Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınıf. Ders Programı

134  Download (0)

Tam metin

(1)

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Tıp Fakültesi

2022-2023

4. Sınıf

Ders Programı

(2)

Program Tıp Fakültesi

Sınıf Koordinatörü Prof.Dr. MUSTAFA YILMAZ Sınıf Koordinatör Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi MÜRSEL ŞAHİN Sınıf Koordinatör Yardımcısı

Tanım-Amaç

Öğrenim Hedefleri

Eğitim Metotları

Değerlendirme

(3)

Kurullar

Kod Kurul Türü Başlama

Tarihi

Bitiş Tarihi

TIP4001 DN4-CERRAHİ BİLİMLER 1. DÖNGÜ (4.GRUP)

Mesleki Zorunlu 05.09.2022 11.11.2022

TIP4003 DN4-ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI STAJ BLOĞU 1.DÖNGÜ (1.GRUP)

Mesleki Zorunlu 05.09.2022 11.11.2022

TIP4005 DN4-SOLUNUM ve DOLAŞIM STAJ BLOĞU 1. DÖNGÜ (2.GRUP)

Mesleki Zorunlu 05.09.2022 27.10.2022

TIP4007 DN4-DAHİLİ BİLİMLER STAJ BLOĞU 1. DÖNGÜ (3.GRUP)

Mesleki Zorunlu 05.09.2022 11.11.2022

TIP4011 DN4-SEÇMELİ STAJ -1.DÖNGÜ- ( 2.

GRUP) TIBBİ BİYOKİMYA

Mesleki Seçmeli 31.10.2022 11.11.2022

TIP4013 DN4-SEÇMELİ STAJ 1. DÖNGÜ -(2.GRUP)-RADYASYON ONKOLOJİSİ

Mesleki Seçmeli 31.10.2022 11.11.2022

TIP4015 DN4-SEÇMELİ STAJ-1.DÖNGÜ (2.

GRUP)-NÜKLEER TIP

Mesleki Seçmeli 31.10.2022 11.11.2022

TIP4017 DN4-SEÇMELİ STAJ-1. DÖNGÜ (2.

GRUP)-RADYOLOJİ

Mesleki Seçmeli 31.10.2022 11.11.2022

TIP4019 DN4-SEÇMELİ STAJ-1. DÖNGÜ (2.

GRUP)-KALP DAMAR CERRAHİSİ

Mesleki Seçmeli 31.10.2022 11.11.2022

TIP4021 DN4-SEÇMELİ STAJ-1. DÖNGÜ (2.

GRUP)-TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Mesleki Seçmeli 31.10.2022 11.11.2022

TIP4023 DN4-SEÇMELİ STAJ-1. DÖNGÜ( 2.

GRUP)-ÇOCUK CERRAHİSİ

Mesleki Seçmeli 31.10.2022 11.11.2022

TIP4025 DN4-SEÇMELİ STAJ-1. DÖNGÜ(2.

GRUP)-GÖĞÜS CERRAHİSİ

Mesleki Seçmeli 31.10.2022 11.11.2022

TIP4027 DN4-SEÇMELİ STAJ-1.

DÖNGÜ(2.GRUP)-BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

Mesleki Seçmeli 31.10.2022 11.11.2022

TIP4029 DN4-SEÇMELİ STAJ-1. DÖNGÜ (2.

GRUP)-TIBBİ PATOLOJİ

Mesleki Seçmeli 31.10.2022 11.11.2022

TIP4031 DN4-SEÇMELİ STAJ-1.DÖNGÜ (2.

GRUP)-PLASTİK CERRAHİ

Mesleki Seçmeli 31.10.2022 11.11.2022

TIP4009 DN4-SEÇMELİ STAJ -1. DÖNGÜ- (2.

GRUP)-GÖĞÜS HASTALIKLARI

Mesleki Seçmeli 31.10.2022 11.11.2022

TIP4037 DN4-SEÇMELİ STAJ -1.DÖNGÜ- ( 2.

GRUP)FİZİKSEL TIP ve

REHABİLİTASYON-ROMATOLOJİ

Mesleki Seçmeli 31.10.2022 11.11.2022

TIP4001 DN4-CERRAHİ BİLİMLER STAJ BLOĞU-2.DÖNGÜ (3. GRUP)

Mesleki Zorunlu 14.11.2022 20.01.2023

TIP4003 DN4-ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI STAJ BLOĞU-2.

DÖNGÜ (4. GRUP)

Mesleki Zorunlu 14.11.2022 20.01.2023

(4)

TIP4005 DN4-SOLUNUM ve DOLAŞIM STAJ BLOĞU -2.DÖNGÜ (1.GRUP)

Mesleki Zorunlu 14.11.2022 06.01.2023

TIP4007 DN4-DAHİLİ BİLİMLER STAJ BLOĞU-2. DÖNGÜ (2. GRUP)

Mesleki Zorunlu 14.11.2022 20.01.2023

TIP4003 DN4-ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI STAJ BLOĞU 3.DÖNGÜ (2.GRUP)

Mesleki Zorunlu 06.02.2023 14.04.2023

TIP4007 DN4-DAHİLİ BİLİMLER STAJ BLOĞU 3. DÖNGÜ (4.GRUP)

Mesleki Zorunlu 06.02.2023 14.04.2023

TIP4005 DN4-SOLUNUM ve DOLAŞIM STAJ BLOĞU 3. DÖNGÜ (3.GRUP)

Mesleki Zorunlu 06.02.2023 31.03.2023

TIP4001 DN4-CERRAHİ BİLİMLER STAJ BLOĞU-3.DÖNGÜ (1. GRUP)

Mesleki Zorunlu 06.02.2023 14.04.2023

TIP4007 DN4-DAHİLİ BİLİMLER STAJ BLOĞU 4. DÖNGÜ (1.GRUP)

Mesleki Zorunlu 17.04.2023 23.06.2023

TIP4001 DN4-CERRAHİ BİLİMLER STAJ BLOĞU-4.DÖNGÜ (2. GRUP)

Mesleki Zorunlu 17.04.2023 23.06.2023

TIP4003 DN4-ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI STAJ BLOĞU-4.

DÖNGÜ (3. GRUP)

Mesleki Zorunlu 17.04.2023 23.06.2023

TIP4005 DN4-SOLUNUM ve DOLAŞIM STAJ BLOĞU 4. DÖNGÜ (4.GRUP)

Mesleki Zorunlu 17.04.2023 09.06.2023

(5)

DN4-CERRAHİ BİLİMLER 1. DÖNGÜ (4.GRUP)

Yarıyıl 1. Yarıyıl

Kod TIP4001

Türü Mesleki Zorunlu

Kredi 0

AKTS 0.0

Teorik Ders Saati 120

Uygulama Ders Saati 32

Başlama Tarihi 05.09.2022

Bitiş Tarihi 11.11.2022

Süre 0 Hafta

Kurul Başkanı Prof.Dr. ERSAGUN KARAGÜZEL

Kurul Başkan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ULUŞAHİN

Kurul Başkan Yardımcısı Prof.Dr. MEHMET ARMAĞAN OSMANAĞAOĞLU Kurul Başkan Yardımcısı

Öğrenim Hedefleri

Amaç: Cerrahi staj bloğunu bitiren hekim adaylarının, en güncel ve kapsamlı bilgiler ışığında, genel cerrahi hastalarının, toplumda sık görülen kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili hastalıkların ve genitoüriner sistem hastalıklarının etyoloji, muayane, tanı ve tedavi aşamalarının değerlendirilebilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenim hedefleri: Cerrahi staj bloğu genel cerrahi, Kadın hastalıkları ve doğum ve Üroloji Anabilim Dalları ile ilgili olarak ÇEP’te tarif edilen semptomlar, çekirdek hastalıklar, mesleki uygulamalar ile yeterlilik ve yetkinliklerin hekim adaylarına kazandırılmasını hedefler.

1. Hekim adaylarının hastalıktan korunma ile ilgili yeterli bilgiye sahip olması

2. Hastaya sistematik bir şekilde yaklaşım göstererek; anamnez almak, fizik muayene yapabilmek ve ayırıcı tanı yapabilmek

3. Gerekli laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak

4. Acil cerrahi müdahale gerektiren akut karın ağrısı, travma vb durumları tanımak ve ivedilik ile en doğru şekilde müdahale edebilmek

5. Gebeliğin teşhisi ve takibini yapabilmek, komplikasyonları ile ilgili bilgi sahibi olmak ve gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlamak

6. Meme hastalıkları, üst ve alt gastrointestinal sistem hastalıkları, endokrin sistem hastalıkları, hepatobilier sistem

hastalıkları, herniler, kadın genital sistem hastalıkları, hamilelik dönemi, infertilite, benign jinekolojik hastalıklar,

genitoüriner sistem hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak, acil durumları tanıyabilmek ve gerekli müdahaleyi yapmak

ve tedavi devamı açısından ilgili üst merkeze hastayı yönlendirebilme becerisi kazanmak

(6)

Eğitim Yöntemlerine Göre Ders İstatistikleri

Ana Tanım Eğitim Yöntemi Toplam

Teorik Kuramsal ders 95

Teorik Panel ya da entegre oturum 3

Uygulama Olgu Temelli Öğrenme 12

Uygulama Uygulama 583

Diğer Bağımsız Çalışma Saati 19

(7)

Anabilim Dallarına Göre Ders İstatistikleri

Anabilim Dalı Teorik Uygulama Diğer Toplam

GENEL 0 571 18 589

GENEL CERRAHİ 35 18 0 53

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 34 3 0 37

ÜROLOJİ 22 3 1 26

RADYOLOJİ 6 0 0 6

İÇ HASTALIKLARI 1 0 0 1

Toplam (Saat) 98 595 19 712

(8)

Akademisyenlere Göre Ders İstatistikleri

Akademisyen Anabilim Dalı Teo

rik Uyg

ula ma

Diğ er

Top lam

Prof.Dr. ADNAN ÇALIK GENEL CERRAHİ 4 0 0 4

Prof.Dr. AKİF CİNEL GENEL CERRAHİ 4 1 0 5

Prof.Dr. ALİ AHMETOĞLU RADYOLOJİ 2 0 0 2

Prof.Dr. ALİ GÜNER GENEL CERRAHİ 5 1 0 6

Prof.Dr. AYŞEGÜL CANSU RADYOLOJİ 3 0 0 3

Prof.Dr. CAVİT KART KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 6 0 0 6

Prof.Dr. EMİNE SEDA GÜVENDAĞ GÜVEN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 5 0 0 5

Prof.Dr. ERSAGUN KARAGÜZEL ÜROLOJİ 5 0 1 6

Prof.Dr. MEHMET ARMAĞAN OSMANAĞAOĞLU

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 7 3 0 10

Prof.Dr. MİNE KADIOĞLU DUMAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1 0 0 1

Prof.Dr. NAZIM AĞAOĞLU GENEL CERRAHİ 1 1 0 2

Prof.Dr. RASİN ÖZYAVUZ ÜROLOJİ 5 3 0 8

Prof.Dr. SERDAR TOPALOĞLU GENEL CERRAHİ 3 0 0 3

Prof.Dr. SİBEL KUL RADYOLOJİ 1 0 0 1

Prof.Dr. SÜLEYMAN GÜVEN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3 0 0 3

Prof.Dr. TURHAN ARAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 5 0 0 5

Doç.Dr. AHMET AKBAŞ GENEL CERRAHİ 2 5 0 7

Doç.Dr. GÜLSEREN DİNÇ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3 0 0 3

Doç.Dr. İLKE ONUR KAZAZ ÜROLOJİ 7 0 0 7

Doç.Dr. MEHMET ARİF USTA GENEL CERRAHİ 5 0 0 5

Dr.Öğr.Üyesi ARİF BURAK ÇEKİÇ GENEL CERRAHİ 5 1 0 6

Dr.Öğr.Üyesi ARİF MANSUR COŞAR İÇ HASTALIKLARI 1 0 0 1

Dr.Öğr.Üyesi FATİH ÇOLAK ÜROLOJİ 5 0 0 5

Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ULUŞAHİN GENEL CERRAHİ 3 5 0 8

Dr.Öğr.Üyesi ÖMER DEMİR KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 4 0 0 4

--- --- GENEL 0 571 18 589

--- --- GENEL CERRAHİ 3 4 0 7

Toplam (Saat) 98 595 19 712

(9)

5 Eylül 2022, Pazartesi

08:00 - 08:45

1 Saat

Tanıtım Staj Başlangıcı Prof.Dr. ERSAGUN KARAGÜZEL ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

10:00 - 11:45 2 Saat

Memenin Cerrahi Hastalıkları Prof.Dr. AKİF CİNEL GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

13:00 - 13:45 1 Saat

Meme radyolojisi Prof.Dr. SİBEL KUL RADYOLOJİ

AMFİ 1

14:00 - 14:45 1 Saat

Tıkanma Sarılığına Yaklaşım Dr.Öğr.Üyesi ARİF BURAK ÇEKİÇ GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

15:00 - 16:45 2 Saat

İntestinal Obstruksiyonlar Dr.Öğr.Üyesi ARİF BURAK ÇEKİÇ GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

6 Eylül 2022, Salı

08:00 - 09:45 2 Saat

Anorektal Selim Hastalıklar Doç.Dr. MEHMET ARİF USTA GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

10:00 - 11:45 2 Saat

Paratiroidin Cerrahi Hastalıkları Prof.Dr. ADNAN ÇALIK GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

13:00 - 14:45 2 Saat

Tiroid Hastalıkları Cerrahisi Prof.Dr. AKİF CİNEL GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

15:00 - 16:45 2 Saat

Morbid Obezite Cerrahisi Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ULUŞAHİN GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

7 Eylül 2022, Çarşamba

09:00 - 10:45

2 Saat

Pankreasın cerrahi Hastalıkları Doç.Dr. AHMET AKBAŞ GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

8 Eylül 2022, Perşembe

08:00 - 09:45

2 Saat

Karın Fıtıkları Prof.Dr. ADNAN ÇALIK GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

13:00 - 13:45 1 Saat

Karaciğerin Cerrahi Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi ARİF BURAK ÇEKİÇ GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

14:00 - 14:45 1 Saat

Kalın Barsağın Cerrahi Hastalıkları Doç.Dr. MEHMET ARİF USTA GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

15:00 - 15:45 1 Saat

Fekal İnkontinans Doç.Dr. MEHMET ARİF USTA GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

9 Eylül 2022, Cuma

09:00 - 10:45

2 Saat

Özofagus Hastalıkları Cerrahisi Prof.Dr. ALİ GÜNER GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

13:00 - 13:45 1 Saat

A.Apandisit Prof.Dr. SERDAR TOPALOĞLU

GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

14:00 - 15:45 2 Saat

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları

Prof.Dr. SERDAR TOPALOĞLU GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

12 Eylül 2022, Pazartesi

08:00 - 08:45

1 Saat

Jinekolojide Anamnez/Muayene Ve Tanı Yöntemleri -I-

Prof.Dr. SÜLEYMAN GÜVEN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Jinekolojide Anamnez/Muayene Ve Tanı Yöntemleri -II

Prof.Dr. SÜLEYMAN GÜVEN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Anormal Uterin Kanama-I Doç.Dr. GÜLSEREN DİNÇ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

Anormal Uterin Kanama-II Doç.Dr. GÜLSEREN DİNÇ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

13:00 - 13:45 1 Saat

Gebe İzlemi Ve Riskli Gebelikler-I Prof.Dr. MEHMET ARMAĞAN OSMANAĞAOĞLU

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

(10)

14:00 - 14:45 1 Saat

Gebe İzlemi Ve Riskli Gebelikler-II Prof.Dr. MEHMET ARMAĞAN OSMANAĞAOĞLU

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

15:00 - 15:45 1 Saat

Gebe İzlemi Ve Riskli Gebelikler-III Prof.Dr. MEHMET ARMAĞAN OSMANAĞAOĞLU

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

16:00 - 16:45 1 Saat

Vulva Ve Vaginanın Benign Patolojileri

Dr.Öğr.Üyesi ÖMER DEMİR KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

13 Eylül 2022, Salı

08:00 - 08:45 1 Saat

Obstetride Anamnez-Muayene Ve Tanı Yöntemleri-I

Prof.Dr. TURHAN ARAN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Obstetride Anamnez-Muayene Ve Tanı Yöntemleri-I

Prof.Dr. TURHAN ARAN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

10:00 - 11:45 2 Saat

Spontan Vajinal Doğum Ve Makadi Gelişler-I-II

Prof.Dr. EMİNE SEDA GÜVENDAĞ GÜVEN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

Spontan Vajinal Doğum Ve Makadi Gelişler-I-II

Prof.Dr. EMİNE SEDA GÜVENDAĞ GÜVEN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

13:00 - 13:45 1 Saat

Postpartum Kanama Prof.Dr. SÜLEYMAN GÜVEN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

14:00 - 14:45 1 Saat

Puerperal Dönem Ve Hastalıkları Doç.Dr. GÜLSEREN DİNÇ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

15:00 - 16:45 2 Saat

Bağımsız Çalışma Saati --- --- GENEL

Tanımlanmamış

14 Eylül 2022, Çarşamba

08:00 - 08:45

1 Saat

Gebelik İle İlişkili Hipertansif Hast., Eklampsi,HELLP-Send.-I

Prof.Dr. MEHMET ARMAĞAN OSMANAĞAOĞLU

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Gebelik İle İlişkili Hipertansif Hast., Eklampsi,HELLP-Send.-II

Prof.Dr. MEHMET ARMAĞAN OSMANAĞAOĞLU

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Anarmal Doğum Eylemi ve Operatif Doğumlar

Prof.Dr. MEHMET ARMAĞAN OSMANAĞAOĞLU

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

Anarmal Doğum Eylemi ve Operatif Doğumlar

Prof.Dr. MEHMET ARMAĞAN OSMANAĞAOĞLU

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

14:00 - 14:45 1 Saat

Transplantasyon Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ULUŞAHİN GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

15 Eylül 2022, Perşembe

08:00 - 08:45

1 Saat

Üreme Fizyolojisi,İnfertilite Ve Etik-I Prof.Dr. CAVİT KART

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Üreme Fizyolojisi,İnfertilite Ve Etik-II Prof.Dr. CAVİT KART

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Gebelik Ve Emzirme Döneminde İlaç Kullanımı Ve Teratoloji -I

Prof.Dr. TURHAN ARAN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

Gebelik Ve Emzirme Döneminde İlaç Kullanımı Ve Teratoloji -II

Prof.Dr. TURHAN ARAN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

13:00 - 13:45 1 Saat

Serviks Kanseri, Taraması, HPV Ve Anormal Servikal Sitoloji-I

Prof.Dr. CAVİT KART

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

14:00 - 14:45 1 Saat

Serviks Kanseri, Taraması, HPV Ve Anormal Servikal Sitoloji-II

Prof.Dr. CAVİT KART

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

15:00 - 15:45 1 Saat

Jinekolojik radyoloji Prof.Dr. AYŞEGÜL CANSU RADYOLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

(11)

16:00 - 16:45 1 Saat

Obstetrik Radyoloji Prof.Dr. AYŞEGÜL CANSU RADYOLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

16 Eylül 2022, Cuma

08:00 - 08:45

1 Saat

Çoğul Gebelikler Prof.Dr. EMİNE SEDA GÜVENDAĞ GÜVEN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Antenatal Kanama Prof.Dr. EMİNE SEDA GÜVENDAĞ GÜVEN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Fetal Büyüme Bozuklukları Ve Fetal Distres

Prof.Dr. TURHAN ARAN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

Pelvik Taban Disfonksiyonu Ve İlişikli Klinik Durumlar

Dr.Öğr.Üyesi ÖMER DEMİR KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

13:00 - 13:45 1 Saat

Erken Doğum Ve Erken Membran Rüptürü

Dr.Öğr.Üyesi ÖMER DEMİR KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

15:00 - 15:45 1 Saat

Kontrasepsiyon-II Prof.Dr. CAVİT KART

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

16:00 - 16:45 1 Saat

Bağımsız Çalışma Saati --- --- GENEL

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

19 Eylül 2022, Pazartesi

09:00 - 09:45

1 Saat

Erkek İnfertilitesi Prof.Dr. RASİN ÖZYAVUZ ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Cinsel İşlev Bozuklukları Prof.Dr. RASİN ÖZYAVUZ ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

İntraskrotal Kitleler Prof.Dr. RASİN ÖZYAVUZ ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

13:00 - 13:45 1 Saat

Pelvik Ağrı Prof.Dr. RASİN ÖZYAVUZ

ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

14:00 - 14:45 1 Saat

BPH Dr.Öğr.Üyesi FATİH ÇOLAK

ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

15:00 - 15:45 1 Saat

GÜS Travmaları Dr.Öğr.Üyesi FATİH ÇOLAK ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

20 Eylül 2022, Salı

09:00 - 09:45 1 Saat

GÜS Nonspesifik Enfeksiyonları Dr.Öğr.Üyesi FATİH ÇOLAK ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Dr.Öğr.Üyesi FATİH ÇOLAK ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

Obstrüktif Üropati Dr.Öğr.Üyesi FATİH ÇOLAK ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

14:00 - 14:45 1 Saat

Kontrasepsiyon-I Prof.Dr. MİNE KADIOĞLU DUMAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

15:00 - 15:45 1 Saat

Üriner Sistem Acilleri Doç.Dr. İLKE ONUR KAZAZ ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

16:00 - 16:45 1 Saat

Erkek Genital Sistem Acilleri Doç.Dr. İLKE ONUR KAZAZ ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

21 Eylül 2022, Çarşamba

08:00 - 09:45

2 Saat

Mide ve İnce Barsak Hastalıkları Cerrahisi

Prof.Dr. ALİ GÜNER GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Meme Aksiller Bölge Muayenesi Prof.Dr. AKİF CİNEL GENEL CERRAHİ

B1 (Hekimlik Becerileri Uygulama Laboratuvarı)

11:00 - 11:45 1 Saat

Meme Aksiller Bölge Muayenesi Doç.Dr. AHMET AKBAŞ GENEL CERRAHİ

B1 (Hekimlik Becerileri Uygulama Laboratuvarı)

(12)

22 Eylül 2022, Perşembe

10:00 - 10:45

1 Saat

Ürolojide Enstrümantasyon Prof.Dr. ERSAGUN KARAGÜZEL ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

GÜS Konjenital Anomalileri Prof.Dr. ERSAGUN KARAGÜZEL ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

13:00 - 13:45 1 Saat

Prostat Kanseri Doç.Dr. İLKE ONUR KAZAZ ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

14:00 - 14:45 1 Saat

Mesane Tümörleri Doç.Dr. İLKE ONUR KAZAZ ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

15:00 - 15:45 1 Saat

Böbrek Tümörleri Doç.Dr. İLKE ONUR KAZAZ ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

16:00 - 16:45 1 Saat

Testis Tümörleri Doç.Dr. İLKE ONUR KAZAZ ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

23 Eylül 2022, Cuma

09:00 - 09:45

1 Saat

İnmemiş Testis Prof.Dr. ERSAGUN KARAGÜZEL ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Alt ÜS Disfonksiyonu Prof.Dr. ERSAGUN KARAGÜZEL ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

ÜS Taş Hastalığı Prof.Dr. ERSAGUN KARAGÜZEL ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

15:00 - 15:45 1 Saat

Üriner Sistem Radyolojisi Prof.Dr. AYŞEGÜL CANSU RADYOLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

26 Eylül 2022, Pazartesi

08:00 - 11:45

4 Saat

Genel Cerrahi A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel CerrahiA1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın DoğumB1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

27 Eylül 2022, Salı

08:00 - 11:45 4 Saat

Genel Cerrahi A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel CerrahiA1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın DoğumB1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

28 Eylül 2022, Çarşamba

08:00 - 08:45

1 Saat

Dikiş Atma Becerisi Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ULUŞAHİN GENEL CERRAHİ

B1 (Hekimlik Becerileri Uygulama Laboratuvarı)

(13)

09:00 - 09:45 1 Saat

Dikiş Atma Becerisi Prof.Dr. ALİ GÜNER GENEL CERRAHİ

B1 (Hekimlik Becerileri Uygulama Laboratuvarı)

10:00 - 10:45 1 Saat

Dijital Rektal Muayene Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ULUŞAHİN GENEL CERRAHİ

B1 (Hekimlik Becerileri Uygulama Laboratuvarı)

11:00 - 11:45 1 Saat

Dijital Rektal Muayene Doç.Dr. AHMET AKBAŞ GENEL CERRAHİ

B1 (Hekimlik Becerileri Uygulama Laboratuvarı)

13:00 - 13:45 1 Saat

Deri ve Yumuşak Doku Apsesi Açabilme

Prof.Dr. NAZIM AĞAOĞLU GENEL CERRAHİ

B1 (Hekimlik Becerileri Uygulama Laboratuvarı)

14:00 - 14:45 1 Saat

Deri ve Yumuşak Doku Apsesi Açabilme

Dr.Öğr.Üyesi ARİF BURAK ÇEKİÇ GENEL CERRAHİ

B1 (Hekimlik Becerileri Uygulama Laboratuvarı)

15:00 - 16:45 2 Saat

Bağımsız Çalışma Saati --- --- GENEL

Tanımlanmamış

29 Eylül 2022, Perşembe

08:00 - 11:45

4 Saat

Genel Cerrahi A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel CerrahiA1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın DoğumB1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

30 Eylül 2022, Cuma

08:00 - 11:45

4 Saat

Genel Cerrahi A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel CerrahiA1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın DoğumB1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

3 Ekim 2022, Pazartesi

08:00 - 11:45

4 Saat

Genel Cerrahi A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel CerrahiA1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın DoğumB1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

4 Ekim 2022, Salı

(14)

08:00 - 11:45 4 Saat

Genel Cerrahi A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel CerrahiA1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın DoğumB1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

5 Ekim 2022, Çarşamba

09:00 - 11:45

3 Saat

Memede Kitle Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ULUŞAHİN

GENEL CERRAHİ

B1 (Hekimlik Becerileri Uygulama Laboratuvarı)

13:00 - 14:45 2 Saat

Seçmeli Ders --- ---

GENEL

Tanımlanmamış

16:00 - 16:45 1 Saat

Bağımsız Çalışma Saati --- --- GENEL

Tanımlanmamış

6 Ekim 2022, Perşembe

08:00 - 11:45

4 Saat

Genel Cerrahi A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel CerrahiA1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın DoğumB1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

7 Ekim 2022, Cuma

08:00 - 11:45

4 Saat

Genel Cerrahi A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel CerrahiA1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın DoğumB1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

10 Ekim 2022, Pazartesi

08:00 - 11:45

4 Saat

Genel Cerrahi B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:00 3 Saat

Kadın Doğum C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

(15)

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel Cerrahi B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın Doğum C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

11 Ekim 2022, Salı

08:00 - 11:45 4 Saat

Genel Cerrahi B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel Cerrahi B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın Doğum C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

12 Ekim 2022, Çarşamba

09:00 - 09:45

1 Saat

Disfajiye Yaklaşım Prof.Dr. ALİ GÜNER GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Anorektal Ağrı ve Doç.Dr. MEHMET ARİF USTA GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

13:00 - 14:45 2 Saat

Seçmeli Ders --- ---

GENEL

Tanımlanmamış

15:00 - 16:45 2 Saat

Bağımsız Çalışma Saati --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13 Ekim 2022, Perşembe

08:00 - 11:45

4 Saat

Genel Cerrahi B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel Cerrahi B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın Doğum C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

14 Ekim 2022, Cuma

08:00 - 11:45

4 Saat

Genel Cerrahi B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel Cerrahi B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın Doğum C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

(16)

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

17 Ekim 2022, Pazartesi

08:00 - 11:45

4 Saat

Genel Cerrahi B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel Cerrahi B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın Doğum C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

18 Ekim 2022, Salı

08:00 - 11:45 4 Saat

Genel Cerrahi B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel Cerrahi B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın Doğum C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

19 Ekim 2022, Çarşamba

08:00 - 08:30

1 Saat

Bağımsız Çalışma Saati --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 14:45 2 Saat

Seçmeli Ders --- ---

GENEL

Tanımlanmamış

15:00 - 16:45 2 Saat

Bağımsız Çalışma Saati --- --- GENEL

Tanımlanmamış

20 Ekim 2022, Perşembe

08:00 - 11:45

4 Saat

Genel Cerrahi B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel Cerrahi B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın Doğum C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

21 Ekim 2022, Cuma

08:00 - 11:45

4 Saat

Genel Cerrahi B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

(17)

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel Cerrahi B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın Doğum C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

24 Ekim 2022, Pazartesi

08:00 - 11:45

4 Saat

Genel Cerrahi C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel Cerrahi C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın Doğum A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

25 Ekim 2022, Salı

08:00 - 11:45 4 Saat

Genel Cerrahi C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel Cerrahi C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın Doğum A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

26 Ekim 2022, Çarşamba

08:00 - 08:30

1 Saat

Bağımsız Çalışma Saati --- --- GENEL

Tanımlanmamış

09:00 - 09:45 1 Saat

Karında kitle Dr.Öğr.Üyesi ARİF BURAK ÇEKİÇ GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Karında kitle Prof.Dr. CAVİT KART

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

Karında Kitle Prof.Dr. RASİN ÖZYAVUZ

ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

27 Ekim 2022, Perşembe

08:00 - 11:45

4 Saat

Genel Cerrahi C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

(18)

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel Cerrahi C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın Doğum A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

31 Ekim 2022, Pazartesi

08:00 - 11:45

4 Saat

Genel Cerrahi C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 13:45 1 Saat

Gis Hepatopanreatiko biliyer radyolojisi

Prof.Dr. ALİ AHMETOĞLU RADYOLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

1 Kasım 2022, Salı

08:00 - 08:45 1 Saat

Karın Ağrısı (Panel) Dr.Öğr.Üyesi ARİF MANSUR COŞAR

İÇ HASTALIKLARI

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Karın ağrısı-Panel Prof.Dr. NAZIM AĞAOĞLU GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Karın Ağrısı;Panel Dr.Öğr.Üyesi ÖMER DEMİR KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

Karın Ağrısı-(Panel) Doç.Dr. İLKE ONUR KAZAZ ÜROLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

13:00 - 13:45 1 Saat

Akut Batın Prof.Dr. ALİ AHMETOĞLU

RADYOLOJİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

14:00 - 16:45 3 Saat

HEMATÜRİ (OTÖ) Prof.Dr. RASİN ÖZYAVUZ ÜROLOJİ

B1 (Hekimlik Becerileri Uygulama Laboratuvarı)

2 Kasım 2022, Çarşamba

08:00 - 11:45

4 Saat

Genel Cerrahi C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel Cerrahi C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın Doğum A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

3 Kasım 2022, Perşembe

08:00 - 11:45

4 Saat

Genel Cerrahi C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel Cerrahi C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın Doğum A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

(19)

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

4 Kasım 2022, Cuma

09:00 - 11:45

3 Saat

BOYUNDA KİTLE (OTÖ) Doç.Dr. AHMET AKBAŞ GENEL CERRAHİ

HEKİMLİK BECERİLERİ VE UYGULAMA LABORATUVARI 13:00 - 15:45

3 Saat

GEBELİKTE HİPERTANSİYON (OTÖ)

Prof.Dr. MEHMET ARMAĞAN OSMANAĞAOĞLU

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

HEKİMLİK BECERİLERİ VE UYGULAMA LABORATUVARI

7 Kasım 2022, Pazartesi

08:00 - 11:45

4 Saat

Genel Cerrahi C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel Cerrahi C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın Doğum A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

8 Kasım 2022, Salı

08:00 - 11:45 4 Saat

Kadın Doğum A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:00 - 11:45 4 Saat

Üroloji B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

08:30 - 11:45 4 Saat

Genel Cerrahi C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Genel Cerrahi C1 C2 C3 C4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Kadın Doğum A1 A2 A3 A4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 16:45 4 Saat

Üroloji B1 B2 B3 B4 --- --- GENEL

Tanımlanmamış

9 Kasım 2022, Çarşamba

09:00 - 11:45

3 Saat

TEORİK SINAV --- ---

GENEL CERRAHİ

K1 DERSLİĞİ (cerrahi bilimler bloğu - dönem 4)

10 Kasım 2022, Perşembe

08:00 - 11:45

4 Saat

GENEL CERRAHİ K.E.BECERİ SINAVI

--- ---

GENEL CERRAHİ

B1 (Hekimlik Becerileri Uygulama Laboratuvarı)

11 Kasım 2022, Cuma

08:00 - 16:45

8 Saat

OSCE (Objektif yapılandırılmış Klinik Sınav) (Kadın doğum- Üroloji- Genel Cerrahi ortak)

--- --- GENEL

B1 (Hekimlik Becerileri Uygulama Laboratuvarı)

(20)

DN4-ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI STAJ BLOĞU 1.DÖNGÜ (1.GRUP)

Yarıyıl 1. Yarıyıl

Kod TIP4003

Türü Mesleki Zorunlu

Kredi 0

AKTS 0.0

Teorik Ders Saati 291

Uygulama Ders Saati 58

Başlama Tarihi 05.09.2022

Bitiş Tarihi 11.11.2022

Süre 0 Hafta

Kurul Başkanı Prof.Dr. EROL ERDURAN

Kurul Başkan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi ŞEBNEM KADER

Kurul Başkan Yardımcısı Doç.Dr. HATİCE SONAY YALÇIN CÖMERT Kurul Başkan Yardımcısı

Öğrenim Hedefleri

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ BLOĞU AMAÇ ve HEDEFLERİ

Bu staj bloğunun amacı; öğrencilerimizin ülkemizin çocuk sağlığı sorunlarını bilen, koruyucu, önleyici hekimliği önemseyen, sık karşılaşılan ve acil çocukluk çağı hastalıklarına bilimsel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, ulusal ve uluslararası sağlık sorunlarına duyarlı çağdaş birer hekim olarak yetişmeleri için gerekli bilgi, davranış, tutum ve becerileri kazanmasını sağlamaktır.

1. Pediatride sık görülen hastalıklar ve şikayetler hakkında tanı ve ayırıcı tanıya yaklaşım 2. Çocukluk çağında sık görülen hastalıklar ve semptomlara yönelik bilgilendirme yapmak 3. Hastada tanıya yaklaşımda algoritma

4. Hastada ayırıcı tanı yapma ve yaklaşım

5. Hastalara tanı koymada genel yaklaşım prensipleri

6. Öğrencilerde hastalara tanı koyma yeteneğini ortaya koyma ve geliştirme 7. Çocuk hastalara genel yaklaşım prensipleri

8. Çocuk hastalarda anamnezin, v,ital bulguların tanı koymada çok önemli olduğunun vurgulanması , anamnez metodolojinin öneminin vurgulanması

9. Çocuk hastalara yaklaşım nasıl olmalı , hastalarda mevcut fizik muayene ve laboratuvar bulgularının

değerlendirilmesi

(21)

Eğitim Yöntemlerine Göre Ders İstatistikleri

Ana Tanım Eğitim Yöntemi Toplam

Teorik Kuramsal ders 179

Teorik Panel ya da entegre oturum 60

Uygulama Olgu Temelli Öğrenme 51

Uygulama Uygulama 63

Diğer Bağımsız Çalışma Saati 62

(22)

Anabilim Dallarına Göre Ders İstatistikleri

Anabilim Dalı Teorik Uygulama Diğer Toplam

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 196 57 0 253

GENEL 20 54 62 136

ÇOCUK CERRAHİSİ 18 3 0 21

RADYOLOJİ 3 0 0 3

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI 2 0 0 2

Toplam (Saat) 239 114 62 415

(23)

Akademisyenlere Göre Ders İstatistikleri

Akademisyen Anabilim Dalı Teo

rik Uyg

ula ma

Diğ er

Top lam

Prof.Dr. ALİ CANSU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3 3 0 6

Prof.Dr. ELİF BAHAT ÖZDOĞAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 10 3 0 13

Prof.Dr. EMBİYA DİLBER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 12 3 0 15

Prof.Dr. EMBİYA DİLBER GENEL 4 0 0 4

Prof.Dr. EROL ERDURAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 6 0 0 6

Prof.Dr. FAZIL ORHAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 10 3 0 13

Prof.Dr. GÜLAY KARAGÜZEL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 8 0 0 8

Prof.Dr. HALUK SARIHAN ÇOCUK CERRAHİSİ 5 0 0 5

Prof.Dr. HASAN DİNÇ RADYOLOJİ 1 0 0 1

Prof.Dr. MEHMET MUTLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 6 1 0 7

Prof.Dr. MUKADDES KALYONCU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 16 6 0 22

Prof.Dr. MUKADDES KALYONCU GENEL 4 0 0 4

Prof.Dr. MURAT ÇAKIR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 6 3 0 9

Prof.Dr. MUSTAFA İMAMOĞLU ÇOCUK CERRAHİSİ 4 0 0 4

Prof.Dr. YAKUP ASLAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 8 0 0 8

Doç.Dr. AHMET KAĞAN ÖZKAYA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 10 0 0 10

Doç.Dr. AHMET KAĞAN ÖZKAYA GENEL 4 0 0 4

Doç.Dr. AYŞENUR BAHADIR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 5 3 0 8

Doç.Dr. BURCU GÜVEN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3 5 0 8

Doç.Dr. ELİF ACAR ARSLAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3 0 0 3

Doç.Dr. HATİCE SONAY YALÇIN CÖMERT

ÇOCUK CERRAHİSİ 5 3 0 8

Doç.Dr. SAMİYE ÇİLEM BİLGİNER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 0 0 1

Doç.Dr. SAMİYE ÇİLEM BİLGİNER ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI 2 0 0 2

Doç.Dr. SEVİM ŞAHİN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3 3 0 6

Doç.Dr. TÜLAY KAMAŞAK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 7 0 0 7

Doç.Dr. ZEYNEP GÖKÇE GAYRETLİ AYDIN

GENEL 4 0 0 4

Doç.Dr. ZEYNEP GÖKÇE GAYRETLİ AYDIN

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 14 3 0 17

Dr.Öğr.Üyesi EMİNE AYÇA CİMBEK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 5 3 0 8

Dr.Öğr.Üyesi FEVZİYE BAŞKAN VURALKAN

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 7 5 0 12

(24)

Akademisyen Anabilim Dalı Teo rik

Uyg ula ma

Diğ er

Top lam

Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇE PINAR REİS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 8 3 0 11

Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇE PINAR REİS GENEL 4 0 0 4

Dr.Öğr.Üyesi GÜL ŞALCI ÇOCUK CERRAHİSİ 4 0 0 4

Dr.Öğr.Üyesi MERVE KİŞİOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 7 1 0 8

Dr.Öğr.Üyesi ŞEBNEM KADER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 4 0 0 4

Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK AKKAYA RADYOLOJİ 2 0 0 2

Öğr.Gör.Dr. GÜLAY KAYA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 1 0 10

--- --- GENEL 0 54 62 116

--- --- ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 25 8 0 33

Toplam (Saat) 239 114 62 415

(25)

5 Eylül 2022, Pazartesi

08:00 - 08:45

1 Saat

STAJ BLOĞU TANITIMI Prof.Dr. EROL ERDURAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Asit Baz Denge bozuklukları Prof.Dr. MUKADDES KALYONCU ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Olgularla metabolik asidoz tedavisi Prof.Dr. MUKADDES KALYONCU ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

Propedötik Eğitimi --- ---

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

13:00 - 13:45 1 Saat

PEDİATRİ ANABİLİM DALI EĞİTİM SAATİ

--- ---

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

14:00 - 14:45 1 Saat

NÖROLOJİK MUAYENE Doç.Dr. TÜLAY KAMAŞAK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

15:00 - 15:45 1 Saat

Tip 1 diabetes mellitus Prof.Dr. GÜLAY KARAGÜZEL ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

16:00 - 16:45 1 Saat

Çocuk Hastada Anamnez Alma, çocuk hasta ve ailesi ile iletişim kurma

Dr.Öğr.Üyesi FEVZİYE BAŞKAN VURALKAN

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

6 Eylül 2022, Salı

08:00 - 08:45 1 Saat

Trombositopenilere yaklaşım Doç.Dr. AYŞENUR BAHADIR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Trombositopenilere yaklaşım Doç.Dr. AYŞENUR BAHADIR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Çocuklarda Genital Muayene Prof.Dr. GÜLAY KARAGÜZEL ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

Propedötik Eğitimi --- ---

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

13:00 - 13:45 1 Saat

PEDİATRİ ANABİLİM DALI EĞİTİM SAATİ

--- ---

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

14:00 - 14:45 1 Saat

Allerjik Rinit Prof.Dr. FAZIL ORHAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

15:00 - 15:45 1 Saat

Dolaşım sistem muayenesi Prof.Dr. EMBİYA DİLBER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

16:00 - 16:45 1 Saat

Profesyonelliğe yönelik gelişim Çocuk Onkolojik Hastalarda Kötü Haber verme ve Palyatif Bakım

Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇE PINAR REİS ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

7 Eylül 2022, Çarşamba

08:00 - 08:45

1 Saat

Hipoksik İskemik Ensefalopati, Serebralpalsi ve Hareket Bozuklukları

Doç.Dr. TÜLAY KAMAŞAK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Sağlıklı çocukta büyümenin izlenmesi ve değerlendirilmesi

Dr.Öğr.Üyesi EMİNE AYÇA CİMBEK

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

(26)

10:00 - 10:45 1 Saat

Diabetik Ketoasidoz Prof.Dr. GÜLAY KARAGÜZEL ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

Propedötik Eğitimi --- ---

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Tanımlanmamış

13:00 - 13:45 1 Saat

Seçmeli Ders --- ---

GENEL

Tanımlanmamış

14:00 - 14:45 1 Saat

Seçmeli Ders --- ---

GENEL

Tanımlanmamış

15:00 - 16:45 2 Saat

Bağımsız çalışma saati --- --- GENEL

Tanımlanmamış

8 Eylül 2022, Perşembe

08:00 - 08:45

1 Saat

Yenidoğan muayenesi Prof.Dr. YAKUP ASLAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Yenidoğan muayenesi Prof.Dr. YAKUP ASLAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Atopik Dermatit Prof.Dr. FAZIL ORHAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

Propedötik Eğitimi --- ---

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Tanımlanmamış

13:00 - 13:45 1 Saat

Çocuklarda Zehirlenmelere Yaklaşım

Doç.Dr. AHMET KAĞAN ÖZKAYA ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

14:00 - 14:45 1 Saat

Çocuklarda Zehirlenmelere Yaklaşım

Doç.Dr. AHMET KAĞAN ÖZKAYA ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

9 Eylül 2022, Cuma

08:00 - 08:45

1 Saat

Yenidoğanın Solunum Sistemi Hastalıkları

Prof.Dr. YAKUP ASLAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Yenidoğanın Solunum Sistemi Hastalıkları

Prof.Dr. YAKUP ASLAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Kritik Çocuk Hastanın Acilde Değerlendirilmesi

Doç.Dr. AHMET KAĞAN ÖZKAYA ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

Propedötik Eğitimi --- ---

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Tanımlanmamış

13:00 - 13:45 1 Saat

Kanamalı çocuğa yaklaşım Prof.Dr. EROL ERDURAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

14:00 - 14:45 1 Saat

Hepatosplenomegalisi olan çocuğa yaklaşım

Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇE PINAR REİS ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

16:00 - 16:45 1 Saat

Kalp yetmezliği ve Tedavisi Prof.Dr. EMBİYA DİLBER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

12 Eylül 2022, Pazartesi

08:00 - 08:45

1 Saat

Bağımsız çalışma saati --- --- GENEL

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

(27)

09:00 - 09:45 1 Saat

Yenidoğanda Topuk Kanı ve Diğer Tarama Testleri

Prof.Dr. MEHMET MUTLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Topuk Kanı Nasıl Alınmalı ve Sonuçların Yorumlanması

Prof.Dr. MEHMET MUTLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

Propedötik Eğitimi --- ---

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Tanımlanmamış

13:00 - 13:45 1 Saat

PEDİATRİ ANABİLİM DALI EĞİTİM SAATİ

--- ---

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

14:00 - 14:45 1 Saat

Hematürili Çocuğa Yaklaşım ve Akut Glomerulonefritli Hastaya Yaklaşım

Prof.Dr. ELİF BAHAT ÖZDOĞAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

15:00 - 15:45 1 Saat

Sistem muayenesi (baş boyun muayenesi, solunum sistemi muayenesi, kardiyovasküler sistem muayenesi)

Dr.Öğr.Üyesi MERVE KİŞİOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

16:00 - 16:45 1 Saat

Sistem muayenesi (baş boyun muayenesi, solunum sistemi muayenesi, kardiyovasküler sistem muayenesi)

Dr.Öğr.Üyesi MERVE KİŞİOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

13 Eylül 2022, Salı

08:00 - 08:45 1 Saat

Demir eksikliği anemisi tanı ve tedavisi

Prof.Dr. EROL ERDURAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Vitamin B 12 eksikliği anemisi, tanı ve tedavisi

Prof.Dr. EROL ERDURAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Çocukluk çağı sitopenilerine yaklaşım

Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇE PINAR REİS ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

Propedötik Eğitimi --- ---

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Tanımlanmamış

13:00 - 13:45 1 Saat

PEDİATRİ ANABİLİM DALI EĞİTİM SAATİ

--- ---

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Tanımlanmamış

14:00 - 14:45 1 Saat

GİS kanama ve acil tedavisi Prof.Dr. MURAT ÇAKIR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

15:00 - 15:45 1 Saat

Solunum sıkıntısı olan çocuğa yaklaşım

Doç.Dr. AHMET KAĞAN ÖZKAYA ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

16:00 - 16:45 1 Saat

Çölyak Hastalığı Doç.Dr. BURCU GÜVEN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

14 Eylül 2022, Çarşamba

08:00 - 08:45

1 Saat

Yenidoğan Konvülsiyonları Prof.Dr. YAKUP ASLAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Perinatal Asfiksi ve Hipoksik İskemik Ensefalopatisi

Prof.Dr. YAKUP ASLAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Poliüriye Yaklaşım Prof.Dr. MUKADDES KALYONCU ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

SERVİS/POLİKLİNİK UYGULAMALI EĞİTİM

--- --- GENEL

Tanımlanmamış

(28)

13:00 - 13:45 1 Saat

Seçmeli Ders --- ---

GENEL

Tanımlanmamış

14:00 - 14:45 1 Saat

Seçmeli Ders --- ---

GENEL

Tanımlanmamış

15:00 - 15:45 1 Saat

Bağımsız çalışma saati --- --- GENEL

Tanımlanmamış

16:00 - 16:45 1 Saat

Bağımsız çalışma saati --- --- GENEL

Tanımlanmamış

15 Eylül 2022, Perşembe

08:00 - 08:45

1 Saat

Bronşial Astım Prof.Dr. FAZIL ORHAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Bronşial Astım Prof.Dr. FAZIL ORHAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

TÜBÜLER HASTALIKLARIN AYIRICI TANISI

Prof.Dr. MUKADDES KALYONCU ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

Propedötik Eğitimi --- ---

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Tanımlanmamış

13:00 - 13:45 1 Saat

PEDİATRİ ANABİLİM DALI EĞİTİM SAATİ

--- ---

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Tanımlanmamış

14:00 - 14:45 1 Saat

Akut Karaciğer Yetmezliği Doç.Dr. BURCU GÜVEN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

15:00 - 15:45 1 Saat

Kas Hastalarına Yaklaşım, Hipotonik İnfant ve SMA

Doç.Dr. ELİF ACAR ARSLAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

16:00 - 16:45 1 Saat

Postinfeksiyöz Hastalıklar ve Akut Flask Paralizi

Doç.Dr. SEVİM ŞAHİN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

16 Eylül 2022, Cuma

08:00 - 08:45

1 Saat

Bağımsız çalışma saati --- --- GENEL

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Otoimmun hastalıklar Prof.Dr. MUKADDES KALYONCU ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Penil anomaliler ve sünnet Doç.Dr. HATİCE SONAY YALÇIN CÖMERT

ÇOCUK CERRAHİSİ

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

SERVİS/POLİKLİNİK UYGULAMALI EĞİTİM

--- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 13:45 1 Saat

Nörokutanöz Hastalıklar Doç.Dr. ELİF ACAR ARSLAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

14:00 - 14:45 1 Saat

öksürüğü olan çocuğa yaklaşım Doç.Dr. ZEYNEP GÖKÇE GAYRETLİ AYDIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

15:00 - 15:45 1 Saat

öksürüğü olan çocuğa yaklaşım Doç.Dr. ZEYNEP GÖKÇE GAYRETLİ AYDIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

16:00 - 16:45 1 Saat

Asiyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları

Prof.Dr. EMBİYA DİLBER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

19 Eylül 2022, Pazartesi

(29)

08:00 - 08:45 1 Saat

Juvenil İdiyopatik Artrit Prof.Dr. MUKADDES KALYONCU ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Çocukluk Çağında Metabolik Hastalıklara yaklaşım

Öğr.Gör.Dr. GÜLAY KAYA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Çocukluk Çağında Metabolik Hastalıklara yaklaşım

Öğr.Gör.Dr. GÜLAY KAYA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

SERVİS/POLİKLİNİK UYGULAMALI EĞİTİM

--- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 13:45 1 Saat

PEDİATRİ ANABİLİM DALI EĞİTİM SAATİ

--- ---

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Tanımlanmamış

14:00 - 14:45 1 Saat

Çocukluk çağında Serebrovasküler olaylar, inme

Doç.Dr. SEVİM ŞAHİN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

15:00 - 15:45 1 Saat

Bağımsız çalışma saati --- --- GENEL

Tanımlanmamış

16:00 - 16:45 1 Saat

İnfektif endokardit ve tedavisi Prof.Dr. EMBİYA DİLBER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

20 Eylül 2022, Salı

08:00 - 08:45 1 Saat

Yenidoğan Canlandırması Prof.Dr. YAKUP ASLAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Yenidoğan Canlandırması Prof.Dr. YAKUP ASLAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Diabetik Anne Bebeği ve Yenidoğanın Akut Metabolik Sorunları

Dr.Öğr.Üyesi ŞEBNEM KADER ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

SERVİS/POLİKLİNİK UYGULAMALI EĞİTİM

--- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 13:45 1 Saat

PEDİATRİ ANABİLİM DALI EĞİTİM SAATİ

--- ---

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Tanımlanmamış

14:00 - 14:45 1 Saat

Pediatrik Tromboza yaklaşım Doç.Dr. AYŞENUR BAHADIR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

15:00 - 15:45 1 Saat

Çocuklarda Şok Dr.Öğr.Üyesi FEVZİYE BAŞKAN VURALKAN

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

16:00 - 16:45 1 Saat

Kız çocuklarında görülen cerrahi genital sorunlar

Prof.Dr. MUSTAFA İMAMOĞLU ÇOCUK CERRAHİSİ

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

21 Eylül 2022, Çarşamba

08:00 - 08:45

1 Saat

Yenidoğan Enfeksiyonları Dr.Öğr.Üyesi ŞEBNEM KADER ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Erken Ergenlik Prof.Dr. GÜLAY KARAGÜZEL ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Geç Ergenlik Prof.Dr. GÜLAY KARAGÜZEL

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

SERVİS/POLİKLİNİK UYGULAMALI EĞİTİM

--- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 13:45 1 Saat

Seçmeli Ders --- ---

GENEL

Tanımlanmamış

(30)

14:00 - 14:45 1 Saat

Seçmeli Ders --- ---

GENEL

Tanımlanmamış

15:00 - 16:45 2 Saat

Bağımsız çalışma saati --- --- GENEL

Tanımlanmamış

22 Eylül 2022, Perşembe

08:00 - 08:45

1 Saat

Prematürite ve Sorunları (NEK, ROP vb…)

Prof.Dr. MEHMET MUTLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Prematürite ve Sorunları (NEK, ROP vb…)

Prof.Dr. MEHMET MUTLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Çocukluk Çağı Nefrotik Sendromları Prof.Dr. ELİF BAHAT ÖZDOĞAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

SERVİS/POLİKLİNİK UYGULAMALI EĞİTİM

--- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 13:45 1 Saat

PEDİATRİ ANABİLİM DALI EĞİTİM SAATİ

--- ---

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Tanımlanmamış

14:00 - 14:45 1 Saat

Akut Glomerulonefritli hastaya yaklaşım

Prof.Dr. ELİF BAHAT ÖZDOĞAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

15:00 - 15:45 1 Saat

Kistik Fibrozis Öğr.Gör.Dr. GÜLAY KAYA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

16:00 - 16:45 1 Saat

Doğuştan Boyun Anomalileri ve Kitleleri

Dr.Öğr.Üyesi GÜL ŞALCI ÇOCUK CERRAHİSİ

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

23 Eylül 2022, Cuma

08:00 - 08:45

1 Saat

İnguinal ve Skrotal Bölge Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi GÜL ŞALCI ÇOCUK CERRAHİSİ

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Kasık / Skrotumda Ağrı-Şişlik-Kitle Dr.Öğr.Üyesi GÜL ŞALCI ÇOCUK CERRAHİSİ

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Artritli hastaya yaklaşım.. Prof.Dr. MUKADDES KALYONCU ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

11:00 - 11:45 1 Saat

SERVİS/POLİKLİNİK UYGULAMALI EĞİTİM

--- --- GENEL

Tanımlanmamış

13:00 - 13:45 1 Saat

Bağımsız çalışma saati --- --- GENEL

Tanımlanmamış

14:00 - 14:45 1 Saat

Yenidoğanda Distansiyon ve İntestinal Obstruksiyon

Prof.Dr. HALUK SARIHAN ÇOCUK CERRAHİSİ

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

15:00 - 15:45 1 Saat

Alt Gastrointestinal Kanamanın Cerrahi Nedenleri

Doç.Dr. HATİCE SONAY YALÇIN CÖMERT

ÇOCUK CERRAHİSİ

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

16:00 - 16:45 1 Saat

Çocuklarda Cerrahi Soruna Yönelik Öykü Alma ve Muayene

Doç.Dr. HATİCE SONAY YALÇIN CÖMERT

ÇOCUK CERRAHİSİ

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

26 Eylül 2022, Pazartesi

08:00 - 08:45

1 Saat

Çocuklarda kronik karaciğer hastalıklarına yaklaşım

Prof.Dr. MURAT ÇAKIR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

09:00 - 09:45 1 Saat

Yenidoğan Sarılıklarına Yaklaşım Prof.Dr. MEHMET MUTLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

10:00 - 10:45 1 Saat

Yenidoğan Sarılıklarına Yaklaşım Prof.Dr. MEHMET MUTLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

B2 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Dönem 4)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :