• Sonuç bulunamadı

Adress : Ankara University, Faculty of Health Science, Nursing Department, Altındağ, Ankara, Turkey

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Adress : Ankara University, Faculty of Health Science, Nursing Department, Altındağ, Ankara, Turkey"

Copied!
5
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

İNCİ AÇIKGÖZ

DR. LECTURER

E-Mail : acikgoz@science.ankara.edu.tr

Adress : Ankara University, Faculty of Health Science, Nursing

Department, Altındağ, 06340 Ankara, Turkey

EDUCATION BACKGROUND

PhD. Ankara University

Graduate School of Nature and Applied Sciences / Statistics

Title of PhD’s Thesis: Estimation of Parameter in Finite Mixture Distributions

Msc Ankara University

Graduate School of Nature and Applied Sciences / Statistics Title of Master Thesis: Optimization in Statistics

Bsc Gazi University,

Faculty of Science, Department of Statistics

Work Experience

LECTURER (DR) ANKARA UNIVERSITY/FACULTY OF HEALTH SCIENCES/NURSING DEPARTMENT 2007-

LECTURER ANKARA UNIVERSITY/ANKARA CEBECİ SCHOOL OF HEALTH 2000-2007

RESEARCH ASISSTANT ANKARA UNIVERSITY /FACULTY OF SCIENCE/ DEPARTMENT OF STATISTICS 1993-1999

Courses

2017-2018

SKY 214 STATISTICS II

1

(2)

AHE 406 RESEARCH METHODS BES 346 BIOSTATISTICS AHE 306 BIOSTATISTICS SHB 208 STATISTICS ÇGL 203 BIOSTATISTICS EBE305 RESEARCH METHODS SKY 203 STATISTICS I

EBE 310 BIOSTATISTICS 2016-2017

SKY 203 STATISTICS I ÇGL 203 BIOSTATISTICS EBE305 RESEARCH METHODS EBE 310 BIOSTATISTICS AHE 406 RESEARCH METHODS BES 346 BIOSTATISTICS SHB 208 STATISTICS AHE 306 BIOSTATISTICS SKY 214 STATISTICS II 2015-2016

AHE 306 BIOSTATISTICS (B) EBE 310 BIOSTATISTICS SKY 203 STATISTICS I BES 403 BIOSTATISTICS AHE 406 RESEARCH METHODS BES 346 BIOSTATISTICS AEB 409 BIOSTATISTICS AHE 306 BIOSTATISTICS (A) EBE 305 RESEARCH METHODS SKY 214 STATISTICS II

SHB 208 STATISTICS ÇGL 203 BIOSTATISTICS

2

(3)

International Publications:

YARDIMCI HÜLYA,BAŞPINAR BÜŞRA,AÇIKGÖZ İNCİ,ÖZÇELİK AYŞE ÖZFER (2018). The Effect of Consumption Frequency of Foods Containing Iron, Folate, B12 Vitamins on the Anemia in the Elderly. International Journal of Contemporary Research and Review, 9(1), 20417-20425., Doi:

http://dx.doi.org/10.15520/ijcrr/2018/9/01/411 (Yayın No: 4166489) 1.

SANCAR BEHİRE,YALÇIN AYŞE SABA,AÇIKGÖZ İNCİ (2018). An examination of anxiety levels of nursingstudents caring for patients in terminal period. Pak J Med Sci, 34(1), 94-99. (Yayın No:

4184783) 2.

DEMİRTAŞ HİÇYILMAZ BAŞAK,AÇIKGÖZ İNCİ (2017). The Association Between Breastfeeding Self-efficacy, Breastfeeding Attitude, Social-professional Support and Breastfeeding Control.

Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, 9(2), 133-143. (Yayın No: 3623381) 3.

ANÇEL GÜLSÜM,AÇIKGÖZ İNCİ,YAVAŞ AYHAN AYŞEGÜL (2015). The relationship between problematic internet using emotional intelligence and some sociodemographic variables. Anatolian Journal of Psychiatry, 16(4), 255-263. (Yayın No: 1371783)

4.

YALÇIN SABA,AÇIKGÖZ İNCİ (2014). Assessment of the Relationship between Personal Motivations and General Successes of the Students. The Online Journal of Counseling and Education, 3(4), 35-51. (Yayın No: 1371792)

5.

DEMİRTAŞ BAŞAK,AÇIKGÖZ İNCİ (2013). Promoting Attendance at Cervical Cancer Screening Understanding the Relationship with Turkish Womens Health Beliefs. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 14(1), 333-340. (Yayın No: 1371770)

6.

YALÇIN Saba,AÇIKGÖZ İNCİ (2009). The Effect of Study Skills on Academic Success. Education and Science(151), 156 (Yayın No: 1371744)

7.

B. Intern ational Presentations:

YALÇIN AYŞE SABA,AÇIKGÖZ İNCİ (2018). Assesment of Relation Between Study Habits and Sucsess of Sdudents. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu 1.Antalya (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4352482)

1.

ÖZTAŞ DUYGU,YALÇIN AYŞE SABA,AÇIKGÖZ İNCİ,ASLAN GİZEM,YÜCEL YASEMİN (2018).

Determination of Views of University Students about Violence against Women.. International Symposium On Human And Social Sciences, 178 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4354871) 2.

SANCAR BEHİRE,YALÇIN AYŞE SABA,AÇIKGÖZ İNCİ (2017). Terminal Dönemdeki Hastaya Bakim Veren Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygi Düzeylerinin Incelenmesi. 1. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3623402)

3.

ANÇEL GÜLSÜM,AÇIKGÖZ İNCİ,AYŞEGÜL AYHAN YAVAŞ (2013). The Relationship Between Problematic Internet Use And Emotional Intelligence in University Students. Horatio European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul., 69 (Özet Bildiri/)(Yayın No:1962996)

4.

YAZICI GÜLTEN,AÇIKGÖZ İNCİ (2007). Sağlık Yüksekokulunda Üreme Sağlığı Dersinin Değerlendirilmesi Ankara. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 268-269.

(Özet Bildiri/)(Yayın No:1961392) 5.

ERDEM YURDAGÜL,AÇIKGÖZ İNCİ,ERDOĞAN NURAY,POLAT FİDAN,DEMİR DİLEK (2007). Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Kadınların Meme Kanseri Risk Durumları ve Erken Tanıya Yönelik Bilgi ve Uygulamaları. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 19–22 Nisan 2007, Ankara., 283 (Özet Bildiri/)(Yayın No:1985546)

6.

AÇIKGÖZ İNCİ,APAYDIN AYŞEN (1998). Karma Dağılımlarda Optimizasyon Yöntemleriyle Parametre Tahmini ve Kümeleme Çözümlemesi. II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi,Kırıkkale, 371 (Özet Bildiri/)(Yayın No:1960091)

7.

C. International Book Chapter:

Developments in Health Sciences, Bölüm adı:(Reliability and Validity) (2017)., AÇIKGÖZ İNCİ, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Editör:Bulent OZDEMİR, Nelya L. SHAPEKOVA, Bilal AK, Hicran YILDIZ, Fugen OZCANARSLAN, Lyudmila IVANOVA, Managing Editor: Recep EFE, Basım sayısı:1, ISBN:ISBN 978-954-07-4344-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3709576) 1.

D. National Publications:

YALÇIN SABA,AÇIKGÖZ İNCİ (2014). Sağlık Bilimleri Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26), 259-270. (Kontrol No: 1371880)

1.

ŞİMŞEK BEDİA,AÇIKGÖZ İNCİ (2011). Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI)(21(1)), 12 (Kontrol 2.

(4)

D. National Publications:

No: 1371821)

ŞİMŞEK BEDİA,AÇIKGÖZ İNCİ (2011). Üniversite Öğrencilerinin Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., 1(2), 57-62. (Kontrol No:

1371861) 3.

AYDIN MUSTAFA,AÇIKGÖZ İNCİ,ŞİMŞEK BEDİA (2010). Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Probiyotik Ürün Tüketimlerinin ve Probiyotik Kavramının Bilinme Düzeyinin Belirlenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 5(2), 1-6. (Kontrol No: 1371847)

4.

BEHİRE SANCAR,AÇIKGÖZ İNCİ,YALÇIN SABA (2009). İlk Yardım Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Başarı Üzerine Etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 4(8), 81-97. (Kontrol No: 1371832) 5.

ERDEM YURDAGÜL,AÇIKGÖZ İNCİ,AÇIKGÖZ İNCİ (2008). Ankarada Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde Oturan Kadınların Meme Kanseri Risk Durumları ve Erken Tanıya Yönelik Uygulamaları. Sağlık ve Toplum Dergisi(1), 32 (Kontrol No: 1371805)

6.

E. National Presentations:

YALÇIN AYŞE SABA,AÇIKGÖZ İNCİ (2012). Ebelik ve Hemşirelik Öğretimi Alan 4 Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması. II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu., 179-181. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1984667)

1.

YALÇIN AYŞE SABA,AÇIKGÖZ İNCİ (2012). Öğrencilerin Kişisel Motivasyonları ile Genel Başarıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu., 185- 187. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1984446)

2.

DEMİRTAŞ HİÇYILMAZ BAŞAK,AÇIKGÖZ İNCİ (2012). Gebelere ilişkin Bazı Değişkenler ile Prenatal Emzirme Tutumu ve Özyeterliliği Arasındaki İlişki. 1.Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Çeşme, İzmir., 20-21. (/)(Yayın No:1984155)

3.

DEMİRTAŞ HİÇYILMAZ BAŞAK,AÇIKGÖZ İNCİ (2012). Sosyo Demografik Tanıtıcı Özellikler ile Rahim Ağzı Kanseri ve Pap Smear Testine Yönelik Sağlık İnanışları Arasındaki İlişki . I. Ulusal Hemşirelikte Yenilikler Kongresi, (Uluslararası Katılımlı),Ankara., 65-66. (/)(Yayın No:1984877)

4.

AYDIN MUSTAFA,AÇIKGÖZ İNCİ,ŞİMŞEK BEDİA (2009). Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Probiyotik Ürün Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu,Denizli., 75-76. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1965174)

5.

YALÇIN AYŞE SABA,AÇIKGÖZ İNCİ (2008). Depremin Hemşirelik ve Ebelik Bölümleri Öğrencileri Üzerindeki Duygusal Zihinsel Fiziksel ve Sosyal Etkilerinin Karşılaştırılması . VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı),Kapadokya-Nevşehir., 126 (/)(Yayın No:1964861)

6.

AÇIKGÖZ İNCİ,ERDEM YURDAGÜL,BEDÜK TÜLİN (2008). Bir Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Alkol ve İlaç Kullanım Durumları ve Bu Durumu Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi. Sigara veya Sağlık Sempozyumu, Ankara., 66-76. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1983481)

7.

ATAK SEHER NAZLI,AÇIKGÖZ İNCİ,YALÇIN AYŞE SABA,ÖNDER ÖMER RIFKI,ERDEM YURDAGÜL,TEKŞEN AYŞE FULYA (2008). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığı ve Sigara ile İlgili Tutumları. Sigara veya Sağlık Sempozyumu, Ankara, 77-80. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1983904)

8.

BELEN AYŞE,GÜNAY BETÜL,AÇIKGÖZ İNCİ,YALÇIN AYŞE SABA (2007). Ankara Üniversitesi Cebeci Sağlık Yüksekokulu 1 Sınıf Öğrencilerinin Mesleği Tercih Etme Durumları ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi . 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı),İstanbul., 395 (/)(Yayın No:1982668)

9.

KÜÇÜK SOLMAZ,ERDOĞAN HALİME,GÜNAY BETÜL,AÇIKGÖZ İNCİ,YALÇIN AYŞE SABA (2007).

Yüksekokul Öğrencilerinin Olayları Algılama Tarzları Arasındaki Farklılıkların Değerlendirilmesi . 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul. (/)(Yayın No:1983085)

10.

Yazıcı Gülten,AÇIKGÖZ İNCİ,Sarıgül S,Tekeli N,Dinlemez E,Gümüş F (2007). Temel Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebelerin Görevlerini Bilme Durumlarının Değerlendirilmesi. I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3421043)

11.

YALÇIN AYŞE SABA,AÇIKGÖZ İNCİ,ERDOĞAN HALİME (2007). Sağlık Yüksekokulu 1 ve 4 Sınıf Ebelik Bölümü Öğrencilerine Kaygı veren Konular ile Depresif Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi . I.Ulusal Ebelik Sempozyumu,(Uluslararası Katılımlı), İzmir., 25 (Özet Bildiri/)(Yayın No:1981706) 12.

AÇIKGÖZ İNCİ,YALÇIN AYŞE SABA,ERDOĞAN HALİME (2007). Sağlık Yüksekokulu Birinci ve Dördüncü Sınıf Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ile Stresle Başetme Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi . I.Ulusal Ebelik Sempozyumu, (Uluslararası Katılımlı), İzmir., 21 (Özet Bildiri/)(Yayın No:1982141)

13.

Erden K,Korkmaz K,Gül G,AÇIKGÖZ İNCİ,YALÇIN AYŞE SABA (2006). Sağlık Yüksekokulu Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Nedenleri ile Stresle Başetme Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 94 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3421026)

14.

4

(5)

KÜÇÜK SOLMAZ,ERDOĞAN HALİME,AÇIKGÖZ İNCİ,YAZICI GÜLTEN,ERDEM YURDAGÜL (2006). Sağlık Yüksekokulu Ebelik Hemşirelik Programı Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Bilinç Durumlarının İncelenmesi . 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,, Şanlıurfa., 22 (Özet Bildiri/)(Yayın No:1981062)

15.

Topal E,Güler G,Kaygusuz Ö,Çelik Ş,YALÇIN AYŞE SABA,AÇIKGÖZ İNCİ (2006). Sağlık Yüksekokulu Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Depresyon Durumlarının İncelnmesi. 5.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 60 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3421023)

16.

YALÇIN AYŞE SABA,AÇIKGÖZ İNCİ,ERDOĞAN NURAY (2006). Sağlık Yüksekokulu 1 ve 4 Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Strese Karşı Gösterdikleri Tepkiler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi . IV. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu,Manisa., 135 (Özet Bildiri/)(Yayın No:1979817)

17.

ERDEM YURDAGÜL,AÇIKGÖZ İNCİ,FİDAN POLAT,ERDOĞAN NURAY (2006). Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumları ve Bunu Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi . IV. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Manisa, 136 (Özet Bildiri/)(Yayın No:1979506)

18.

YALÇIN AYŞE SABA,AÇIKGÖZ İNCİ (2005). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresleriyle Başetme Yaklaşımları ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin Sınıflara Göre Değerlendirilmesi . 2.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Ankara., 593 (/)(Yayın No:1964287)

19.

AÇIKGÖZ İNCİ,BİÇER CENKER,FİKRİ ÖZTÜRK (2007). Gamma Dağılımlarının Karmalarında Parametre Tahmini Antalya . 5.İstatistik Kongresi,, 234 (Özet Bildiri/)(Yayın No:1964680)

20.

YAZICI GÜLTEN,AÇIKGÖZ İNCİ (2004). Gebelikte alınan kilonun Fetal Ağırlığa Etkisi . I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı),Ankara., 179 (/)(Yayın No:1963798) 21.

YALÇIN AYŞE SABA,AÇIKGÖZ İNCİ (2004). Programlandırılmış ve Geleneksel Eğitimin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi . I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı),Ankara., 18 (/)(Yayın No:1963508)

22.

YALÇIN AYŞE SABA,AÇIKGÖZ İNCİ (2004). Öğrenci Çalışma Becerilerinin Başarı Üzerine Etkisi . 1.Ulusal Sağlığı Geliştirme Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı),Ankara., 17 (Özet Bildiri/)(Yayın No:1963334)

23.

YAZICI GÜLTEN,AÇIKGÖZ İNCİ (2004). Antenatal Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi . I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Ankara., 180 (/)(Yayın No:1964036)

24.

5

Referanslar

Benzer Belgeler

Alice Bloch (2002: 80) 'a göre, göçmenlerin yerle§ imi süreci hakkındaki bilimsel litera- türde, merkezi olarak tanımlanan dört önemli konu bulunmaktadır. 2 Bu

Rekürren EOK’de sitoredüktif cerrahi ile birlikte HİPEK yapıl- masının sonuçlarını gösteren bir randomize prospektif çalışma- da 120 rekürren EOK SRC ile birlikte

Başetme tarzları- nın yanı sıra daha ayrıntılı olarak hangi başetme stratejilerinin (sorun ve duygu odaklı stratejiler, örn. planlama, zihinsel boşverme, duygusal

“Sosyal Bilgiler Dersinde Kültür ve Miras Öğrenme Alanında” kullanılan uygulamaların öğrencilerin kavramsal başarıları üzerinde etkisinin belirlenmesinin

Coenzyme Q10 supplementation reduces oxidative stress and increases antioxidant enzyme activity in patients with coronary artery disease.. Coenzyme Q10 oral bioavailability:

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 7, 159-174.. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kıl x Ankara (G1) Melezi Keçilerden Elde Edilen Üst Liflerin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Bir Araştırma.. Tarım

Current Status: Research Assistant in the Department of Soil Science and Plant Nutrition, Faculty of Agriculture, Ankara University, Turkey.. Education and

To our knowledge, the structure of artemetin, the spectral data of which have not been fully reported previously, has been determined by using extensive two-dimensional NMR

Bu kapasite eğrileri ile yapıya gelen taban kesme kuvveti, yapının rijitliği, sünekliği, deprem yükü azaltma katsayısı ve enerji tüketim kapasiteleri

In this study, senior students of nursing performing Public Health Nursing course practice visited the women at their homes, screened their general health, determined health risks,

Investigation of the mother in terms of thyroid diseases during pregnancy, recognition and appro- priate assessment of the required conditions, screening of all new- borns in the

Oral Presentation: Efe KURTDEDE, Cytokines, Interleukine-4 And T Helper 1 / T Helper 2 Cells Balance, Erasmus Student, Faculty of Veterinary, Ankara-Turkey, Oral

At this slower deposition rate on a single facet, relative to the average time for the deposited atoms to diffuse to the other facets, a considerable number of adatoms is likely

Effects of High Intensity Interval Training on Balance Ability and Recovery Time in Soccer Players... (2020) Adölesan Dönemdeki Futbolcuların Sezon İçerisinde

Sağlık Yüksekokulu Birinci ve Dördüncü Sınıf Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ile Stresle Başetme Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin

Elde edilen bulgulara göre, yetersiz öz yeterlik algısı düzeyi ile kaçma-soyutlanma (duygusal - eylemsel) stresle başa çıkma tarzı düzeyi arasında pozitif

Onkolojide Fertilitenin Korunması Ölçeği, hemşirelerin kanser teşhisi konulmuş üreme çağındaki kadın ve erkeklerin fertilite koruyucu tedavilerde hemşirelerin

Öğrencilerin bazı değişkenlere göre stresle başetme tarzları alt ölçek puan ortalamaları incelendiğinde; yaşa ve aile yapısına göre etkisiz olan KGÇY ve

ÜL KEMİZ D E ÇOCUK VE AD ÖL ESAN PSİKİYATRİSİ HEMŞİREL İĞİNİN D URUMUNUN BİR UYGUL AMA VE ÜL KEMİZ D E ÇOCUK VE AD ÖL ESAN PSİKİYATRİSİ HEMŞİREL İĞİNİN D URUMUNUN BİR

Buna karşın, eleştirel posthümanizmin hümanizm eleştirisi üzerinden iyi bir yaşam için önerdiği fikirlerin yanında, sahip olduğu eleştirel özelliğini kendisine daha

Harmancı, Serkan., (2013), Ülke Kredi Derecelendirme Notlarının Finansal Piyasalar Üzerine Etkisi ve Borsa İstanbul 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama, İstanbul

Doktora tez çalışmamda, aspidosperma alkaloitlerinin sentezinde oldukça önemli olan oktahidroprido [3,2-c] karbazol temel iskeletini, d’Angelo ve Urritia’nın