BURSA ULUDAĞ UNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

Tam metin

(1)

1 BURSA ULUDAĞ UNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2022-2023 GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

Sevgili Adaylar,

Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Güz Döneminde tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alacaktır. Başvuru ve kayıt işlemlerinin doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için başvuru koşullarının dikkatle okunması ve eksiksiz uygulanması gerekmektedir.

Bursa Uludağ Üniversitesinde lisansüstü öğrenimini seçmenizden dolayı sizleri kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü

(2)

2

İÇİNDEKİLER

1. Başvuru, Sınav ve Kayıt Tarihleri 2. Kontenjan ve Başvuru Koşulları 3. Başvuru İşlemleri

4. Başarı Değerlendirmesi

5. Anasanat Dallarının Başarı Değerlendirme Ölçütleri 6. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

7. Adayların Dikkatine

(3)

3

1. BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ

Başvuru Tarihi 01-06 TEMMUZ 2022

Bilimsel Değerlendirme (Yazılı) / Mülakata Gireceklerin İlanı 07 TEMMUZ 2022 Saat 13:00 Bilimsel Değerlendirme (Yazılı) / Mülakat Tarihi 19 TEMMUZ 2022 Saat 10:00

Ön sonuçların ilanı 21 TEMMUZ 2022 Saat 13:00

Ön Sonuçların itiraz tarih ve saati(3 iş günü itiraz süresinden

sonra kesin sonuçlar ilan edilecektir.)

21-22-25 TEMMUZ 2022 Saat 16:00

Kesin Sonuçların İlanı 27 TEMMUZ 2022 Saat 09:00

Kesin Kayıt Tarihi 27-28-29 TEMMUZ 2022 Saat 16:00

Yedeklerin İlanı 02 AĞUSTOS 2022

Yedeklerin Kesin Kayıt Tarihi 03 AĞUSTOS 2022

Sınav Yeri Sınav öncesinde web sayfamızda ilan

edilecektir

(4)

4

2. KONTENJAN ve ÖN KOŞULLAR

PROGRAMLAR Tablo Hakkında Açıklamalar:

* Kısaltmalar: TC: Türk uyruklu öğrenci kontenjanı YU: Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjanı DRC: Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ilgili lisans programlarından dereceyle (ilk 3) mezun olan adaylar için açılan yüksek lisans kontenjanı YL: Yüksek Lisans DR: Doktora SY: Sanatta Yeterlilik JSGA: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

* ALES, Yabancı Dil Puanı ve Not ortalaması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Başvuru Tablosu.

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU JSGA

İŞLETME

Tezsiz Yüksek Lisans

2,25 - - - - 50

Yüksek

Lisans 2,25 55 EA 50 - 35 5 1**

Doktora 2,25 3.00*

55 80*

EA EA*

55

55* - 20

10*

2 ÖN KOŞUL

Tezsiz Yüksek Lisans: YOK

Yüksek Lisans: Lisans mezuniyeti İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ya da Ticari İlimler/Bilimler Fakültesi dışında olanlar, 1 yıl bilimsel hazırlık programına katılacaklardır.

Doktora: İşletme, Muhasebe Finansman, Yönetim Organizasyon, Üretim pazarlama veya sayısal yöntemler alanlarında Yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme ya da Ticari İlimler / Bilimler Fakültesi dışında olanlar, 1 yıl bilimsel hazırlık programına katılacaklardır.

* Doktora (Lisans Derecesi İle): Lisans mezuniyeti İİBF, İşletme ya da, Ticari İlimler / Bilimler Fakültesi dışında olanlar, 1 yıl bilimsel hazırlık programına katılacaklardır.

**JSGA: Ön koşulları sağlayan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personeli başvurabilir.

BİLİMSEL

HAZIRLIK Tezsiz: Yok YL: Var DR: Var

SINAV ŞEKLİ: Tezsiz: Yazılı sınav YL: Yazılı sınav ve Mülakat DR : Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

İŞLETMELERDE FİNANSAL YÖNETİM

Tezsiz Yüksek Lisans

2,25 - - - - 50 - -

ÖN KOŞUL

Tezsiz Yüksek Lisans: Yok

BİLİMSEL HAZIRLIK Tezsiz: Yok SINAV ŞEKLİ: Tezsiz:Yazılı sınav

(5)

5 Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

YÖNETİM ve

ORGANİZASYON Doktora 2,25 55 EA 55 - 15 3 -

ÖN KOŞUL Doktora: YOK

BİLİMSEL HAZIRLIK DR : Yok

SINAV ŞEKLİ: DR: Yazılı Sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

İKTİSAT Yüksek

Lisans 2,25 55 EA - - 20 2 -

Doktora 2,25 55 EA 55 - 10 1 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve İktisat Fakültelerinin Bölümlerinden ve diğer fakültelerin Ekonomi bölümünden mezun olmak.

Doktora: Yüksek lisansını İktisat anabilim dalında yapmış olmak.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok DR: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve

Mülakat DR: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

Yüksek

Lisans 2,40 55 EA - - 15 3 -

Doktora 3,00 55 EA 55 - 7 1 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Psikoloji, Sosyoloji veya Hukuk Fakültesi lisans mezunları başvurabilirler. ÇEEİ bölümleri dışındakilere 1 yıl bilimsel hazırlık programı uygulanır. Yabancı dil puanı mülakatta %20 etkilidir.

Doktora: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Sosyoloji Psikoloji ve Hukuk Lisans mezunu olmak ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı ve ÇEEİ Anabilim dalı altında açılan, (Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları, Sosyal Politika, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İnsan Kaynakları Yönetimi) yüksek lisans yapmış olmak.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Var DR: Var

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve

Mülakat DR: Yazılı sınav ve Mülakat

(6)

6 Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ve İNSAN

KAYNAKLARI

Yüksek

Lisans 2,40 55 EA 50 - 5 1 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Psikoloji, Sosyoloji, Hukuk ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) lisans mezunu olmak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri dışındakilere 1 yıl bilimsel hazırlık programı uygulanır.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Var

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

MALİYE

Yüksek

Lisans 2,50 55 EA 40 - 17 2 -

Doktora 2,80 55 EA 55 - 8 1 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Maliye, İşletme, İktisat, bölümü ve Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Doktora: Maliye, İşletme, İktisat Bölümü ve Hukuk Fakültesi lisans mezunu olması ve Maliye alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek Lisans mezuniyet GANO’su en az 2.80 olmalıdır.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok DR: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve Mülakat DR: Yazılı sınav ve Mülakat

Program

Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan TC YU JSGA SİYASET

BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ

Tezsiz Yüksek

Lisans 2,25 - 30 -

Yüksek

Lisans 2,25 55 EA 50 20 2 1*

Doktora 2,25 55 EA 55 - 10 2

ÖN KOŞUL

Tezsiz Yüksek Lisans: Lisans mezunu olmak

Yüksek Lisans: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ya da Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Doktora: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ya da Hukuk tezli yüksek lisans mezunu olmak.

* JSGA: Ön koşulları sağlayan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personeli başvurabilir.

BİLİMSEL

HAZIRLIK Tezsiz YL: Yok YL: Yok DR: Yok

SINAV ŞEKLİ: Tezsiz YL: Mülakat YL: Yazılı sınav ve Mülakat DR: Yazılı sınav ve Mülakat

(7)

7 Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU JSGA

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Yüksek

Lisans 2,50 55 EA - - 27 3 2*

Doktora 2,50 55 EA 55 - 5 1

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: “Uluslararası İlişkiler” veya “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler” bölümünden mezun olmak.

Doktora: Lisans ve yüksek lisansını “Uluslararası İlişkiler” alanında yapmış olmak.

*JSGA: Ön koşulları sağlayan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personeli başvurabilir.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok DR:Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve Mülakat DR: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

ORTADOĞU

ÇALIŞMALARI Doktora 2,50 55 EA 55 - 3 1 -

ÖN KOŞUL

Doktora: Lisans veya Yüksek Lisansını “Uluslararası İlişkiler” alanında yapmış olmak

BİLİMSEL HAZIRLIK DR: Yok

SINAV ŞEKLİ: DR: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

EKONOMETRİ

Yüksek

Lisans 2,25 55 EA - - 15 2 -

Doktora 2,25 55 EA 55 - 7 1 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Farklı alan mezunları, 1 yıl bilimsel hazırlık programına katılacaklardır.

Doktora: Farklı alan mezunları, 1 yıl bilimsel hazırlık programına katılacaklardır.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Var DR: Var

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve Mülakat DR: Yazılı sınav ve Mülakat

(8)

8 Program Adı Türü

Not Ortalaması (

en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU JSGA

ULUSLARARASI TİCARET

Tezsiz Yüksek Lisans

2,25 - - - - 40 8 -

Yüksek

Lisans 2,25 55 EA - - 10 2 1*

ÖN KOŞUL

Tezsiz Yüksek Lisans: Fakülte veya Dört yıllık yüksekokullardan mezun olmak

Yüksek Lisans: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İleri Teknoloji Enstitüsü, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme Fakültesi mezunu olmak

*JSGA: Ön koşulları sağlayan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personeli başvurabilir.

BİLİMSEL HAZIRLIK Tezsiz : Yok YL:Yok

SINAV ŞEKLİ: Tezsiz: Mülakat YL: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması (

en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan TC YU DRC

MUHASEBE ve DENETİM

Tezsiz Yüksek Lisans

2,25 - - - - 30 - -

Yüksek

Lisans 2,25 55 EA - - 5 3 1

ÖN KOŞUL

Tezsiz Yüksek Lisans: Dört Yıllık fakülte ve yüksekokul mezunu olmak.

Yüksek Lisans: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İleri Teknoloji Enstitüsü, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme Fakültesi mezunu olmak.

BİLİMSEL HAZIRLIK Tezsiz: Yok YL: Yok

SINAV ŞEKLİ: Tezsiz: Yazılı Sınav YL: Yazılı Sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan TC YU YÖNETİM

BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Yüksek

Lisans 2,25 55 EA - - 10 2

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Enformatik, Ekonometri, Bilgisayar Öğretmenliği ve Mühendislik Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL : Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı Sınav ve Mülakat

Program Adı Türü Not

Ortalaması ALES ALES Puan

Yabancı Dil (TC)

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

(9)

9

(en az) Türü Başvuru

Şartı TC YU DRC

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Yüksek

Lisans 3,00 55 SÖZ - - 8 2 -

Doktora 3,00 55 SÖZ 55 6 1 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.

Doktora: Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Yüksek lisansını Türk Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili Anabilim dallarından birinden yapmış olmak.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok DR: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL : Yazılı sınav DR: Yazılı sınav

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

ARKEOLOJİ

Yüksek

Lisans 2,25 55 EA-SÖZ - - 15 2 -

Doktora 2,25 55 EA-SÖZ 55 - 5 2 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Arkeoloji ve Sanat tarihi bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilir. (Mezun olduğu üniversiteden en az iki öğretim üyesinden referans mektubu alması gerekir) Yabancı dil puanı mülakatta %20 oranında etkilidir.

Doktora: Arkeoloji yüksek lisans programından mezun olmak.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok Dr: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve Mülakat Dr: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

SUALTI ARKEOLOJİSİ

Yüksek

Lisans 2,25 55 EA-SÖZ - - 10 2 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Arkeoloji ve Sanat tarihi bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilir. (Mezun olduğu üniversiteden en az iki öğretim üyesinden referans mektubu alması gerekir). Yabancı dil puanı mülakata %20 oranında etkilidir.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü Not

Ortalaması ALES ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC)

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

(10)

10

(en az) Başvuru

Şartı TC YU DRC

ORTAÇAĞ ARKEOLOJİSİ

Yüksek

Lisans 2,25 55 EA-SÖZ - - 2 1 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Arkeoloji ve Sanat tarihi bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilir. (Mezun olduğu üniversiteden en az iki öğretim üyesinden referans mektubu alması gerekir). Yabancı dil puanı mülakata %20 oranında etkilidir.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü Not Ortalaması ( en az)

ALES ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

SANAT TARİHİ Yüksek

Lisans 2,25 55 SÖZ - - 5 1 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Sanat Tarihi Bölümü mezunu olmak.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

TARİH

Yüksek Lisans

2,80 (4 lük)

70 (100 lük) 55 SÖZ 50 - 15 3 -

Doktora 2,25 55 SÖZ 55 - 8 3 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Tarih, Tarih Öğretmenliği, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Felsefe, Coğrafya, Uluslararası İlişkiler, Bilgi ve Belge Yönetimi, İlahiyat, Hukuk, Hititoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı, Sümeroloji, Yunan Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı mezunları başvurabilirler. Tarih ve Tarih Öğretmenliği mezunları dışında olanlar, 1 yıl bilimsel hazırlık programına katılacaklardır.

Doktora: Lisans öğrenimini Tarih Bölümünde, Tarih Öğretmenliği Bölümünde veya Yüksek Lisans öğrenimini Tarih Anabilim Dalında tamamlamış olanlar başvurabilirler.

BİLİMSEL

HAZIRLIK YL: Var DR: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav DR: Yazılı sınav

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

(11)

11 Şartı

FELSEFE

Yüksek

Lisans 2,25 55 EA 50 - 7 2 -

Doktora 2,25 55 EA 55 - 3 2 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Farklı alan mezunları 1 (bir) yıl bilimsel hazırlık alacaktır. Yabancı dil puanı mülakatta %10 etkili olacaktır Doktora: Lisans ya da yüksek lisansını Felsefe alanında yapmış olmak.

BİLİMSEL

HAZIRLIK YL: Var DR: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve Mülakat DR: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU

SOSYOLOJİ

Yüksek

Lisans 2,25 55 EA - - 20 3 -

Doktora 2,25 55 EA 55 5 2

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Fen Ed.Fak. veya İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültelerinin sosyal alanları, Güzel Sanatlar, Mimarlık, İlahiyat, İİBF, Siyasal bilimler fakülteleri lisans mezunları başvurabilir.

Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe bölümü dışındaki lisans mezunları, 1 yıl bilimsel hazırlık programına katılacaklardır. Yazılı sınavdan en az 50 puan alanlar mülakata alınır.

Doktora: Lisans veya yüksek lisansını Sosyoloji alanında yapmış olmak. Yazılı sınavdan en az 65 puan alanlar mülakata alınır.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Var Dok: Var

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve Mülakat Dok: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

PSİKOLOJİ

Yüksek

Lisans 2,25 55 EA 70 - 4 1 -

Doktora 2,25 55 EA 70 - 2 1 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Psikoloji Lisans mezunu olmak. Yabancı dil puanı mülakatta %10 etkilidir. Dört yıldan daha kısa veya 240 AKTS’den daha az ders yükü ile bir psikoloji bölümünden mezun olan adaylar bölüm akademik kurulunca tamamlamaları uygun görülen eksik lisans derslerini bir ya da iki yarıyıl süreyle almak üzere bilimsel hazırlık sınıfına kabul edilir.

Doktora: Üniversitelerin Psikoloji Bölümlerinde lisans ve yüksek lisans yapmış olmak. Yabancı dil puanı mülakatta %10 etkilidir.

BİLİMSEL

HAZIRLIK YL: Var Dok: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı Sınav ve Mülakat Dok: Yazılı Sınav ve Mülakat Kontenjan

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

(12)

12 COĞRAFYA

Yüksek

Lisans 2,25 55 SÖZ - - 14 2 3

Doktora 2,25 55 SÖZ 55 - 7 2

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Coğrafya Bölümü veya Coğrafya Öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Yabancı dil puanı mülakatta %20 oranında etkilidir.

Doktora: Coğrafya Anabilim dalında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok DR: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve Mülakat DR: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ

Yüksek

Lisans 2,25 55 SÖZ 40 - 44 8 3

Doktora 2,25 55 SÖZ 55 - 28 7 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Mantık, Felsefe Tarihi, Din Felsefesi bilim dalları için: Felsefe, İlahiyat ve İslami İlimler fakültelerinden mezun olanlar haricindeki mezunlar bilimsel hazırlık okuyacaklardır. Din Eğitimi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi ve Din Sosyolojisi bilim dalları için: İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri haricinde tüm lisans programlarından mezun olanlar bilimsel hazırlık programı okuyacaklardır. Lisans eğitimini Türkiye’de yapmayan yabancı uyruklu adayların online müracaat esnasında C1 Türkçe yeterlik belgesi ibraz etmelidir. Felsefe tarihi 6+1(yu), Dinler Tarihi:6+2(yu), Din Eğitimi 6+2(yu), Din Psikolojisi 4, Din Sosyolojisi 4, İslam Felsefesi 10+2(yu), Mantık 4+1(yu), Din Felsefesi 4

Doktora: Felsefe ve Din Bilimleri yüksek lisans mezunu olmak. Farklı alan mezunları 1 yıl bilimsel hazırlık alacaktır. Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkiye’de yapmayan yabancı uyruklu adayların online müracaat esnasında C1 Türkçe yeterlik belgesi ibraz etmelidir. Felsefe Tarihi 4+1(yu), Dinler Tarihi 4+2(yu), Din Eğitimi 5+1(yu), Din Psikolojisi 1, Din Sosyolojisi 2, İslam Felsefesi 5+2(yu), Mantık 3+1(yu), Din Felsefesi 4

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Var DR: Var

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve Mülakat DR: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

TEMEL İSLAM Yüksek 2,25 55 SÖZ 40 - 39 7 3

(13)

13 BİLİMLERİ Lisans

Doktora 2,25 55 SÖZ 55 - 22 4

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Yabancı dil Arapça sınavından asgari (40) puan almak gereklidir. Alınacak Bilim dalları: Hadis 8+(3 yu)+(2 drc), Arap dili ve Belagatı 2+(2 yu), Kuran-ı Kerim okuma ve kıraat ilmi 2, Tefsir 5, İslam Hukuku 2, Kelam 10+ (1 yu), Tasavvuf 7+(1 drc), İslam Mezhepleri tarihi 3+(1 yu) Lisans eğitimini Türkiye’de yapmayan yabancı uyruklu adayların online müracaat esnasında C1 Türkçe yeterlik belgesi ibraz etmelidir

Doktora: Alınacak Bilim dalları: Hadis 5+(2 yu), Arap dili ve Belagatı 1, Kuran-ı Kerim okuma ve kıraat ilmi 1, Tefsir 2, İslam Hukuku 1, Kelam 5+(1 yu), Tasavvuf 4, İslam Mezhepleri tarihi 3+(1 yu). Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkiye’de yapmayan yabancı uyruklu adayların online müracaat esnasında C1 Türkçe yeterlik belgesi ibraz etmelidir

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok DR: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve Mülakat DR: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

Yüksek

Lisans 2,25 55 SÖZ 40 - 12 2 2

Doktora 2,25 55 SÖZ 55 - 8 3 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda Lisansüstü sınavlarına katılma hakkı kazanan öğrencilerden İlahiyat Fakültesi ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümleri dışındaki bölümlerden giriş sınavını kazanmakla birlikte, bilimsel açıdan yetersiz bulunduklarında, sınav sonunda bilimsel hazırlık okumaları gerektiği kendilerine bildirilmek şartıyla kabul edilebileceklerdir. Lisans eğitimini Türkiye’de yapmayan yabancı uyruklu adayların online müracaat esnasında C1 Türkçe yeterlik belgesi ibraz etmelidir.

Doktora: İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda Lisansüstü sınavlarına katılma hakkı kazanan öğrencilerden İlahiyat Fakültesi ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümleri dışındaki bölümlerden giriş sınavını kazanmakla birlikte, bilimsel açıdan yetersiz bulunduklarında, sınav sonunda bilimsel hazırlık okumaları gerektiği kendilerine bildirilmek şartıyla kabul edilebileceklerdir. Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkiye’de yapmayan yabancı uyruklu adayların online müracaat esnasında C1 Türkçe yeterlik belgesi ibraz etmelidir

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Var DR: Var

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve Mülakat DR: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

(14)

14 KAMU HUKUKU

Yüksek

Lisans 2,25 55 EA 55 - 15 2 3 -

Doktora 2,25 55 EA 55 - 10 1 - -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Doktora: Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Hukuk alanında tezli yüksek lisans programı mezunu olmak.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok DR: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve Mülakat DR: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC KKTC

ÖZEL HUKUK

Yüksek

Lisans 2,25 55 EA - - 20 2 1

Doktora 2,25 55 EA 55 - 10 2 - 1*

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Doktora: Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Araştırma görevlileri kontenjan dışı tutulacaktır.

* KKTC Uyruklu olanlar başvurabilir.

BİLİMSEL

HAZIRLIK YL: Yok DR: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve Mülakat DR: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

Sanatsal Birikim ve Performans

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

(15)

15 MÜZİK/YAYLI

ÇALGILAR

Yüksek

Lisans 70 - 70 50 - 2 1

Sanatta

Yeterlik 75 - 70 60 - 2 1

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Programa, Devlet Konservatuvarları ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ilgili lisans programı mezunları başvurabilirler. Sanatsal performans en az 70 olmalıdır. Yabancı Uyruklu adaylar için de aynı koşul geçerlidir. Yabancı dil puanı mülakatta %15 etkilidir.

Sanatta Yeterlik: Programa, Devlet Konservatuvarları ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ve ilgili program yüksek lisans mezunları başvurabilirler. Sanatsal performans en az 70 olmalıdır. Yabancı Uyruklu adaylar için de aynı koşul geçerlidir. Yabancı dil puanı mülakatta %15 etkilidir.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok SY: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Sanatsal performans ve Mülakat

SY: Sanatsal performans ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

Sanatsal Birikim ve Performans

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

MÜZİK/PİYANO

Yüksek

Lisans 70 - 70 50 - 2 1 -

Sanatta

Yeterlik 75 - 70 60 - 1 1 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Programa, Devlet Konservatuvarları ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ilgili program mezunları başvurabilirler. Sanatsal performans en az 70 olmalıdır Yabancı Uyruklu adaylar için de bu koşul geçerlidir. Yabancı dil puanı mülakatta %15 etkilidir.

Sanatta Yeterlik: Programa, Devlet Konservatuvarları ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ilgili program yüksek lisans programı mezunları başvurabilirler. Sanatsal performans en az 70 olmalıdır. Yabancı Uyruklu adaylar için de aynı koşul geçerlidir. Yabancı dil puanı mülakatta %15 etkilidir.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok SY: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Sanatsal performans ve Mülakat

SY: Sanatsal performans ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

Sanatsal Birikim ve Performans

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

(16)

16 MÜZİK/

KOMPOZİSYON

Yüksek

Lisans 70 - 70 50 - 1 1 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Programa Devlet Konservatuvarı ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ilgili lisans programı mezunları başvurabilir. Sanatsal performans en az 70 olmalıdır. Yabancı Uyruklu adaylar için de bu koşul geçerlidir. Yabancı dil puanı mülakatta %15 etkilidir.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Sanatsal performans ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

Sanatsal Birikim ve Performans

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC MÜZİK /

ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR

Yüksek

Lisans 70 - 70 50 - 2 1

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Programa, Devlet Konservatuvarları ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ilgili lisans programı mezunları başvurabilirler. Sanatsal performans en az 70 olmalıdır. Yabancı Uyruklu adaylar için de bu koşul geçerlidir. Yabancı dil puanı mülakatta %15 etkilidir.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Sanatsal performans ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC TÜRK MÜZİĞİ

TEORİSİ ve

ETNOMÜZİKOLOJİ

Yüksek

Lisans 2,25 55 SÖZ - - 5 1 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Programa, Müzik alanına ilişkin (çalgı, kompozisyon, müzikoloji, müzik eğitimi, antropoloji vb.) bir lisans programından mezun olanlar başvurabilirler. Yabancı Uyruklu adayların müzik alanına ilişkin bir lisans programından mezun olmaları gerekmektedir. Yabancı dil puanı mülakatta %15 etkilidir. Yazılı sınavdan 60 puan alanlar mülakata alınır.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan TC YU DRC

(17)

17 Şartı

MÜZİK/ TÜRK

MÜZİĞİ Doktora 2,25 55 SÖZ 55 - 3 1 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Programa, müzik alanına ilişkin (çalgı, kompozisyon, bestecilik, müzik teorisi, etnomüzikoloji, müzikoloji, müzik eğitimi vb.) bir yüksek lisans programından mezun olanlar başvurabilirler. Yabancı dil puanı mülakatta %15 etkilidir. Yazılı sınavdan 60 puan alanlar mülakata alınır.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az) ALES

Sanatsal Birikim ve Performans

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

RESİM

Yüksek

Lisans 2,25 - 70 - - 6 1 -

Sanatta

Yeterlik 75 70 55 - 3 1 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Güzel Sanatlar Fakültelerinin, Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Resim bölümünden mezun olmak.

Adayın sanatsal çalışmalarının yer aldığı bir dosya giriş sınavı jürisine sunulmalıdır. Sanatsal performans için yanınızda 50x70 cm duralit ya da mukavva resim altlığı, muhtelif renklerde boyar ve çizer malz. ve teknik materyal bulundurunuz. Yabancı dil puanı var ise mülakatta %10 etki edecektir.

Sanatta Yeterlik: Enstitülerin Resim Anasanat dalında Yüksek Lisansını tamamlamış adaylar başvurabilirler. Adayın sanatsal çalışmalarının yer aldığı bir dosya giriş sınavı jürisine sunulmalıdır. Sanatsal performans için yanınızda 100x70 cm duralit ya da mukavva resim altlığı, muhtelif renklerde boyar ve çizer malz. ve teknik materyal bulundurunuz. Yabancı dil puanı mülakatta %10 etki edecektir.

BİLİMSEL

HAZIRLIK YL: Yok SY: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Sanatsal performans ve Mülakat

SY: Sanatsal performans ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES ALES Puan Türü

Sanatsal Birikim ve Performans

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan TC YU DRC

(18)

18 Şartı

SAHNE SANATLARI

Yüksek

Lisans 2,25 55 SÖZ - - - 10 2 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: YOK BİLİMSEL

HAZIRLIK YL: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL : Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

İSLAM İKTİSADI ve KATILIM BANKACILIĞI (Disiplinlerarası)

Yüksek

Lisans 2,25 55 EA-

SÖZ 50 -

5 1 -

Doktora 2,25 55 EA-

SÖZ 55 - 5 1 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ya da Sosyoloji bölümü mezunu olmak. Ayrıca sosyal bilimler alanında lisans yapmak. Yabancı dil puanı mülakatta %30 etkili olacaktır.

Doktora: İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ya da Sosyoloji bölümü mezunu olmak. Ayrıca sosyal bilimler alanında tezli yüksek lisans yapmak.

Yabancı dil puanı mülakatta %30 etkili olacaktır.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok DR: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve Mülakat DR: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

KADIN ve AİLE ÇALIŞMALARI

Yüksek

Lisans 2,25 55 EA-SÖZ - - 8 2

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Eğitim, Sağlık ve Sosyal Bilimlerin farklı alanlarından başvuru yapılabilir.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok SINAV ŞEKLİ: YL: Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

(19)

19 MÜZİK/ TÜRK

DÜNYASI MÜZİKLERİ (Disiplinlerarası)

Yüksek

Lisans 2,25 55 SÖZ - - 15 5 -

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: Konservatuar ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin müzik bölümleri ile Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği bölümleri dışındakilere 1 yıl bilimsel hazırlık programı uygulanır.

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Var

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

MANEVÎ DANIŞMANLIK ve REHBERLİK

Yüksek

Lisans 2,25 55 SÖZ - - 15 3

ÖN KOŞUL

Yüksek Lisans: YOK

BİLİMSEL HAZIRLIK YL: Yok

SINAV ŞEKLİ: YL: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan TC YU DRC GÖÇ

ARAŞTIRMALARI (DİSİPLİNLERARASI)

Tezsiz Yüksek Lisans

2,25 - - - - 20 - -

Yüksek

lisans 2,50 55 EA 55 - 10 5 1

ÖN KOŞUL

Tezsiz Yüksek Lisans: Yok

Yüksek Lisans: Eğitim Fak, Fen Ed.Fak., Hukuk Fak., İktisadi ve İdari Bil. Fak, İlahiyat Fak, İletişim Fak, İnsan ve Toplum Bil. Fak, Lisans mezunları başvurabilir.

BİLİMSEL HAZIRLIK Tezsiz: Yok YL: Yok

SINAV ŞEKLİ: Tezsiz: Yazılı sınav ve

Mülakat YL: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan

TC YU DRC

DİN HİZMETLERİ VE MESLEKİ GELİŞİM (DİSİPLİNLERARASI)

Tezsiz Yüksek Lisans

2,25 - - - - 25 - -

(20)

20 ÖN KOŞUL

Tezsiz Yüksek Lisans: Yok

BİLİMSEL HAZIRLIK Tezsiz: Yok

SINAV ŞEKLİ: Tezsiz: Yazılı sınav ve Mülakat

Program Adı Türü

Not Ortalaması

(en az)

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı Dil (TC) Başvuru

Şartı

Yabancı Dil (YU)

Kontenjan TC YU DRC ERKEN ÇOCUKLUKTA

AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİ

(Disiplinlerarası)

Tezsiz Yüksek

Lisans 2,25 - - - - 30 5 -

ÖN KOŞUL

Tezsiz Yüksek Lisans: Yok

BİLİMSEL HAZIRLIK Tezsiz: Yok

SINAV ŞEKLİ: Tezsiz: Yazılı sınav ve Mülakat

(21)

21

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ

- Başvurular internet üzerinden “On-line Başvuru” şeklinde yapılacaktır.

- On-line başvuruda yer alan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.

BAŞVURU TABLOSU Ölçüt

Başvuru Koşulu

Yüksek Lisans Doktora

ALES Puanı

(ALES Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)

 55 (ilgili puan türünde)

 Müzik/(Kompozisyon, Piyano, Üfleme ve Vurma Çalgılar, Yaylı Çalgılar) Resim Anasanat için ALES belgesi aranmamaktadır.

 Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES belgesi aranmamaktadır.

 Yabancı uyruklu adaylar için tüm Yüksek Lisans programlarında ALES belgesi aranmamaktadır.

 Asgari 55 (ilgili puan türünde)

 Yabancı uyruklu adaylar için tüm Doktora Programlarında ALES belgesi aranmamaktadır.

 Müzik (Türk Müziği Doktora Hariç) ve Resim Anasanat Dallarında Sanatta Yeterlik / Doktora programları için ALES belgesi aranmamaktadır.

Yabancı Dil Sınavı Puanı (ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarında geçerlilik süresi son 5 yıl, BUÜDS sınavı için geçerlilik süresi ise 2 yıldır.)

 Yüksek Lisansta yabancı dil şartı, her programın ön koşulunda belirtilmiştir.

 Tezsiz Yüksek Lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.

 Yabancı uyruklu adaylar için başvuruda yabancı dil belgesi aranmamaktadır.

 Asgari 55 (Tüm Doktora/Sanatta Yeterlik Programları için geçerlidir)

 Yabancı uyruklu adaylar için başvuruda yabancı dil belgesi aranmamaktadır.

 İşletme Lisans sonrası doktora programı için ALES puanı 80 olmalıdır

 ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı diller geçerlidir.

 Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuruda bulunacak Yabancı Uyruklu adaylardan ULUTÖMER veya diğer devlet üniversitelerinin TÖMER’leri tarafından yapılan Türkçe sınavından alınacak en az C1 belgesi. (Türkiye’de eğitim görenler hariç).

Not Ortalaması

Tüm programlar için mezuniyet not ortalamasının 4’lük sisteme göre en az (2,25), yüzlük sisteme göre (59,16) puan şartı aranmaktadır.

İşletme Lisans sonrası doktora programı için 4’lük sisteme göre en az 3.00, yüzlük sisteme göre (76,66) puan şartı aranmaktadır.

(22)

22

4. BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ

BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ Program Adı ALES

Puanı

Sanatsal Birikim ve

Performans Mezuniyet Notu Bilimsel Değerlendirme (Yazılı) / Mülakat Notu

 Yüksek Lisans ve Doktora

Programları için % 50 - % 20 % 30

 Tezsiz Yüksek Lisans Programları için

 Tezli Yüksek Lisans ve Doktora (Yabancı Uyruklular)

-

- % 50 % 50

Müzik/(Kompozisyon, Piyano, Üfleme ve Vurma Çalgılar, Yaylı Çalgılar)

Resim

-

% 50 % 25 % 25

 Müzik/Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji

 Müzik/Türk dünyası müzikleri

 *Sahne Sanatları

%50 - %20 %30

 Derece Kontenjanı

%50 - %50 -

Adaylar değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır. Eşitlik durumunda ALES puanına bakılır ve en yüksek puanlı adaylardan başlanarak kontenjana göre yerleştirilirler. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında genel başarı notu 65 puanın altında, Doktora programlarında genel başarı notu 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılırlar.

* Derece kontenjanı: Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ilgili lisans programından dereceyle (ilk 3) mezun olan adaylar başvurabilir.

(23)

23

5. ANASANAT DALLARININ BAŞARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

MÜZİK ANASANAT DALI:

Yüksek Lisans:

Lisans mezuniyet notunun en az 70 puan olması gerekmekte ve bu notun % 25’i değerlendirmeye alınmaktadır. Sanatsal Birikim ve Performans puanının 100 üzerinden en az 70 olması koşuluyla % 50’sinin; mülakat puanının % 25’inin değerlendirmeye alınarak toplamda başarı not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 puan olması gerekir.

Sanatta Yeterlik:

Yüksek Lisans mezuniyet notunun en az 75 puan olması gerekmekte ve bu notun % 25’i değerlendirmeye alınmaktadır. Sanatsal Birikim ve Performans puanının 100 üzerinden en az 70 olması koşuluyla % 50’sinin; mülakat puanının % 25’inin değerlendirmeye alınarak toplamda başarı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

Müzik (Kompozisyon, Piyano, Üfleme ve Vurma Çalgılar ve Yaylı Çalgılar) Anasanat dalının programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylar için başarı değerlendirmesinde Sanatsal Birikim ve Performans %50, Mezuniyet Notu %25 ve Mülakat Notu %25 etkili olacaktır.

RESİM ANASANAT DALI:

Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara bağlı Anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından Resim Anasanat Dalında Sanatsal Performans / Birikimden, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlikte 100 üzerinden en az 70 alınması zorunludur. Sanatsal Performans / Birikim puanının 100 üzerinden en az 70 alınması, Sanatta Yeterlik başvurularında Yüksek Lisans mezuniyet notunun 75 olması gerekmektedir.

*Resim Bölümü Sanatsal Performans / Birikim: Adayın sanatsal çalışmalarının yer aldığı bir dosyanın Giriş Sınavı jürisine sunulması gerekmektedir. Sanatsal performans, Giriş Sınavı jürisinin belirleyeceği kapsamda adayların sanatsal bilgi ve becerilerini uygulama düzeyinde ölçmeye yöneliktir.

Resim Anasanat Dalının programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylar için başarı değerlendirmesinde Sanatsal Birikim ve Performans %50, Mezuniyet Notu %25 ve Mülakat Notu %25 etkili olacaktır.

SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI:

Yüksek Lisans:

Lisans mezuniyet notunun en az 2,25 puan olması gerekmekte ve bu notun % 25’i değerlendirmeye alınmaktadır. Bilimsel değerlendirme (yazılı) / mülakat sınavındaki Sanatsal Birikim ve Performans puanının 100 üzerinden en az 70 olması koşuluyla % 50’sinin; bilimsel değerlendirme (yazılı) / mülakat puanının % 25’inin değerlendirmeye alınarak toplamda başarı not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 puan olması gerekir. Yabancı uyruklu adayların başarı değerlendirmesinde de bu oranlar geçerlidir.

(24)

24

6. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Mezuniyet Belgesi: Yüksek Lisans programı için başvuranlar Lisans; Doktora programı için başvuranlar Yüksek Lisans belgesi E-Devletten mezuniyet belgesi çıktısı kabul edilir. Yabancı ülkelerde Lisans/Yüksek Lisans programını bitirmiş adaylardan diploma veya mezuniyet belgeleriyle birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan tanınma belgesinin aslı veya resmî onaylı örneği.

2. Transkript: Dersler ve notların dökümü ile mezuniyet başarı notunu gösteren onaylı belge. Transkript belgesi (onaylı fotokopisi) bilimsel değerlendirme (yazılı)/mülakat sınavına gelirken getirilecektir. E-Devletten alınan transkript geçerlidir.

3. ALES Sonuç Belgesi: ALES Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir. Tüm lisansüstü programlar için en az 55 puan şartı aranmaktadır.

4. Türkçe yeterlilik Belgesi: Yabancı Uyruklu adaylardan ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla başarılı olmaları gerekir. (Türkiye’de eğitim görenlerden Türkçe yeterlik belgesi aranmaz)

5. Fotoğraf: Kesin kayıt işlemi tamamlanan yabancı uyruklu öğrenciler 1 ay içinde 2 adet vesikalık fotoğraf öğrenci işlerine teslim etmelidir.

6. Yabancı uyruklu öğrencilerin, Pasaportun Türkçeye çevrilmiş noter tasdikli örneğini teslim etmeleri gerekmektedir.

7. Yabancı Dil Belgesi: Doktorada: YDS/YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları en az (55 puan ) olmalıdır.

Yüksek lisansta: YDS/YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları, ve Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Merkezi Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (BUÜDS) geçerlidir.

8. Denklik Belgesi/Tanınma Belgesi: Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış T.C. vatandaşı öğrenciler kayıt esnasında denklik belgesi getirecektir. Ancak denklik belgesini henüz alamayan T.C.

vatandaşı öğrencilerin lisansüstü programdan mezun oluncaya kadar denklik belgelerini almaları ve Enstitümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler; denklik belgesi olmadan tanınma belgesi ile kayıt yaptırabilirler. Yabancı uyruklu adayların denklik belgesi başvurusu yapmalarına gerek yoktur.

9. Tezsiz yüksek lisans programı öğrenim ücreti (4.050 TL+4.050 TL=8.100 TL) 10. Yabancı uyruklu öğrenci öğrenim ücreti bir dönem 1.835 TL

11. Tezli II öğretim yüksek lisans öğrenim ücreti (3.000 TL+3.000 TL=6.000 TL)

(25)

25

7. ADAYLARIN DİKKATİNE

 Lisansüstü başvurularda başvuru yapacak adaylar Tezsiz Yüksek Lisans hariç sadece bir (1) lisansüstü programa başvuru yapabileceklerdir.

 Bilimsel değerlendirme (yazılı)/mülakata girecek Yüksek Lisans öğrencileri Lisans; Doktora öğrencileri ise hem Lisans hem de Yüksek Lisans transkriptlerini ve yabancı dil belgelerini yanlarında getireceklerdir. (Fotokopi getiriniz geri verilmeyecektir.)

 Tüm II. Öğretim Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarının açılabilmesi için en az 10 kişinin ilgili programa kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.

 Bilimsel Değerlendirme (Yazılı) Sınav/Sanatsal Performans ve/veya mülakat sınavları sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak ilgili anabilim/anasanat dallarında yüz yüze yapılacaktır. Pandemi sürecinin gidişatına göre alınacak yeni kararlar dahilinde sınav şeklinde değişiklik yapılabilir.

 Dereceye giren öğrenci kontenjanına başvuran adaylar (anasanat dalları programları hariç) Bilimsel Değerlendirme (Yazılı) Sınav ve/veya mülakat sınavlarına alınmazlar. Değerlendirmeleri ALES ve GANO notuna göre yapılır.

 Değerlendirme Süreci Anabilim dalları tarafından yapılacak giriş sınavlarına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar Enstitü tarafından ön değerlendirmeye tâbi tutulur. Bu ön değerlendirme ALES puanı ve mezuniyet not ortalaması (ALES %50/ GANO %50) dikkate alınarak yapılır ve sonucunda bir sıralama oluşturulur. Ancak, on beşin (15) üzerinde kontenjan verilen programlarda anabilim dalının tercihine göre sınava çağrılacak öğrenci sayısı kontenjanın dört katına kadar çıkarılabilmektedir. (Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır).

Bilimsel değerlendirme/Mülakata alınacak olan adayların sayısı, anabilim dalı tarafından önerilen kontenjan on beş (15) ve daha az olan programlarda otuz (30), on beşin (15) üzerindeki programlarda ise kontenjan sayısının iki (2) katı olacak şekilde belirlenir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :