Gelecek Etik ile Gelecek

Tam metin

(1)

Gelecek Etik ile Gelecek

Sürdürülebilir Kurumsal Başarının En Önemli Unsuru Olarak Etik

Dr. Bertan Kaya, CIA, CICP

(2)

Dr. Bertan KAYA

• İç Kontrol Enstitüsü Türkiye Başkanı (2016- )

• Control Solutions International- Yönetim Kurulu Başkanı (2010- 2017 )

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası- İç Denetçi (2003- 2010)

• Bağımsız Denetim Sektörü- 2000- 2003- Denetçi

• Öğretim Görevlisi - Ankara SBF, Bahçeşehir BAUSEM, YBU;

• Yönetim, organizasyon, değişim, strateji ve kurumsal kültür alanlarında akademik çalışmalar

• 30 dan fazla şirketin iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistem ve süreçlerinin tasarlanmasında görev aldı.

• www.bertankaya.net

(3)

ICI iç kontrol mesleğini geliştirmeye yönelik dünya çapındaki ilk organizasyondur.

İç Kontrol Enstitüsü küresel merkezi ABD’de bulunan uluslararası mesleki bir kuruluştur. 45 ülkede temsil edilmektedir. İç kontrol alanının meslek örgütüdür.

Dünyada iç kontrol alanında mesleki sertifikasyonlar olan CICS ve CICP programlarını yürütmektedir.

75 ülkede CICS ve CICP sertifikasyonu sahipleri bulunmaktadır.

ICI 2016’dan bu yana Türkiye’de ICI Türkiye olarak temsil

edilmektedir.

3

(4)

Dünya Değişiyor

4

DÜNYA DEĞİŞİYOR, TÜRKİYE DEĞİŞİYOR

(5)

Yeni Teknolojiler Dünyayı Değiştiriyor

5

• Endüstri 4.0

• Yapay zeka

• Artırılmış gerçeklik

• Nesnelerin interneti

• Büyük veri

• Akıllı cihazlar ve şehirler

• Sosyal ağların yaygınlığı

• Robotlar ve drone lar

• Kuantum bilgisayarlar

• Bulut bilişim

• Giyilebilir teknolojiler

• 3D Printing

(6)

Sosyal, Siyasi,

Ekonomik, Kültürel, Çevresel Değişimler

6

Siyasetin değişimi

Ekonomik dalgalanmalar, krizler

Sosyolojik değişimler, kültürel değişimler

Y kuşağı- Z kuşağı

Uluslararası krizler, terörizm, savaş olasılıkları

Tedarikçi bağımlılığı, kaynak bağımlılığı

Yeni devlet ve bürokrasi yapılanması

Kanun ve düzenlemelere uyum

Sürekli inovasyon zorunluluğu

Eğitim ihtiyaçları, sağlık ihtiyaçları, istihdam baskıları

Çevre ve sürdürülebilirlik

(7)
(8)

Belirsiz Bir Dünyada Yol Haritamız Ne Olacak?

Değerler Etik Stratejik

düşünme Eleştirel düşünme Risk

yönetimi İtibar

yönetimi İletişim İnovasyon

(9)

Bu Dönemde Yüksek Başarı İçin Ne Yapmak Lazım?

9

Etkili Planlama, Organizasyon, Yürütme ve Kontrol Girişimcilik, İnovasyon, Motivasyon, Cesaret, Risk Alma, Fırsatları Yakalama

Stratejik Yönetim, Performans Yönetimi, İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi, İç Denetim, Kalite Yönetimi, Bütçe, Bilgi Sistemleri ile Yönetimi Destekleme

Güçlü Liderlik

Kurumsal Sistemler

Etkili Yönetim

(10)

Türkiye Olarak Ne Durumdayız?

• TC Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Türk Yönetim Uygulamaları araştırıldı (Etkili Yönetim İçin Kamu İç Kontrol Standartları- EYKİKS),

• Tarihsel perspektiften Türk yönetim uygulamalarının zayıf ve güçlü yönlerini araştırdık.

• Orta Asya’dan Türkiye Cumhuriyetine kadar

kurulmuş olan 16 imparatorluk, 46 devlet, 79

hanlık/beylik var; yönetsel perspektiften başarı ve

başarısızlık hikayeleri araştırıldı

(11)

Türk Tipi Etkili Yönetim: Başarı Kuralları

• Değer, ahlak, etik

• İnsanı yaşatan

• Adalet

• Liyakat

• Paylaşım/Ödüllendirme

• Güçlü liderlik

• İlim ve bilim merkezlilik

• Takım Çalışması (Biz kültürü)

• Her Seviyede Ortak Amaç ve Hedefler

(12)

Etkili Yönetim İçin

İyi Liderlik İyi Yöneticiler Stratejiler, Hedefler Kurumsal Sistemler

Değerler, Etik,

Kültür

(13)

Etik- Ahlak

Etik

Akılcı. Felsefi. Değişken.

Davranışa Yön Verir.

Kitlesel Bağlayıcı.

Ahlak

İnançlar. Toplumsal Değerler. Değişken Değil. Kişisel Bağlayıcı.

İyiye, doğruya, dinsel, inançsal bazlı bakış.

İyiye, doğruya, ilke bazlı, akılcı bakış.

Ahlak ve değerlerin yüksek akıl süzgecinden geçirilip, Belirli ihtiyaç ve gereksinimler

dahilinde, spesifik davranış kuralları ve politikalara dönüştürülmesi

(14)

Sürdürülebilir Kurumsal Başarı İçin Etik

Etkili Planlama, Organizasyon, Yürütme ve Kontrol Girişimcilik, İnovasyon, Motivasyon, Cesaret, Risk Alma, Fırsatları Yakalama

Stratejik Yönetim, Performans Yönetimi, İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi, İç Denetim, Kalite Yönetimi, Bütçe, Bilgi Sistemleri ile Yönetimi Destekleme

Güçlü Liderlik

Kurumsal Sistemler Etkili Yönetim

Ahlaklı Lider ve yöneticiler

etik davranış sergiler

etiğe uygun kararlar verirler

Kurumsal sistemler etik ile uyumludur, etiği destekler

(15)

Ne Yapalım?

• Kültürü analiz edelim, ortak sosyal kalıp, düşünce, inanç, tutum ve davranışları belirleyelim. Etiğe bakış ve farkındalığı tespit edelim.

• Etik kuralları yukarıdaki analizi de göz önünde bulundurarak, katılımcı belirlemek ve birlikte oluşturmak iyi bir başlangıç, bunları farkındalık ile destekleyelim.

• Etiğe uyum, performansın bir bileşeni olarak değerlendirilmeli. Etik kurallara uymama ise tepki almalı.

• Etikten sapmalar ve nedenleri araştırılmalı, gerekli tedbirler alınmalı.

• Etik; ilköğretim, yüksek öğretim ve iş hayatındaki eğitim

programlarının en önemli parçası olmalı.

(16)

Dr. Bertan KAYA

bertan.kaya@iciturkey.org

Internal Control Institute ve hizmetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için:

www.iciturkey.org

TEŞEKKÜRLER

Şekil

Updating...

Benzer konular :