Digitalt ledarskap och normkreativitet

Tam metin

(1)

Digitalt ledarskap och normkreativitet

05/10/2018

(2)

Creative Leadership

- to innovate the how

Klara Adolphson, Director of Organizational and Leadership Design, PwC 05/10/2018

(3)
(4)

kommer. Den

skapas av någon

och det kan lika

gärna vara av oss.

(5)

something that just

arrives. It’s created

by someone and it

can just as well be

by us.

(6)

“Kreativitet är förmågan att ta in

världen på nya sätt, att se mönster, att dra paralleller mellan till synes

orelaterade fenomen och att generera

lösningar.

(7)

The ability to integrate the world in new ways, to see patterns and draw parallels

between seemingly unrelated

phenomenons.

(8)
(9)

när du kommer ut ur duschen som betyder något.”

(10)
(11)
(12)

Demographic shifts

Accelerating urbanization

Technological advances Shift in global

economic Resource

scarcity and climate

(13)

miljarder

människor.

På 30 år ska vi nu

bygga städer för lika många till”

(14)

Demographic shifts

Accelerating urbanization

Technological advances Shift in global

economic Resource

scarcity and climate

(15)

billion people.

In 30 years we are now going to build the same amount of cities again.”

(16)

“Vi har en vision men hur ser vi till att alla är en del av den här

transformationen?”

(17)

“We have a vision but how do we make sure that everyone is

part of this transformation?”

(18)

“Det är så mycket som händer - trender och tech! Var ska vi ens börja? Hur navigerar vi i kaos och

komplexitet?”

(19)

“There is so much going on -

trends and technologies! Where do we start? How do we navigate

in chaos and complexity?”

(20)

“Vi behöver verkligen förändra våra arbetssätt

och sluta jobba i silos.”

(21)

“We really need to change our ways of working and

stop working in silos.”

(22)

“Hur ser vi till att vi har de bästa talangerna i vår

organisation?”

(23)

“How do we make sure we have the best people in our

organisation?”

(24)

“Vi är för långsamma! Hur skalar vi lärande,

innovation och förändring?”

(25)

“We are too slow!

How can we scale learning, innovation and change?”

(26)

“Vi har personer på alla nivåer som redan gör

detta, men det behöver nå alla!”

(27)

“We have pockets of

people who do this well – but not everyone, we need

training. And it needs to

(28)

Vilka utmaningar möter du i din

organisation?

(29)

What challenges

do you face in your

organisation?

(30)

consumers we’ve

ever seen”

(31)

människor och säga åt dem vad de ska göra. Vi anställer smarta

människor för att de ska säga åt oss vad vi ska

(32)

sense to hire smart people and tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to

do.

(33)

Bullet two on two lines

Bullet three Bullet four

(34)

får våra 10 000 ingenjörer att bli mer kreativa som kommer att göra det.

(35)

our 10 000 engineers to be creative that is going to do

(36)

Bullet one

Bullet two on two lines

Bullet three Bullet four Bullet five

Traditioner

Vanor Beteenden

Världsåskådning Antaganden

90 % Värderingar

(37)

Bullet two on two lines

Bullet three Bullet four

Customs Behaviors

World Views Assumptions

Beliefs

90 %

Values

(38)

- Koppla ihop delarna

- Släpp kontrollen och stötta gruppen - Uppmuntra självständigt tänkande - Skapa ett öppet klimat

- Se till att mångfalden är på plats

- Stärk medarbetarnas förmåga att ta och genomföra initiativ

(39)

relationerna.”

(40)
(41)

People centric

Make sure you know what your users love and hate – we scale change based on human needs, wants, desires and behaviors. Truly insight driven.

Power of perspective

Diversity is the key to creativity and innovation: Break the norms, the silos and let the outside in – we have a culture of collaboration and co-creation.

Always in beta

Aim for progress not perfection: Trying and failing is better than not trying at all – we focus on rapidly bringing ideas from insight to solution.

Experiment with tech

Play with technology to reveal new possibilities – We explore, build and test prototypes in emerging technologies.

(42)

- Design thinking

Människor i centrum

Make sure you know what your users love and hate – we scale change based on human needs, wants, desires and behaviors. Truly insight driven.

Kraften i att ha olika

perspektiv

Diversity is the key to creativity and innovation: Break the norms, the silos and let the outside in – we have a culture of collaboration and

Alltid i beta

Aim for progress not perfection: Trying and failing is better than not trying at all – we focus on rapidly bringing ideas from insight to solution.

Experimentera med tech

Play with technology to reveal new possibilities – We explore, build and test prototypes in

emerging technologies.

(43)

Innovations Ledarskap

Digital leadership

Innovation culture

Executive coaching

Medarbetar- upplevelsen

Employer branding

Mapping journeys

Skala upp Förändring

Organizational Design

Ways of working

Future capabilities

(44)

Innovation Leadership

Digital leadership

Innovation culture

Executive coaching

Creativity training

Employee Experience

Employer branding

Mapping journeys

Talent attraction and retention

Scaling Change

Organizational Design

Ways of working

Future capabilities

Sustainable change

(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

2. Leka

(53)

2. Play

(54)

Bullet one

Bullet two on two lines

Bullet three Bullet four Bullet five

(55)

robotarna tar

över?

(56)

do when the robots take over?

Play.

(57)
(58)

2. Leka

3. Utmana

(59)

3. Challenge

(60)
(61)

Bullet two Bullet three Bullet four Bullet five Bullet six

(62)
(63)

Skapa en öppen atmosfär Fokusera på att lyssna Fastna inte i kritik

Ge tid till processen Värdera inte för tidigt

Respektera användaren Fråga, fråga, fråga

Låt det bränna till

Visualisera och skapa prototyper Öppna upp briefen

(64)

- 1 av 7 personer i världen har en funktionsnedsättning - 1,8 miljoner svenskar har en funktionsnedsättning

- 25 procent av den vuxna befolkningen har svårt att läsa - Det bor ca 1,4 miljoner utlandsfödda i Sverige

- 120 000 är synskadade i Sverige

- 650 000 personer uppskattas behöva hörapparat - 1,5 miljoner lider av allergi

(65)

Create an open atmosphere Focus on listening

Don’t get stuck in criticism Give the process time

Don’t value to early

Respect the user Ask, ask, ask

Let it burn

Visualise and create prototypes Open up the brief

(66)

2. Leka

3. Utmana

4. Prata

(67)

3. Challenge

4. Talk

(68)
(69)

3. Challenge

4. Talk

(70)

2. Lek

3. Utmana 4. Prata

5. Skapa

(71)

- Encourage independent thinking

- Create an open environment

- Make sure diversity is in place, there are no right answers

- Strengthen the employers ability

(72)

2. Play, test and prototype 3. Challenge norms

4. Talk, talk, talk

5. Create your ecosystem

(73)

3. Utmana normer

4. Prata, prata, prata

(74)

two lines

Bullet three Bullet four Bullet five

(75)
(76)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :