• Sonuç bulunamadı

Vücut Kompozisyonu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vücut Kompozisyonu"

Copied!
23
2
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Vücut Kompozisyonu

• Vücut kompozisyonu (VK), insan bedenini oluşturan yağlı ve yağsız dokuların birbirine olan rölatif oranı olarak tanımlanabilir.

(2)

Vücut Kompozisyonu

• Obezite ile kronik hastalıklar arasında çok yüksek korelasyon bulunmaktadır.

Koroner arter hastalığı, diyabet, hipertansiyon, kanser ve hiperlipidemi bunlardan bazılarıdır.

(3)

Vücut Kompozisyonu

Bu değerlendirmeler genel olarak kişinin, hedef, istenen veya optimal iş yükünün belirlenmesinde kullanılmaktadır.

• İnsanlar için VK hesaplamada birçok farklı yol bulunmaktadır.

(4)

Vücut Kompozisyonu

• Bu bölümde VK değerlendirilmesi için aşağıdaki sıra takip edilecektir;

– Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı,

– Vücut Kütle İndeksi (VKİ),

– Bel-Kalça Oranı (BKO),

– Skinfold ölçümleri,

– Biyoelektrik İmpedans Analizi (BİA),

(5)

Vücut Kompozisyonu – Temel kurallar

• VK ölçümlerinde dikkat edilmesi gereken temel kurallar vardır. Bunlar;

– Deneğe yarım metreden çok yaklaşmayın. Mümkünse daha da uzak durun.

– Özellikle ağız ve el temizliğinize dikkat edin.

(6)

Vücut Kompozisyonu – Temel kurallar

– Bir kıyafeti çekmeniz veya çıkarmanız gerekirse bunu öncelikle deneğin yapmasını isteyin.

– Deneğe karşı her zaman kibar olun. Onu çekiştirmeyin.

– Bir ölçüm için yerinizi değiştirmeniz gerekirse onu çevirmeyin siz dönün.

(7)

Vücut Kompozisyonu – Ölçümle ilgili

kurallar

– Her ölçüm öncesinde tüm aletlerin kalibrasyonunu yapın.

– Kullanacağınız aletlerin ölçüm standartlarına sahip olmasına dikkat edin.

(8)

Vücut Kompozisyonu – Ölçümle ilgili

kurallar

(9)

Vücut Kompozisyonu – Ölçüm hataları

• Hatalar iki türlüdür;

– Ölçüm yapan kişinin kendi ölçümleri arasındaki hatalar.

(10)

VK – Boy uzunluğu

• Ölçüm tercihen sabah

saatlerinde yapılır.

• Kişi ayakkabılarını çıkarmış ve dik duruyor olmalıdır.

(11)

VK – Boy uzunluğu

• Topukları bitişik ve ayakları ‘’V’’ şeklinde olmalıdır.

(12)

VK – Boy uzunluğu

(13)

VK – Boy uzunluğu

• Sonra kişiden tamamen nefes vermesi ve arkasından küçük bir nefes alması istenir.

(14)

VK – Boy uzunluğu

• Stadiometrenin kayan kısmının ulaştığı en son nokta cm cinsinden kayıt edilir.

(15)

VK – Boy uzunluğu

• 1 in (inches) = 2.54 cm 1 m (metre) = 100 cm

1 feet = 12 in = 30.48 cm

(16)

VK – Oturma yüksekliği

• Kişi stadiometrenin sehpasına oturtulur. Sırtı stadiometreye değmelidir.

• Elleri ya yanda serbest kalmalı ya da bacakların üzerinde tutulmalıdır.

(17)

VK – Oturma yüksekliği

• MI = Boy uzunluğu - Oturma yüksekliği Oturma yüksekliği

• MI = < 85.0 ise Braquisquelic

> 85.0 < 90.0 ise Mezosquelic > 90.0 ise Macrosquelic

(18)

VK – Oturma yüksekliği

• MI, bazı spor dallarında aynı somatotip gibi yetenek belirlemede kullanılır.

(19)

VK – Kol açıklığı ölçümü

• Son 500 yılda değişen değerlere göre, kol açıklığı mesafesi ile boy uzunluğu arasında erkeklerde 4-8 ve bayanlarda 3-6 cm fark olmaktadır.

(20)

VK – Kol açıklığı ölçümü

• Kişi önce anatomik duruştadır. Sonra kollarını iki yana açar.

• Kollar omuz hizasında ve yere paralel olmalı, avuç içleri karşıya bakar ve parmaklar da bitişik olmalıdır.

(21)

VK – Kol açıklığı ölçümü

• Deneğin yüzü karşıya bakmalıdır.

• Ölçüm için duvarın bir köşesi kullanılabilir. En uzun olan orta parmağın ucu duvarın bir köşesine dokunur.

(22)

VK – Kol açıklığı ölçümü

• Nefes aldığında diğer kolunun uzandığı son nokta kalemle çizilir ve daha sonra metal mezura ile ölçülür.

• Ölçüm üç kere yapılır ve orta nokta doğru kabul edilir.

(23)

VK – Vücut ağırlığı

• Kişi ayakkabılarını çıkarmalı en hafif kıyafetleri, mümkünse yalnızca şort ile tartıya çıkmalıdır.

• Ölçüm yapılacak cihazın kalibrasyonu mutlaka yapılmalıdır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Brief history of libraries, library and education, university libraries and types of libraries, study skills (reference services), Types of library materials, using library

■ Vücut ısısının da vücut yağ oranına bağlı değiştiği, yağ oranı fazla olan kişilerde iç ısının daha fazla olduğu saptanmıştır.. ■ Bu nedenle yağ oranı

• Skinfold ölçümleri (deri kıvrım kalınlığı ölçümü). • Antropometrik ölçümler (boy,uzunluk,

The Evaluation of the Running Speed and Agility Performance in Professional and Amateur Soccer Players, Journal of Strength and Conditioning Research, 2009,23(3)774-778.. Karlı

Böylece yukarıda saydığımız: &#34;Romanlar -işte tam bir nesil sonra- bir romancı çocuğunun yaşantısıyla hayata dönüşüyor, hayatla çakışıyordu.&#34;

Negatif gelir vergisinin temel gelir uygulamasından ayrıldığı bir diğer nokta ise, negatif gelir vergisinin ödenmesinin çalışma durumu, elde edilen gelir

Bu çalışmada televizyon dizisi üretiminde emek süreci; 1) Vasıf ve denetim 2) Yoğun iş yükü, uzun çalışma saatleri ve ücretlerle gelen sömürü 3)

şeklinde bir tarlanın çevresi 125 metre olduğuna göre 3 kenarının toplamı ne kadardır. (

(2012), epoksi matris içinde çok duvarlı karbon nanotüplerin (MWCNT) dispersiyonunun arttırılması için üç tip yüzey aktif madde kullanmışlardır.. MWCNT’yi ayrı

FDA gebelik risk sınıflandırmasına göre yüksek riskli ilaç kullanan gebelerde isteğe bağlı ya da tıbbi gebelik sonlandırılmasının düşük riskli ilaç kullananlara

Bununla birlikte, milli takıma seçilen güreşçilerin yarışma sıklet ağırlıkları ile müsabaka tartısı dört gün önceki vücut ağırlıkları arasında anlamlı

Bu çalışmanın amacı, henüz kalp tutulumu olmayan hipofizer yeter- sizlikli , BHE'si o la n hastalard a, BHRT'nin, KAH için risk oluş turduğu bilinen, KB, bozul muş

Bu araçların kullanıldığı test türleri ve bu testleri oluşturan başlıca maddeler şunlardır: Uzun yanıtlı yazılı maddeler, kısa yanıtlı maddeler, eşleştirmeli

Spor tırmanış yaralanmaları nasıl meydana gelmektedir, yaralanma sıklığı ile tırmanış performansı arasında ilişki var mıdır.. Yaralanmaların % 50’sinin

BURHAN FELEK 109 Son zamanlarda sosyal dâvalara temas edip, hatta siyasî fıkralar yazan Burhan Felek’in asıl nükteci şahsiyeti, yıllardan beri Cumhuriyet

(1998) espoused that eight critical enablers namely ;Organizational infrastructure, Technology infrastructure, Shared knowledge, Knowledge-friendly culture,

Ücret hakkının ka- zanılması için simsarın ya sözleşmenin kurulması imkânını yaratması ya da aracılık faaliyeti yürütmesi ve bunun sonucunda taraflar

günde; artroskopi uygulanan ta- rafta sinovial sıvı miktarında belirgin bir azal- ma, artrotomi uygulanan tarafta ise operasyon- dan sonraki 1.. günde alınana

Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Anaerobik Güç, Çeviklik ve Vücut Kompozisyonu Parametrelerinin Karşılaştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden

Ancak bu araştırmada hem örneklem sayısı düşük hem de evre 1 ve 2 KY olan kişi sayısı fazla olduğu için genel beslenme durumu beklenenden daha iyi çıkmıştır.. Bu

Diyet ve direnç egzersizi programı, sadece diyet uygulamasına göre; vücut ağırlığı, BKİ, yağ oranı, yağ kütlesi, abdominal yağ dokusu, visseral yağ puanında daha fazla,

Bu çalışmada, kuvvet antrenmanının total testosteron, tiroksin, büyüme ve insülin hormonları üzerine akut ve kronik etkileri, aynı zamanda antrenmanın kuv- vet ve