Rapport – AER Summer school 2013 Grön tillväxt i fokus på årets sommarskola

Tam metin

(1)

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 26 SEPTEMBER 2013

1

Rapport – AER Summer school 2013

Grön tillväxt i fokus på årets sommarskola

120 deltagare från 18 länder från över 40 regioner runt om i Europa deltog på årets sommarskola i Nyköping, Sörmland. Johan Berglund och Emma Graméus var årets internationella ungdomsambassadörer för Norrbotten och deltog på sommarskolan tillsammans med tjänsteman Ida Karkiainen. Även landstingsrådet Monica Carlsson (AERs vicepresident) och tjänsteman Kurt- Åke Hammarstedt deltog från Norrbottens läns landsting.

Sommarskolan ett forum för unga, politiker och beslutsfattare att träffa varandra på lika villkor för att diskutera aktuella ämnen, knyta kontakter och utbyta erfarenheter regioner emellan. Detta år var temat Grön tillväxt – regioner för ett resurseffektivt Europa.

Programmet varvades med föreläsningar, studiebesök samt workshops som presenterade regionala exempel kring hur man har arbetat med grön tillväxt.

Föreläste gjorde bland andra professor Tomas Kåberger som gav en internationell dimension på hur man har arbetat med utvecklingen av hållbara energikällor däribland vindkraftens snabba utveckling och

expansion främst i Kina. Han fastslog att fler och fler länder inser att tillväxt är omöjlig utan förnybar energi.

Studiebesök som visade på goda gröna exempel Ett inspirerande studiebesök var Öknaskolan, en naturbruksskola som landstinget Sörmland driver sedan 1948. Hållbarhet, klimat och miljö är frågor skolan arbetar aktivt med och är integrerat i varje kurs eleverna läser.

Skolan poängterade att utbildning är en nyckel i hållbarhetsarbetet, där naturbruksskolorna fyller en viktig funktion.

Jimmy Jansson, kommunalråd i Eskilstuna, berättade om Eskilstunas framgångsrika arbete med sopsortering och att de enbart värmer husen med biologiskt bränsle. Eskilstuna kommun vann pris för bästa miljöarbete 2012.

Sommarskolan gjorde ett studiebesök på Eskilstunas sop- och

återvinningsanläggning ”Lilla Nyby”, där man bland annat tillämpar optisk sopsortering med stor framgång.

Stor tillväxt- och sysselsättningspotential genom gröna jobb Grön tillväxt handlar också om jobb, och den höga ungdomsarbetslösheten fanns på agendan. Flertalet föreläsare lyfte fram att det finns potential för jobb inom den gröna sektorn att växa med upp till 3 miljoner arbetstillfällen fram till 2020, vilket skulle kunna stävja en del av den höga arbetslösheten som råder runt om i Europa idag. Regionerna uppmanas även att använda EU-fonderna för att stärka gröna jobb, då det är ett område som fonderna kommer att satsa på. Pierre Schellekens, chef för Sverigekontoret – EU kommissionen, pratade om vikten av EUs mål som är fundamenten i allt arbete som görs. Målen är omöjliga att uppnå om inte regioner och kommuner är med i arbetet. Nu pågår diskussioner kring vilka klimatmål som ska sättas fram till 2030. Även han nämnde att potentiellt upp till 3 miljoner jobb inom klimat, miljö och energisektorn kan skapas fram till 2020 och att den gröna jobbsektorn har haft en tillväxt på 3 %.

Ett uttalande skrevs från sommarskolan, där det bland annat poängterades att europeiska, nationella, regionala och lokala myndigheter borde investera mer

(2)

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 26 SEPTEMBER 2013

2

i grön ekonomi, att göra befintliga arbeten grönare samt att skapa nya gröna jobb.

Norrbottens internationella ungdomsamabassadörer Emma och Johan som representerade Norrbotten under veckan tyckte att veckan varit intensiv, men lärorik. Båda uppger att de blivit inspirerade och vill vara med och utveckla Norrbotten. De har även bloggat under resans gång, där man kan ta del av deras erfarenheter. Johan och Emma gästade landstingets LIE-möte den 17 september 2013 för att återkoppla tankar och erfarenheter från resan. De tog bland annat upp att det bör finnas ett nätverk i Norrbotten, där unga och beslutsfattare kan träffas – likt sommarskolan, samt att det vore önskvärt med en hemsida som samlar allt som händer i Norrbotten och även samlar bloggare från olika orter i Norrbotten där man kan läsa vad som händer på just den platsen.

Nästa års sommarskola genomförs i regionen Vojvodina, Serbien med temat mångfald - “Europe is small: multiethnic, multilingual and multicultural.”

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :