Kurban bayramı tatilinin uzun olması nedeni ile bürolarımızdaki ve müşterilerimizdeki işlemlerin yetiştirilemeyeceği göz önüne alınarak 2010/Ekim dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamesinin hazırlanması için zamana ihtiyacımız vardır

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İstanbul. 26.10.2010 Sayı: 23748

TÜRKİYE

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Beyannamesinin, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 41. Maddesine göre, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

Kurban bayramı tatilinin uzun olması nedeni ile bürolarımızdaki ve müşterilerimizdeki işlemlerin yetiştirilemeyeceği göz önüne alınarak 2010/Ekim dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamesinin hazırlanması için zamana ihtiyacımız vardır.

Bu nedenle Maliye Bakanlığı’nın, Vergi Usul Kanunu’nun 17’inci maddesindeki yetkisinin Meslek Mensuplarımızın işlerini kolaylaştırması amacıyla kullanılmasının sağlanması ile 2010/EKİM Dönemine ilişkin verilecek Katma Değer Vergisi Beyannamesi’nin verilme süresinin 26.11.2010 tarihine kadar uzatılmasını arzu etmekteyiz.

Gereği bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımızla,

Yahya ARIKAN Başkan

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :