyla hem çocuklarımızı eğitim öğretime dahil ediyor hem de bu yardımları nakdî bir şekilde annelere yaparak onların aile içinde daha fazla söz sahibi olmasını sağlıyoruz.

2003 ile 2017 yılları arasında toplam 26,7 milyon çocuğumuz için annelerine 5,8 Milyar TL ödedik, ödemeye de devam ediyoruz.

Bu kapsamda, pozitif bir ayrımcılığı esas alarak, ilköğretime devam eden kız çocuklarımıza 40 TL, erkek çocuklarımıza 35 TL, ortaöğretime devam eden kız çocuklarımıza 60 TL, erkek çocuklarımıza ise 50 TL aylık ödeme yapıyoruz.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMIYLA DAR GELİRLİ AİLELERE

EĞİTİM YARDIMI VERİYORUZ

2002

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI

YAPILAN ÇOCUK SAYISI ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI TUTARI

26,7 MİLYON ÇOCUK

0

0

5,8 MİLYAR TL

2017

Nesillerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz

8

(9)

2002

%90,1 %96,5

2017 2002 2017

%50,5

%82,5

2 KATINA ÇIKARDIK

2002-2003

347 BİN 629 BİN 166

2017-2018

Ülkemizdeki okullaşma oranını artırmak için yeni adımlar attık.

Tüm eğitim ve öğretim kademelerimizin okullaşma oranlarında önemli iyileşmeler sağladık. Öğrencilerimiz küçük sınıflarda kalabalık bir şekilde ders işliyorken yaptığımız çalışmalarla derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azalttık.

OKULLAŞMA

ORANLARIMIZI ARTIRDIK

DERSLİK SAYISINI

2 KATINA ÇIKARDIK İLKÖĞRETİM NET

OKULLAŞMA ORANI ORTAÖĞRETİM NET OKULLAŞMA ORANI

(10)

KIZ ÇOCUKLARINDA

OKULLAŞMA ORANINI ARTIRDIK

Kız çocuklarımızın eğitimine önem veriyor, onların eğitime dahil edilmesi için birçok proje gerçekleştiriyoruz.

Uyguladığımız politikalar sayesinde, 2002 yılında %88 olan ilköğretimde kız çocuklarının net okullaşma oranının, 2017-2018 eğitim öğretim yılında %95,76’ya yükseldiğini memnuniyetle gözlemliyoruz.

Yükseköğretimdeki kız çocuklarımızın oranını

%75‘den %96’ya çıkarmanın gururunu da yaşıyoruz.

Nesillerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz

10

(11)

OKURYAZAR OLMAYAN

VATANDAŞIMIZ KALMAYACAK

Hayat boyu öğrenme perspektifi ile toplumumuza yönelik eğitim hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Hedefimiz okuma-yazma bilmeyen tek bir vatandaşımızın kalmamasıdır.

2003-2015 yılları arasında 2 milyon 901 bin 520 kişisi kadın olmak üzere, toplam 4 milyon 150 bin vatandaşımızın okuma-yazma öğrenmesini sağladık.

Tüm il ve ilçelerimizde;

• 986 halk eğitimi merkezi,

• 340 mesleki eğitim merkezi,

• 17 kız teknik olgunlaşma enstitüsü,

• 10 turizm eğitim merkezi,

• 234 rehberlik araştırma merkezi,

• 106 bilim sanat merkezi,

• 12 yetişkinler teknik eğitim merkezi olmak üzere,

toplam 1.705 yaygın eğitim kurumunun faaliyete geçmesini sağladık.

2002 2017

%88

%97,1

OKURYAZARLIK ORANI

(12)

12

(13)

Burs miktarlarını sembolik rakamlardan çıkarıp öğrencilerimizin gerçek anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye eriştirdik.

2002 yılında 13 TL olan ilk ve ortaöğretim bursunu 2017 yılında 204 TL’ye yükselttik.

ÇOCUKLARIMIZA EŞİT EĞİTİM İMKÂNI SAĞLADIK

2002 2017

13 TL 204 TL

15,6KATINA ÇIKARDIK

İLK VE ORTAÖĞRETİM BURS MİKTARI

Özel okulların ulaşılmaz olduğu algısını değiştirdik. 2014 yılında başlattığımız uygulama ile 340 bin öğrencimize kademeye göre yıllık 2 bin 860 TL ile 4 bin TL arası değişen miktarlarda özel okul desteği sunduk, sunuyoruz.

(14)

EĞİTİMDE

YASAKLARI KALDIRDIK

AK Parti olarak eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz reform niteliğindeki düzenlemelerle 28 Şubat’ın kalıntılarını eğitim sistemimizden tasfiye ettik.

Cumhuriyet tarihindeki kara lekelerden biri olan başörtüsü yasağına son vererek öğretmen ve öğrencilerimizin

mağduriyetlerini giderdik.

Daha demokratik bir eğitim ortamının oluşması amacıyla farklı dil ve lehçelerin öğrenimini serbest kılan düzenlemeler yaptık.

2002 2015

OKULLARIMIZDAKİ LABORATUVAR

SAYISI

18 BİN 853 34 BİN 723 2017 39 BİN 776

Okullarımıza ikna odaları değil,bilgisayar laboratuvarları kurduk.

14

(15)

AK Parti olarak gençlerimizin tek tipçi eğitim sisteminden kurtularak farklı inanç ve görüşlere saygılı, dünyayı takip eden, en ileri teknolojileri kullanabilen bireyler olmasını önemsemekteyiz.

Müfredatı anti-demokratik içeriklerden arındırıp çağın gereklerine göre yeniledik.

Tek tipçi eğitim anlayışına karşı; öğrencilerimizin adil bir toplum ve hukuk bilincini kazanması amacıyla “Hukuk ve Adalet”

dersini müfredata ekledik.

Gençlerimizin İslam dinini doğru kaynaklardan öğrenebilmeleri için “Kur’an-ı Kerim” ve “Siyer” derslerinin de seçmeli ders olarak verilmesini sağladık.

EĞİTİM MÜFREDATINI

ÇAĞIN GEREKLERİNE GÖRE YENİLEDİK

Eğitimde yaptığımız köklü değişiklikle 4+4+4 sistemini hayata geçirdik.

(16)

AK Parti olarak eğitimi yalnızca fiziksel

yatırımlardan ibaret görmüyor, çağın gerektirdiği teknolojik altyapının kurulması ve müfredatın da bu yönde geliştirilmesi için büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Günümüz standartlarını eğitime entegre etme çabalarımız kapsamında, Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesini uygulamaya geçirdik.

Teknolojinin erişilebilirliğini yaygınlaştırmak için öğretmen ve

öğrencilerimize 1 milyon 437 bin 800 adet tablet bilgisayar dağıttık.

Bu sayıyı daha da artırarak tüm öğretmen ve öğrencilerimize ulaşmayı hedeflemekteyiz.

EĞİTİMİ TEKNOLOJİYLE BULUŞTURDUK

FATİH Projesi dahilinde okullarımıza 432 bin 315 akıllı tahta kurulmasını sağladık.

Nesillerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz

16

(17)

Türkiye’nin aydınlık geleceğine yapılmış bir yatırımdır.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

(18)
(19)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

(20)

Çocuk gelişimindeki kritik dönemlerden biri olan okul öncesi eğitim hizmetlerini geliştirdik. Her çocuğumuzun zorunlu eğitime başlamadan önce en az bir yıl okul öncesi eğitim almasını temel bir hedef olarak belirledik.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM HİZMETLERİNİ

ÜCRETSİZ YAPTIK

Okul öncesi eğitim hizmetlerini tamamen ücretsiz hale getirerek her çocuğumuzun bu eğitimden

yararlanabilmesini sağladık.

20

(21)

ÇOCUKLARIMIZA YETENEK VE İLGİ ALANLARINA GÖRE EĞİTİM İMKÂNI SUNDUK

Sosyal bilimlerin, gençlerimiz için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu açıdan, ülkemizde ilk defa Sosyal Bilimler Liselerini kurduk. 2018 yılı itibarıyla ülke genelinde 87 Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerimize hizmet veriyor.

Spor ve sanatla iç içe bireylerin yetiştirilmesi, öğrencilerimizin yetenek ve ilgi alanlarına göre eğitim alabilmeleri için Spor Liselerini kurduk.

2017-2018 eğitim öğretim yılında 70 spor, 81 güzel

sanatlar lisesi öğrencilerimize hizmet sunuyor.

(22)

EKONOMİK KALKINMA İÇİN MESLEKİ EĞİTİMİ

DESTEKLİYORUZ

Sürekli olarak büyüyen ve gelişen

ekonomimizin ihtiyaç duyduğu ara eleman talebini karşılamak ve yetişmiş insan gücünü artırmak amacıyla çok yönlü çalışmalar yaptık, yapıyoruz.

Bu kapsamda, 2002 yılı öncesinde mesleki eğitimin önüne konan ideolojik engelleri kaldırdık.

Özel mesleki ve teknik eğitim okullarında eğitim alan öğrencilerimizin alan bazında desteğe ihtiyacı olduğu bilinciyle, kendilerine 4 bin 590 TL ile 6 bin 900 TL arasında değişen miktarlarda katkı sağlıyoruz. 2016 yılında bu destekten faydalanan öğrenci sayımız 41 bin 17’dir.

Meslek lisesi mezunu öğrencilerimize yükseköğretime geçişte uygulanan katsayı adaletsizliğini giderdik, fırsat eşitliği tanıdık.

Nesillerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz

22

(23)

İLİMİZ KALMADI

Öğrencilerimizin bulundukları illerde yükseköğretim görebilmesi ve bilimsel çalışmaların tüm ülkeye eşit yayılması amacıyla üniversite yatırımlarımızı katlayarak artırdık.

Yükseköğretimin tüm öğrencilerimiz için ulaşılabilir olmasını sağladık. 81 ilimizde üniversite kurulmasını sağladık. Üniversite sayımızı böylelikle 186’ya yükselttik.

Savunma alanında bilinçli, donanımlı, uygulanabilir yeni yöntemleri üretecek bireylerin yetişmesi için Milli Savunma Üniversitesi’ni kurduk.

2002 2017

76 186

2,5 KATINA ÇIKARDIK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU SAYISI

(24)

YÜKSEKÖĞRETİMDE

OKULLAŞMA ORANINI YÜKSELTTİK

İktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne dek yükseköğretimde net okullaşma oranını %13’ten %43’e çıkardık.

Böylece 2002-2003 eğitim öğretim yılında 1,9 milyon olan öğrenci sayımızı 2016- 2017 eğitim öğretim yılında 7,2 milyona yükselttik.

Üniversite öğrencilerimizin maddi imkânsızlıklar dolayısıyla yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmek gayesiyle, YURTKUR dahil yükseköğretime ayrılan 3 milyar TL’lik bütçeyi 11 kat artırarak 41 milyar TL’ye çıkardık. Bu artışla %2,5 olan merkezi yönetim bütçesi içindeki pay %5,4’e ulaştı.

2002 2017

7,2 MİLYON

1,9 MİLYON

4 KATINA ÇIKARDIK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAYISI

24

(25)

EĞİTİME ERİŞİMDE

ENGELLERİ KALDIRDIK

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin eğitim ve rehabilitasyonuna ilişkin olarak 2006 yılından 2018’e dek milli eğitim bütçemizden yaklaşık 15 milyar TL kaynak ayırdık.

Eğitime erişim hakkını kullanmakta güçlük çeken ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimiz ve kursiyerlerimiz için taşıma hizmetini başlattık. Bu çerçevede, 2004-2005 eğitim ve öğretim yılında 6 bin 901 özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerimiz taşıma hizmetinden yararlanırken, bu sayıyı 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 90 bine ulaştırdık.

Görme, zihinsel ve işitme engelli öğrencilerimiz için 2006-2007 eğitim- öğretim yılından itibaren ders kitapları basılmakta ve dağıtımını ücretsiz olarak sağlamaktayız.

Eğitim materyallerine ulaşmanın önündeki engelleri de kaldırdık.

(26)

İktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne kadar yaptığımız öğretmen alımlarıyla Cumhuriyet tarihindeki en büyük eğitim istihdamını sağladık.

Ayrıca öğretmenlerimizin mesleki imkânlarının ve hayat şartlarının iyileştirilmesine dönük kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirdik.

GELECEĞİMİZİN EMANETÇİSİ ÖĞRETMENLERİMİZİN

YANINDAYIZ

• Öğretmen adaylarımızın sesine kulak verdik. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir başarıya imza atarak 16 yıllık iktidarımız süresince 584 bin 288 öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Toplam öğretmen sayısını 923 bin 321’e çıkardık.

• Engelli öğretmenlerimizi istihdama kattık. 3 bin 203 engelli kardeşimizin atamalarını gerçekleştirdik.

• Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduk. Milli sporcularımızı da istihdama dahil ettik. Bu kapsamda 950 milli sporcumuzun öğretmen olarak atamasını gerçekleştirdik.

• Bu atamalarla, ülke genelindeki norm kadro doluluk oranını

%90,6’lara yükseltmeyi başardık.

Nesillerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz

26

(27)

AK PARTİLİ YILLARIN

BEŞ YILDIZLI EĞİTİM KARNESİ

12 Yıl 629.166

186 155.256

5.712 34.723

%96,5

%82,5

%40

%104 652 bin 549

2 Kat 2,5 Kat

2 Kat 2,5 Kat

2 Kat

%6 Oranında Artırdık

%65 Oranında Artırdık

%13 Oranında Artırdık

3 Kat

470 TL 8 Yıl

347.000 76 76.090

2.251 18.853

%90,98

%50,57

%14,65

%91,91 183 bin

45 TL 10 Kat

3,5 Kat

Zorunlu Temel Eğitim

2002-2003 2017-2018 Artış Oranı

Derslik Sayısı

Yükseköğretim Kurumu Sayısı

Akademik Personel Sayısı

Okulların Spor Salonu Sayısı

İlköğretimde Net Okullaşma Oranı Ortaöğretimde Net

Okullaşma Oranı Yükseköğretimde Net Okullaşma Oranı İlköğretimde Kız Çocukların Brüt Okullaşma Oranı Yurt-Kur Yatak Kapasitesi

Üniversite Kredi ve Burs Tutarı Laboratuvar Sayısı

Bütçeden Eğitime Aktarılan Kaynak 134 Milyar TL

%18

28 Milyar TL

12 Kat 2 Kat 7,74 Milyar TL 5 Kat 11 Kat 11 Milyar TL

2002 2018 Artış Oranı

%9,4

2,5 Milyar TL 1,3 Milyar TL

Bütçeden Eğitime Ayrılan Pay

Yükseköğrenime Ayrılan Bütçe MEB Yatırım Bütçesi

2.891 TL 6,1 Kat 470,20

Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmen Maaşı

(28)

28

(29)

AK PARTİ GENEL MERKEZ SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞIMIZIN SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

twitter.com/AKPartiSPBGM facebook.com/AKPartiSPBGM instagram.com/akpartispbgm 0 (312) 204 53 29 / 444 20 44

sosyalpolitikalarbaskanligi@akparti.org.tr

İLETİŞİM BİLGİLERİ

0 (312) 204 50 43

Söğütözü Caddesi No: 6, 06520 Söğütözü/ANKARA

www.akparti.org.tr

(30)

POLİS İMDAT

155

JANDARMA İMDAT

156

HIZIR ACİL SERVİS

112

ALO AFAD

122

SİGARA BIRAKMA HATTI

171

CENAZE HİZMETLERİ

188

AİLE, KADIN, ÇOCUK, ENGELLİ VE SOSYAL HİZMETLER DANIŞMA HATTI

183

SAĞLIK BAKANLIĞI EVDE BAKIM HİZMETİ

444 38 33

MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ

182

SAĞLIK BAKANLIĞI

İLETİŞİM MERKEZİ

184

İŞKUR İLETİŞİM MERKEZİ

444 75 87

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ

170

SOSYAL YARDIM HATTI

144

YEŞİLAY DANIŞMANLIK MERKEZİ

444 79 75

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DANIŞMA VE DESTEK HATTI

191

ÖNEMLİ TELEFONLAR

Nesillerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz

30

(31)

NOTLAR

(32)

NOTLAR

Nesillerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz

32

(33)

NOTLAR

(34)

NOTLAR

Nesillerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz

34

(35)

NOTLAR

(36)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :