Rapport från Internationella beredningen Sammanträdet den 16 september 2015

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

LANDSTINGSSTYRELSEN 30 SEPTEMBER 2015

1

Rapport från Internationella beredningen

Sammanträdet den 16 september 2015

Den internationella beredningen har haft sitt första sammanträde.

Beslut fattades kring hur beredningen ska leverera enligt uppdraget från styrelsen. Koppling mellan beredningen och landstingets internationella strategi ska vara tydlig både i rapporter från internationella engagemang och i beredningens årsrapport.

Resursbehov och resursanvändning för de olika internationella uppdragen ska följas upp löpande.

Särskilda ställningstaganden

 Representanterna i CPMR(Conference of peripheral maritime regions): Anders Öberg, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Lars- Åke Mukka och Jens Sundström ges i uppdrag att driva på en förändring i CPMRs Östersjökommission där

medlemsavgifterna står för kostnaden av sekretariatet.

 Beredningen ser positivt på samarbete med Murmansk

sjukvårdregion och föreslår landstingsstyrelsens ordförande att skriva under Murmansks förslag till

samarbetsöverenskommelse.

 Landstingets ordinarie representant i CPMRs generalförsamling tillika majoritetsråd, Anders Öberg, skriver under föreslaget svar till grekiska regionen North Aegean om moraliskt stöd i den rådande humanitära krisen.

 Beredningen ställer sig positiv till Barents Rescue, gränsöverskridande övningsverksamhet i hjälp–och olycksberedskap.

Se protokollet från sammanträdet för mer information

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :