Svar på interpellation 17-2017 om nedskärningarna inom LSS

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

REGIONFULLMÄKTIGE SVAR Sida 1 (1)

Dnr 04387-2017

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP583-382524020-287 0.1

Svar på interpellation 17-2017 om nedskärningarna inom LSS

Svar av Glenn Berggård (V):

Jens Sundström (L) har ställt en interpellation om nedskärningar inom LSS.

Frågor

Hur påverkar regeringens nedskärningar i LSS regionens behov av att stärka insatserna för de grupper som inte längre blir assistansberätti- gade?

Länsenheten särskilt stöd inom Region Norrbotten ansvarar endast för in- satsen rådgivning och annat personligt stöd enl (LSS 9§ p.1). Denna insatts är av ”coachande” karaktär och avser inte direkt hjälp och stöd i vardags- sysslor. De personer som inte är assistansberättigade efter Försäkringskas- sans bedömning kan och bör söka stöd hos kommunen. Det eventuella be- hovet av ökat stöd från regionen för dessa grupper bedöms rymmas inom befintlig verksamhet.

Tycker du att det är rätt att en hänvisa funktionsnedsatta personer med vård- och omsorgsbehov som bäst kan utförs i hemmet av en erfaren personlig assistent till länets vårdinrättningar?

Detta är en fråga för riksdag och regering att hantera.

Hur kommer regionen förbereda sig på att patienter inom LSS som nu blir av med sitt bistånd, ska kunna få förstärkt stöd inom sjukvården?

Det eventuella behovet av ökat stöd för dessa grupper bedöms rymmas inom befintlig verksamhet.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :