T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Download (0)

Full text

(1)

(İmza)

Prof. Dr. Ömer CAMCI Başkan, Dekan V.

(İmza) (İmza)

Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER Prof. Dr. Şana SUNGUR

Üye Üye

(İmza) (İmza)

Prof. Dr. Mustafa ERAYMAN Doç. Dr. Hatice PAMİR

Üye Üye

(İmza) (İmza)

Doç.Dr. Mustafa ÇAPAR Yrd. Doç. Dr. Cenk GÜNER

Üye (İmza) Üye

Feray SÜNER Fakülte Sekreteri

Raportör

Fakülte Yönetim Kurulumuz 21/04/2015 tarihinde saat 15:30’da Dekan V. Prof. Dr.

Ömer CAMCI başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KARAR 01 – Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığının 17/04/2015 tarih ve 27143 sayılı yazısı ve ekindeki 20/04/2015 tarih ve 6/1 nolu bölüm kurul kararı görüşülerek; bölüm öğretim elemanlarından Arş.Gör.Tuba AYDINOĞLU’nun 06 – 11 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bosna Hersek’te düzenlenecek olan FLTAL (5th International Conference on Foreign Teaching and and Appied Linguistics) konferansına bildiriyle katılmak üzere 06 – 11 Mayıs 2015 (6 gün süreyle) tarihleri arasında yolluklu ve gündelikli olarak görevlendirilmesine yolluk ve gündeliğinin Fakültemiz 2015 bütçesinin ilgili tertibinden ödenmesine, durumun Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığına bildirilmesine ve gereği için Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR 02 – Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığının 14/04/2015 tarih ve 27445 sayılı yazısı ve ekindeki 21/04/2015 tarih ve 10/1 sayılı bölüm kurul kararı görüşülerek; bölüm öğretim üyesi Yrd. Doç.Dr.Gönül REYHANOĞLU'nun 14-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde düzenlenecek olan, I. Uluslararası Türk Dünyası Oyun ve Oyuncak Kurultayı'nda, "Kıbrıs Türk Kültüründe Geleneksel Çocuk Oyun ve Oyuncakları" başlıklı bildiriyi sunmak üzere, 13-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında, yolluklu ve gündelikli olarak görevlendirilmesine, yolluk ve gündeliğinin Fakültemiz 2015 bütçesinin ilgili tertibinden ödenmesine, durumun Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığına bildirilmesine ve gereği için Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verilmiştir.

(2)

(İmza)

Prof. Dr. Ömer CAMCI Başkan, Dekan V.

(İmza) (İmza)

Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER Prof. Dr. Şana SUNGUR

Üye Üye

(İmza) (İmza)

Prof. Dr. Mustafa ERAYMAN Doç. Dr. Hatice PAMİR

Üye Üye

(İmza) (İmza)

Doç.Dr. Mustafa ÇAPAR Yrd. Doç. Dr. Cenk GÜNER

Üye (İmza) Üye

Feray SÜNER Fakülte Sekreteri

Raportör

KARAR 03 – Kimya Bölüm Başkanlığının 15/04/2015 tarih ve 26892 sayılı yazısı ve ekindeki 21/05/2015 tarih ve 15/02 sayılı bölüm kurul kararı görüşülerek; bölüm öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Hatice DANAHALİLOĞLU‘nun 29-31 Mayıs 2015 tarihinde Elazığ'da düzenlenecek olan 14. Ulusal Spektroskopi Kongresine (USK) “Bazı Verbascum (sığırkuyruğu) Türlerinin Saponin İçeriklerinin Spektroskopik Yöntemlerle Belirlenmesi” konulu bildiriyi sunmak üzere 28 Mayıs - 01 Haziran 2015 tarihleri arasında yolluklu ve gündelikli olarak görevlendirilmesine, talep etmiş olduğu katılım ücretinin fakülte bütçesinin yeterli olmaması nedeniyle ödenmemesine, yolluk ve gündeliğinin Fakültemiz 2015 bütçesinin ilgili tertibinden ödenmesine, durumun Kimya Bölüm Başkanlığına bildirilmesine ve gereği için Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR 04 – Kimya Bölüm Başkanlığının 15/04/2015 tarih ve 26892 sayılı yazısı ve ekindeki 21/05/2015 tarih ve 15/01 sayılı bölüm kurul kararı görüşülerek; bölüm öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Sezer GÖYCINCIK’ın 29-31 Mayıs 2015 tarihinde Elazığ'da düzenlenecek olan 14. Ulusal Spektroskopi Kongresine (USK) Defne Yağı Atığının Enzimatik Sakkarifikasyonunun Yüzey Yanıt Yöntemiyle Optimizasyonu” konulu bildiriyi sunmak üzere 28 Mayıs - 01 Haziran 2015 tarihleri arasında yolluklu ve gündelikli olarak görevlendirilmesine, talep etmiş olduğu katılım ücretinin fakülte bütçesinin yeterli olmaması nedeniyle ödenmemesine yolluk ve gündeliğinin Fakültemiz 2015 bütçesinin ilgili tertibinden ödenmesine, durumun Kimya Bölüm Başkanlığına bildirilmesine ve gereği için Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verilmiştir.

(3)

(İmza)

Prof. Dr. Ömer CAMCI Başkan, Dekan V.

(İmza) (İmza)

Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER Prof. Dr. Şana SUNGUR

Üye Üye

(İmza) (İmza)

Prof. Dr. Mustafa ERAYMAN Doç. Dr. Hatice PAMİR

Üye Üye

(İmza) (İmza)

Doç.Dr. Mustafa ÇAPAR Yrd. Doç. Dr. Cenk GÜNER

Üye (İmza) Üye

Feray SÜNER Fakülte Sekreteri

Raportör

KARAR 05 – Antropoloji Bölüm Başkanlığının 20 /04/2015 tarih ve 27683 sayılı yazısı ekindeki 20/04/2015 tarih ve 05/1 sayılı bölüm kurulu kararı görüşülerek; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fiziki Antropoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans tez aşamasında olan bölüm öğretim elemanlarından Arş.Gör.Ayşegül ÖZDEMİR’in

“Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Okul Öncesi Çocukların Büyüme-Gelişme Durumlarının Belirlenmesi” başlıklı tezinin veri değerlendirme işlemlerini tamamlamak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 39. maddesi kapsamında 27 Nisan – 08 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığının görüşleri doğrultusunda yolluksuz ve gündeliksiz olarak görevlendirilmesine, durumun Antropoloji Bölüm Başkanlığına bildirilmesine ve gereği için Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR 06 – Kimya Bölüm Başkanlığının 15/04/2015 tarih ve 26655 sayılı yazısı görüşülerek;

bölüm öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Cemile ÖZDEMİR’in görev süresi uzatma formu incelenmiş olup, “Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma İlkeleri”nin 3/a maddesinde belirtilen kriterleri ve puanı sağlamış olduğundan Kimya Bölüm Başkanının olumlu görüşü ve Dekanın uygun görüşleri doğrultusunda ilgili öğretim üyesinin görev süresinin 2 yıl süre ile uzatılmasına ve gereği için Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verilmiştir.

(4)

(İmza)

Prof. Dr. Ömer CAMCI Başkan, Dekan V.

(İmza) (İmza)

Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER Prof. Dr. Şana SUNGUR

Üye Üye

(İmza) (İmza)

Prof. Dr. Mustafa ERAYMAN Doç. Dr. Hatice PAMİR

Üye Üye

(İmza) (İmza)

Doç.Dr. Mustafa ÇAPAR Yrd. Doç. Dr. Cenk GÜNER

Üye (İmza) Üye

Feray SÜNER Fakülte Sekreteri

Raportör

KARAR 07 – Fakültemiz Antropoloji, Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik ve Tarih Bölüm Başkanlıklarında gelen yatay geçiş ile ilgili yazıları ve konuyla ilgili bölüm kurul kararları görüşülerek, 2015 – 2016 öğretim yılı yatay geçiş kontenjanlarının mevcut öğrenci sayıları dikkate alınarak aşağıda belirtildiği şekliyle kabulüne durumun öğrenci işlerine bildirilmesine ve gereği için Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verilmiştir.

I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM

Bölüm 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf

Antropoloji 2 2 - - - -

Arkeoloji 3 3 - - - -

Batı Dilleri ve Edebiyatı

5 - - - - -

Biyoloji 5 5 - - - -

Coğrafya 1 1 - 1 1 -

Fizik 5 5 5 - - -

Kimya 5 5 5 - - -

Matematik 6 6 - - - -

Tarih 5 5 - 5 5 -

(5)

(İmza)

Prof. Dr. Ömer CAMCI Başkan, Dekan V.

(İmza) (İmza)

Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER Prof. Dr. Şana SUNGUR

Üye Üye

(İmza) (İmza)

Prof. Dr. Mustafa ERAYMAN Doç. Dr. Hatice PAMİR

Üye Üye

(İmza) (İmza)

Doç.Dr. Mustafa ÇAPAR Yrd. Doç. Dr. Cenk GÜNER

Üye (İmza) Üye

Feray SÜNER Fakülte Sekreteri

Raportör Ek Gündem

KARAR 08 – Coğrafya Bölüm Başkanlığının 20/04/2015 tarih ve 27543 sayılı yazısı görüşülerek, bölüm öğretim elemanı Arş.Gör.Muhammet TOPUZ doktora öğrencisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı’nın, 20104 – 2015 Akademik Yılı Yaz Dönemi Staj Hareketliliği Programı kapsamında Yunanistan’ın Selanik Aristoteles Üniversitesinin Jeoloji Okulunun Metoroloji ve Klimatoloji Bölümüne 01 Haziran 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında “Yağışların Trend Analizi” konusuna Prof.Dr.H. Feidas danışmanlığında staj yapmak üzere 01 Haziran 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında yolluksuz ve gündeliksiz olarak görevlendirilmesine, durumun Coğrafya Bölüm Başkanlığına bildirilmesine ve gereği için Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek Gündem

KARAR 09 – Arkeoloji Bölüm Başkanlığının 21/04/2015 tarih ve 27833 sayılı yazısı ekindeki 20/04/2015 tarih ve 5/1 sayılı bölüm kurul kararı görüşülerek, bölüm öğretim üyesi Doç.Dr.Hatice PAMİR’in 11 – 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesinde düzenlenecek olan 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunun Kazı sonuçları toplantısında “Antakya 2014 Çalışmaları” başlıklı bildiriyi sunmak üzere 11 – 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Erzurum’da yolluklu ve gündelikli olarak görevlendirilmesine, yolluk ve gündeliğinin fakültemiz 2015 bütçesinin ilgili tertibinden ödenmesine, durumun Arkeoloji Bölüm Başkanlığına bildirilmesine ve gereği için Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek Gündem

KARAR 10 – Tarih Bölümünün 20/04/2015 tarih ve 27954 sayılı yazısı ekindeki, Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.İsmail Hakkı KARAHAN’ın 13120528 numaralı Fikret DEMİRBİLEK’in 2014-2015 Bahar Yarıyılı 1205414 kodlu Bilgisayar dersi vize notuna itirazı sonucu sorumlu öğretim üyesi Prof.Dr.İsmail Hakkı KARAHAN’ın ilgili öğrencinin sınav kağıdını yeniden incelemesi sonucunda maddi hata yaptığına dair dilekçesi görüşülerek, 1205414 kodlu Bilgisayar dersi vize sınavının 25 olan sonucunun 80 olarak düzeltilmesine, durumun öğrenci işlerine, Tarih Bölüm

(6)

(İmza)

Prof. Dr. Ömer CAMCI Başkan, Dekan V.

(İmza) (İmza)

Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER Prof. Dr. Şana SUNGUR

Üye Üye

(İmza) (İmza)

Prof. Dr. Mustafa ERAYMAN Doç. Dr. Hatice PAMİR

Üye Üye

(İmza) (İmza)

Doç.Dr. Mustafa ÇAPAR Yrd. Doç. Dr. Cenk GÜNER

Üye (İmza) Üye

Feray SÜNER Fakülte Sekreteri

Raportör

Başkanlığına bildirilmesine ve gereği için Rektörlük makamına arzına oy birliği ile karar verilmiştir.

Figure

Updating...

References

Related subjects :