/ MEDICAL MICROBIOLOGY-II / MEDICAL MICROBIOLOGY-II GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Tam metin

(1)

2021 - 2022 / 5018002012010 - MEDICAL MICROBIOLOGY-II / MEDICAL MICROBIOLOGY-II

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name MEDICAL MICROBIOLOGY-II / MEDICAL MICROBIOLOGY-II Ders Kodu / Course Code 5018002012010

Ders Türü / Course Type

Ders Seviyesi / Course Level Short Cycle / Short Cycle

Ders Akts Kredi / ECTS 5.00

Haftalık Ders Saati (Kuramsal) / Course Hours For Week (Theoretical)

2.00

Haftalık Uygulama Saati / Course

Hours For Week (Objected) 2.00 Haftalık Laboratuar Saati / Course

Hours For Week (Laboratory) 0.00 Dersin Verildiği Yıl / Year 2

Öğretim Sistemi / Teaching System Face to Face / Face to Face Eğitim Dili / Education Language Turkish / Turkish

Ön Koşulu Olan Ders(ler) /

Precondition Courses Yok None

Amacı / Purpose Üreyen bakteriyi identifiye etme, antibiyotik duyarlılık testi yapma, mikobakteriyolojik ve

mikolojik analizler yapma bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı derstir. It is the course in which the knowledge and skills of identifying the bacteria grown, making antibiotic susceptibility test, making mycobacteriological and mycological analyzes are acquired.

İçeriği / Content Üreyen bakteriyi identifiye etme Antibiyotik duyarlılık testi Mikobakteriyolojik analiz yapma Mikrobiyolojik preparat hazırlama Mikolojik analiz yapma

Identifying the growing bacteria Antibiotic sensitivity test

Conducting mycobacteriological analysis Microbiological preparation preparation Conducting mycological analysis Önerilen Diğer Hususlar /

Recommended Other Considerations

Yok None

Staj Durumu / Internship Status Yok None

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Patrick R., Ph.D. Murray, Ellen Jo Baron, James H. Jorgensen, Marie Louise Landry, Michael A. Pfaller,“Manual of Clinical Microbiology” 9.th edition, 2007.

•Elmer W. Koneman, Stephen D. Allen, William M., Ph.D. Janda, Paul C.

Schreckenberger, Washington C., Jr., M.D. Winn, “Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology” 6th edition, 2005.

Patrick R., Ph.D. Murray, Ellen Jo Baron, James H. Jorgensen, Marie Louise Landry, Michael A. Pfaller,“Manual of Clinical Microbiology” 9.th edition, 2007.

•Elmer W. Koneman, Stephen D. Allen, William M., Ph.D. Janda, Paul C.

Schreckenberger, Washington C., Jr., M.D. Winn, “Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology” 6th edition, 2005.

Öğretim Üyesi (Üyeleri) / Faculty Member (Members)

(2)

ÖĞRENME ÇIKTILARI / LEARNING OUTCOMES

0 Üreyen bakteriyi identifiye etmek Identification of the isolated bacteria

1 Antibiyotik duyarlılık testi yapmak Antibiotic susceptibility testing

2 Mikobakteriyolojik analiz yapmak Mycobacterial analysis

3 Mikolojik analiz yapmak Mycologic analysis

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ / DETAILED COURSE OUTLINE

(3)

Hafta / Week

1

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Üreyen bakteriyi identifiye etme 2

Identification of the isolated bacteria 2

2

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Üreyen bakteriyi identifiye etme 2

Identification of the isolated bacteria 2

3

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Üreyen bakteriyi identifiye etme 2

Identification of the isolated bacteria 2

4

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Antibiyotik duyarlılık testi 2

Antibiotic Susceptibility Testing 2

5

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Antibiyotik duyarlılık testi 2

Antibiotic Susceptibility Testing 2

(4)

6

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Antibiyotik duyarlılık testi 2

Antibiotic Susceptibility Testing 2

7

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Mikobakteriyolojik analiz yapma 2

Mycobacterial analysis 2

8

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Mikobakteriyolojik analiz yapma 2

Mycobacterial analysis 2

9

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Mikobakteriyolojik analiz yapma 2

Mycobacterial analysis 2

10

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Mikrobiyolojik preparat hazırlama 2

Preparing slides for microbiological examination 2

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

(5)

12

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Mikolojik analiz yapma 2

Mycological analysis 2

13

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Mikolojik analiz yapma 2

Mycological analysis 2

14

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Mikolojik analiz yapma 2

Mycological analysis 2

(6)

DEĞERLENDİRME / EVALUATION

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri / Term (or Year) Learning Activities Sayı /

Number

Katkı Yüzdesi / Percentage of Contribution (%)

100 1

Ara Sınav / Midterm Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 40

Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri / End Of Term (or Year) Learning Activities Sayı /

Number

Katkı Yüzdesi / Percentage of Contribution (%)

100 1

Final Sınavı / Final Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 60

Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkı Yüzdesi(%) Toplamı / Total Percentage of Contribution (%) to Success Grade: 100

Değerlendirme Tipi / Evaluation Type:

İŞ YÜKÜ / WORKLOADS

Ara Sınav / Midterm Examination 2 1.00 2.00

Final Sınavı / Final Examination 1 1.00 1.00

Derse Katılım / Attending Lectures 14 2.00 28.00

Uygulama/Pratik / Practice 14 2.00 28.00

Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma / Individual Study for Mid term Examination 2 25.00 50.00

Sayı / Number

Süresi (Saat) / Duration

(Hours)

Toplam İş Yükü (Saat) / Total

Work Load (Hour) Etkinlikler / Workloads

(7)

PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTISI / PROGRAM LEARNING OUTCOMES

Öğrenme Çıktıları / Learning Outcomes Program Çıktıları / Program Outcomes

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.2 0.Üreyen bakteriyi identifiye etmek / Identification of the isolated

bacteria 3 3 1 3 4 4 4 3 1

1.Antibiyotik duyarlılık testi yapmak / Antibiotic susceptibility testing 3 3 1 3 4 4 4 3 1

2.Mikobakteriyolojik analiz yapmak / Mycobacterial analysis 3 3 1 3 4 4 4 3 1

3.Mikolojik analiz yapmak / Mycologic analysis 3 3 1 3 4 4 4 3 1

Katkı Düzeyi / Contribution Level : 1-Çok Düşük / Very low, 2-Düşük / Low, 3-Orta / Moderate, 4-Yüksek / High, 5-Çok Yüksek / Very high

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :