BIZDEN HABERLERSAYI:

Tam metin

(1)

İ S T A N B U L S E R B E S T M U H A S E B E C İ M A L İ M Ü Ş A V İ R L E R O D A S I

H A F T A L I K D İ J İ T A L B Ü L T E N

BIZDEN HABERLER

SAYI: 327 10 ŞUBAT 2020

.

SAYFA 5

Mesleğin paydaşları seminerde bir arada

4 Bahçesaray’daki Çığda Yaşamını Yitirenler İçin Başsağlığı

4 Başkan Akdemir, Dünya Gazetesi’ne Konuştu

4 Meslektaşımız Ünal Gençay’ı Yitirdik

4 Erkin Balaban’ı Saygıyla Andık

4 Muhtasar Kitabı Web Sayfamızda Yayımlandı

4 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ertelendi

4 Kahvaltı ve Eğitimler İlçelerde Sürüyor

(2)

SUNUŞ

BIZDEN . HABERLER

2

Meslekte Yeni Heyecan,

Yoğunluk ve Talihsiz Olaylar

Değerli Meslektaşlarım;

İSMMMO her zaman olduğu gibi, yeni dönem eği- timler ve etkinlikleriyle meslektaşların yanında olmaya devam ediyor. İlçelerde gerçekleştirilen eğitim ve kah- valtı etkinlikleriyle mesleki yoğunluklardan bir nebze de olsa uzaklaştığımızı görüyoruz.

Bu hafta içerisinde Cevahir Otelde düzenlediğimiz ve mesleğimizi yakından ilgilendiren bir konu olan

“SGK-Muhtasar Birleşmesi / Yasal Düzenleme ve Uy- gulama” konulu seminerimiz ile değişen mevzuatlara ve güncel bilgilere dair önemli paylaşımlarda bulunduk.

Mesleğimiz adına bizleri mutlu eden önemli bir gelişme de SMMM Sınavında başarı elde eden adayla- rımızın durumladır. Öncellikle sınavlarınızdaki başarı- nızdan dolayı sizi tebrik ediyoruz, aramıza hoş geldiniz.

Ayrıca SMMM Sınavını kazanan adaylarımız için Oda kayıt günlerimizle yüz yüze bilgi vererek evrak işlemlerinde yardımcı da olmaktayız.

Mesleki olarak yaşadığımız yoğunluğun yanın- da üzücü ve talihsiz olaylarla da karşılaşabiliyoruz.

Van Bahçesaray’da meydana gelen çığ felaketinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkan uçakta yaşamını yitiren vatandaşlarımızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Hayat, acısı ve tatlısıyla yol almaya devam ediyor.

Hepinize iyi haftalar dilerim.

Sevgi ve saygılarımla...

Yücel AKDEMİR

Başkan

(3)

İÇİNDEKİLER

BIZDEN . HABERLER

BİZDEN HABERLERDE BU HAFTA

l

Başkan’dan 2

l

Bahçesaray’daki Çığda Yaşamını Yitirenler İçin Başsağlığı Mesajı 4

l

‘Harcadığımız Zamanın Karşılığı Yok’ 5-8

l

Başkan Akdemir, Dünya Gazetesi’ne Konuştu 9-10

l

Meslektaşımız Ünal Gençay’ı Yitirdik 11

l

Erkin Balaban’ı Özlem ve Saygıyla Andık 12

l

Muhtasar Kitapçığı Web Sayfımızda Yayımlandı 13

l

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ertelendi 14

l

Konya Odası Yönetiminden Odamıza Ziyaret 15

l

2020 Yılı Mali Rehber Web’de Yayınlandı 16

l

Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursları 17

l

İlçe Eğitimleri Takvimi 18

l

Bilirkişilik ve Uzlaştırıcı Eğitimi Sertifikaları Dağıtıldı 19-21

l

Meslektaşlar Kahvaltıda Bir Arada 22-25

l

İSMMMO Eğitimleri Sürüyor 26-31

l

Mobil Uygulamamız AppStore ve Google Play Store’da 32

l

İndirimler Oda’nızdan 33

l

Yeni Üyeler 34-35

l

Hedeflerinize Bizimle Ulaşabilirsiniz 36

l

Dergilerimiz Yayında 37

l

MUHEL’le Yarışta Bir Adım Önde Olun 38

3

(4)

BAŞSAĞLIĞI

4

BIZDEN . HABERLER

(5)

‘Harcadığımız

zamanın karşılığı yok!’

ODAMIZIN meslek paydaşlarını bir araya getirdiği

“SGK-Muhtasar Birleşmesi / Yasal Düzenleme ve

Uygulama” başlıklı semineri meslektaşlarımız tarafından büyük ilgi gördü. Grand Cevahir Otel ve Kongre

Merkezi’ndeki toplantı salonu hıncahınç doldu.

SEMİNER

5

BIZDEN . HABERLER

(6)

SEMİNER

6

BIZDEN . HABERLER

Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleş- tirilen seminere katılım oldukça yoğundu. Seminere büyük ilgi gösteren meslektaşlar koridor- ları doldurdu.

Oda Başkanımız Yücel Akdemir’in seminerde yaptığı açış konuşmasında, “Yoğun bir gündem var. Gündemin ana konusu dijitalleşme ve teknoloji beraberinde birçok uygulama

değişikliğini de getiriyor. Uygu- lama değişiklikleri içinde bu- lunduğumuz koşullar, nedenler, çözemediğimiz sorunlardan dolayı bize ağır yükler getiriyor.

Biz uygulamadan gelen sıkıntı- ları aşarız ancak harcadığımız zamanın bir karşılığı yok.

Ama iyi tarafından bakar- sak bu işi bizden başka da yapa- cak kimse yok. Kendi aramız- daki sorunları aşıp, emeğimizi

ücrete yansıtıp, emeğimizin karşılığını almamız gerekiyor.

Bu da bizim elimizde.

Kanun yayınlandı, 1 şu- batta yürürlüğe girdi. Kamu da bunun uygulanması konusunda Maliye ısrarcı. Sıkıntı çıkacağı da ortada. TÜRMOB’da takip ediyor konuları. Bu uygulama kaldırılmayacak. Bunu bizim fırsata çevirmemiz lazım. Bir- leşmede en büyük sıkıntımız

(7)

SEMİNER

7

BIZDEN . HABERLER

şu; GİB tarafında bir vergi usul kanunu var ortada, diğer tarafta bir usul yok. Cezalar ağır, meslek mensuplarına ağır yükümlü- lükler getiriyor. Tek beyannamede iki ayrı yöntem olmaz. Bir tarafta usul varsa diğer tarafta da usul olmalı. SSK tarafındaki tüm cezalar, uygulamalar, pişmanlıklar yeniden düzenlenmeli. Bizim artık bunları konuşma- mız lazım.

Bizim artık bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Ama yine bu olaylardan yola çıka- rak, gerek entegretör vasıtasıyla düzenlenen e-faturalar, gerek GİB portalında düzenlenen e-faturalarla ilgili kısa vadede BA-BS uygu- laması kaldırılmalıdır. Kamunun, Maliyenin elindeyse bu faturalar bizden tekrar tekrar istemenin kısa vade de hiçbir anlamı yok. Bu zahmeti, bu çileyi çekmek istemiyoruz” diye konuştu.

TÜRMOB Genel Sekreteri ve

İSMMMO Onursal Kurucu Başkanı Yahya Arıkan’da yaptığı konuşmada, “Hem ülke- mizde hem de dünyamızda büyük bir deği- şim dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümü en

(8)

SEMİNER

8

BIZDEN . HABERLER

çok yaşayan da diğer mesleklere göre kar- şılaştırdığınız zaman muhasebe mesleği.

Elle defter tutmadan dijital bir sürecin son noktalarına doğru adım adım yol alıyo- ruz. Süreç sancılı geçiyor. Başta odala- rımız ve TÜRMOB bu süreci nasıl en iyi şekilde atlatabiliriz diye ciddi emekler veriyoruz. Bu dö- nem öncelikli olarak paydaşlarımızı ziyaret ettik. Maliye Bakanlı- ğı, Çalışma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, GİB, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, KGK, SGK, TESK ve TOBB ile görüştük.

Bu dönem mesleki sorunlarımızla ilgili çalıştaylarla yol almak

istiyoruz.

Mesleğin yeni misyonu ve dönüşü- münde 4 tane temel konu var. Hizmet kalitesi meslek kararı.

Stratejik iş liderliği.

Zamana endekli ücret tarifesi konusunda da yeterince yol aldığımı- zı ifade edeyim” dedi.

Açış konuşma- larının ardından Oda Başkan Yardımcımız Ali Haydar Tunç Otu- rum Başkanlığı yaptığı seminerde; SGK İşve- renler Daire Başkanı İbrahim Özçelik, GİB Daire Başkanı Hü- seyin Azili, SMMM/

Luca Koordinatörü Cenk İçer sunum ger- çekleştirdi.

Soru cevap bölü- müyle devam seminer, katılımcılara verilen plaketlerle son buldu.

(9)

Akdemir, Dünya

Gazetesi’ne konuştu

DÜNYA Gazetesi’nin manşetine taşıdığı

‘Tek e-beyanname sistemi çökertebilir’

başlıklı haberde Oda Başkanımız Yücel

Akdemir’in konuyla ilgili görüşlerine yer verildi.

Akdemir “Uygulama ile teori bütünleşmedi, meslektaşlarımıza zaman kaybı ve maddi kayıp yaratıyor” dedi.

HABER

9

BIZDEN . HABERLER

Dünya Gazetesi’nden Leyla İlhan’ın ‘Tek e-beyan- name sistemi çökertebilir’

başlıklı haberi için görüş bil- diren Oda Başkanımız Yücel Akdemir, SGK prim bildirgesi ve muhtasar beyannamesiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

TÜRMOB’dan da görüş- lerin alındığı haber ile ilgili olarak, SGK prim bildirgesi ile muhtasar beyanname verme işlemlerinin tek beyan olarak uygulanmasına 26 Şubat’ta tüm Türkiye’de başlanacak olmasıyla ilgili görüşlerini be-

lirten Akdemir, programdaki sorunlar nedeniyle gönderilen bir beyannamenin gönderil- memiş gibi göründüğünü, ya da aynı anda birden fazla işa- ret talebi gibi sıkıntılar ortaya çıktığını kaydetti. Haberde, programın uygulama ile teori

(10)

HABER

10

BIZDEN . HABERLER

ile bütünleşmediğini göster- diğini dile getiren Akdemir,

“5 dakika ya da 10 dakika da yapılacak bildirgeler için şu anda günün yarısına va- ran süreler yapılabiliyor. Bu da büyük bir zaman kaybı yaratıyor ve maddi olarak da bir karşılığı yok” diye konuştu.

Başkan Yücel Akde- mir şöyle konuştu: “Pilot uygulama 1’den 4’e çıkınca bir anda sistem çöktü ve beyanname verme süreleri 3 gün uzatılmıştı. Farklı kurumlara ait bildirgelerin tek bir beyannamede bir- leştirilmesi yanlıştır. Buna rağmen kanun çıktı kesin- leşti. Maliye Bakanlığı da uygulama konusunda karar- lı. Dolayısıyla artık sistemin nasıl yürümesi gerektiğini konuşmamız gerekir.”

(11)

BAŞSAĞLIĞI

11

BIZDEN . HABERLER

(12)

Balaban, 25’nci ölüm yıl dönümünde anıldı

ODAMIZIN kurucularından ve Müteşebbis Heyeti üyesi Mali Müşavir Erkin Balaban Silivri’deki mezarı başında anıldı.

ANMA

12

BIZDEN . HABERLER

1995 yılında Ulu- dağ’da geçirdiği kazada hayatını kaybeden İstanbul Serbest Muha- sebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) kurucularından ve Mü- teşebbis Heyeti Üyesi Mali Müşavir Erkin Balaban, ölümünün 25’nci yılında ailesi, se- venleri ve meslektaşları tarafından Selimpaşa Asri Kabristanı’ndaki mezarı başında anıldı.

Erkin Balaban’ın ailesiyle birlikte Oda Başkanımız Yücel Akdemir, Silivri Oda Temsilcimiz İrem Sim- ge Kandemir Kesen, Mesleki Uygulamaları Denetleme Kurulu üyesi Saadet Gençoğlu ve çok sayıda Siliv- rili meslek mensubu katılım sağladı. Anma töreninde yapılan konuşmaların ardından dualar edildi.

(13)

Muhtasar Kitapçığı web sayfamızda

MEVZUAT

13

BIZDEN . HABERLER

Odamız Danışmanı SMMM Dr. Gülsüm Öksü- zömer Yılmaz’ın hazırladığı kitapçık, bilgi ve yön vermek amacıyla meslek mensupla- rına kılavuzluk ederken, web sayfamız üzerinden de erişi- me açıldı.

Oda Başkanımız Yücel Akdemir’in yaptığı açıkla- mada şu ifadelere yer verdi:

“18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımla- nan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile çalışma yaşamımıza dahil olmuştur.

Öncesinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik

Kurumu’na ayrı ayrı verilmekte olan Muhtasar Beyannamesi ile Aylık Prim Hizmet Bildirgesi birleştirilerek Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi olarak elektronik ortamda yetkili Vergi Dairesi’ne verilmesi gerekmek- tedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet

Beyannamesi, ver- gi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu- nu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve

hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahla- rıyla birlikte sigorta- lının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilme- sine mahsustur.

Mesleğimizi yakından ilgilendi- ren “Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Notlar” adlı kitapçığı Meslek Mensuplarımız ile bu konuda çalışanların yararlanması için hazırlayan Odamız Danışmanı Sayın SMMM Dr. Gülsüm Öksü- zömer Yılmaz’a teşekkür ederim.”

ODAMIZ yayımla- dığı “Muhtasar Prim Hizmet Beyan- namesine İlişkin Notlar” başlıklı kitapçığı meslek mensuplarına birçok konu hakkında

yardımcı oldu.

(14)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ertelendi

MEVZUAT

14

BIZDEN . HABERLER

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin alt yapı geçiş ve mükellef uyum sorunları sebebi ile Muhtasar ve SGK Birleşme- sini 1 Mart 2020 tarihine kadar ertelendi.

Tebliğ ile Bursa, Eskişehir ve Konya illeri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine yeni pilot iller olarak eklendi.

Tebliğ ile Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşe- hir ve Konya illerinde MUHS- GK (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) başladı. Diğer iller için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK) Muh- tasar SGK Birleşmesi 1.3.2020 tarihinde başlayacak.

Odamızın web sayfasından

yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘’Uzatma ile Ocak ve Şubat Ayına ait Muhtasar Be- yanname ve SGK Aylık Prim ve Hizmet belgesi eskiden olduğu gibi her iki kurumada ayrı, ayrı verilecektir.

Bugün (09/02/2020) itibari ile Ocak /2020 Dönemine ait

‘Muhtasar ve Prim Hizmet Be-

yannamesi’ ni ye2ni sisteme göre veren mükellefler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’

her iki kuruma verilmiş kabul edilecektir.

Mart/2020 Dönemine ait beyanname ; ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ olarak 26 Nisan 2020 tarihine kadar verile- cektir.’’

MUHTASAR SGK Birleşmesi Muhtasar ve Prim Hizmet

Beyannamesi

1 Mart 2020 tarihine

ertelendi.

(15)

Konya Odası

yönetiminden ziyaret

ZİYARET

15

BIZDEN . HABERLER

Mesleki konular ile ilgili olarak yapılan ziyarette Oda Başkan Yardımcımız Ali Haydar Tunç’da hazır bulunur- ken, Konya Odası’ndan Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu, Sekreter Ab- dulkadir Çetin, Sayman İbrahim Paparacı da katılım sağladı.

Görüşmenin ar- dından Oda Başkanımız Yücel Akdemir’e plaket takdim edildi.

KONYA Odası

Başkanı Abdil

Erdal ve Yönetim

Kurulu üyeleri

Oda Başkanımız

Yücel Akdemir’i

makamında

ziyaret etti.

(16)

MEVZUAT

BIZDEN . HABERLER

16

2020 Mali Rehber Web’de yayınlandı

2020 yılından bu

yana sizlere elektronik ortamda sunulan ‘2020 Yılı Mali Rehber’

Odamızın Web sayfasında yayınlanmaya başladı.

Alfabetik şekilde düzenle- nerek hazırlanan ‘2020 Yılı Mali Rehber’ www.ismmmo.org.tr sitemiz üzerinden yayınlandı.

Mali Rehber; Üyelerimizin ve stajyerlerimizin, başta Vergi mevzuatı olmak üzere, SGK ve meslek ile ilgili diğer mevzuat- lar da merak edebileceği temel soruların cevaplarını ve mes- leğimizi yakından ilgilendiren uygulamalara ilişkin ayrıntıları içermektedir.

DETAYLI BILGI IÇIN TIKLAYINIZ . . . .

https://www.ismmmo.org.tr

TARA OKU

(17)

EĞİTİM

BIZDEN . HABERLER

17

(18)

TARİH 11.2.2020 11.2.2020 11.2.2020

SAAT14:00

17:30 17:30

İLÇEBEYOĞLU

ÜMRANİYE KAĞITHANE

DERS

İŞ KANUNU, VERGİ KANUNLARI, SGK BORDRO-MUH SGK

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UY- GULAMALARI

İŞ KANUNU, VERGİ KANUNLARI, SGK BORDRO-MUH SGK

YERBEYOĞLU TESMER

ÜMRANİYE TESMER BİLTES KOLEJİ

EĞİTİM PROGRAMI

18

İlçe seminerleri

takvimi... TARA OKU

BIZDEN . HABERLER

REZERVASYON IÇIN TIKLAYINIZ . .

https://www.kisa.link/Me5L

(19)

Bilirkişilik ve Uzlaştırıcı Sertifikaları dağıtıldı

ODAMIZIN düzenlediği Bilirkişilik ve Uzlaştırıcı Sertifika programlarını başarıyla tamamlayanlara katılım belgeleri eğitim birimlerinde törenle verildi.

EĞİTİM

19

Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunarak yetki alan Odamız ‘Bilir- kişilik Temel Eğitimi’ programı ile ilgili eğitimlerine devam ediyor.

18 saati teori ve 6 saati de uygulama eğitimleri alan meslek- taşlarımıza düzenlenen törenlerle sertifikaları verildi.

BIZDEN . HABERLER

İSMMMO AKADEMİ

(20)

EĞİTİM

20

BIZDEN . HABERLER

İSMMMO AKADEMİ

BİLİRKİŞİLİK

(21)

EĞİTİM

21

BIZDEN . HABERLER

BAHÇELİEVLER

UZLAŞTIRICI

(22)

Meslektaşlar

kahvaltıda bir arada

İSMMMO İlçe Temsilci- liklerinde düzenlenen kahvaltıda, çok sayıda meslektaş bir araya geldi.

KAHVALTI

22

Meslektaşların bir araya geldiği ve mevzuat konuları hakkında eğitimler al- dıkları kahvaltılı eğitimler devam ediyor.

Alanında uzman eğitmenlerin verdiği sunumlarla mesleğe dair bilgilerin gide- rildiği kahvaltılara çok sayıda meslektaş ilgi gösterdi.

BIZDEN . HABERLER

(23)

KAHVALTI

23

BIZDEN . HABERLER

BAĞCILAR

(24)

KAHVALTI

24

BIZDEN . HABERLER

BAKIRKÖY

(25)

KAHVALTI

25

BIZDEN . HABERLER

BAŞAKŞEHİR

(26)

İSMMMO eğitimleri ilçelerde sürüyor

İSMMMO, meslektaş ve

stajyerlerin gelişimine yönelik eğitimlerine İstanbul’un

birçok ilçesinde sürüyor.

EĞİTİM

26

Alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı eğitimlerde katılım- lar yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Odamız ve TESMER İstanbul

Şubesinin ve ortak düzenlediği seminerler ve mesleki eğitimler alanında uzman eği- timcilerin katkılarıyla devam edecek.

BIZDEN . HABERLER

(27)

EĞİTİM

27

BIZDEN . HABERLER

BAĞCILAR

(28)

EĞİTİM

28

BIZDEN . HABERLER

BAHÇELİEVLER

(29)

EĞİTİM

29

BIZDEN . HABERLER

EMİNÖNÜ

(30)

EĞİTİM

30

BIZDEN . HABERLER

GAZİOSMANPAŞA

(31)

EĞİTİM

31

BIZDEN . HABERLER

ÜMRANİYE

(32)

DİJİTAL KOLAYLIK

32

DETAYLI BILGI IÇIN TIKLAYINIZ . .

https://www.kisa.link/LONK

. .

TARA OKU

BIZDEN . HABERLER

(33)

ANLAŞMA

33

İSMMMO’dan

üyeleri için indirimler

İSMMMO

üyelerine ve

ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve aile- lerine indirim anlaş- malarıyla hizmet sunan İSMMMO, Bilişim kurumlarıyla yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve güvenli hiz- met alınmasına destek veriyor.

İndirim kapsamın- da TurkNet’ten iş yerle- rinde internet ve telefon hizmetinin ilk ayı İSM- MMO üyeleri, stajyerleri, çalışanları ve referansla- rına bedava olacak.

BIZDEN . HABERLER

AYRINTILI BILGI IÇIN TIKLAYINIZ . . . .

https://www.kisa.link/MK16

TARA OKU

(34)

ARİF DEMİRHAN

EYÜP ANLİ

HATİCE MERVE TEMİZ

BEYZA KARABATAN

GÜLAY KARABULUT

KEREM ÖLMEZ

BİROL IŞIK

GÜLTEN CAN YILDIRIM

MAHMUT SONER ALTINDAĞ ALP TOLGA

ÖZGEÇER

EMEL ÇAY

HALİL COŞGUN ABDULLAH

DİŞİAÇIK

CANAN YILMAZ ÇINAR

HAKAN İHDAN BERBEROĞLU

AYFER DEMİREL ALTUN

GÜL HANDE HATAY

HÜLYA RİZELİOĞLU

A R A M I Z A H O Ş G E L D I N I Z

İŞTE 31 OCAK - 7 ŞUBAT TARİHLERİNDE ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN LİSTESİ...

ARAMIZA YENİ KATILANLAR

34

. .

BIZDEN . HABERLER

(35)

METİN ALİGÖZEL

ÖZHAN ATALI

YAKUP CELEP

MUZAFFER YILDIZ

SERDAR AKPINAR

YELDA KAYNAR

MÜCAHİT ÇİL

SİNAN GEZEN

YELİN YİĞİT MEHMET

ÜNVER

ORHAN SEVİN

YAKUP BAY MEHMET

KARAKAYA

NİHAL KIZILIRMAK

VİLDAN ÇAKMAK

MURAT ÖZASLAN

RECEP EVREN

YAVUZ YAŞAR

A R A M I Z A H O Ş G E L D I N I Z

İŞTE 31 OCAK - 7 ŞUBAT TARİHLERİNDE ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN LİSTESİ...

ARAMIZA YENİ KATILANLAR

35

. .

BIZDEN . HABERLER

(36)

Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.

(J.Keth Moorhead)

M E S L E K H A Y A T I N I Z D A

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE

ULAŞABİLİRSİNİZ

TÜRMOB

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSMMMO / TESMER EĞİTİM YOL HARİTASI

EGITIMBROSUR2016_Layout 2 26.12.2016 11:29 Page 1

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

l www.istanbulsmmmodasi.org.tr l egitim@ismmmo.org.tr l Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

Telefon: (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m

==> YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI

EĞİTİMİN AMACI

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Hazırlık Kurslarımızın amaçları, kursiyerlerimizin sınav sistemini ve içeriğini tanımalarının yanı sıra, sınavlara hazırlamak ve Mesleki Vizyon kazandırmaktır.

GENEL BİLGİLER

l Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Hazırlık Kursumuz, Şişli Eğitim Birimimizde haftada 5 gün olarak devam etmektedir.

Kurs süresi toplam 228 saat olup, sınav tarihlerine paralel olarak, sınavlardan 3 ay önce başlamaktadır. Yılda 3 dönem düzenlediğimiz kursumuz 3 ay devam etmektedir.

l Kursa katılım için öncelikle web sayfamız üzerinden ön kayıt başvurusu alınmaktadır. Ön kayıt başvurularından sonra Oda merkezimizden kesin kayıt başvuruları alınmaktadır.

l Her kurs dönemi öncesi kurs ve kayıtlarla ilgili bilgiler web sayfamızdan ilan edilmektedir.

EĞİTİM KİTAPLARI

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları Hazırlık Kurslarımızda verilen eğitimlere paralel içerikte ilgili dersin hocaları tarafından hazırlanan eğitim notları, konu anlatımlı kitaplar kursiyerlerimize ücretsiz olarak basılı halde veya pdf şeklinde verilmektedir.

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA Bir çok üniversiteden öğretim üyesi ve görevlileri, Gelir Uzmanları, Hesap Uzmanları, YMM Sınavı Hazırlık Kurslarımızda bu eğitimleri vermektedir.

İÇERİK

DERS SAAT

Finansal Yönetim 18

Sermaye Piyasası Mevzuatı 12

Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı 21

Vergi Tekniği 24

Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler 24 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 24

Revizyon 33

İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 24

Yönetim Muhasebesi 30

Denetim ve Raporlama -(Muhasebe Denetimi) 12 Denetim ve Raporlama -II (Vergi Denetimi) 6 EĞİTİM BİRİMLERİMİZ

TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22

l l l l l l l l l l l

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

l www.istanbulsmmmodasi.org.tr l egitim@ismmmo.org.tr l Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

Telefon: (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL

KURSLARI

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m

==> İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI

EĞİTİMİN AMACI

İşletme Ağırlıklı İngilizce dil kurslarımızı diğerlerinden ayıran en önemli özellik kursların kaliteden ödün vermeden, sorumlu ve duyarlı eğitim anlayışıyla yürütülmesidir.

GENEL BİLGİLER

l Kursumuz, Şubat ve Eylül dönemlerinde yılda 2 dönem olarak açılmaktadır.

l Mevcut İşletme veya İş İngilizcesi kurslarında katılımcılara daha çok halkla ilişkiler, pazarlama ve satış elemanlarının ihtiyaç duyacağı, mail alma, mail cevaplama, telefonla görüşme, yazışma kuralları, pazarlama, genel istatistiki raporlar hazırlama ile ilgili eğitim verilmektedir.

l Eğitim Süreleri; Başlangıç, Orta Öncesi, Orta ve İleri seviyereleri için 154 saat, 11 Haftadan oluşmaktadır.

l Kurslarımız; hafta içi akşam Pzt.-Salı-Çarş.-Perş. günleri saat 18:40-21:30 ile arasında yapılmakta, hafta sonları ise Cumartesi günleri saat 13:00-18:00, Pazar günleri 09:30-15:30 arasında gerçekleşmektedir.

l İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil Kurslarımızda katılımcılara Dinlediğini anlama (Listening Comprehension), Konuşma (Speaking), Metin Okuma, inceleme (Reading Comprehension), Yazma (Writing) becerileri kazandırılmaktadır.

Devam zorunluluğu olan program , kursiyerlerini ingilizce seviye belirleme ve çeşitli test-sınavlara da hazırlamaktadır.

l Katılımcıların, en çok 17’şer kişilik sınıflarda, eşit seviyede olması eğitim açısından büyük önem taşımaktadır.

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursumuzda Bir kurun tamamına kayıt yaptırmak sureti ile, kursa devam süresinin 150 saat ve üzerinde olması durumunda 3 ay, devam süresinin 113 saat ve üzerinde olması durumunda 2 ay staj süresinden sayılabilecektir.

İki kur devam eden kursiyerlerimiz, kurs süresini 6 aya kadar staj süresinden saydırabilir.

İÇERİK l Temel muhasebe terimleri,

l Finansal Tablolar (Gelir Tablosu, Bilanço, Nakit Akış Tablosu) l Muhasebe bilgi sistemi, muhasebe kayıt tekniği l Hizmet ve ticaret işletmelerinde dönem içi işlemlerin muhasebeleştirilmesi

l Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, l Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi, l Finansal tabloların analizi, oranlar ve nakit akış tablosu yardımı ile analiz,

l Maliyet muhasebesi terimleri, maliyet muhasebesi problemleri, l Yönetim muhasebesi terimleri, karar problemleri EĞİTİM BİRİMLERİMİZ TESMER Kadıköy Eğitim Birimi

Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul - Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

l www.istanbulsmmmodasi.org.tr l egitim@ismmmo.org.tr l Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

Telefon: (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

SMMM YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK KURSLARI

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m

==> SMMM YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK KURSLARI

EĞİTİMİN AMACI

SMMM Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kurslarımızın Amacı Mali Müşavir Stajyerlerini sınava hazırlamaktır. Bununla birlikte verilen eğitim meslek mensubu adaylarını, mesleğe de hazırlamakta, Mesleki Vizyon ve Misyon konusunda bilgilendirmektedir.

GENEL BİLGİLER

l Hafta İçi Kursları: Şişli , Kadıköy ve Şirinevler Eğitim Birimlerinde olmak üzere üç bölgede , hafta içi her gün 18:30 – 21:30 saatleri arasında düzenlenmektedir.

l Hafta Sonu Kursları: Şişli, Kadıköy ve Şirinevler Eğitim Birimlerinde olmak üzere üç bölgede , hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri 10:00 – 18:00 saatleri arasında düzenlenmektedir.

Her sınav öncesi ve ara dönemlerde olmak üzere yılda 5 dönem kurs düzenlenmektedir.

Kurs kayıtları Oda merkezimizden alınmaktadır. Her kurs dönemi öncesi kurs ve kayıtlarla ilgili bilgiler web sayfamızdan ilan edilmektedir.

EĞİTİM KİTAPLARI

SMMM Yeterlilik Sınavları Hazırlık Kurslarımızda, verilen eğitimlere paralel içerikte hazırlanmış Muhasebe Uygulamaları ve diğer konulara ilişkin konu anlatımlı ve örnek çözümler içeren kitaplarımız kursiyerlerimize ücretsiz olarak basılı kitap halinde veya pdf şeklinde verilmektedir.

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA Toplam 178 saat olan SMMM yeterlilik sınavı hazırlık kursuna devam süresinin 160 saat ve üzerinde olması durumunda 4 ay, 133 saat ve üzerinde olması durumunda 3 ay staj süresinden sayılabilecektir.

Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, girecekleri sınava başvuru yaparken kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir.

İÇERİK

DERS SAAT

Finansal Muhasebe 30

Finansal Tablolar Analizi 21

Maliyet Muhasebesi 27

Vergi Mevzuatı 30

Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku 15

İş Hukuku SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı 12

Ticaret Hukuku 13

Muhasebe Denetimi 21

Meslek Hukuku 9

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ TESMER Kadıköy Eğitim Birimi

Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul - Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22

TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Cd. Arıkan Dağlar İş Merkezi No.1 Kat.3 Şirinevler Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64 l

l l l l l l l l

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ

l www.istanbulsmmmodasi.org.tr l egitim@ismmmo.org.tr l Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

Telefon: (212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

SMMM STAJ BAŞLATMA

SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m ve üzerinde olması durumunda 4 ay staj süresinden sayılabilecektir.

Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, kursa katıldıkları dönemde dosya başvurularının bulunması ve aynı dosya süresi içinde sınavı kazanarak stajlarını başlatmış olmaları gerekmektedir.

İÇERİK

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ TESMER Kadıköy Eğitim Birimi

Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul - Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52 TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22

TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Cd. Arıkan Dağlar İş Merkezi No.1 Kat.3 Şirinevler Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64

==> SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

EĞİTİMİN AMACI

Staja Başlama Sınavı Hazırlık Kurslarımızın temel amacı, Stajyer Adaylarını sınavlara tam olarak hazırlayabilmektir. Eğitim içeriği ve eğitim materyalleri tamamen bu amaca yönelik olarak hazırlanmıştır.

GENEL BİLGİLER

l Hafta İçi Kursları: Hafta içi her gün 18.30-21.30 saatleri arası ve tüm program süresince genellikle 5 Cumartesi günü 14.00-18.00 saatleri arasında, Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim birimlerinde devam etmektedir.

l Hafta Sonu Kursları: Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar günleri 10:00-18:30 saatleri arası) ve Hafta içi (9 gün 19:00-22:00 saatleri arası) Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim birimlerinde devam etmektedir.

EĞİTİM KİTAPLARI

SMMM Staj Başlatma Sınavları Hazırlık Kurslarımızda, verilen eğitimlere paralel içerikte hazırlanmış Muhasebe Uygulamaları ve Hukuk konuları ile ilgili konu anlatımlı ve örnek çözümler içeren kitaplarımız, Deneme Sınavı Kitapçığı kursiyerlerimize ücretsiz olarak basılı kitap halinde veya pdf şeklinde verilmektedir.

STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI HAKKINDA Toplam 233 saat olan staja başlama sınavı hazırlık kursuna devam süresinin 200 saat ve üzerinde olması durumunda 5 ay, 166 saat

Finansal Muhasebe 27 İş Hukuku SGK Mevzuatı 9 Maliyet Muhasebesi 18 Ticaret Hukuku 9 Finansal Raporlama

Standartları 8

Muhasebe Denetimi 21 Finansal Tablolar Analizi 15

Meslek Hukuku 15

Vergi Mevzuatı 18

Matematik 7

Ekonomi-Maliye 21

İnkılap Tarihi 7

Borçlar Hukuku 9

Türkçe 6

İngilizce 7

ETÜD DERSLERİ 36

DERS SAAT DERS SAAT

(37)

YAS M A

OCAK - ŞUBAT 2020 ISSN: 1306-5653

SAYI

83

İ S T A N B U L S E R B E S T M U H A S E B E C İ M A L İ M Ü Ş A V İ R L E R O D A S I İ K İ A Y L I K Y A Y I N I

KAHVEYLE HATRIN VERGİYLE KATKIN OLSUN

l DOSYA: SANAL ALIŞVERİŞTE PATLAMA l BİLİŞİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI KÜBRA ERMAN KARACA l GAZETECİ YAZAR ORHAN BURSALI l ERDAL ÖZYAĞCILAR l RENKLİ YAŞAM: BEKİR AKYOL’UN MASATENİSİ TUTKUSU l BAVYERA’NIN BAŞKENTİ: MÜNİH l İSTANBUL’UN İLÇELERİ: BAŞAKŞEHİR

MESLEKTAŞA REHBER OLAN DERGİLERİMİZİ WEB SİTEMİZDEN OKUYABİLİRSİNİZ

DERGILERIMIZ YAYINDA . . . BIZDEN . HABERL ER

37

DERGILERE ULAŞMAK IÇIN . .

https://goo.gl/2UnWjf

.

TARA OKU

YAYINLARIMIZ

(38)

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN

MUHEL

İLETİŞİM BİLGİSİ

KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00

EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39

Sertifikalı eğitimlerle

hedefe koşun BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

MUHEL

(39)

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

GÜCÜMÜZ  ORTAK AKIL 

BAŞARIMIZ ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

ISMMMOHABER118_Layout 6 13.06.2015 13:26 Page 26

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :