• Sonuç bulunamadı

Çocuk İhmal ve İstismarı III

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Çocuk İhmal ve İstismarı III"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Çocuk İhmal ve İstismarı III

(2)

Duygusal İstismarın Olası Sonuçları

• Pasif kişilik,bağımlı kişilik, anti sosyal kişilik

• Obsesif davranışlar, panik atak davranışlar

• Kendine güvensizlik

• Dünyaya karşı belli bir ilgisizlik

• Depresif ve pasif davranışlar

• Karşısındakine çok ihtiyatlı yaklaşmak

• Korku

• Çok yalan söylemesi ,hırsızlık yapması

• Küçük yaşlardaki davranışlara dönüş

(3)

Cinsel İstismar

• Cinsel istismar, ergen ya da çocuğa yönelik olarak, onay ve eşitliğin

olmadığı durumlarda zorlama, tehdit, hile ya da kandırma sonucu oluşan her türlü cinsel eylem ya da rıza yaşının altındaki bir çocuğun, cinsel

açıdan olgun bir yetişkinin cinsel doyumuna yol açacak bir eylem içinde yer alması veya bu duruma göz yumulması olarak tanımlanmaktadır

(Çeçen, 2007)

(4)

Çocuğun cinsel istismarı için gerçek veriler

• Mağdurların yalnızca %15’i bildirimde bulunmaktadır (İşeri, 2008).

• Yirmi ülkeden yayınlanmış toplam 24 çalışmayı içeren bir derlemede, cinsel istismar oranlarının kadınlar için %7-36, erkekler için %3-29

arasında değiştiği bildirilmiştir (Finkelhor, 1994).

• Kız çocuklarda üç kat daha fazla görüldüğü bildirilen cinsel istismarın genel olarak küçük yaştaki çocuklara uygulandığı belirtilmektedir (Kara, Biçer ve Gökalp, 2004).

• Çalışmalar, ilk istismara uğrama yaşının ortalama 8-12 yaşları arasında zirve yaptığını, 12 yaşından sonra ise belirgin şekilde azaldığını

göstermektedir (Özen ve Şener, 1997; Şahin ve diğ., 2006).

(5)

• Cinsel istismardan söz ederken bir çocuk ile bir erişkin arasındaki cinsel aktivite üzerinde durulmakla birlikte, iki çocuk arasındaki cinsel aktiviteler; yaş farkı dört yaş ve üstü olduğunda, küçük

çocuğun zorlama ya da ikna ile cinsel haz amacı güden aktivitelere maruz bırakılması durumunda da cinsel istismar olarak ele alınır.

Arada yaş farkı, akranlar arasında doğal gelişim sürecinde gözlenen cinsel oyunları dışlamak için verilmektedir (İşeri, 2008).

(6)

Cinsel İstismarın Sınıflandırılması

• 1. Temas İçermeyen İstismar:

• İstismarcının çocuğun cinsel özelliklerine yönelik olarak seksi konuşması,

• Cinsel organları gösterme (teşhircilik),

• Pornografik resim gösterme,

• Açıkça veya gizlice çocuğu çıplakken gözlemek gibi röntgencilik eylemleri

• Karşıt cins davranış modellerini benimsetmeye çalışması, giydirilmesi

• Cinsel içerikli küfür edilmesi

(7)

• 2. Cinsel İlişki İçermeyen Dokunma: İstismarcının ve çocuğun giyinik veya çıplak olması halinde cinsel organlara dokunma, okşama ve/veya mastürbasyonu kapsar.

• 3. İstismarcının çocuğun vücuduna yönelik eylemleri : (cinsel ilişki ve tatmin edici diğer eylemler)

(8)

Cinsel istismarcı kimdir? (Ya da kim değildir)

• Pedofili Saldırgan: Çocuğu cinsel olarak çekici bulan ve çocukla cinsel ilişkiyi erişkine tercih eden kişilerdir

«Norm»al Saldırgan: Çocukların güvenini kazanabilen, onlarla yakın ilişki kurabilen, düzgün görünümlü insanlardır. Olguların %50 sinde aileden

birisi , olguların % 70 inde ailenin tanıdığı birisidir,% 90’ı çocuğun tanıdığı biridir.

İstismarcının geçmişinde cinsel istismar öyküsü olma ihtimali yüksektir.

(9)

Cinsel İstismar Neden Gizli Kalır

• İstismarcı kişi mağduru elinde tutmak için her yolu dener

• İstismarcının eylemi devam ettiren şey mağdurun bu durumu kimseyle paylaşmamasıdır.

• İstismarcı kendisini çevresine iyi kalpli, babacan, yardım sever, düşünceli, kibar, vb. biri olarak gösterir. Bu özelliklerinden dolayı kimse onlardan şüphelenmez.

• Bir çok vakada istismarcı hiç tahmin bile edilemeyen kişilerdir.

• İstismarcı genellikle kendisine karşı koyamayacak kişileri kurban olarak seçer.(çocuk ve gücünün yettiği kişiler)

Referanslar

Benzer Belgeler

• Çocuk koruma sistemi içinde rehber öğretmenlerin özellikle de uygulamadaki iş yüklerinin çokluğu, cinsel istismar gibi son derece nazik ve kolay kolay

Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM), cinsel istismar şüp- hesi olan çocuğun beyanının alınması, muayenesinin yapılması, aile görüşmesinin yapılması ve raporla-

Özürlü çocuğun, özel bakıma gereksinimi olduğu bilincinden hareketle bu maddenin 2 nci fıkrası uyarınca yapılması öngörülen yardım, çocuğun ana- babasının ya

Bizim araştırmamızda da kara, ak, kızıl, sarı renkleri ilk dört sırayı alırken, bunları boz ve gök renkleri takip etmektedir (Bk.. a) kara: Muğla yer adlarında en

Arazi değerlerinin ve kullanımının mekansal dağılımına dönük ilk çalışmaların yerini, kent büyüklüğü, arazinin kullanımı, yoğunluk, ulaşım, arsa değeri,

Yüz:yıld_a Konya'da Bazı Eşya ve Yiyecek

Tedavisinde klasik fizik tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımları, ağrı kesici ilaçlar, hasta eğitimi gibi tedavi yaklaşımları yer almaktadır.. Son yıllarda

lobus caudalis'inin facies medialis'inde dorsal'den ventrocaudal'e dogru uzanan ve derinligi ortalama 3 mm olan bir sUlcus'un ~ekillendi9i, bu sulcus'dan doiaYI