II.KENTFOR Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi

12  Download (0)

Full text

(1)

TEKİRDAĞ 11-12 Ağustos 2017

II.KENTFOR

Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi

PROGRAM KİTAPÇIĞI

(2)
(3)

PROTOKOL KONUŞMALARI: 09.30 - 10.00

Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN/Hacettepe Üniversitesi HÜYAM Müdürü

Dr. Şafak BAŞA/Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şakir ERSOY/Beykoz Üniversitesi İYBF Dekanı Kadir ALBAYRAK/Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

KAYIT 09.00 - 0 9.30 (HOŞGELDİNİZ İKRAMI)

I - A. OTURUM 11.00 - 12.30

KENTLEŞME, SANAYİLEŞME VE NÜFUS HAREKETLERİ Moderatör/Prof.Dr.Hikmet KAVRUK/Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Uzm. Salih DEMİRTAŞ/T.C Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

-Nüfus Hareketleri, Göç ve Kentler Üzerindeki Baskının Kontrolü Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Kamu Yönetimi Bölümü

-Türkiye’de Nüfus, Sosyal Değişim, Dönüşüm ve Öncelikler Öğr.Gör. Şefika AYDIN, Yrd.Doç.Dr. Murat ŞENTÜRK/Namık Kemal Üniversitesİ - Sosyal Bilimler MYO İşletme Yönetimi Bölümü- İstanbul Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

-İstanbul Metropoliten Alanının Tekirdağ’ın Kentsel Büyümesindeki Konumu

Yrd.Doç.Dr. Hakan CANDAN, Prof.Dr. Ercan OKTAY, Arş.Gör. İpek SÜRMELİ/Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü -Sanayileşme ve Göç Olgusunun Kent Planları Üzerine Etkisi:

Karaman İli Örneği

FORM AÇILIŞ KONUŞMASI 10.00 - 10.45

Prof. Dr. Eyyup Günay İSBİR/İstanbul Aydın Üniversitesi

Çay - Kahve Arası 10.45 - 11.00

11 AĞUSTOS 2017 CUMA

(4)

I - B. OTURUM 11:00-12:30

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ

Moderatör/Prof.Dr. Ayşegül MENGİ/Ankara Üniversitesi SBF SBKY Bölümü

Prof.Dr. Kemal GÖRMEZ, Yrd.Doç.Dr. Hazal Ilgın BAHÇECİ/Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü-Bozok Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

-Ekolojik Katil: Homo Sapiens

Göksel MARŞAP/Sakarya Üniversitesi SBE SBKY Doktora Programı

-Paris İklim Sözleşmesi ve Ortak Geleceğimiz

Alper EKMEKÇİOĞLU/Hacettepe Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Doktora Programı

-Toplumsal Ekoloji: Türkiye’nin Güneydoğusu ve Kuzey Suriye (Rojava) Örnekleri

Arş.Gör. Eser ERGÖNÜL, Yrd.Doç.Dr. Uğur SADİOĞLU/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

-Siyasi Partilerin Gözünden Çevre Politikaları: Öncelikler, Öneriler ve Çözümler

Dr. Kubilay KAVAK, Prof.Dr. Kemal GÖRMEZ/Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) - Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

-Türkiye’de Sürdürülebilir Kentleşme İçin Çevre Dostu Enerji Çözümleri: Mevzuat, Politika, Uygulama

Öğle Yemeği 12:30-14:00

FORUM ÖZEL OTURUMU-I 14:00-14.30 GÖÇ KISKACINDA KENT YÖNETİMLERİ

Moderatör/Prof.Dr. Musa EKEN/Sakarya Üniversitesi SBF SBKY Bölümü

Doç.Dr. Murat Erdoğan/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü -Türkiye’nin Göçle Sınavı, Suriyeliler ve Yerel Yönetimler

II - A. OTURUM 14:30-15:30

KENT VE GÖÇ

Moderatör /Prof.Dr. Kamil Ufuk BİLGİN/TODAİE

Yrd.Doç.Dr. Aygül KILINÇ/Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İİBF SBKY Bölümü

-Hukuksal ve Kurumsal Altyapısıyla Türkiye’de Göç Yönetimi Arş.Gör. Ömer Faruk BİLBAY/Harran Üniversitesi İİBF KY Bölümü -Uluslararası Göç Sorunu ve Kentsel Etkileri: Şanlıurfa İli Öze linde Bir İnceleme

(5)

Yrd.Doç.Dr. Melike ERDOĞAN, Burak BALIK/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBF SBKY Bölümü-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBE Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Politikaları Yüksek Lisans Programı

-Suriyeli Üniversitelilerin Kentlileşme Düzeylerinin İncelenmesi:

Çanakkale Örneği

II - B. OTURUM 14:30-15:30

KENTSEL YÖNETİŞİM

Moderatör /Prof.Dr. Mehmet Şakir ERSOY/Beykoz Üniversitesi İYBF

Öğr.Gör. Miray ÖZDEN/Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dış Ticaret Bölümü

-Kim Yönetiliyor? Yerel Yönetişim ve Kentsel Siyasetin Aktörü Olarak Vatandaş

Yrd.Doç.Dr. Cenay BABAOĞLU/Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü

-Yerel Engelli Politikalarında Yönetişimci Bir Yapı Önerisi: Anakent Engelliler ve İlgilileri Konseyi

Dr.Özkan LEBLEBİCİ

-Sanayileşme Sürecinde Tüketici Haklarının Kentli Haklarına Dönüşmesi

Çay-Kahve Arası 15:30-16:00 III - A.OTURUM 16:00-17:30

KÜRESELLEŞMENİN KENT YÖNETİMİ VE POLİTİKALARINA YANSIMALARI

Moderatör/Prof.Dr. Hüseyin GÜL/Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Gül GÜN/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Doktora Programı

-Yerel İle Küreselin Kentlerdeki Symbiose Yaşamı:

Bursa-İznik Cargill Örneği

Sertaç RECEPOĞLU/Adnan Menderes Üniversitesi SBE SBKY Yüksek Lisans Programı

-Çin’in Seddi Aşması: Çin’de Kapitalist Dönüşümün Kentsel Alana Yansımaları

Yrd.Doç.Dr. A. Arda YÜCEYILMAZ, Öğr.Gör. Hilal YÜCEYILMAZ/

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi KY Bölümü- Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri MYO -Bir Politik-Ekonomik Evrimin Kentsel Kayıtları: Türkiye’nin

(6)

Tarihsel Dönüşümünde Kentleşme Politikaları

Doç.Dr. Menaf TURAN, Zeynep Damla KARANUH/Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF KY Bölümü-Marmara Üniversitesi SBE Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı

-Kentsel Toprak Yönetimi ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Öğr.Gör. Dilek TOPÇU/İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, PLATO MYO Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü

-Büyükşehir Ölçeğinde Sosyal Hizmet Uygulamalarının “Yeni” Yüzü

III - B.OTURUM 16:30-17:30

KENT ÇEVRE VE AFET YÖNETİMİNDE SORUN ALANLARI

Oturum Başkanı/Prof.Dr. Ercan OKTAY/Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Dr. Şafak BAŞA, Sema KURT, Emine YASAVUL/Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

-Tekirdağ İlinde İçme Suyu ile Elde Edilen Yüzeysel Su Kaynaklarının Kalitesi ve Mevsimsel Değişimin İzlenmesi Dr. Şafak BAŞA, Sema KURT, Emine YASAVUL/Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

-Tekirdağ İlinde Kentleşme ve Sanayileşme ile Birlikte Oluşan Atıksuların Yönetimi

Murat ACAR/Beylikdüzü Belediye Başkanlığı

-Bir Bütüncül Afet Yönetimi Modeli: Beylikdüzü Örneği

Berfin GÖKSOY, Necmettin KOÇ/Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBE SBKY Doktora Programı-TODAİE Yüksek Lisans Programı -Katı Atık Yönetimi ve Kanalizasyon Şebekesi Probleminin Bireylerin Kentsel Uyumuna Etkisi: Van Örneği

FORUM ÖZEL OTURUMU-II 17:30-18.00 KENT, ÇEVRE VE SANAT

Moderatör/Prof.Dr. İncilay YURDAKUL/Hacettepe Üniversitesi GSF Grafik Bölümü

Siret UYANIK/Ressam

-Sanatın Kent ve Çevre Sorunlarının Çözümüne Katkısı

Gala Yemeği 19:30

(7)

12 AĞUSTOS 2017 CUMARTESİ

KAYIT 09.00

(Çay - Kahve İkramı)

FORUM ÖZEL OTURUM-III 09:00-10.30

YERELLE BULUŞMA: KENTSEL (VE DE KIRSAL) ALAN YÖNETİMİNDE 6360 SAYILI KANUN VE ÖTESİ

Moderatör/Prof.Dr. Kemal GÖRMEZ/Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Kısa Tartışma Sunumları:

Prof.Dr. Kamil Ufuk BİLGİN, Prof.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Prof.

Dr. M. Kemal ÖKTEM, Yrd.Doç.Dr. Uğur SADİOĞLU/TODAİE- Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü-İçişleri Bakanlığı -Milli ve Yerli Bir Kamu Yönetimi Teşkilatı Olarak “Mahalle” ve 6360 sayılı Kanun Sonrası Durumu

Aslı BÖLÜK, Prof.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN/Ahmet Yesevi Üniversitesi SBKY Tezsiz Yüksek Lisans Programı-Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

-6360 Sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyeleri Sınırları İçerisinde Kapatılan ve Mahalle Statüsüne Dönüştürülen Belde

Belediyeleri ve Köylerin Durumu: Bodrum Örneği

Yrd.Doç.Dr. Uğur SADİOĞLU, Arş.Gör. Eser ERGÖNÜL/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

-Yukarıdan Aşağıya ya da Merkezden Yerele: Türkiye’de Mahalle Muhtarlığının Başkanlık Sisteminin Bir Politika Aracı Olarak Dönüşümü

Tartışmacılar: Prof. Dr. Hikmet KAVRUK/Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü,

Doç. Dr. Eray ARIKBOĞA/Marmara Üniversitesi SBF Yerel Yönetimler Bölümü,

Oral KARAKAYA/Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Hüseyin AKDENİZ / Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu

IV - A. OTURUM 10:30-11:30

KENT YÖNETİŞİM

Oturum Başkanı/Prof.Dr. Selma KARATEPE/İnönü Üniver- sitesi İİBF SBKY Bölümü

•Arş.Gör. Yakup ÖZKAYA/Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü

-Sürdürülebilir Kent Yönetiminde Devletin Gözü

(8)

•Hülya KÜÇÜK, Doç.Dr. Aziz TUNCER/Sakarya

Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı/

Sakarya Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

-Yerel Yönetişim ve Kalkınma Ajansı İlişkisi: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme

•Prof.Dr. Kâmil Ufuk BİLGİN/TODAİE

-Belediye Altyapı Hizmetleri Performansına Etkisi Açısından Yerel Yönetişim

•Yrd.Doç.Dr. Uğur SADİOĞLU,Erkan AĞIRALAN/Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Bölümü-Hacettepe Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Doktora Programı

-Akıllı Kentler ve Akıllı Yönetişim: Türk Kentleri İçin Çıkarımlar

IV - B. OTURUM 10:15 - 11:30

KENTSEL GÜVENLİĞİ

Moderatör/Prof.Dr. Ali ÇAĞLAR/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

•Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer ÖZSERVET/Marmara

Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi

-Endişeye Mahal Var - Mahalde Endişe Var mı?

•Hasan Ege SÖYÜT, Arş.Gör. İpek SÜRMELİ/Ankara Üniversitesi SBE SBKY Anabilim Dalı Kent ve Çevre Bilimleri Doktora Programı-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, SBKY Bölümü

-Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Kentsel Güvenlik Politikaları ve Uygulamaları

Çay-Kahve Arası 11:30-11:45

(9)

FORUM ÖZEL OTURUMU-IV 11:45-12:15 MARKA KENT TASARIMI

Moderatör/Prof.Dr. Kemal ÖKTEM/Hacettepe Üniversitesi SBKY Bölümü

•Prof.Dr. İncilay YURDAKUL/Hacettepe Üniversitesi GSF Grafik Bölümü

-Yirmibirinci Yüzyılda Marka Kent Olgusu ve Tasarım Süreçleri

V - A. OTURUM 12:15-13:15

MARKA KENT

Moderatör/ Prof.Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ/Hacettepe Üniver- sitesi İİBF SBKY Bölümü

•Volkan GÖÇOĞLU, Arş.Gör. Şebnem KÖSEOĞLU, Yrd.

Doç.Dr. Nihan SALDIRANER, Prof.Dr. M. Kemal ÖKTEM/Hacettepe Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Doktora Programı-Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü-Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü -Kent Tanıtımında Kamu-Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği: Alanya Analizi

•Gürdal TUT

-Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Turizm İlişkisinde Anahtar Bir Kavram: Mekanın Üretimi

•Yrd.Doç.Dr. Ahmet SARITAŞ/Mehmet Akif Ersoy

Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret Bölümü -Kent Markası Oluşumu İçin Kentsel Pazarlama Stratejileri: Melbourne Örneği

V-B. Oturum 12:15-13:15

ÇEVRE VE YEREL YÖNETİMLER

Oturum Başkanı/Prof.Dr. Berkan DEMİRAL/Trakya Üniversitesi İİBF KY Bölümü

•Yrd.Doç.Dr. Konur Alp DEMİR/Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF KY Bölümü

-Yerel Yönetimler ve Çevre Politikaları: Çevre Yönetişimi Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Analiz ve Model Önerisi

(10)

•Dr. Cihan KAYMAZ/Gümüşhane Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

-Çevre Yönetimi Stratejilerini Yerel Ölçekte Düşünmek:

Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Çevre Hakkı •Yrd.Doç.Dr. Sezai ÖZTOP/Mehmet Akif Ersoy

Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret Bölümü -Büyükşehir Belediye Yönetimlerinde Çevre Bilinci:

Stratejik Planlar Üzerinden Bir Değerlendirme

Öğle Yemeği 13:15-14:15

VI. Oturum 14:15–15:15 DEĞERLENDİRME PANELİ:

KENT YÖNETİMİNİN GELECEĞİ

Moderatör/Prof.Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN/Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF KY Bölümü

•Prof.Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA/Marmara Üniversitesi SBF SBKY (Fr.) Bölümü

•Prof.Dr. Hüseyin GÜL/Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

•Merkez Valisi Kayhan KAVAS/İçişleri Bakanlığı •Merkez Valisi Enis YETER/İçişleri Bakanlığı

•Dr. Şafak BAŞA/Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Sosyal-Teknik Gezi 15:30-18:30

Akşam Yemeği 19.30

(11)
(12)

Figure

Updating...

References

Related subjects :