• Sonuç bulunamadı

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı :

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı :"

Copied!
18
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

02.01.2020 15:00 786 03

01- Lisans diploması kaybolan Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü öğrencisi M******s Ç***N B********A’ya yeniden diploma düzenlenmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

02- Sahne Sanatları Bölümü Dramatik ASD öğrencisi B*****n Ü***R’in Bedelli Askerlik yapacak olması nedeniyle idari izinli sayılması talebinin uygunluğuna, derse giren Öğretim Elemanlarına ve öğrenciye Bölüm Başkanlığınca bilgi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

03- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kapatılan Fakültemiz Heykel Bölümü Heykel Anasanat Dalı’nda 1. Kadro derecede bulunan Prof. O***y A******N’in kadrosunun Fakültemiz Resim Bölümü, Resim Anasanat Dalı’na aktarılmasına ve Rektörlük Makamına arzına oy çokluğu ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

06.01.2020 13:30 787 01

01- Müzik Bölümü 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders görevlendirme teklifinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle sisteme işlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

13.01.2020 11:00 788 06

01- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi tek ders sınav takviminin belirlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

02- Fakültemiz Sahne Sanatları Sahne Tasarımı ASD Öğrencisi B***r P****A’nın mezuniyet durumu değerlendirilerek Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle mezuniyetinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

03- Fakültemiz Bölümlerinin 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ücretli Öğretim Elemanlarınca verilecek derslere ait görevlendirmelerin Bölüm Başkanlıklarından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

(2)

04- Fakültemiz Seramik ve Cam Bölümü ders görevlendirme değişikliğinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

05- Fakültemize ders vermek üzere gelen ücretli Öğretim Elemanı N*r U****K Ç****N’in yolluk- konaklama ödeneği görüşülerek yolluk giderlerinin ödenmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

06- Fakültemiz Öğretim Elemanlarının görev süresi uzatma teklifinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

23.01.2020 13:00 789 02

01- Fakültemiz 2019-2020 Bahar Yarıyılı Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ders görevlendirme değişikliği teklifinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.  

02- Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 5. Maddesi kapsamında Fakültemiz bünyesinde Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunun güncellenmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzınaoy birliği ile karar verildi.

 

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

29.01.2020 11:00 790 01

01- Fakültemiz Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi H****e Ş****K’e ait Arasınav Not Düzeltme Formunun öğrenci bilgi sistemine işlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

(3)

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

03.02.2020 15:00 791 04

01- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Sınavına girme hakkı kazanan öğrencilerin, Bölüm Başkanlıkları’nın uygun görüşü doğrultusunda tek ders sınavına girmelerinin uygunluğuna ve aldıkları notların sisteme işlenmesine oy birliği ile karar verildi.

02- Canlı Model Kadrosunda M*****a Ö***N’in göreve başlatılmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

03- Fakültemiz Bölümlerine dışarıdan ders vermek üzere gelen Ücretli Öğretim Elemanlarının yolluk-konaklama giderlerinin Fakültemiz bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

04- Sahne Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi N*l A***L’ın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 40/b maddesi uyarınca görevlendirmesinin uzatılmasının Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

07.02.2020 11:00 792 11

01- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı mazeretli ders kayıt yenilemelerinin Bölüm Başkanlıklarından geldiği şekliyle yenilenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

02- Fakültemiz Sahne Sanatları Bölümü Öğr. Gör. E***n N***m A**T’a ait Not Bildirim Formunun Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle öğrenci bilgi sistemine işlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

03- 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Müzik Bölümüne ait Not Düzeltme Formunun Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle öğrenci bilgi sistemine işlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

04- Fakültemiz öğrencilerinin ders sildirme taleplerinin değerlendirilmesi yapılarak belirtilen derslerinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle transkriptlerinden silinmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

05- Fakültemiz 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında alttan dersi kalan öğrenciler için yapılan ders görevlendirme tekliflerinin Bölüm Başkanlıklarından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

06- Fakültemiz 2019-2020 Bahar Yarıyılı Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ders görevlendirme değişikliği teklifinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

(4)

07- Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde intibakları değerlendirilen öğrencilerin sehven yazılan ders kodlarının düzeltilmesinin Bölüm Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

08- 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bitirme Ödevi II dersi için Öğretim Elemanı görevlendirme talebinin Bölüm Başkanlıklarından geldiği şekliyle sisteme işlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

09- Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi H. N***n G***N’in ders telafisi talebinin Bölüm Kurulundan geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

10- Resim Bölümü Öğr. Gör. Dr. L***a K*****N’ın yurtiçi görevlendirmesi talebinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

11- Fakültemiz Müzik Bölümü Akademik Personel Norm içi kadro talebinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

12.02.2020 11:00 793 08

01- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı mazeretli ders kayıt yenilemelerinin Bölüm Başkanlıklarından geldiği şekliyle ders kayıtlarının yenilenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

02- Fakültemiz öğrencilerinin ders sildirme taleplerinin değerlendirilmesinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle transkriptlerinden silinmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.  

03- Fakültemiz Müzik Bölümü 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında teklif edilen ders görevlendirmelerinin Bölüm Başkanlıklarından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

04- Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ile Müzik Bölümü ders görevlendirme değişikliği tekliflerinin Bölüm Başkanlıklarından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

05- Fakültemiz Müzik Bölümünce gerçekleştirilecek olan Ulusal Egemenliğin 100. Yılı ve TBMM’nin Kuruluşu Kutlamaları etkinliği kapsamında gelecek konuklar için Yolluk-Konaklama bedelinin Fakültemiz bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

06- Fakültemiz Müzik Bölümünce gerçekleştirilecek olan “Dünya Kadınlar Günü” etkinliği kapsamında gelecek konuklar için Yolluk-Konaklama bedelinin Fakültemiz bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

07- Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Ö**r T*********U’nun yurtdışı görevlendirmesi talebinin Bölüm Kurulundan geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

08- Seramik ve Cam Bölümü Akademik Personel Norm içi kadro talebinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

(5)

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

17.02.2020 15:30 794 01

01- Fakültemiz Resim Bölümü Akademik Personel Norm dışı kadro talebinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

19.02.2020 14:00 795 03

01- Fakültemiz öğrencilerinin mezuniyet durumları değerlendirilerek Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle mezuniyetlerinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

02- Fakültemiz Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde alttan dersi kalan öğrenciler için yapılan ders görevlendirme teklifinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

03- Fakültemiz Müzik Bölümünce gerçekleştirilecek olan “Ulusal Egemenliğin 100. Yılı ve TBMM’nin Kuruluşu kutlamaları kapsamında gelecek davetlilere performans ücreti ödemesinin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanması için teklifte bulunulmasının Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

26.02.2020 15:30 796 08

01- Fakültemiz öğrencilerinin ders ekleme-çıkarma taleplerinin değerlendirilmesi Bölüm Başkanlığından geldiği aşağıdaki şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

02- 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılında Erasmus ve Mevlana Değişim Programı öğrencilerine açılabilecek İngilizce ders listelerinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle kabulüne ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

(6)

03- Fakültemiz Sahne Sanatları 2019-2020 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı ders görevlendirme teklifinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

04- Fakültemiz Müzik Bölümü 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders görevlendirme değişikliğinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

05- Fakültemiz Müzik Bölümünce gerçekleştirilecek olan “Dünya Kadınlar Günü” etkinliği kapsamında gelecek davetliye performans ücretinin Fakülte bütçesinden karşılanmasının Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

06- “Ulusal Egemenliğin 100. Yılı ve TBMM’nin Kuruluşu kutlamaları için Fakültemiz Bölümlerince düzenlenecek olan “ 4. Genç Sanat Etkinliği” kapsamında gelecek davetlilere yolluk-yevmiye ve konaklama bedelinin Fakülte bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

07- “Ulusal Egemenliğin 100. Yılı ve TBMM’nin Kuruluşu” Kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek Resim Bölümü etkinliği için konferans verecek olan davetliye, yolluk ve konaklama bedelinin Fakülte bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

08- Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi H. N***n G***N’ in görevlendirilmesine ilişkin ders telafisi talebinin Bölüm Kurulundan geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

04.03.2020 13:00 797 07

01- Fakültemiz öğrencilerinin mezuniyet durumlarının değerlendirilmelerinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

02- Resim Bölümü Öğr. Gör. Dr. L***a K*****N ile Öğr. Gör. İ***t T***L’in Güdümlü Proje (Performans) bütçesinden yurtiçi görevlendirmelerinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

03- Fakültemiz Öğretim Üyeleri Prof. O***y A******N, Doç. S***p Ü**L, Dr. Öğr. Üyesi H. N***n G***N’in Güdümlü Proje (Performans) bütçesinden yurtiçi görevlendirmeleri ve ders telafilerinin Bölüm Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda uygunluğuna ve Rektörlük makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

04-“Ulusal Egemenliğin 100. Yılı ve TBMM’nin Kuruluşu” kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek Sahne Sanatları Bölümü etkinliği için görev alacak olan davetliye Yolluk ve Konaklama bedelinin Fakülte bütçesinden karşılanmasının Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

05- Fakültemiz Öğretim Elemanlarının görev süresi uzatma tekliflerinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

(7)

06- Fakültemiz Tekstil ve Moda Tasarımı Dr. Öğretim Üyesi K***n S********U’nun yurtiçi görevlendirmesi ve ders telafisinin Bölüm Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda uygunluğuna ve Rektörlük makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

07- Resim Bölümü öğrencisi Y***f G*****k G****K’ün ders sildirme talebinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

18.03.2020 13:00 798 02

01- Fakültemiz Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı Öğretim Elemanı Kadro Aktarımının Bölüm Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda kabulüne ve Rektörlük makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

02- Fakültemiz Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Ö**r T*********U’nun yurtdışı görevlendirme iptalinin Bölüm Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda iptaline ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

      T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

01.04.2020 11:00 799 01

01-Fakültemiz Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü’ne Akademik Personel kadro talep edilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

(8)

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

21.04.2020 12:30 800 02

01- Fakültemiz Müzik Bölümü Öğretim Üyesi kadro talebinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

02- Fakültemiz Müzik Bölümü Araştırma Görevlisi kadro talebinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

27.04.2020 12:30 801 01

1- Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adaylar için ön değerlendirme ve sınav jüri üyesi oluşturulmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

29.04.2020 13:00 802 01

01- Fakültemiz Müzik Bölümü Araştırma Görevlisi kadro talebinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

(9)

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

11.05.2020 15:30 803 04

01- COVİD -19 Salgını Pandemi tedbirleri nedeniyle 2019-2020 Bahar Döneminde Teorisi Uzaktan Eğitimle, Uygulaması ileri bir tarihte yapılacak derslerin uygulamalarının da Uzaktan Eğitim Yöntemi ile Akademik Takvim içerisinde yapılarak tamamlanmasının Bölüm Başkanlıklarına bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

02- Pandemi Dönemi Uzaktan Staj Programı ve Değerlendirme Esasları ile Staj Uygulama İlkelerinin belirlenmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

03- Fakültemiz görev süresi uzatılma tekliflerinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

04- Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Komisyonu Üyelerinin Yeniden Belirlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

20.05.2020 15:30 804 03

01- M*****a G******U’nun Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Tekstil ve Moda Tasarımı ASD’

na Öğretim Görevlisi olarak atamasının uygunluğuna ve Rektörlük makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

02- Araştırma Görevlisi Dr. B****m D*****L’ın görev süresi uzatma teklifinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

03- Pandemi Dönemi Uzaktan Staj Programı Kılavuzlarının Bölümlerden geldiği şekliyle uygunluğuna ve Bölüm Başkanlıklarınca sosyal medya hesaplarından duyurulması, Fakültemiz web sayfasında ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

(10)

  T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

12.06.2020 14.30 805 04

01- Fakültemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları için Bölüm Başkanlıklarınca talepte bulunmadığından; kontenjan ayrılmamasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

02- 2020-2021 Akademik Yılı Erasmus Programı kapsamında online verilecek İngilizce derslerin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle kabulüne ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

03- Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi E***n B***L’in 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı Erasmus Değişim Programı başvuru formunun kabulüne ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

04- Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Z****n K****L’ın görev süresi uzatma teklifinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

25.06.2020 10.30 806 02

01- 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınav Takviminin belirlenmesinin uygunluğuna ve Rektörlük makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

02- Rektörlüğümüzce ilan edilen Fakültemiz Müzik Bölümü Yaylı Sazlar Anasanat Dalı Dr. Öğr.

Üyesi kadrosuna başvuru yapan adayın Bilim Jürilerinin belirlenmesinin tespitinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

(11)

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

30.06.2020 17:00 807 01

01- Fakültemiz Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Y***f B***N’a ait Not Bildirim Formunun Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle öğrenci bilgi sistemine işlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

03.07.2020 11:30 808 04

01- Fakültemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında teklif edilen ders görevlendirmelerinin Bölüm Başkanlıklarından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

02- Fakültemiz Müzik Bölümü Öğretim Elemanlarının Ders Vermek Üzere 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesi kapsamında görevlendirilmeleri talebinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

03- Dr. Öğr. Üyesi T***a K***L’ın Görev Süresi Uzatma Teklifinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

04- Fakültemiz Müzik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna Y****z M***U Y****Z’ın atanmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

(12)

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

10.07.2020 11:00 809 03

01- Fakültemiz öğrencilerinin mezuniyet durumlarının değerlendirilerek Bölüm Başkanlıklarından geldiği şekliyle mezuniyetlerinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

02- Fakültemiz öğrencilerinin ders ekleme-çıkarma taleplerinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

03- Fakültemiz Sahne Sanatları Bölümü Ücretli Öğretim Elemanı C*m Ç*******K’a Ait Not Bildirim Formunun Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle öğrenci bilgi sistemine işlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

23.07.2020 10:00 810 04

01- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınavına girecek öğrencilerin, Bölüm Başkanlıklarının uygun görüşü doğrultusunda tek ders sınavına girmelerinin uygunluğuna ve aldığı notların sisteme işlenmesine oy birliği ile karar verildi.

02- Fakültemiz öğrencilerinin mezuniyet durumlarının değerlendirilerek Bölüm Başkanlıklarından geldiği şekliyle mezuniyetlerinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

03- Sahne Sanatları Bölümü / Oyunculuk ASD Öğrencisi O**n C**A’nın kaydının silinmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

04- Fakültemiz Bölümlerinin ders görevlendirme değişikliği tekliflerinin Bölüm Başkanlıklarından geldiği şekliyle uygunluğuna;

(13)

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

28.07.2020 12:00 811 01

01- Fakültemiz Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencisinin ders sildirme talebinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

06.08.2020 10:30 812 02

01- Fakültemiz öğrencilerinin mezuniyet durumlarının değerlendirilerek Bölüm Başkanlıklarından geldiği şekliyle mezuniyetlerinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

02- Müzik Bölümü / Solo Şarkı Şan Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurular için Ön Değerlendirme ve Sınav Jüri Üyesi oluşturulmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

13.08.2020 13:00 813 02

01- Fakültemiz öğrencilerinin mezuniyet durumlarının değerlendirilerek Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle mezuniyetlerinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

02-Fakültemiz Müzik Bölümü Öğrencisi B***a K*****Ç’ın Tek Ders Sınavının iptalinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.  

(14)

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

26.08.2020 15:00 814 02

01- Fakültemiz Bölümlerinin ders görevlendirme değişikliği taleplerinin Bölüm Başkanlıklarından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

02- Fakültemiz Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip ASD öğrencisi S****e Ç****K’ın mezuniyet durumunun değerlendirilerek Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle mezuniyetinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

02.09.2020 14:30 815 05

01- Fakültemiz öğrencilerinin mezuniyet durumlarının değerlendirilerek Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle mezuniyetlerinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

02- Fakültemiz öğrencilerinin kayıt sildirme istekleri değerlendirilerek kayıtlarının silinmesinin ve Fakültemizden ilişiklerinin kesilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

03- Fakültemiz Öğretim Elemanlarının görev süresi uzatma tekliflerinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

04- A**e Y****Z’ın Müzik Bölümü Solo Şarkı Şan ASD’na Araştırma Görevlisi olarak atanmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

05- Fakültemiz Birim Danışma Kurullarının oluşturulmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

(15)

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

09.09.2020 13.00 816 04

01- Fakültemiz Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencisi E****r Y***Ş’ın Akdeniz Üniversitesinde özel öğrenci statüsü ile 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında eğitim alma talebinin değerlendirilerek, özel öğrenci olarak eğitimine devam etmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamının arzına oy birliği ile karar verildi.

02- Fakültemiz Bölümlerinin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında uygulamalı derslerine ilişkin planlamalarının Bölüm Başkanlıkları teklifleri doğrultusunda uygunluğuna ve Rektörlük makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

03- 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş ve Yurtdışı Yatay Geçiş müracaatlarının değerlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

04- Fakültemiz 2020-2021 Yılı Güz Yarıyılı Grafik Tasarımı Bölümü ders görevlendirme değişikliği teklifinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.  

   

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

11.09.2020 13:00 817 01

01- Müzik Bölümü / Müzik Bilimleri ASD öğrencisi B*****t U*****Ş’ın kayıt sildirme isteği doğrultusunda kaydının silinmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

14.09.2020 13:40 818 03

01- Fakültemiz Resim Bölümü Akademik Personel kadro talebinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

02- Fakültemiz Grafik Tasarımı Bölümü Akademik Personel kadro talebinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

03 Fakültemiz öğrencilerinin kayıt sildirme istekleri değerlendirilerek kayıtlarının silinmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

(16)

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

18.09.2020 16:00 819 02

01- 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi Tek Ders Sınav Takviminin Belirlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

02- Fakültemiz Grafik Tasarımı Bölümü/Grafik Tasarımı Anasanat Dalı öğrencisi B***a A**Z’ün kayıt sildirme isteği doğrultusunda kaydının silinmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

24.09.2020 14:00 820 05

01- 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi Tek Ders Sınav Takviminin Yeniden Belirlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

02- Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi A**ı D***n A***N’ın ders sildirme talebinin değerlendirilerek Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle talep ettiği dersin transkriptten silinmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

03- Fakültemiz öğrencilerinin kayıt sildirme istekleri değerlendirilerek kayıtlarının silinmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

04- Fakültemiz Bölümlerinin ders görevlendirme değişikliği tekliflerinin Bölüm Başkanlıklarından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

05- 2020-2021 Güz Döneminde okutulan TUR-170 kodlu Türk Dili I, ATA-160 kodlu Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi I ile İNG-101 kodlu İngilizce I derslerinin ders görevlendirmelerinin Bölümlerden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(17)

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

29.09.2020 14:00 821 02

01- Fakültemiz öğrencilerinin kayıt sildirme istekleri değerlendirilerek kayıtlarının silinmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

02- Fakültemiz Resim Bölümü öğrencisi 19******05 öğrenci numaralı H*****n Ü**E’nin kayıt dondurma talebindeki mazeretinin kabul edilerek kaydının dondurulmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

08.10.2020 13:30 822 07

01- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne Yatay Geçiş Yapan Resim Bölümü Öğrencisi E**f A***N’ın kaydının silinerek dosyasının ilgili Üniversiteye gönderilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

02- Fakültemiz Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları ASD Öğrencisi B***k K**A’nın kaydının silinmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

03- Resim Bölümü’ne kayıt yaptıran M*****a E***m K********K’ın Muafiyet ve İntibak durumlarının Bölüm Başkanlığından teklif edildiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

04- Fakültemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında teklif edilen ders görevlendirmelerinden ATA-160 kodlu Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I, ENF-150 kodlu Temel Bilgi Teknolojileri ve TUR-170 kodlu Türk Dili I derslerine ait ders görevlendirme değişikliklerinin Birimlerden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

05- Fakültemiz Bölümlerinde alttan dersi kalan öğrenciler için yapılan ders görevlendirme tekliflerinin Bölümlerden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

06- Fakültemiz Müzik Bölümü Öğretim Elemanlarının görev süresi uzatma tekliflerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

07- Fakültemiz Birim Danışma Kurullarının yeniden güncellenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

(18)

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

12.10.2020 15:00 823 01

 

01- Fakültemiz Resim Bölümü Öğrencisi 2********2 öğrenci numaralı M***s H****N’ın kaydının silinmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

       

T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Toplantı Tarihi Toplantı Saati Toplantı Sayısı Karar Sayısı

15.10.2020 16:00 824 06

 

01- Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Yüksek Lisans öğrencisi S******n S***İ ile S****n T********Z’ın Sanatsal Hazırlık programında alacağı derslerin üzerine atanmasına oy birliği ile karar verildi.

02- Fakültemiz öğrencilerinin kayıt sildirme istekleri değerlendirilerek kayıtlarının silinmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

03- Fakültemiz Müzik ile Seramik ve Cam Bölümlerinde Alttan Dersi Kalan Öğrenciler için Yapılan Ders Görevlendirme Teklifleri Hk.

04- Fakültemiz Seramik ve Cam Bölümünün 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Uygulamalı Derslerine İlişkin Planlamaların Yeniden Güncellenmesi teklifinin Bölüm Başkanlığından geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

05- Fakültemiz Seramik ve Cam Bölümü Ders Görevlendirme Değişikliği Hk.

06- 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Mazeretli Ders Kayıt Yenilemeleri Hk.  

Referanslar

Benzer Belgeler

Ece SÖĞÜT’ün, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33/a Maddesine göre Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalındaki kadroya

Sema YURDAKUL’un, Gebze Teknik Üniversitesi BAP Projesi kapsamında toplanan örneklerin ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde analizlerini yapmak üzere, 2547 sayılı

Serdal TERZİ’nin, Vilnius Gediminas Technical Universty’deki konferansta bildiri sunmak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39.Maddesine göre, 04- 06 Mayıs

Fakültemiz Makine Mühendisliği mühendislik tamamlama öğrencisi 1621014303 numaralı Emre YONTAR’ın, Türk Standartları Enstitüsü Sakarya Belgelendirme

Erasmus programı kapsamında 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında değişim öğrencisi olarak Makine Mühendisliği Bölümümüzce Litvanya’ya

Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Maide Alev KAPLAN’ın 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında özel öğrenci olarak

Maddesine göre, 24 Mart 2017 tarihinde yolluksuz ve yevmiyesiz olarak 1 (bir) gün Ankara’da görevlendirilmesinin ve ders telafisinin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna

Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi 1521014022 nolu Oğuz PENCAP’ın, BEST Regional Meeting (Bölge Toplantısı) etkinliğine katılmak üzere, 27 Mart -