«Sağlık Bakanı»

46  Download (0)

Tam metin

(1)

Ağız Diş Sağlığı

Merkezleri/Hastaneleri HIMSS O-EMRAM ile

Dijitalleşiyor

Hedeflerimiz ve Yol Haritası

(2)

«Sağlık Bakanı»

olmak…

2

Beklenen yaşam süresi Erişilebilirlik

Eşitlik

Kalite

Memnuniyet Verimlilik

Ölümler Hatalar

Yanlış uygulamalar

Maliyetler

(3)

«Sağlık Bakanı»

olmak…

Kanıta ve veriye dayalı kararlar veririm…

• İstatistikler

• Raporlar

• Bilimsel araştırmalar

• İş zekası sistemleri

• …

(4)

«Sağlık Bakanı»

olmak…

4

Faydalı yönetim araçları kullanırım…

• Politika belgeleri

• Stratejik plan

• Kurumsal karne

• …

Goals

Desired Outcomes

Strategies Measures

& Targets

Results

(5)

«Sağlık Bakanı»

olmak…

Peki ilerlemeyi nasıl ölçebilirim?

• Parçalı ve dar kapsamlı bilimsel araştırmalar

• İstatistik ve gerçekler

• «-mış gibi yapma»

• Kültür - strateji çatışması

• Dikey hiyerarşiye karşın, yatay işbirliği gerektiren sağlık hizmet sunumu

• …

(6)

«Sağlık Bakanı» olmak…

6

Sağlık Bakanlığı 2013-17 Stratejik Planı

«Dijital hastane kavramını oluşturmak ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında yaygınlaştırmak»

Soru: «Dijital hastane» nedir? Nasıl yaygınlaşır?

(7)

Dijital Hastane

Sağlık Hizmet Sunumunda Kavramların Etki/Nüfuz Eğrisi

(8)

Dijital Hastane

8

Doğrular/Yanlışlar

• Sağlık hizmet kalitesi ile Elektronik Sağlık Kaydı kullanımı arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki var mıdır?

• Sağlık hizmet kalitesi ve bakım maliyetleri ile Elektronik Sağlık Kaydı kullanımı arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki var mıdır?

• Elektronik sağlık kaydı kullanım süresinin uzunluğu sağlık hizmet kalitesini artırır mı?

• Elektronik sağlık kaydı kullanımı, hekimlerin performansını artırır

mı?

(9)

Dijital Hastane

Doğrular/Yanlışlar

• Klinik karar destek sistemleri kullanmanın klinik uygulamaya anlamlı bir katkısı var mıdır?

• İstemleri (order) elektronik olarak yapmanın ve klinik karar destek sistemleri kullanmanın klinik uygulamaya anlamlı bir katkısı var mıdır?

• Hekimlerin EHR ve CPOE kavramları ile ilgili algıları nasıl?

• PACS sistemlerinin maliyetlere ve yatış sürelerine anlamlı bir katkısı

var mıdır?

(10)

Sağlıkta Dijital Dönüşüm

10

Hekim ve Hemşire

Klinik Dokümanları

ESK

e-İstem

Klinik Karar Destek Sistemi

Hekim KDS

PACS

İlaç

Laboratuvar Radyoloji Tedavi Bakım

Kalite için «ESK’nın Anlamlı Kullanımı» (meaningful usage)

(11)

HIMSS Hakkında

HIMSS kimdir?

Başlangıçta adı Hastane Yönetim Sistemleri Topluluğu (Hospital Management Systems Society) olan HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), 1961 yılına dayanan bir geçmişe sahip olan, ABD’de kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Vizyonu nedir?

Vizyonu, teknoloji ve bilginin daha iyi kullanımını sağlayarak sağlığı

iyileştirmektir.

(12)

1961

2006

2007 2009

2014

2012

12

HIMSS Hakkında

(13)
(14)

HIMSS Hakkında

14

(15)

HIMSS Hakkında

Sağlık hizmet sunucuları açısından HIMSS’in faydası nedir?

• Farklı akreditasyon veya standartlar, hastanelerde farklı perspektiflerden seviye ölçümü yaparlar. JCI ve Sağlık Kalite Standartları, vb.

• HIMSS O-EMRAM, dijital hastane uygulamalarının «HASTA GÜVENLİĞİ» konseptini ne kadar esas aldığını ölçümler.

• HIMSS O-EMRAM’da üst seviyelerde akredite olmak, hastanenin;

– Gelişmiş bir dijital hastane olduğunu,

(16)

HIMSS Hakkında

16

Sağlık bilişim firmaları açısından HIMSS’in faydası nedir?

(17)

HIMSS Hakkında

(18)

Ne Durumdayız?

(19)

Ne durumdayız?

Seviye 6 Hastane/Merkezler

Hastane Adı Validasyon Tarihi

Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 29.05.2019

İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 18.07.2019

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 27.09.2019

Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 08.10.2019

İstanbul Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 10.10.2019

İstanbul Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 19.11.2019

Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 06.12.2019

İstanbul Eyüpsultan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 17.12.2019

(20)

Ne durumdayız?

20

Yıllara göre Seviye 7 validasyonu yapılan hastane sayıları

Hastane Adı Validasyon Tarihi

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 23.01.2020

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 24.01.2020

(21)

O-EMRAM Seviyeleri

(22)

O-EMRAM Hakkında

22

O-EMRAM

Radyoloji

Karar Destek Sistemi

Seviye 0 Mükerrerlik

ve Çelişki kontrolü

Seviye 1

Laboratuvar (Patoloji, vb.)

Dış Servis Sağlayıcılar

Poliklinik/Klinik

Halk Sağlığı Kurumları Bilgisayar

Kullanımı

(23)

O-EMRAM Hakkında

O-EMRAM

Radyoloji

Karar Destek Sistemi

Seviye 0 Mükerrerlik

ve Çelişki kontrolü

Seviye 2

Laboratuvar (Patoloji, vb.)

Poliklinik/Klinik Bilgisayar

Kullanımı

Dış Servis

Sağlayıcılar

(24)

O-EMRAM Hakkında

24

O-EMRAM

Radyoloji

Karar Destek Sistemi

Seviye 0 Mükerrerlik

ve Çelişki kontrolü

Seviye 3

Klinik Veri Havuzu

(CDR) Tek oturumla

erişim

Laboratuvar (Patoloji, vb.)

Elektronik order

Poliklinik/Klinik

Halk Sağlığı Kurumları Elektronik

order Bilgisayar Kullanımı

Elektronik order

Dış Servis

Sağlayıcılar

(25)

O-EMRAM Hakkında

O-EMRAM

Radyoloji

Karar Destek Sistemi

Seviye 0 Mükerrerlik

ve Çelişki kontrolü

Seviye 1 İlaç-ilaç, ilaç-gıda,

vb. kontrolü

Seviye 2 Kural motoru ve etkileşimli tedavi

önerileri

Seviye 4

Klinik dok.

Bilgi Teknolojileri Güvenliği Veri

merkez güvenliği

Kullanıcı güvenlik eğitimleri

Laboratuvar (Patoloji, vb.)

Poliklinik/Klinik

Mesajlaşma

Fonksiyonu

Elektronik

order Bilgisayar Kullanımı

Elektronik order

Dış Servis

Sağlayıcılar

(26)

O-EMRAM Hakkında

26

O-EMRAM

Radyoloji

Karar Destek Sistemi

Seviye 0 Mükerrerlik

ve Çelişki kontrolü

Seviye 1 İlaç-ilaç, ilaç-gıda,

vb. kontrolü

Seviye 2 Kural motoru ve etkileşimli tedavi

önerileri

Seviye 5

Klinik dok.

Bilgi Teknolojileri Güvenliği Veri

merkezi güvenliği

Kullanıcı güvenlik eğitimleri

Rol tabanlı yetkilendirm

e

Saldırı tespit sistemi

Ulusal veri tabanları

Klinik Veri Havuzu

(CDR) Tek oturumla

erişim

Laboratuvar (Patoloji, vb.)

ESK/Hasta Portalı

HBYS ile entegrasy

on

Poliklinik/Klinik

Halk Sağlığı Kurumları

Seviye 1

uyarıları Mesajlaşma

Fonksiyonu

Mesajlaşma Fonksiyonu

Hasta katılımları/

Şikayetler

Elektronik Sağlık kaydna Erişim

Elektronik order Bilgisayar Kullanımı

Elektronik order

Elektronik order

Dış Servis

Sağlayıcılar

(27)

O-EMRAM Hakkında

O-EMRAM

Radyoloji

Karar Destek Sistemi

Seviye 0 Mükerrerlik

ve Çelişki kontrolü

Seviye 1 İlaç-ilaç, ilaç-gıda,

vb. kontrolü

Seviye 2 Kural motoru ve etkileşimli tedavi

önerileri

Seviye 3 Tedavi önerileri,

tedavi uyum kontrolleri

Seviye 6

Klinik dok.

Bilgi Teknolojileri Güvenliği

Risk analizleri Mobil cihaz

güvenliği

Veri

merkezi güvenliği

Kullanıcı güvenlik eğitimleri

Rol tabanlı yetkilendirm

e

Saldırı tespit sistemi

Ulusal veri tabanları

Veri Ambarı, İş Zekası

Laboratuvar (Patoloji, vb.)

Poliklinik/Klinik

Mesajlaşma

Fonksiyonu

%100 Kapalı döngü

%100 hasta başı İlaç uygulama kaydı

Hasta katılımları/

Şikayetler

≥ 2 örnek Elektronik

order Bilgisayar Kullanımı

Elektronik order

Veri alış-verişi

Dış Servis

Sağlayıcılar

(28)

O-EMRAM Hakkında

28

O-EMRAM

Radyoloji

Karar Destek Sistemi

Seviye 0 Mükerrerlik

ve Çelişki kontrolü

Seviye 1 İlaç-ilaç, ilaç-gıda,

vb. kontrolü

Seviye 2 Kural motoru ve etkileşimli tedavi

önerileri

Seviye 3 Tedavi önerileri,

tedavi uyum kontrolleri

Seviye 7

≥ 2 örnek

%95 Klinik dok.

Bilgi Teknolojileri Güvenliği

Risk analizleri Mobil cihaz

güvenliği

Veri

merkezi güvenliği

Kullanıcı güvenlik eğitimleri

Rol tabanlı yetkilendirm

e

Saldırı tespit sistemi

Ulusal veri tabanları

Klinik Veri Havuzu

(CDR) Tek oturumla

erişim

Veri Ambarı, İş

Zekası

Laboratuvar (Patoloji, vb.)

İş Sürekliliği

Vaka Analizleri

ESK/Hasta Portalı

HBYS ile entegrasy

on

Poliklinik/Klinik

Halk Sağlığı Kurumları

Mesajlaşma

Fonksiyonu

Mesajlaşma Fonksiyonu

%100 Kapalı döngü

%100 hasta başı İlaç uygulama kaydı

Hasta katılımları/

Şikayetler

Elektronik Sağlık kaydna Erişim

≥ 2 örnek Elektronik

order Bilgisayar Kullanımı

Seviye 1 uyarıları

Elektronik

order

Elektronik order

Veri alış-verişi

Dış Servis

Sağlayıcılar

(29)

Hekim Klinik Karar Destek Sistemi (KKDS)

(30)

Hekim Klinik Karar Destek Sistemi (KKDS)

30

(31)

Hekim Klinik Karar Destek Sistemi (KKDS)

(32)

SKS Perspektifinden O-EMRAM

32

SKS

(33)

SKS Perspektifinden O-EMRAM

(34)

SKS Perspektifinden O-EMRAM

34

(35)

SKS Perspektifinden O-EMRAM

(36)

SKS Perspektifinden O-EMRAM

36

(37)

SKS Perspektifinden O-EMRAM

(38)

Nereden başlamalıyız?

