• Sonuç bulunamadı

"Kültür Doğa’dan Kopartılıyor&#34

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Kültür Doğa’dan Kopartılıyor&#34"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TABİATI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUNU TASARISI: YABANCILAŞMA, MÜLKSÜZLEŞTİRME

Kamu Yönetiminde 2000’li yıllarla birlikte yaşanan dönüşüm etkisini Doğa Koruma alanında da gösterdi. Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısının ekim ayının son haftasında meclis gündemine taşınması ile Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı olarak bilinen ve tüm kamu yönetimini düzenleyen Kanun döneminde yaşanan tartışmaları bir kez daha hatırlama zorunluluğu doğdu. Kamuoyunda her ne kadar milli parkların, sitlerin ortadan kaldırılacağı yönünde bir propaganda üzerinden kanuna karşı set oluşturulmaya çalışılsa da bu tartışmalar hem gerçeği yansıtmaktan uzak, hem de yaşanan dönüşümü açıklama konusunda bir ipucu vermekte yetersiz kalıyor. "Kültür Doğa’dan Kopartılıyor"

Kültür Doğa’dan Kopartılıyor

Türkiye’nin 100 yılı aşkın koruma pratiği dikkate alındığında, kültürel ve doğa varlıklarının bir arada korunmasını esas alan bir koruma yaklaşımı gelişmiş ve bu konuda zayıf da olsa uygulama tarzları olgunlaşmıştır. Söz konusu ettiğimiz Tabiat Kanunu ile getirilen ilk düzenlemenin esasının, kültür varlıklarının korunması ile doğa varlıklarının korunmasının birbirinden ayrılmasına yönelik hukuki, idari ve siyasi bir düzenlemeye yöneldiği anlaşılıyor.

Yazının Devamına v Makaleler Bölümünden Erişebilirsiniz...

Referanslar

Benzer Belgeler

Amerikan  Ulusal  Tıp  Kütüphanesindeki  veri  tabanlarında,  örneğin  MEDLINE'da,  tarama  yapmak  uzmanlık  isteyen  bir  iştir.  Ancak  MEDLINE'ın 

Yeni Tabiat ı Koruma Kanunu, Çevre Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak 20 kişilik bir kurula bugüne kadar doğal sit alan ı ilan edilen tüm yerlerin durumunu yeniden

Çünkü Anadolu'daki mimarlık mirasımızın özellikle kap ıları, ahşap tavan göbekleri, oymalı dolap kapakları ve bezmeli pencere kepenkleri yerlerinden sökülerek

maddelerinde daha önceki yasalarla belirlenmiş olan (2863 nolu yasa) doğal SİT olarak tescili yapılmış; sulak alanlar, özel çevre koruma alanları, milli parklar,

Yaklaşık 500 bin metreküp su tasarrufu sağlandığını ifade eden Vural, Melen projesini ekim ayı sonuna kadar yeti ştirmeyi planladıklarını söyledi.. 'Boğazın altına

Cumhurba şkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, TBMM tarafından 18 Nisan'da yeniden görüşülerek kabul edilen 5627 sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu'

Tabiatı ve Biyolojik Çe şitliliği Koruma Kanunu Tasarısının ekim ayının son haftasında meclis gündemine taşınması ile Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı olarak bilinen

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ilk olarak 2003 yılında Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma Kanunu Tasar ısı adıyla gündeme geldi.. Yürürlükteki doğa