• Sonuç bulunamadı

Sportive Sight: Journal of Sport and Education Bilimleri Dergisi Sportif Bakış: Spor ve Eğitim

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sportive Sight: Journal of Sport and Education Bilimleri Dergisi Sportif Bakış: Spor ve Eğitim"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

E-ISSN 2148-905X

SPORTİF BAKIŞ SPOR VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ HAKEMLİ E-DERGİ

ISSN: 2148-905X

Yayın Sıklığı/Publication Frequency Yılda İki Kez (Nisan ve Ekim)

Two times annually in April and October

Yayın Dili/Publication Language Türkçe ve İngilizce

Turkish and English

Editörler/Editors

Wojciech Bajorek (Ph.D), Unievrsity of Rzeszow, Poland Ümit Doğan Üstün (Ph.D), University of Dumlupinar, Turkey

Teknik Editör/Technical Editor

N. Emir Ekinci, University of Dumlupinar, Turkey

Dizinleme/Indexing International Scientific Indexing

Open Academic Journals Index Info Base Index

Research Bible

International Institute of Organized Research Advance Science Index

Eurasian Scientific Journal Index Directory of Abstract Indexing for Journals Acar Index-Akademik Araştırmalar İndeksi Cite Factor- Academic Scientific Journal

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Cilt 6 Özel Sayı 2

(NATURAL 2019 ÖZEL SAYISI) Aralık 2019

Sportive Sight: Journal of Sport and Education

Vol 6 Special Issue 2

(Special Issue for the NATURAL 2019 Congress)

December 2019

Editor

Prof. Dr. Erdal ZORBA

(2)

HAKKIMIZDA / ABOUT US

Hakemli ve akademik bir elektronik dergi olan Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi (E-ISSN:2148-905X) açık erişime uygun, kar amacı gütmeden spor ve eğitim bilimleri camialarına katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

Dergimizde spor bilimleri alanında hazırlanan özgün, derleme ve araştırma konulu çalışmalara yer verilmektedir.

Dergimizin felsefesi; “türü ve niteliği ne olursa olsun eğitim, beden eğitimi ve sporla desteklenmeli” düşüncesine dayanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’ dir. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez çevrimiçi olarak yayınlanan, uluslararası indekslerde taranan yaygın süreli akademik hakemli bir e-dergidir.

As a refereed and academic journal Sportif Bakış aims to contribute sport sciences. The journal is non-profit based and mainly interested in fields of sport. The journal’s languages are Turkish and English but studies in other languages can be accepted after editor’s decision. Sportif Bakış is published twice in a year as online (October-April) but if necessary special issues can also be published.

KURULLAR

Özel Sayı Editörü

Prof. Dr. Erdal Zorba, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Yayın ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Arslan Kalkavan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dr. Mihri Barış Karavelioğlu, Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dr. Mustafa Kerem, Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. İbrahim Şahin, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dr. Adnan Ersoy, Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Alparslan Gazi Aykın, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Uluslararası Yayın ve Danışma Kurulu

Dr. Wojciech Bajorek, Rzeszow University Faculty of Physical Education, Poland

Dr. Tengku Fadilah Tengku Kamalden, Putra Malaysia University, Faculty of Educational Studies, Malaysia Dr. Mike D. Hughes, University of Middlesex, England

Dr. Mir Hamid Salehian, Islamic Azad University, Iran Dr. Arif Mohammad, Jamia Millia Islamia, New Delhi India Dr. Hyongjun Choi, ISPASA General Secretary, Korea

Dr. Gabriel Laurentiu Talaghir, Dunarea de Jos University of Galati, Romania Dr. Iconomescu Teodora Miahela, Dunarea de Jos University of Galati, Romani

Dizinleme ve Listeleyen Diğer Kaynaklar / Indexing and other Indicates

CAB Abstracts by CABI

Directory of Open Access Journals (DOAJ) Central and Eastern Online Library

Index Copernicus International Open Academic Journals Index Google Akademik

İdeal Online Sobiad Atıf Dizini

(3)

İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS

Nevzat Artık & Mehmet Rüştü Karaman

Determination of energy values of bee products mixed with herbal sources as a performance- enhancing energy source for sportsmen

383-389

Mehmet Rüştü Karaman

Evaluation of some nutritional and antioxidant values of bee bread (perga) for athletes

390-398

Mehmet Rüştü Karaman

Investigation of some physicochemical and antioxidant properties of bee pollen for athletes

399-406

Erdal Zorba, Mehmet Rüştü Karaman, Süleyman Gönülateş & Merve Karaman

Perga (arı ekmeği) içeren perga sport’un farklı spor disiplinlerinde sporcular ve sedanterlerde performans ve yaşam kalitesi üzerine etkileri

407-419

Mine Gül, Canan Gülbin Eskiyecek, Gazanfer Kemal Gül & Pınar Karabulut Suda ve karada yapılan thera-band çalışmalarının yüzme performansına etkisi

420-431

Sorumluluk Reddi: Dergide yer alan yazıların sorumlulukları yazarlara aittir. Dergimizde çifte kör hakemlik yapılmakta olup Tubitak ve Cope kriterleri esas alınmaktadır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Sonuç olarak hippoterapi eğitimine katılım sağlayan özel gereksinimli çocukların ebeveynleri uygulama eğitiminde çocukların gelişimine yönelik atın üzerinde

Bölüme göre canlılık (vitalite) sosyal fonksiyon, emosyonel rol güçlüğü, mental sağlık, fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, vücut ağrısı, genel sağlık ve

Bu sonuçlar, araştırma sonucunda ortaya koyduğumuz, ritim eğitimi ve dans dersine yönelik tutumu ölçmede geçerli ve güvenilir bir yapı oluşturan ölçüm aracıyla

Araştırmaya gönüllü olarak katılan 50 çocuğa ön test aşamasında boy ve kilo ölçümünden sonra temel motorik özelliklerini belirlemek için 30 metre sprint testi, Rockport

2019 Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında kadın müsabakalarında kazanan ve kaybeden sporcuların kullanılan ilk turlar, yarı finaller ve finallerde kullandıkları

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre futbolcuların örgütsel bağlılıklarının özdeşleşme, uyuşma ve yabancılaşma boyutlarının tümünden alınan

Alparslan Gazi Aykın, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.. Uluslararası Yayın ve

Adnan Ersoy (Ph.D) Dumlupınar Üniversitesi, Turkiye Çetin Özdilek (Ph.D) Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye İbrahim Şahin (Ph.D) Aksaray Üniversitesi, Türkiye. Yağmur