38

Seviye 6 almak için, var olduğundan emin olmamız gerekenler:

• HBYS: Hastanemizde SKS’de istenen tüm süreçlerin elektronik olarak yürütülmesine imkan sağlayan bir HBYS’ye sahip olmalıyız.

• Doktor Klinik Formları: Hekimlerin, anamnez, hasta notları, sevk/taburcu notları, vb. formları elektronik ortamda doldurması gereklidir.

• Elektronik Order (CPOE): Doktor ilaç/ilaç dışı orderlarını HBYS

üzerinden vermesi ve sonuçların elektronik olarak alması gereklidir

(Orderlarda sadece SUT işlemi değil, ilaçlar da ayrıca seçilmelidir).

(39)

Nereden başlamalıyız?

Seviye 6 almak için, var olduğundan emin olmamız gerekenler:

• Görüntülerin Yönetilmesi

• DICOM formatında olan ve DICOM olmayan görüntüler HBYS ile entegre olmalı

• Hastanede teşhis ve tedavi sürecinin parçası olan tüm görüntü ve grafiklerin dijitalleştirilmesi gerekmektedir.

• Web Portal E-Nabız, MEDULA ve Hastane Entegrasyonu

• Hastanede hastalarla etkileşimi (öneri, şikayet bildirimi, vb.) sağlayan gelişmiş bir portal olmalı. Ek olarak, bu portalde hastanın kendi sağlık verilerine erişimi sağlanmalı ya da e-Nabız entegrasyonu etkin ve yaygın şekilde kullanılmalı

• HBYS MEDULA ile tam entegre olmalı

• Sevk, laboratuvar sonuçları vb. işlemler için birlikte çalışılan hastane ve laboratuvarlarla elektronik haberleşme olmalı

(40)

Nereden başlamalıyız?

Seviye 6 almak için, var olduğundan emin olmamız gerekenler :

40

• Bilgi Teknolojileri Güvenliği

• S. B. Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu takip edilmelidir.

https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/fil

es/BilgiG%C3%BCvenli%C4%9FiPolitikalar%C 4%B1K%C4%B1lavuzu.pdf

• Güvenlikle ilgili eğitimler mevcut ve yeni personele düzenli olarak verilmeli

• Sistem odası güvenliği, yedekleme,

antivirüs, saldırı tespit ve öleme sistemleri

olmalı

(41)

Birlikte Nasıl Çalışacağız?

(42)

Web Sitelerimiz

42

(43)

WhatsApp Gruplarımız

(44)

İl Sİ

44

İl Sorumlularımız

(45)

Organizasyon Şemamız

(46)

İletişim ve Dokümanlar

46

Teşekkürler

İl Sorumluları Unvan Mail Adresi Telefon Numarası

İlker KÖSE HIMSS Analitik Türkiye Direktörü ikose@saglik40.com.tr

Sinem CECE HIMSS Analitik Türkiye Koordinatörü scece@saglik40.com.tr 0542 654 09 02 Özge ELMAS HIMSS Analitik Uzmanı ve

Değerlendiricisi oelmas@saglik40.com.tr 0537 781 93 98 Senanur SEYHAN HIMSS Analitik Uzmanı ve

Değerlendiricisi sseyhan@saglik40.com.tr 0553 005 26 08 Songül YENER HIMSS Analitik Uzmanı ve

Değerlendiricisi syener@saglik40.com.tr 0507 558 05 33

Esra BAYRAKTAR HIMSS Analitik Uzman Yardımcısı ebayraktar@saglik40.com.tr 0536 367 32 68

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :