Agneta Granströms rapport från AER kommitté 2 arbetsgrupp ”lika rättigheter för personer med handikapp i Europa” i Bryssel den 4:e november 2012

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

LANDSTINGSSTYRELSEN 12 DECEMBER 2012

1

Agneta Granströms rapport från AER kommitté 2 arbetsgrupp ”lika

rättigheter för personer med handikapp i Europa” i Bryssel den 4:e november

2012

AERs kommitté 2 arbetsgrupp ” Equal Europe for People with Disabilities”

genomförde ett nätverksmöte I West Swedens lokaler i Bryssel den 4 de- cember. Agneta Granström var inbjuden för att presentera AERs nätverk för e-hälsa och hur de båda nätverken kan samarbeta. Vid presentationen redovi- sade Agneta för hur teknik utnyttjas i olika lösningar idag, nätverkets resultat och kommande aktiviteter samt bjud in nätverket för handikappade att även delta i e-hälsanätverk. Det finns många beröringspunkter och att teknik kan gånger många underlätta den handikappades vardag. Agneta bjöd även mö- tets deltagare till att vara med och utveckla satsningen på ett politiskt ledar- skapsprogram för innovationer inom vård, omsorg och skola.

Agneta Granström

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :