Odenwald İlçesi İlçe İdare Kurulu - Yerel İş ve İşçi bulma Kurumu- Michelstädter Str Erbach

Tam metin

(1)

Öffnungszeiten: mo., di., do., fr.: 08:00 bis 12:00 Uhr, do.: 14:00 bis 17:30 Uhr

Zulassungsstelle/Straßenverkehrsbehörde: mo. bis fr.: 08:00 bis 12:00 Uhr, do.: 14:00 bis 17:30 Uhr Konten der Kreiskasse:

Odenwald İlçesi İlçe İdare Kurulu - Yerel İş ve İşçi bulma Kurumu- Michelstädter Str. 12

64711 Erbach

Teşvik ve Talep

İşsizlik parası II (ALG II) alıcılarının Sosyal Güvenlik Kanunu

– İkinci Kitap – (SGB II) kapsamında hak ve görevleri için hukuki sonuç bilgilendirmesi

Sizi en kısa zamanda genel iş piyasasına entegre edebilmek için, size mesleki katılımınızı sağlama amaçlı yardımlarda bulunuyoruz (Md.16 vd. SGB II). Bu yardımların ön şartı bir katılım sözleşmesinin olmasıdır (Md. 15 SGB II).

Bu kamu hukuku sözleşmesi şeklindeki katılım sözleşmesi bizim tarafımızdan yapılacak mesleki katılım yardımları dışında, sizin çabalarınızı ve görevlerinizi vs. saptamaktadır.

Siz ve sizin gereksinim topluluğunuzun çalışabilen tüm üyeleri SGB II çerçevesi

doğrultusunda, bütün imkanları kullanarak, yardıma muhtaçlığınızı bitirmek yada azaltmak zorundasınızdır. Sizin ilk etapta kendi başınıza aktif bir şekilde işsizliğinize son vermek için çabalamanız ve sunulan tüm önlemlere aktif bir şekilde katılım sağlamanız gerekmektedir (Md. 2 SGB II).

Talep edilebilirlik

SGB II’nin 10. maddesi uyarınca çalışabilir durumdaki, yardım alma hakkına sahip bir şahıstan, aşağıdaki durumlar dışında her türlü işte çalışması talep edilebilir

1. vücutsal, zihinsel yada ruhsal olarak çalışamayacak durumda ise,

2. işte çalıştığı takdirde, şimdiye kadar ağırlıklı olarak çalıştığı işi, bu işin fiziki gereksinimlerinden ötürü, önemli oranda zorlaştıracak ise,

3. işte çalışmanız çocuğunuzun yada eşinizin çocuğunun eğitimini tehlikeye atacak ise;

genellikle üçüncü yaşını doldurmuş bir çocuğun eğitimi, çocuğun sekizinci kanun kitabı uyarınca bir kreş yada bir bakım evinde olması durumlarında, tehlike altında değildir;

yetkili kuruluşlar çalışabilir durumdaki ebeveynlere çocuklarının günlük bakımı için çocuk bakım evlerinde öncelik tanınmasını sağlamalıdırlar,

4. işte çalışması bir yakınının bakımını engelleyecek ise ve bu yakınının bakımı başka bir şekilde mümkün değil ise,

5. işte çalışmasına karşı başka bir mühim neden mevcut ise.

Md. 10 fıkra 2 SGB II uyarınca sadece aşağıdaki durumların mevcudiyeti bir işin talep edilebilirliğini ortadan kaldırmaz,

(2)

1. iş, çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahsın önceki mesleki çalışımına yada aldığı mesleki eğitime denk değil yada önce çalıştığı işe denk değil ise

(Örneğin: Perakendecilik mesleki eğitimi almış birisine üretim yardımcısı olarak bir iş teklifi sunuluyor)

2. iş, çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahsın eğitim düzeyi göz önünde bulundurulduğunda düşük değerli görülebileceği için

(Örneğin: Perakendecilik mesleki eğitimi almış birisine üretim yardımcısı olarak bir iş teklifi sunuluyor)

3. iş yeri, çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahsın ikamet yerinden, şahsın bir önceki iş yada mesleki eğitim yerine göre daha uzak bir mesafede ise,

(Örneğin: Haftalık 39 çalışma saatli ve sosyal sigortalı olmaya zorunlu bir işte 2,5 saat yolculuk süresi dahil olmak üzere, icabında taşınma da talep edilebilir veya şimdiye kadar 1 saat olan yolculuk süresi, yeni yolculuk süresinde 2 saat olabilir)

4. işin çalışma şartları, çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahsın önceki işlerindeki çalışma şartlarından daha kötü olabilir,

(Örneğin: Önce bir vardiya sistemi, şimdi 3 vardiya sistemi; iş yerine ulaşım öncekine göre daha zor)

5. işe başlamak başka bir çalışmanın sonlandırılmasına sebebiyet veriyor; şayet bu işe devam etmeniz durumunda yardıma muhtaçlığınızın gelecekte son bulacağına yönelik gerekçeli nedenler mevcut değil ise.

(Örneğin: Şimdiye kadar günde 2 saatlik cüzi miktarda çalışma (400€-Job), sunulan iş ise haftalık 39 çalışma saatli, 3 vardiya sistemli ve sosyal sigortalı olmaya zorunlu bir iş, istisna: İşverenin, şimdiye kadar yürütülen cüzi miktardaki çalışmanın tam gün işine dönüştürüleceği yönünde, yazılı taahhüdü)

Geçerli olan ücret tarifesinin yada yerelde alışagelmiş olan bir ücretin altında bir ücret öneriliyor ise, iş alımı sadece ücretlendirme - düşük olduğundan dolayı - kanuna yada iyi geleneklere aykırı ise, talep edilemez.

Genel olarak kişisel çıkarlarınız toplumsal çıkarlara karşı geride durmak zorundadır, şayet belirtilen istisnai durumlardan birisi mevcut değil ise.

Bu esaslar iş hayatına katılımı sağlamak için düzenlenen önlemlere katılmanız içinde aynı şekilde geçerlidir (Md. 10 fıkra 3 SGB II).

Size önerilen bir işin talep edilebilirliği konusunda sizin için bir istisnai durum geçerli olsa dahi, imkanlarınız dahilinde bu istisnai durumu ortadan kaldırmak için çabalamak sizin için daha yararlı olabilir, örneğin üç yaşının altındaki çocuğunuz için bir bakım yeri bulmaya çalışmak.

Katılım sözleşmesi

Çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahıs ile beraberce, bu şahsın iş piyasasına katılımını sağlamak için, bir katılım sözleşmesinin (Md. 15 SGB II) hangi hizmetleri içermesi gerektiği belirlenir.

(3)

3

Katılım sözleşmesi özellikle şu hususları belirlemelidir,

1. Çalışabilir durumdaki şahsa iş hayatına katılımı için hangi hizmetler sunulacak,

2. Çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahısların iş hayatına katılımı için hangi çabaları hangi sıklıkta ortaya koymaları gerektiği ve bu çabaları nasıl belgelendirmeleri gerektiği,

3. Çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahısların üçüncü kişi ve kurumlara, özellikle sosyal yardım kuruluşlarına hangi hizmetler için başvuruda bulunmaları gerektiği.

Bir katılım sözleşmesi kararlaştırılamaz ise, yukarıda belirtilen düzenlemeler idari karar yoluyla belirlenir.

Bunun yanı sıra katılım sözleşmesinde belirlenen yükümlülüklerin ihlali aşağıda ayrıntılı açıklandığı üzere Md. 31 vd. SGB II uyarınca yardımlarınızın düşürülmesine sebep olabilir:

Yaptırımlar

Çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahıslar aşağıdaki durumlarda yükümlülüklerini ihlal ederler; hukuki sonuçları hakkında yazılı olarak bilgilendirilmiş olmalarına rağmen

1. Katılım sözleşmesindeki yada Md. 15 fıkra 1 bent 6 uyarınca bunun yerine geçen idari kararda belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyi reddeder yada özellikle yeterli oranda şahsi çabalarını belgelendiremezler ise,

2. Talep edilebilir bir işe, mesleki eğitime, Md. 16d uyarınca bir iş imkanına, yada Md. 16e uyarınca desteklenen bir iş ilişkisine girmeyi, devam ettirmeyi reddediyor yada

hareketleriyle hazırlığını engelliyorlar ise,

3. İş hayatına katılımı sağlama amaçlı talep edilebilir bir önleme başlamamaları, bırakmaları yada iptaline sebebiyet vermeleri.

Bu durum çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahısların davranışlarından ötürü mühim bir neden belirterek bunu belgelendirmeleri halinde geçerli değildir.

Aşağıdaki durumlarda çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahıslarda yükümlülük ihlali olarak kabul edilir

1. 18. yaşlarını doldurduktan sonra gelir ve varlık durumlarını, işsizlik parası II alma şartlarını yerine getirmek yada yükseltmek amacı ile, azalttıkları takdirde,

2. Hukuki sonuçları hakkında ihtarlara rağmen ekonomik olmayan davranışlarına devam etmeleri durumunda,

3. İş Acentesi Üçüncü Kanun Kitabı talimatları uyarınca işsizlik parası hakkı için bir blokaj süresi yada hakkın tamamen kaybını tespit ettiği için, işsizlik parası hakkının

dondurulmuş yada hükümsüz kalmış olması durumlarında, veya

4. Üçüncü Kanun Kitabında işsizlik parası hakkının dondurulması veya kaybını gerekçelendirecek bir blokaj süresi için öngörülen şartları yerine getiriyor olmaları durumunda.

(4)

25. yaşını doldurmuş şahıslarda yükümlülük ihlallerinin hukuki sonuçları

Md. 31 SGB II uyarınca bir yükümlülük ihlali durumunda çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahsın işsizlik parası II hakkı birinci basamak olarak Md. 20 SGB II

kapsamındaki genel gereksinimin % 30’u oranında düşürülür (Md. 31a SGB II).

Md. 31 SGB II uyarınca birinci yükümlülük ihlali tekrarı durumunda çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahsın işsizlik parası II hakkı Md. 20 SGB II kapsamındaki genel gereksinimin % 60’ı oranında düşürülür.

Md. 31 SGB II uyarınca bundan sonraki her yükümlülük ihlali tekrarında işsizlik parası II hakkı tamamen yitirilir.

Bir yükümlülük ihlali tekrarı, çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahsın bir önceki yaptırım süresinin başlangıcından itibaren bir yıl içerisinde yeniden Md. 31 SGB II uyarınca bir yükümlülük ihlali işlemesi durumunda gerçekleşir.

Çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahıslar ihlalden sonra yükümlülüklerini yerine getireceği taahhüdünde bulunursa, yetkili kuruluş yardımların düşürülmesini bu zamandan itibaren onlar için geçerli genel gereksinimin % 60’ı oranı ile sınırlandırabilir.

İşsizlik parası II hakkının Md. 20 SGB II kapsamındaki genel gereksinimin % 30’u oranından daha fazla düşürülmesi durumlarında, kuruluş kendi takdiri doğrultusunda başvuru üzerine makul ölçüde ilave maddi yada nakdi yardımlarda bulunabilir. Bu yardımların sağlanması yardım alma hakkına sahip şahsın evinde küçük yaşta çocukların yaşaması durumunda zorunludur.

İşsizlik parası II hakkının maddi yardımlar verilmeksizin yitirilmesi durumunda sağlık ve bakım sigortanız geçerliliğini korur, ancak ikincil zorunlu sigorta olarak (Md. 5 fıkra 1 no. 13a SGB V, Md. 20 fıkra 1 bent 2 no. 12 SGB XI). Bu, sağlık ve bakım sigortası aidatlarının işsizlik parası II hakkının yitirildiği dönem süresince sizin tarafınızdan ödenmek zorunda olduğu anlamına gelir. Buna karşın maddi yardımların verilmesi durumunda sağlık ve bakım sigortası aidatları şimdiye kadar olduğu gibi yerel iş ve işçi bulma kurumu tarafından

üstlenilir.

Çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahsın işsizlik parası II hakkının Md. 20 SGB II kapsamındaki genel gereksinimin en az % 60’ı oranında düşürülmesi durumunda, Md. 22 fıkra 1 SGB II uyarınca konaklama ve ısınma için ödenen işsizlik parası II hakkı, mümkün olduğu kadar ev sahibine yada diğer kabul yetkisi olan kişilere ödenmelidir.

25. yaşını doldurmamış şahıslarda yükümlülük ihlallerinin hukuki sonuçları

Md. 31 SGB II uyarınca bir yükümlülük ihlali durumunda çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip 25. yaşını doldurmamış şahsın işsizlik parası II hakkı Md. 22 SGB II

(konaklama ve ısınma masrafları) kapsamında üstlenilmesi gereken oranlarla sınırlıdır.

Md. 31 SGB II uyarınca yükümlülük ihlali tekrarında işsizlik parası II hakkı tamamen yitirilir.

Çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip 25. yaşını doldurmamış şahısların ihlalden sonra yükümlülüklerini yerine getireceği taahhüdünde bulunmaları durumunda, yetkili kuruluş bireysel tüm şartları göz önünde bulundurarak kendi takdiri doğrultusunda bu zamandan itibaren Md. 22 SGB II (konaklama ve ısınma masrafları) kapsamındaki gereksinimleri yeniden üstlenebilir.

(5)

5

yardım alma hakkına sahip şahsın evinde küçük yaşta çocukların yaşaması durumunda zorunludur.

İşsizlik parası II hakkının maddi yardımlar verilmeksizin yitirilmesi durumunda sağlık ve bakım sigortanız geçerliliğini korur, ancak ikincil zorunlu sigorta olarak (Md. 5 fıkra 1 no. 13a SGB V, Md. 20 fıkra 1 bent 2 no. 12 SGB XI). Bu, sağlık ve bakım sigortası aidatlarının işsizlik parası II hakkının yitirildiği dönem süresince sizin tarafınızdan ödenmek zorunda olduğu anlamına gelir. Buna karşın maddi yardımların verilmesi durumunda sağlık ve bakım sigortası aidatları şimdiye kadar olduğu gibi yerel işi ve işçi bulma kurumu tarafından

üstlenilir.

Çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahsın işsizlik parası II hakkının Md. 20 SGB II kapsamındaki genel gereksinimin en az % 60’ı oranında düşürülmesi durumunda, Md. 22 fıkra 1 SGB II uyarınca konaklama ve ısınma için ödenen işsizlik parası II hakkı, mümkün olduğu kadar ev sahibine yada diğer kabul yetkisi olan kişilere ödenmelidir.

Şahsi başvuru yükümlülüğü

SGB II kapsamında yardımlar aldığınız sürece Md. 59 SGB II’nin Md. 309 SGB III ile bağlamı uyarınca, yerel iş ve işçi bulma kurumuna şahsi başvuru yapma yükümlülüğünüz ve icabında sizi çağırdığımız takdirde doktor yada psikolojik muayeneye gelme zorunluluğunuz vardır.

Bu başvuru yükümlülüğü yardım talebinde bulunduğunuz süre boyunca, bir itiraz yada sosyal mahkeme süreci içerisinde de geçerlidir. Şayet bir randevuya gelemeyecek olursanız, lütfen derhal sizden sorumlu memura yada vekiline haber verin ve gelemeyişinizin nedenini bildirin (icabında ilgili belgelerle, ör.: doktor raporu vb.).

Davranışınız için mühim bir nedeni gerekçelendiremediğiniz sürece, her başvuru ihmalinde işsizlik parası II hakkınız sizin için geçerli olan genel gereksinimin % 10’u oranında düşürülür

Başvuru ihmallerinden dolayı oluşan düşürülme dönemlerinin kesişmeleri durumunda, bu dönemlerdeki düşürülme miktarları toplanılır.

Başvuru ihmalinden oluşan bir düşürülme dönemi ile yükümlülük ihlalinden ötürü oluşan bir düşürülme döneminin kesişmesi durumunda, yine bu dönemlerdeki düşürülme miktarları toplanılır.

Tesellüm beyannamesi:

Yukarıda belirtilen hukuki sonuç bilgilendirmesi benimle konuşuldu ve sonrada bana teslim edildi:

64711 Erbach, __________________

_______________________________

(İmza)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :