İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Tam metin

(1)

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Meslek Yasası Komitesi

(2)
(3)

2018 FAALİYET YILI

RAPORU

Meslek Yasası Komitesi

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

443

2018 yılında 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Komite Sekreteri ve 4 üyeden müteşekkil 7 kişiden oluşan Meslek Yasası Komitemiz göreve başladığı, atandığı tarihten itibaren her ay düzenli toplantılar yapmış ve bu toplantılarında yaklaşık olarak 30 yıl önce 13.06.1989 Tarih ve 20194 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhase- beci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunumuzun Dünyada ve ülkemizde değişen iletişim, teknolojik, ekonomik, sosyolojik ve

mesleki şartlar çerçevesinde günün ve çağın şartlarına en uygun olabilmesi için gerekli araştırma ve analiz ve değerlendirme ve çalışmalar yapmış Oda Yönetim Kurulumuza önerilerde bulunmuştur.

Meslek Yasası Komitemiz 2018 yılı içinde bilişim ve teknolojinin muhasebe mesleğimize getirmiş olduğu teknolojik yenilik ve gelişmeleri dikkate aşarak dönemde de mesleki olarak yurt içinde ve yurt dışında uluslararası mesleki camiada yapılan değişiklikleri de özümseyerek yenilikleri, uygulamaları yakından takip ederek mesleğimize VE meslektaşlarımıza yararlı olmak adına oda yönetim kurulumu- za analiz, çalışma raporu ve öneri vermeye devam edecektir.

GÖREVİ ADI SOYADI Başkan MEHMET YEŞİLTEPE Başkan Yrd. DAVUT KAPLAN Sekreter ÇİĞDEM GÜNDAY

Üye CANAN BÜKTEL

Üye KENAN ALPASLAN

Üye ERDİNÇ SUCU

Üye EKREM SİT

(4)

2018 FAALİYET YILI

RAPORU

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

444

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :