• Sonuç bulunamadı

Düzeltmeler

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Düzeltmeler"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Erratums/Düzeltmeler

Host Location Louse species Total

♂ ♀ ♂ ♀ N* ♂ ♀ ♂ ♀ N* ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ Long-legged buzzard Nevsehir - 1 2 2 - 1 1 - - 2 - - - - - 9

(Buteo rufinus) Kayseri 1 4 - - 1 3 - 1 - - - - - - - 10

Nigde 1 - - - - - - - - - - - 1 Sivas 2 2 - - - - 2 - - - - - - - - 6 Total 4 7 2 2 1 4 3 1 - 2 - - - - - 26 Common buzzard Nevsehir - - - 1 1 - - - - - - - - - - 2

(Buteo buteo) Kayseri 2 4 - 1 1 - 2 1 3 - - - - - - 14

Kırşehir 1 - 1 - - 2 - - - 4 Sivas 3 5 - 2 1 1 - - - - - - - - - 12 Total 6 9 - 4 3 2 2 1 5 - - - - - - 32 Black kite Kayseri - - - - 1 - - - - 1 - - - 2 (Milvus migrans)

Great egret Kayseri - - - - - - - - - - - - 1 1 (Egretta alba)

Honey buzzard Kayseri - 1 - - - - - - - - 1 - - - - 2 (Pernis apivorus)

Long-eared owl Kayseri - - - - - - - - - - - 1 - 1 (Asio otus)

White stork Kayseri - - - - - - - - - - 1 - - 1 (Ciconia ciconia)

TOTAL 10 17 2 6 5 6 5 2 5 2 1 1 1 1 1 65

N: Nymp

Table 1. Louse species collected from wild birds around Cappadocia region

Degeeriella fulva Laemobothrion maximum Colpocephalum nanum Craspedorrhynchus platystomus Colpocephalum sp. Colpocephalum milvi Colpocephalum zebra Strigiphilus barbatus

Comatomenapon elongatum Sayın Editör,

Türk Parazitoloji Dergisi 2010 yılı, Cilt 34, Sayı 4’de yayınlanmış olan “Chewing Lice (Phthiraptera) Species on Wild Birds in Cappadocia Region, Turkey” isimli makalemizin 177. sayfasında yer alan Tablo 1’in üçüncü anabaşlığı olan

“Louse species”in alt sütunlarının soldan dördüncü hücresine tarafımızdan hatalı olarak “Colpocephalum platystomus”

yazılmıştır. Doğrusu “Craspedorrhynchus platystomus” şeklindedir. Bilgilerinize sunar, hatadan dolayı dergi yönetimin- den ve okuyuculardan özür dileriz.

Prof. Dr. Abdullah İNCİ

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye Sayın Editör,

Türk Parazitoloji Dergisi 2011 yılı, Cilt 35, Sayı 4’de yayınlanmış olan “Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 2005-2008 Yılları Arasında Başvuran Kişilerde Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı” başlıklı makalenin yazar isimleri tarafımdan hatalı yazılmış olup doğru şekli aşağıda belirtildiği gibidir. Gereğinin yapılmasını arz eder, dergi yönetiminden ve okuyuculardan özür dilerim.

Oktay Alver, Barbaros Oral, Okan Töre

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye Dr. Oktay Alver

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 16059 Görükle, Bursa

Referanslar

Benzer Belgeler

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarı’na 2005-2017 Yılları Arasında Kistik Ekinokokkozis Şüphesiyle Başvuran

Bu çalışmada, 01.09.2005-01.09.2013 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinin çeşitli polikliniklerinden KE şüp- hesi ile Parazitoloji

Tanıda bilinen bütün serolojik testler kullanılabileceği gibi bunlar arasında İndirekt Hemaglütinasyon (IHA) ve Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) testlerinin en

Yöntemler: Laboratuvarımıza Ocak 1997-Aralık 2007 tarihleri arasında toksoplazmoz ön tanısı ve Sabin-Feldman testi istemi ile gelen 648 hastadan elde edilen 678 serum

Amaç: Ocak 2005-Aralık 2009 yılları arasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı Parazitoloji Birimi’nin çeşitli gastrointestinal şikayetlerle

2005-2008 Yılları Arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarı’na Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı.. Mustafa Kemal

Ülkemizde,  batı  ve  doğu  illeri  arasında  bağırsak  parazit  görülme  sıklığı  açısından  önemli  farklılıklar  saptanabil‐. mektedir.  Bu 

1997- 1999 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Para- zitoloji Anabilim Dalı Laboratuvarına başvuranlarda bağırsak parazitlerinin