İSTEK FORMU * 15: ~ BUCA SEYR DEMIRSÖY DEVLET HASTANESİ SAĞLİK BAKANLİĞİ. Alınacak Miktar. Depodaki Mevcudu. Edilen Miktar.

Tam metin

(1)

* 15:

SAĞLİK BAKANLİĞİ

~ BUCA SEYR DEMIRSÖY DEVLET HASTANESİ

Hastane Müdürlüğüne

Servisimizin ihtiyacı olan aşağıdaki malzemelerin teminini arz-rica ederim.

İSTEK FORMU

0 4 7

"•No:İH05O7427E

T T 1 0 0

Servis Yetkilisinin Adı ve Soyadı

İmza

Prl.No:11862142

•Talep

Edilen

Miktar Depodaki

Mevcudu Alınacak

Miktar DÜŞÜNCELER

3r./.. ^/w^V^w—^ / f r ^ - * - — ı f c ^ f c S r » ' ^ . • •••*••'?" -

* •+<.••.••+ •»'• ••• . r r r. .. .

• • f • t - - - f I •• / . - # • . • • L U f ı R n i i d ^ • l|

Baştabiplik Makamına

Yukandaki Malzemelerin alınması gereklidir Arz ederim. 7200,

Hastane Müdürü

Genel Bütçe Dernek

I I Dön. Sermaye

Olur.

BAŞTABİP

7200

S a ti nal m a Memuruna

L. , ,„! • • " I - , . »•• . — ... alınız

o <—•>

Hast

\\ .

(2)

u „ —

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET

HASTANESİ

NO.

HAZİRLANMA TARİHİ

T-97

26/11/2012

TİTANYUM KİLİTLİ PROXİMAL FEMUR PLAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1- Plakların tamamı CE belgesine sahip olmalı ve tamamı ISO 5832-3 standartlarına uygun TİAI6V4 ASTM-S 136 titanyum malzemeden olmalıdır.

2-Femur Proximal Plakları kilitli olup baş kısmı hariç 4-5-6-7-8-9-12 delikli olmalıdır.

3-Femur Proxİmal Plakları majörü altdan ve üstden destekleyen anatomik iki yapıda olmalıdır.Pİağın birinde Femur boynuna kilitli 6,5mm vida, diğerinde ise kilitli cancalleous kanüllü 7.3mm vida

gönderilebilmelidir.

4-Femur Proximal Plaklarının baş kısmında 5 Adet Krıschner Wire deliği,alt uç kısmında 1 adet Krıschner

Wire deliği olmalıdır.

5-Femur Proximal Plaklar DCP (Combi Hole)(delik özelliğinde olmalıdır.

6-Plakların üzerinde lazer tekniği i)e yazılmış Ce logosu, Lot No, Firma logosu, Katalog no, ibareleri bulunmalıdır.

7-Plakların üzerlerinde gerektiğinde kablo serklaj sarılabilmesi için çeltikler bulunmalıdır.

8- Aşağıda özelliği belirtilen vidalar plak ile kullanılabilir olmalıdır.>

• 5,0mm Kilitli Cortica! Screvv'den 14mm-50mm arası en az 4'er Adet, 65mm-90mm arası en az 3'er Adet olmalıdır.

• 5,0mm Kilitli Şelf Drilling Cortical Screv/den 14mm-60mm arası en az 4'er Adet, 65mm-90mm arası

en az 3'er Adet olmalıdır.

• 6,5mm Kilitsiz Cancellous veya Cortical Screw Yarım veya ful yivli'den 55mm-120mm arası en az l'er Adet olmalıdır.

• -5,0mm Kilitli Cancellous Screw Yarım yivli'den 55mm-120mm arası en az 3'er Adet olmalıdır.

• 7,3mm Kilitli Cannulated Screv/den 75mm-120mm arası en az 2'şer Adet olmalıdır.

• 5,0mm kilitli Multiyivli Cortical vidadan 30mm-90mm arası 2'şer adet olmalıdır.

• 6,5mm kilitli Multiyivli Cortical vidadan 60mm-120mm arası l'er adet olmalıdır.

9- Ürünler iki kat poşet içersinde GAMMA steril olan güvenlikli paketlerde hazır bulundurulması gerekmektedir.

15-Çakma çıkarma setinde;Torklu Tornavida vida,Normal Tornavida vida,Holding Sleve Tornavida için,Drill Bits

4.3 mm,Drill Sleve 4.3 mm,Vida ölçer numaralı,Drill Bits 3.2 mm,Plak Bükücüjap Kortikal 4.5 mm.vida İçin

Double Drill Guİde 3.2 - 4.5 mm,Excraction screw Drilİ,T Handle,Vida tutucu cımbız,Drill guide wire 2.5 mm.

Vida Sürücü Shaft hexagonal 3.5 mm,Kanüllü Tomavida,Kanüllü Drill,Kanüllü Tap,6.5mm Tornavida,6.5mm

Vidaya uygun Tap ve drill

I AKAN

BucoS

Op.Dr.A.Oz

Ortoped Dlp.N

Buca S e'/fi Demir

(3)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET

NO.

HAZIRLANMA TARİHİ

T-118

17/12/2012

COMBİ HOLE TİTANYUM KİLİTLİ SHAFT 5.0 LCP PLAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1- Plakların CE belgesine sahip olmalı ve tamamı ISO 5832-3 standartlarına uygun TİAI6V4 ASTM-S 136 titanyum malzemeden olmalıdır.

2- Shaft Plaklar kilitli olup 6-8-9-10-11-12-13-14 delikli olmalıdır.

3- Shaft Plaklarının baş kısmında 1 Adet Krıschner Wire deliği,alt uç kısmında 1 adet Krtschner Wire deliği olmalıdır.

•J

5- Shaft Plaklar DCP(Combi holes) delik özelliğinde olup her Plakta DCP(Compresyon deliği) _ . bulunmalıdır

6-Plakların üzerinde lazer tekniği ile yazılmış Ce logosu, Lot No, Firma logosu, Katalog no, ibareleri bulunmalıdır.

7-Plakların üzerlerinde gerektiğinde kablo serklaj sarılabilmesi için çeltikler bulunmalıdır.

8- Aşağıda özelliği belirtilen vidalar plak iie kullanılabilir olmalıdır.

• 4,5mm Kilitsiz Cortical Screw'den 14mm-60mm arası en az 4'er Adet olmalıdır.

• 5,0mm Kilitli Cortical Screvv'den 14mm-60mm arası en az 4'er Adet, 65mm-90mm arası en az 3'er Adet olmalıdır.

• 5,0mm Kilitli Şelf Drilling Cortical Screvv'den 14mm-60mm arası en az 4'er Adet, 65mm-90mm arası

en az 3'er Adet olmalıdır.

• 5,0mm kilitli Multiyivli Cortical vidadan 30mm-90mm arası 2'şer adet olmalıdır.

• 5,0mm Kilitli Cancellous Screw Full yivli'den 40mm-120mm arası en az 3'er Adet olmalıdır.

• 5,0mm Kilitli Cancellous Screw Yarım yivli'den 55mm-120mm arası en az 3'er Adet olmalıdır.

« I

9- Ürünler iki kat poşet içersinde GAMMA steril olan güvenlikli paketlerde hazır bulundurulması gerekmektedir.

10-Çakma çıkarma setinde;Torklu Tornavida vida,Normal Tornavida vida,Holding Sleve Tornavida için.Drill Bits

4.3 mm,Drill Sleve 4.3 mm,Vida ölçer numaralt,Drill Bits 3.2 mm,Plak Bükücüjap Kortikal 4.5 mm.vida için

Double Drill Guide 3.2 -4.5 mm,Excraction screw DrillJ Handle,Vida tutucu cımbız,Drill guide wire 2.5 mm.

Vida Sürücü Shaft hexagonal 3.5 ınm.

Op.Dr.Mehm&AliAKAN

Ort/>pedLüzTnanı

- BJCS

Op.Dr.A.Öz

Ortopec' Dıp.N Buca Seyfİ

/

f Kastcnesf

(4)

V ? :~ • - . **v

SAĞLÎK E AK A

TARİHİ '

TITANIÜM CANULLU VİDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

/

1- Ürünlerin CE

r

bçlgcteri. olmaiîdır. FDA belgesi olması tercih sebebidir.

2- Tüm vidaİar Titanyum olmalıdır.

3- 2,7 mm, 3,5 mm,'! 4,0. ve 4,5 mm kanüllü vidalar aynı set içinde olmalı ve aynı 4- 2,7 mm vidaların

:

bs^ida alımlı ve uzun vida adımlı 2 seçeneği olmalıdır.

5- 3,5 mm vidaların,y|n^ı.vida.adımlı ve fiili vida adımlı 2 seçeneği olmalıdır.

6- 4,0 mm vida^o^lşn^aniniypifull vidu adımlı olmalıdır.

7- 4,5 mm vidala^ıs^ajım yç. full vida adımlı olmalıdır.

S- 5,8 mm vidalax|(

:

§^n?.Vidaydımlı olmalıdır..

9- 6,5 mm vidal^^,ı&

;

.rJ&?Vida -ajdımlı olmalıdır. - '•;-,''

10-7,5 mm vidalar 8 mm ve 16 mmlik kısa vida adımb ve 32 mmlik uzuıv vjda adımlı

o l m a l ı d ı r . . . , ; : >

•:.;:.-Â-

.

11- 5,8 mm kanüllü vidalar ayrı bir set içinde, enstrümanları İle birlikte bulunmalıdır, 12-6,5 mm kanüIKi" vidalar ayrı bir set içinde, enstrümanları ile birlikte bulunmalıdır.

13-7,5 mm kanüllü vidalar ayrı bir set içinde, enstrümanları ile birlikte bulunmalıdır.

14-2,7 mm vida boyları bsa vida adımhlar için 10 mm ve 30 mm, uzun vida adımhlar için 14 mm: ve 12 .itim arası olmalıdır.

15-3,5 mm vida boylan kısa ve uzun vida adımhlar içm 10 mm ve 50 mm arası.olmalıdır.

16-4,0 mm vida boyları kısa ve uzun vida adımhlar için 10 rnm ve 50 mm arası olmalıdır.

İ 7-4,5 mm vida boyları kısa. uy,un ve full vida adımhlar içm 2ü mm ve 72 mm arası olmalıdır.' i* t-.: .../

18- 5,8 ram vida boyjarı 50 ram ye 100 mm arası olmalıdır.

19- 6,5 mm vida boylan 40 mm ye 120 mm arası olmalıdır.

20- 7,5 mm vida boylan, 8mm yç 16 mm kısa vida adımhlar için 30 mm ve 130 mm arası, . 32 mm uzun vida.adimlılar için 45 mm 130 mm arası olmalıdır.

21-Tüm kaaülltl vidalar-lqw profile başlı, şelf drilling, şelf tapping ve auto reverse özelliğinesahip.olmahdir. ..'•••-

22- Sette vida adırmj jkyşnp^telleri olmalıdır.

23 - Her vida kalinjj^ina, uygun kanüllü drilleri olmalıdır.

24- Her vida kalınlığa içia en az 3 adet kanüllü drill olmalıdır.

25-Ürünlere ait deklarasyon beyanı olmalıdır.

26- Set içeriği aşağıdakilerden oluşmalıdır.

A- Sette sleeye ,ye obturator olmalıdır.

B- Her vidaya uygun kanülJu tornavidası olmalıdır.

C- Drill guideleri olmalıdır.

D- Vida ölçeri plmahdir^:

E- Vidalan .şet içinden almak için el aleti olmalıdır.

F- Sleevclerii}. vida kalınlığına göre renk kodlan olmalıdır.

G- Vidalar.jşet içinde size ve kalınlıklarına göre tanımlanmış boylanrun yazılı . olarak görüldüğü konteynırda dizili olmalıdır.

y « « w.;-

Oo.Df.MehW

P O r J J !

BucaG

t

Op.DrAÖz

Ortope Dıp.N Buca Soyfr

(5)

„ •

ILIK

kıd «;•>•»,

T.Ç.

SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET

HASTANESİ

.--k. * . .

NO.

HAJZfRLANMA TARİHİ

•_S ı1 . • - - , . • -.

20/07/2012

FEMUR BOYUN ÇİVİSİ TEKNÎK ŞARTNAMESİ

1. Femoral nail titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.

-

2 . F e m o r a l n a i l 1 0 - 1 l - 1 2 m m k a l ı n l ı k ç a p l a r ı n d a o l m a l ı d ı r ; ;-...- ' . . .

• . •

3.' Femoral nail 200-220-300-340mm arasında boylara sahip olmalıdır.

- ı +

4. Femoral nail 130mm derece açılı çivilere sahip olmalıdır.

• • M m

• •• - -

5. Sistem distal ve profcsimal kilitleme aparatları olmalıdır.

4

r

6. Sistem dinamik kilitlemeye izin vermelidir; " .' ; •

• |

7. Distal vidalan 4.0-5.0-6.0 çapında .boylara sahip olmalıdır.

. r

* _

8. Boyun vidası SOmm'den başlayıp 110 kadar boylara sahip olmalıdır.

+ B

9. Sistemde flexcibıl distal reanıer bulunmalıdır.

10. Lagscrew "üzerinden 20mm kadar kompresyon yapabilmelidir.

11. Sistemde flexcibil reamerolmalıdır.

ı -

4

12. Sistem de 3 boy end cup vidası bulunmalıdır.

13. Sistemde rotasyonu engellemek için ekstra kilitleme aparatı olmalıdır.

-

anı

AKAN Op.Dr.Mehmet

Orto" " "

Buca SeyfDi

0p.Dr.A.0zg$

Ortopedi/Jzma Dıp.N

. -ı -

(6)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ

NO. P-52

HAZIRLANMA

TARİHİ 14/03/2011

(PROXİMAL FEMORAL INTRAMEDÜLARY NAİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üretici firmanın CE Belgesi olmalıdır. ••t.

I „

;

2. Ürün üzerine lazerle yazılmış izlenebilirlik için lot nosu olmalıdır. "

4

3.ProximaI femur üst uç kırıkları için kulfanılabilmelidir.

4 Bütün implantlan; ISO 5832/3 Tİ6A14V Eli F 136 Gr. 5 standartlarındaki

olmalıdır. implant materyalden imal edilmiş

•. •

5.Trokar majörden küçük insizyonla girişi sağlayan açılı bir gövdeye sahip olmalıdır.

6-Kemik kaybını en aza indirgeyen proksimal çap 16 mm olmalıdır.Diâfiz çapı 10,11,12 mm olmak Üzere seçenekli olmahdırçivi boyu 220 250 mm o l a l d

1 ,

seçenekli olmahdır,çivi boyu 220 -250 mm olmalıdır.

7.Özel ensturmanlanyla ayrı ayn kompresyona izin veren 8,5mm titanyum spongioz yivli, selftapping proksimaİ baş vidalarına sahip olmalı ve proksimal baş vidaları Kanüllü olmalıdır.

8.6° anatomik açılı titanyum gövdeye sahip olmalıdır. .

9.Statik ve dinamik kilitlemeye izin veren titanyum selftapping kilitleme vidalarına sahip olmalıdır.

lO.Distal uçta esnemeye izin veren stres odakJanmasını azaltan dista] yarık ile şekillendirilmiş olmalıdır

l],Proxima] vidalar canüllü olmalıdır ve feraur boyunu kırmaması için gönderilen iki pimimal çivinin toplam çapı 17 mm3 yi aşmamaİJdıi\ProximaI canüilü çivüer Selftapping özellikte ve boylan 5 mm artacak şekilde 65 mm 'den 130 mm' ye kadar olmalıdır.

-

h

• •

12.Proximal femur çivisi; femur başı rotasyonunu engellemek için femur başına iki vida göndermeye müsaade etmelidir

• .

• ' •

13.Femur başına gönderilen vidalar intertrochanterik aralığı comprese etmeli; ikinci proximal vida gönderilirken intertrochanterik aralığı dekomprese etmesine müsaade etmemelidir.

• 14.Sistem gaycü carbonfîber olmalıdır.

Op.Dr.Mehm

OrtıD

BucaSetfNDemirsoy

i AKAM

anı Hast 1

Op.Dr.A.Ozotfr DOG

OrtopedıTUzmanı D ı p . N t : 3 1 5 3

Buca Seyfİ DsmİrsoyJDevleUlastanesi

(7)

. ^ . ' • • • • ' •

1

••*•!•• a«

SAĞLIK BAKANLIĞI T.C.

BUCA SEYFÎ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ

NO.

HAZIRLANMA TARİHÎ

R-40

11/03/2013

RADYOOPAK ENJEKTE EDİLEBİLİR SENTETİK PUTTY TEKNİK ÖZELLİKLİ

1. Sentetik Putty Trikalsiyumfosfat %45 ve %55 Dikals enjekte edilebilir sentetik kemik olmalıdır.

2. Sentetik Putty biyouyumlu ve osteocondiktif olmalıdır, V osseointegrasyona olanak sağlamalıdır. '

3. Sentetik Putty •;

Cerrahi alanda ortaya çıkan akut veya kronik enfeksiyon 1 Metabolik asidoz ve insûline bağımlı diyabet hastalarında Fosfat ve kalsiyum »bireysel intoleransı ile sonuçlanan has

:-Dihidrat' an oluşan

v

Kemik siteleri eklem kavite veya meriinfeal boşluklar içinde kalsiyum fosfat parçacıkların tanelerinin geçişine olanak sağlanmalıdır.

4. Putty hasarlı insan kemiğine ilave edildiğinde, zamanla rezerbe olmalı ve yeni kemik ile değişmelidir.

5. Radyoopak putty grefti kemik boşlukları tamamen doldurmalı ve operasyondan sonr;

radyolojik izlemeyi kolaylastıımalı

6. Yüksek düzeyde Radyoopak olmalıdır MR görüntülerinde radyolojik izlenebilirliği daimi olmalıdır. 3 ay, 6 ay ve 10 ay gibi kısa sürelerle olmamalıdır.

7. Greftler Gentamicine ile kombine edilebilmedir.

8. Gözenek %40, Gözenek büyüklüğü <5 mikron, Zaman ayan 9 ile 11 dakika (4-5 dakika çalışma zamanı dahil), Reaksiyon sıcaklık 43° C ile 45° C arası ve Basınç direnci 35 MPa olmalıdır.

9" Putty macum kıvamını alarak kolay defek dolumunu sağlamalıdır.

10. Greftlerm Türkiye Haç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası kaydı ve Sağlık I onayı olmalıdır.

11. Greftlerin FDA belgesi ve Sut maddesinde istenen Ruhsatlandırma belgesi olmalıdır.

12. Ürünün Klinik çalışmaları olmalıdır.

13. Radyoopak Greft ambalajı üç kısımda, îç losmi çift siteril paket içerisinde 1 adet cam '" ğreft tozu, 1 adet cam şişe içinde sıvı, spatula, şırınga, kanül ve karıştırma aparatından

oluşmalıdır. Dış ambalaj ise ıslanma, ezilme ve nemli ortamda etkilenmeyecek şekilde plastik laıtuda saklanmalıdır.

14. Gamma ışınlan ( 25 kGy minimal doz) ile steril edilmelidir. Oda sıcaklığında

saklanabilmelidir.

15. Radyoopak Sentetik Putty 5cc, lOcc, 20cc'lik ambalajlarda olmalıdır. —

ı

Op.Dr.Mehmeis^li AKAM

Ort" ped anı Buca 5eyfrB£mirsoy Devlet Hasf

Op.Dr.A.Özgi

Ortopedi Dıp.N Buca Seyfi Demir

(8)

SAĞLIK BAKANLIĞI T.C.

BUCA SEYFİ DEMİRSO Y DEVLET

HASTANESİ HAZIRLANMA

TARİHİ

R-42

11/03/2013

RADYOOPAK SENTETİK

KEMİK GREFTt TEKNİK ÖZELLİKLER

t

1. Greftler %100 Trikalsiyum fosfattan yapılan sentetik fosfokalsiyumlu bir seramik olmal:

2. Greftler . • Tümör boşluklarının doldurulmasında

Sipinal Cerrahide

Travma cerrahisinde Osteotomidc

Eklem protezlerinde Icdllanılabilmelidir.

3. Greftler tamamen sentetik ve biyolojik uyumlu olmalı.

4. Radyoopak granülleri boşlukları tamamen doldurmalı ve operasyondan sonra radyolojik izlemeyi kolaylaştırmalı. Hızlı bi şekilde Ostcoentegrasyon sağlamalı, yüksek düzeyde biyoaktif özelliğe sahip olmalıdır.

5. Yüksek düzeyde Radyoopak olmalıdır MR görüntülerinde radyolojik izlenebilirliği daimi olmalıdır. 3 ay, 6 ay ve 10 ay gibi kısa sürelerle olmamalıdır.

6. Greftler Gentamicine ile kombine edilebilmedir.

7. Granülleri resorbe olurken kemiğin doğala yakın formuyla kolayca yer değiştirmelidir.

8. Greftler %60 - %80 birbirine gözenekli ve bir birine bağlıdır. Gözenek boyutu ise 200-500 mikron olmalıdır. Greft granül şeklinde olmalı hap yada bellli ölçülerde partikül küp vb.

olmamalıdır.

9. Greftler solüsyon, kan veya kemik iliği içerisinde ağırlığını korumalı granüller macun kıvamına gelmeli ve uygulandığı yerde tutunma özelliğine sahip olmalıdır.

10. Greftlerin FDA belgesi ve Sut maddesinde istenen Ruhsatlandırma belgesi olmalıdır.

11. Ürüne ait Klinik çalışmaları olmalıdır.

12. Greftlerin Türkiye Hac ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilei Bankası kavdı ve Saflık Bakanlığı ona^

Radyoopak Greftlerin ambalajı üç kısımdan olmalıdır. İç kısmı çift siteril paket içerisinde cam şişe içinde olmalı, dış ambalaj ise ıslanma, ezilme ve nemli ortamda etkilenmeyecek şekilde üzeri plastik kutuda saklanmalıdır.

Gamma ışınlan ( 25 kGy minimal doz) ile steril edilmelidir. Oda sıcaklığında saklanabihnelidir.

Ürünün son kullanım tarihi 24 ay dan az olmamalıdır.

Granüller isteğe bağlı 2-3 mm ve 4-7 mm 5 cc,' 8 cc 10 cc, 15 cc, 16 cc 20 cc ve 24 cc'lik ambalajlarda olmalıdır.

Op.Dr.Mehm*AfiAKAN

Orjopedij^manı

Buca S^yfİTTemirsoy Devlet Hast1

Op.Dr.A.Oz

Ortoped Dıp-N' Buca Seyfi Dsmirsoy

AN

Hastanesi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :