• Sonuç bulunamadı

HKS299 Anayasa Yargısı I – Norm DenetimiDersin Sorumlusu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "HKS299 Anayasa Yargısı I – Norm DenetimiDersin Sorumlusu"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ankara Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri

Ders izlence Formu

Dersin Kodu ve İsmi HKS299 Anayasa Yargısı I – Norm Denetimi Dersin Sorumlusu Prof. Dr. Selin ESEN

Dersin Düzeyi LİSANS

Dersin Kredisi 3

Dersin Türü Seçmeli

Dersin İçeriği Anayasa Yargısı

Dersin Amacı Hukuk lisans programı kapsamında anayasa yargısı konularının işlenmesidir.

Dersin Süresi 14 HAFTA

Eğitim Dili TÜRKÇE

Ön Koşul YOK

Önerilen Kaynaklar Genel ve seçilmiş kaynakça program ile birlikte verilmiştir.

Referanslar

Benzer Belgeler

In-class discussions and weekly assignments are two assessment methods that are helpful in increasing the skill of space evaluation in terms of UD and HFE principles.. Importance

Yani Türkiye’de Anayasa Mahkemesinin konumu dikkate alındığında, siyaset ile “baştan” ilişkili olması ve siyasal üstünlük mücadelesinde yer alması özellikleri

TIP-386 NÜKLEER TIP dersine özel bir sınav yapılmayacak, koordinatörlük tarafından yapılacak olan Kurul Sonu Sınavı, ders kurulundaki toplam ders saati sayısı

Dersin İçeriği Çeşitli neoplastik hastalıkların tedavisinde radyoterapi, cerrahi ve tıbbi onkolojinin rolünü kavrama ve kanser türlerine göre

Söz konusu kararda; “bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazı hakkında tapu sicil memuru

When interview, I asked each of them to prepare a vision of what their faculty would look like when fo was looking for deans who were passionate about the need for change in

Marx’ın sınıf ve kapitalist üretim tarzı kuramı ile Foucault’nun bilgi/iktidar ve yönetim analitiği (ve aralarında bir ilişki kurarak) burada birlikte, modern

Dersin amacı biyoteknoloji alanında eğitim gören öğrencilerin konularında süregelen etik tartışmalar konusunda bilinçlenmesi ve kariyerleri boyunca

Örtüaltı tarımına giriş, tarihçesi, ekonomisi, dünya ve Türkiye'de örtüaltı yetiştiriciliğinin durumu, örtüaltı yapıları, özellikleri ve sınıflandırılması, sera yapı

Dersin Amacı Gain "Basic Technical Drawing" knowledge and skills to students will need for their

10 Aykırı gözlemlerin ve etkili gözlemlerin tanıtılması ve en küçük kareler tahmin ediciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi, aykırı ve etkili gözlemlerden daha

 Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer

• Norm, taşıdığı içerik yönünden Anayasa’nın herhangi bir hükmüne aykırı olmasa da, kanunlaşma veya ilgili norm haline gelme sürecindeki bazı usulî

 İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru

RESPIRATORY SYSTEM PATHOLOGY: Nasal cavity and sinuses, Nasal cavity Anomalies, Metabolic Disorders,Amyloidosis,Mucoid degeneration in Koncha nazales, Circulatory Disorders,

Dersin İçeriği Disease of wild rumınants, Disease of wild canines, Disease of wild felines, Disease of mustelids, Diseases of prosimians, New world and old world

Dersin İçeriği Fish Necropsy, Pathological Changes of System, Bacterıal Dıseases, Vıral Dıseases, Fungal Dıseases, Parasıtıc Dıseases, Crustaceans Diseases.

Dersin İçeriği Kültür kavramının tanımını ve içeriğini öğreterek, toplumsal kültür öğeleri ile, bunlara özgü sportif yaşam biçimlerini karşılaştırmak.

Örgüt iklimi kavramı, örgüt ikliminin önemi, örgüt ikliminin boyutları, sağlıklı bir örgüt ikliminde bulunan özelliklerin açıklanması..  Örgüt ve

Osmanlı ve Bizans Döneminde Türkiye’de Meydana Gelen Büyük Depremler, Cumhuriyet Döneminde Meydana Gelen Büyük Depremler, Türkiye Tarihindeki Aşırı

Malzemelerin iç yapısı; malzemelerin şekil değiştirme özellikleri, malzemelerin mekanik özellikleri; malzemelerin zamana bağlı davranışları; malzemelerin

Bu dönemde yapılan bir çok kanun ve karar, tek parti iktidarının yerleşmesi açısından önemli birer araç olarak değerlendirilebileceği gibi, yeni merkezi değerler