• Sonuç bulunamadı

II.KENTFOR Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "II.KENTFOR Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi"

Copied!
12
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TEKİRDAĞ 11-12 Ağustos 2017

II.KENTFOR

Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi

PROGRAM KİTAPÇIĞI

(2)
(3)

PROTOKOL KONUŞMALARI: 09.30 - 10.00

Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN/Hacettepe Üniversitesi HÜYAM Müdürü

Dr. Şafak BAŞA/Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şakir ERSOY/Beykoz Üniversitesi İYBF Dekanı Kadir ALBAYRAK/Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

KAYIT 09.00 - 0 9.30 (HOŞGELDİNİZ İKRAMI)

I - A. OTURUM 11.00 - 12.30

KENTLEŞME, SANAYİLEŞME VE NÜFUS HAREKETLERİ Moderatör/Prof.Dr.Hikmet KAVRUK/Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Uzm. Salih DEMİRTAŞ/T.C Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

-Nüfus Hareketleri, Göç ve Kentler Üzerindeki Baskının Kontrolü Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Kamu Yönetimi Bölümü

-Türkiye’de Nüfus, Sosyal Değişim, Dönüşüm ve Öncelikler Öğr.Gör. Şefika AYDIN, Yrd.Doç.Dr. Murat ŞENTÜRK/Namık Kemal Üniversitesİ - Sosyal Bilimler MYO İşletme Yönetimi Bölümü- İstanbul Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

-İstanbul Metropoliten Alanının Tekirdağ’ın Kentsel Büyümesindeki Konumu

Yrd.Doç.Dr. Hakan CANDAN, Prof.Dr. Ercan OKTAY, Arş.Gör. İpek SÜRMELİ/Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü -Sanayileşme ve Göç Olgusunun Kent Planları Üzerine Etkisi:

Karaman İli Örneği

FORM AÇILIŞ KONUŞMASI 10.00 - 10.45

Prof. Dr. Eyyup Günay İSBİR/İstanbul Aydın Üniversitesi

Çay - Kahve Arası 10.45 - 11.00

11 AĞUSTOS 2017 CUMA

(4)

I - B. OTURUM 11:00-12:30

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ

Moderatör/Prof.Dr. Ayşegül MENGİ/Ankara Üniversitesi SBF SBKY Bölümü

Prof.Dr. Kemal GÖRMEZ, Yrd.Doç.Dr. Hazal Ilgın BAHÇECİ/Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü-Bozok Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

-Ekolojik Katil: Homo Sapiens

Göksel MARŞAP/Sakarya Üniversitesi SBE SBKY Doktora Programı

-Paris İklim Sözleşmesi ve Ortak Geleceğimiz

Alper EKMEKÇİOĞLU/Hacettepe Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Doktora Programı

-Toplumsal Ekoloji: Türkiye’nin Güneydoğusu ve Kuzey Suriye (Rojava) Örnekleri

Arş.Gör. Eser ERGÖNÜL, Yrd.Doç.Dr. Uğur SADİOĞLU/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

-Siyasi Partilerin Gözünden Çevre Politikaları: Öncelikler, Öneriler ve Çözümler

Dr. Kubilay KAVAK, Prof.Dr. Kemal GÖRMEZ/Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) - Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

-Türkiye’de Sürdürülebilir Kentleşme İçin Çevre Dostu Enerji Çözümleri: Mevzuat, Politika, Uygulama

Öğle Yemeği 12:30-14:00

FORUM ÖZEL OTURUMU-I 14:00-14.30 GÖÇ KISKACINDA KENT YÖNETİMLERİ

Moderatör/Prof.Dr. Musa EKEN/Sakarya Üniversitesi SBF SBKY Bölümü

Doç.Dr. Murat Erdoğan/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü -Türkiye’nin Göçle Sınavı, Suriyeliler ve Yerel Yönetimler

II - A. OTURUM 14:30-15:30

KENT VE GÖÇ

Moderatör /Prof.Dr. Kamil Ufuk BİLGİN/TODAİE

Yrd.Doç.Dr. Aygül KILINÇ/Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İİBF SBKY Bölümü

-Hukuksal ve Kurumsal Altyapısıyla Türkiye’de Göç Yönetimi Arş.Gör. Ömer Faruk BİLBAY/Harran Üniversitesi İİBF KY Bölümü -Uluslararası Göç Sorunu ve Kentsel Etkileri: Şanlıurfa İli Öze linde Bir İnceleme

(5)

Yrd.Doç.Dr. Melike ERDOĞAN, Burak BALIK/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBF SBKY Bölümü-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBE Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Politikaları Yüksek Lisans Programı

-Suriyeli Üniversitelilerin Kentlileşme Düzeylerinin İncelenmesi:

Çanakkale Örneği

II - B. OTURUM 14:30-15:30

KENTSEL YÖNETİŞİM

Moderatör /Prof.Dr. Mehmet Şakir ERSOY/Beykoz Üniversitesi İYBF

Öğr.Gör. Miray ÖZDEN/Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dış Ticaret Bölümü

-Kim Yönetiliyor? Yerel Yönetişim ve Kentsel Siyasetin Aktörü Olarak Vatandaş

Yrd.Doç.Dr. Cenay BABAOĞLU/Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü

-Yerel Engelli Politikalarında Yönetişimci Bir Yapı Önerisi: Anakent Engelliler ve İlgilileri Konseyi

Dr.Özkan LEBLEBİCİ

-Sanayileşme Sürecinde Tüketici Haklarının Kentli Haklarına Dönüşmesi

Çay-Kahve Arası 15:30-16:00 III - A.OTURUM 16:00-17:30

KÜRESELLEŞMENİN KENT YÖNETİMİ VE POLİTİKALARINA YANSIMALARI

Moderatör/Prof.Dr. Hüseyin GÜL/Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Gül GÜN/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Doktora Programı

-Yerel İle Küreselin Kentlerdeki Symbiose Yaşamı:

Bursa-İznik Cargill Örneği

Sertaç RECEPOĞLU/Adnan Menderes Üniversitesi SBE SBKY Yüksek Lisans Programı

-Çin’in Seddi Aşması: Çin’de Kapitalist Dönüşümün Kentsel Alana Yansımaları

Yrd.Doç.Dr. A. Arda YÜCEYILMAZ, Öğr.Gör. Hilal YÜCEYILMAZ/

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi KY Bölümü- Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri MYO -Bir Politik-Ekonomik Evrimin Kentsel Kayıtları: Türkiye’nin

(6)

Tarihsel Dönüşümünde Kentleşme Politikaları

Doç.Dr. Menaf TURAN, Zeynep Damla KARANUH/Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF KY Bölümü-Marmara Üniversitesi SBE Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı

-Kentsel Toprak Yönetimi ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Öğr.Gör. Dilek TOPÇU/İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, PLATO MYO Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü

-Büyükşehir Ölçeğinde Sosyal Hizmet Uygulamalarının “Yeni” Yüzü

III - B.OTURUM 16:30-17:30

KENT ÇEVRE VE AFET YÖNETİMİNDE SORUN ALANLARI

Oturum Başkanı/Prof.Dr. Ercan OKTAY/Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Dr. Şafak BAŞA, Sema KURT, Emine YASAVUL/Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

-Tekirdağ İlinde İçme Suyu ile Elde Edilen Yüzeysel Su Kaynaklarının Kalitesi ve Mevsimsel Değişimin İzlenmesi Dr. Şafak BAŞA, Sema KURT, Emine YASAVUL/Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

-Tekirdağ İlinde Kentleşme ve Sanayileşme ile Birlikte Oluşan Atıksuların Yönetimi

Murat ACAR/Beylikdüzü Belediye Başkanlığı

-Bir Bütüncül Afet Yönetimi Modeli: Beylikdüzü Örneği

Berfin GÖKSOY, Necmettin KOÇ/Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBE SBKY Doktora Programı-TODAİE Yüksek Lisans Programı -Katı Atık Yönetimi ve Kanalizasyon Şebekesi Probleminin Bireylerin Kentsel Uyumuna Etkisi: Van Örneği

FORUM ÖZEL OTURUMU-II 17:30-18.00 KENT, ÇEVRE VE SANAT

Moderatör/Prof.Dr. İncilay YURDAKUL/Hacettepe Üniversitesi GSF Grafik Bölümü

Siret UYANIK/Ressam

-Sanatın Kent ve Çevre Sorunlarının Çözümüne Katkısı

Gala Yemeği 19:30

(7)

12 AĞUSTOS 2017 CUMARTESİ

KAYIT 09.00

(Çay - Kahve İkramı)

FORUM ÖZEL OTURUM-III 09:00-10.30

YERELLE BULUŞMA: KENTSEL (VE DE KIRSAL) ALAN YÖNETİMİNDE 6360 SAYILI KANUN VE ÖTESİ

Moderatör/Prof.Dr. Kemal GÖRMEZ/Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Kısa Tartışma Sunumları:

Prof.Dr. Kamil Ufuk BİLGİN, Prof.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Prof.

Dr. M. Kemal ÖKTEM, Yrd.Doç.Dr. Uğur SADİOĞLU/TODAİE- Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü-İçişleri Bakanlığı -Milli ve Yerli Bir Kamu Yönetimi Teşkilatı Olarak “Mahalle” ve 6360 sayılı Kanun Sonrası Durumu

Aslı BÖLÜK, Prof.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN/Ahmet Yesevi Üniversitesi SBKY Tezsiz Yüksek Lisans Programı-Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

-6360 Sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyeleri Sınırları İçerisinde Kapatılan ve Mahalle Statüsüne Dönüştürülen Belde

Belediyeleri ve Köylerin Durumu: Bodrum Örneği

Yrd.Doç.Dr. Uğur SADİOĞLU, Arş.Gör. Eser ERGÖNÜL/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

-Yukarıdan Aşağıya ya da Merkezden Yerele: Türkiye’de Mahalle Muhtarlığının Başkanlık Sisteminin Bir Politika Aracı Olarak Dönüşümü

Tartışmacılar: Prof. Dr. Hikmet KAVRUK/Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü,

Doç. Dr. Eray ARIKBOĞA/Marmara Üniversitesi SBF Yerel Yönetimler Bölümü,

Oral KARAKAYA/Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Hüseyin AKDENİZ / Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu

IV - A. OTURUM 10:30-11:30

KENT YÖNETİŞİM

Oturum Başkanı/Prof.Dr. Selma KARATEPE/İnönü Üniver- sitesi İİBF SBKY Bölümü

•Arş.Gör. Yakup ÖZKAYA/Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü

-Sürdürülebilir Kent Yönetiminde Devletin Gözü

(8)

•Hülya KÜÇÜK, Doç.Dr. Aziz TUNCER/Sakarya

Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı/

Sakarya Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

-Yerel Yönetişim ve Kalkınma Ajansı İlişkisi: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme

•Prof.Dr. Kâmil Ufuk BİLGİN/TODAİE

-Belediye Altyapı Hizmetleri Performansına Etkisi Açısından Yerel Yönetişim

•Yrd.Doç.Dr. Uğur SADİOĞLU,Erkan AĞIRALAN/Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Bölümü-Hacettepe Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Doktora Programı

-Akıllı Kentler ve Akıllı Yönetişim: Türk Kentleri İçin Çıkarımlar

IV - B. OTURUM 10:15 - 11:30

KENTSEL GÜVENLİĞİ

Moderatör/Prof.Dr. Ali ÇAĞLAR/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

•Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer ÖZSERVET/Marmara

Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi

-Endişeye Mahal Var - Mahalde Endişe Var mı?

•Hasan Ege SÖYÜT, Arş.Gör. İpek SÜRMELİ/Ankara Üniversitesi SBE SBKY Anabilim Dalı Kent ve Çevre Bilimleri Doktora Programı-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, SBKY Bölümü

-Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Kentsel Güvenlik Politikaları ve Uygulamaları

Çay-Kahve Arası 11:30-11:45

(9)

FORUM ÖZEL OTURUMU-IV 11:45-12:15 MARKA KENT TASARIMI

Moderatör/Prof.Dr. Kemal ÖKTEM/Hacettepe Üniversitesi SBKY Bölümü

•Prof.Dr. İncilay YURDAKUL/Hacettepe Üniversitesi GSF Grafik Bölümü

-Yirmibirinci Yüzyılda Marka Kent Olgusu ve Tasarım Süreçleri

V - A. OTURUM 12:15-13:15

MARKA KENT

Moderatör/ Prof.Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ/Hacettepe Üniver- sitesi İİBF SBKY Bölümü

•Volkan GÖÇOĞLU, Arş.Gör. Şebnem KÖSEOĞLU, Yrd.

Doç.Dr. Nihan SALDIRANER, Prof.Dr. M. Kemal ÖKTEM/Hacettepe Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Doktora Programı-Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü-Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü -Kent Tanıtımında Kamu-Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği: Alanya Analizi

•Gürdal TUT

-Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Turizm İlişkisinde Anahtar Bir Kavram: Mekanın Üretimi

•Yrd.Doç.Dr. Ahmet SARITAŞ/Mehmet Akif Ersoy

Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret Bölümü -Kent Markası Oluşumu İçin Kentsel Pazarlama Stratejileri: Melbourne Örneği

V-B. Oturum 12:15-13:15

ÇEVRE VE YEREL YÖNETİMLER

Oturum Başkanı/Prof.Dr. Berkan DEMİRAL/Trakya Üniversitesi İİBF KY Bölümü

•Yrd.Doç.Dr. Konur Alp DEMİR/Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF KY Bölümü

-Yerel Yönetimler ve Çevre Politikaları: Çevre Yönetişimi Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Analiz ve Model Önerisi

(10)

•Dr. Cihan KAYMAZ/Gümüşhane Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

-Çevre Yönetimi Stratejilerini Yerel Ölçekte Düşünmek:

Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Çevre Hakkı •Yrd.Doç.Dr. Sezai ÖZTOP/Mehmet Akif Ersoy

Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret Bölümü -Büyükşehir Belediye Yönetimlerinde Çevre Bilinci:

Stratejik Planlar Üzerinden Bir Değerlendirme

Öğle Yemeği 13:15-14:15

VI. Oturum 14:15–15:15 DEĞERLENDİRME PANELİ:

KENT YÖNETİMİNİN GELECEĞİ

Moderatör/Prof.Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN/Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF KY Bölümü

•Prof.Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA/Marmara Üniversitesi SBF SBKY (Fr.) Bölümü

•Prof.Dr. Hüseyin GÜL/Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

•Merkez Valisi Kayhan KAVAS/İçişleri Bakanlığı •Merkez Valisi Enis YETER/İçişleri Bakanlığı

•Dr. Şafak BAŞA/Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Sosyal-Teknik Gezi 15:30-18:30

Akşam Yemeği 19.30

(11)
(12)

Referanslar

Benzer Belgeler

MADDE 10- (1) Stajyer, stajların bitiminde, staj değerlendirme raporu, kapalı ve onaylı bir zarf içindeki “Kurum Staj Değerlendirme Formunu” ve “Stajyer Devam

Meksika sadece huzurlu plaj rekreasyonu için değil, aynı zamanda dalış için de mükemmeldir.. Bir sürü dalgıç Cozumel adasını

Benzer bir çalışma olarak, Şahin ve Kocabulut’un (2014) çalışmalarında, turizm öğrencilerinin sportif rekreatif faaliyete katılma sıklıkları %41,4 “nadiren

c) Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi tamamlanabilir. 3.c’deki kurallara göre hibe verilir. Katılımcının yurtdışından geri dönmeden,

“Ayrıntılardaki Şeytan” başlıklı dokuzuncu bölümde, ikinci bölümde ilk kez kullanılan ve devletin gücü ile toplumun gücü arasındaki optimal denge

Sürekli öğrenciler ile iletişim halinde olan öğretim elemanlarının öğrencileri derse daha aktif olarak kattığını, ancak sunum üzerinden ders anlatan ve

Kent yöneticisi modeli bütün yönetim sistemi türlerinde başarılı uygulama alanı bulması, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı (Başkanlık) yönetim sistemi sürecinde de

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE. HİZMETİ N HİZMETİ N TANIMI HİZMETİ N DAYANA ĞI MEVZUA TIN