Prof. NURİ KAVAK Prof. NURİ KAVAK Personal Information Personal Information

Tam metin

(1)

Prof. NURİ KAVAK Prof. NURİ KAVAK Personal Information

Personal Information

Email:

Email: nkavak@ogu.edu.tr W eb:

W eb: https://avesis.ogu.edu.tr/nkavak

Education Information Education Information

Doctorate, Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi (Dr), Turkey 2001 - 2008

Postgraduate, Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Yeniçağ Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey 1996 - 1999 Undergraduate, Anadolu University, Faculty Of Arts And Scıences, Tarih Pr., Turkey 1988 - 1992

Dissertations Dissertations

Doctorate, Kırım’ın Karasu Kazası 1683-1744 (Şer’iyye Sicillerine Göre), Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi (Dr), 2008

Postgraduate, Osmanlı Devleti İle Kırım Hanlığı Arasındaki İlişkiler (XVI. ve XVII. Yüzyıllar Arası), Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi (Yl) (Tezli), 1998

Academic Titles / Tasks Academic Titles / Tasks

Professor, Eskisehir Osmangazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2018 - Continues

Associate Professor, Eskisehir Osmangazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2015 - Continues Assistant Professor, Eskisehir Osmangazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2011 - 2011 Research Assistant, Eskisehir Osmangazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 1998 - 2011

Courses Courses

XVII. VE XVIII. YÜZYIL OSM. ARAŞ. I., Undergraduate, 2016 - 2017 YENİÇAĞ TARİHİ İNCELEMELERİ I., Undergraduate, 2016 - 2017 OSMANLI TARİHİ KAYNAKLARI I., Postgraduate, 2016 - 2017 Kırım Tarihi, Undergraduate, 2016 - 2017

TARİHİ COĞRAFYA, Undergraduate, 2016 - 2017

OSMANLI TARİHİ (KURULUŞ) I, Undergraduate, 2016 - 2017

Articles Published in Other Journals Articles Published in Other Journals

I. Kırım Hanlığı’nda Evlenme ve So nuçları Üzerine Bir TahlilKırım Hanlığı’nda Evlenme ve So nuçları Üzerine Bir Tahlil KAVAK N.

Al-Farabi, vol.3, no.3, pp.131-140, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

II. Slavery and Slave Prices in the Crimean Khanate (Acco rding to Islamic Co urt Registers)Slavery and Slave Prices in the Crimean Khanate (Acco rding to Islamic Co urt Registers) KAVAK N.

Journal of International Eastern European Studies, no.1, pp.59-72, 2019 (Peer-Reviewed Journal) III. OSMANL I BÜROKRASİSİND E YER AL AN KÖSTENCE KÖKENL İMEMURL AROSMANL I BÜROKRASİSİND E YER AL AN KÖSTENCE KÖKENL İMEMURL AR

(2)

KAVAK N.

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, no.22, pp.1-57, 2018 (Peer-Reviewed Journal) IV. Kazak Akıncıların Karadeniz’xxdeki Yağma F aaliyetleri (XVII. Yüzyıl)Kazak Akıncıların Karadeniz’xxdeki Yağma F aaliyetleri (XVII. Yüzyıl)

KAVAK N.

Al-Farabi, pp.84-92, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

V. Türklüğün D o ğu Avrupadaki So n Kalesi Kırım Hanlığı’xxnın Jeo -Po litik ve Jeo -Stratejik Ko numuTürklüğün D o ğu Avrupadaki So n Kalesi Kırım Hanlığı’xxnın Jeo -Po litik ve Jeo -Stratejik Ko numu KAVAK N.

Al-Farabi, pp.155-169, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

VI. The Chyhyryn Campaign in the Co ntext o f the Balance o f Po wer in Eastern Euro peThe Chyhyryn Campaign in the Co ntext o f the Balance o f Po wer in Eastern Euro pe KAVAK N.

Problems Of History of Central and Eastern Europe Collection of Scientific Papers, no.6, pp.183-191, 2017 (Peer- Reviewed Journal)

VII. Rusya’xxnın Kafkasya’xxyı İstilası ve Ko so va Havalisine İskan Edilen ÇerkeslerRusya’xxnın Kafkasya’xxyı İstilası ve Ko so va Havalisine İskan Edilen Çerkesler KAVAK N.

Avrasya Çalışmaları Dergisi, no.7, pp.1-14, 2017 (Peer-Reviewed Journal) VIII. XVI. Yüzyılda Kırım Hanlığı’xxnın İzlediği D ış SiyasetXVI. Yüzyılda Kırım Hanlığı’xxnın İzlediği D ış Siyaset

KAVAK N.

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, no.12, pp.1-15, 2017 (Peer-Reviewed Journal) IX. KIRIM HANL IĞI NIN KURUL UŞU VE OSMANL I HAKİMİYETİNE GİRİŞİKIRIM HANL IĞI NIN KURUL UŞU VE OSMANL I HAKİMİYETİNE GİRİŞİ

KAVAK N.

TARİH BİLİNCİ, no.38, pp.18-29, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

X. Acem Tüccarının Trabzo n dan Başlayıp Kırım To praklarında Süren Serüveni Acem Tüccarının Trabzo n dan Başlayıp Kırım To praklarında Süren Serüveni 1680 17551680 1755 KAVAK N.

The Kournal of Academic Social Science Studies, no.48, pp.69-76, 2016 (Peer-Reviewed Journal) XI. XVII XVII ve XVIII ve XVIII Yüzyıllarda Kırım Hanlığı nda Gayr i Müslimlerin Yeri Yüzyıllarda Kırım Hanlığı nda Gayr i Müslimlerin Yeri Şer iyye Sicillerine Gö reŞer iyye Sicillerine Gö re

KAVAK N.

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUMEĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİEDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURYTHE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH, vol.4, no.12, pp.19-28, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

XII. Osmanlı Muhakeme Sisteminde Katiplik Mesleğinin Yeri ve ÖnemiOsmanlı Muhakeme Sisteminde Katiplik Mesleğinin Yeri ve Önemi KAVAK N.

Pamukkale Journal Of Eurasian Socioeconomic Studies, vol.2, no.2, pp.1-10, 2015 (Peer-Reviewed Journal) XIII. Kırım Tatarları nın Anado lu ya Gö çü ve Günümüzde Örgütlenme So runlarıKırım Tatarları nın Anado lu ya Gö çü ve Günümüzde Örgütlenme So runları

KAVAK N.

Türkiz Dergisi, no.22, 2013 (Peer-Reviewed Journal) XIV. Kırım HanlığıKırım Hanlığı

KAVAK N.

Eski Yeni, no.34, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal) XV. Kırım Hanlığı Şer iyye SicilleriKırım Hanlığı Şer iyye Sicilleri

KAVAK N.

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Avrasya Bülteni, no.96, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal) XVI. Kırım Hanlığı Şer iyye Sicilleri ne Yansıyan KitaplarKırım Hanlığı Şer iyye Sicilleri ne Yansıyan Kitaplar

KAVAK N.

Osmanlı Araştırmaları/The Journal Of Otoman Studies, no.35, 2010 (Peer-Reviewed Journal) XVII. Kırım Hanlığı Şer iyye Sicilleri nde Yer Alan Avarız ve Para Vakıfları ÜzerineKırım Hanlığı Şer iyye Sicilleri nde Yer Alan Avarız ve Para Vakıfları Üzerine

KAVAK N.

ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

XVIII. Kırım ın Karasu Kazası nda Bulunan Ticari Mekanlar ve Vakıf Eserleri 1683 1744 Kırım ın Karasu Kazası nda Bulunan Ticari Mekanlar ve Vakıf Eserleri 1683 1744 Şer iyye Sicilleri neŞer iyye Sicilleri ne Gö re

Gö re KAVAK N.

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, no.1, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

(3)

XIX. Kırım Hanlığı Şer iyye Sicilleri ve Mühtevası ÜzerineKırım Hanlığı Şer iyye Sicilleri ve Mühtevası Üzerine KAVAK N.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.1, 2008 (Peer-Reviewed Journal) XX. Osmanlı D evlet Pro to ko lünde Kırım Hanları nın YeriOsmanlı D evlet Pro to ko lünde Kırım Hanları nın Yeri

KAVAK N.

Emelimiz Kırım, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters Books & Book Chapters

I. Osmanlı Büro krasisinde Gö rev almış Kırım Kö kenli D evlet AdamlarıOsmanlı Büro krasisinde Gö rev almış Kırım Kö kenli D evlet Adamları KAVAK N.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İstanbul, 2017

II. KIRIM TATAR TÜRKİYE D İASPORASI İÇİND E ESKİŞEHİR TEŞKİL ATL ARININ ROL Ü VE KIRIM İÇİNKIRIM TATAR TÜRKİYE D İASPORASI İÇİND E ESKİŞEHİR TEŞKİL ATL ARININ ROL Ü VE KIRIM İÇİN ORTAK AKIL ÇAL IŞTAYI

ORTAK AKIL ÇAL IŞTAYI KAVAK N.

in: ESKİŞEHİR DE KIRIM TATARLARI DİSPORA KÜLTÜREL MİRAS VE KİMLİK, MEHMET ALİ YOLCU, Editor, TEPEBAŞI BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI, Eskişehir, pp.65-74, 2016

III. D o ğu Avrupa Türk Mirasının So n Kalesi Kırım D o ğu Avrupa Türk Mirasının So n Kalesi Kırım Kırım Tatarları nda Gündelik Hayat Kırım Tatarları nda Gündelik Hayat XVII XVII XVIII XVIII AsırAsır KAVAK N.

Çamlıca, İstanbul, 2015

IV. Sicill i Ahval D efterlerine Gö re Eskişehirli Memurlar Sicill i Ahval D efterlerine Gö re Eskişehirli Memurlar 1879 19091879 1909 KAVAK N.

Öner, Bursa, 2014

V. Karasu Kazası Karasu Kazası 1683 1744 1683 1744 Kırım Hanlığı nda Bir Yerleşme ÖrneğiKırım Hanlığı nda Bir Yerleşme Örneği KAVAK N.

Öner, Bursa, 2014

VI. Co ntempo rary Research In Turko lo gy Eurasian Studies A F estschrift In Ho no r Of Pro fesso r TasinCo ntempo rary Research In Turko lo gy Eurasian Studies A F estschrift In Ho no r Of Pro fesso r Tasin Gemil On The Occasian Of His 70

Gemil On The Occasian Of His 70 Birthday Birthday D aily L ife In Crimean Tatars D aily L ife In Crimean Tatars 17 17 18 18 CenturiesCenturies KAVAK N.

Presa Universitara Clujeana, 2013

VII. Evliya Çelebi nin Şehirleri Evliya Çelebi nin Şehirleri XVII XVII Yüzyılda Kırım Hanlığı ve Evliya ÇelebiYüzyılda Kırım Hanlığı ve Evliya Çelebi KAVAK N.

Medam, İstanbul, 2013

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

I. Kırım Tatar Aile Yapısında Eşlerin Hak ve So rumlulukları (Şer’xxiyye Sicillerine Gö re)Kırım Tatar Aile Yapısında Eşlerin Hak ve So rumlulukları (Şer’xxiyye Sicillerine Gö re) KAVAK N.

El Ruha 6th International Conference On Social Sciences, Marakeş, Morocco, 23 - 26 January 2020, pp.91-100 II. Kırım Hanlığı’xxnda Tereke Kayıtlarının Kaynak D eğeri Üzerine Bir TahlilKırım Hanlığı’xxnda Tereke Kayıtlarının Kaynak D eğeri Üzerine Bir Tahlil

KAVAK N.

2019 CIEES Cenceptsi Sources, Methodology and Arts in Eastern European Studies, ÜSKÜP, 10 - 12 October 2019, pp.35-56

III. Eski Türklerde Sağlık ve TıpEski Türklerde Sağlık ve Tıp Duman F., KAVAK N., DUMAN C.

IMCIDU International Medical Congress of İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir, Turkey, 6 - 08 December 2019 IV. Ko caeli Kırım D iaspo rasından Vatan Kırım’xxa Ulaşan Kö prü (Ko caeli Kırım Tatar Kültür veKo caeli Kırım D iaspo rasından Vatan Kırım’xxa Ulaşan Kö prü (Ko caeli Kırım Tatar Kültür ve

D ayanışma D erneği) D ayanışma D erneği) KAVAK N.

(4)

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu- V, Kocaeli, Turkey, 9 - 11 March 2018, vol.3, pp.1463-1474

V. Osmanlı Büro krasisisnde Kırım Kö kenli MemurlarOsmanlı Büro krasisisnde Kırım Kö kenli Memurlar KAVAK N.

III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.246-253 VI. Kırım Tatarları’xxnda Evlenme ve So nuçları Üzerine Bir TahlilKırım Tatarları’xxnda Evlenme ve So nuçları Üzerine Bir Tahlil

KAVAK N.

III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.236-245 VII. Kırım Hanlığı Kadıasker D efterlerinin D il ve ÜslubuKırım Hanlığı Kadıasker D efterlerinin D il ve Üslubu

KAVAK N.

X. ULUSLARARASIDÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 17 October 2018, pp.999-1019 VIII. Kırım Hanliği’nin Yıkılışı ve Gö ç SüreciKırım Hanliği’nin Yıkılışı ve Gö ç Süreci

KAVAK N.

100. Yılında Kırım Halk Cumhuriyeti, Kurultay ve Numan Çelebi Cihan’xxın Şehadeti Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 February 2018, pp.26-40

IX. The Sharia Co urt Reco rds (Seriye Sicils) Between The Basic Reso urces Of Eastern Euro pean W o rksThe Sharia Co urt Reco rds (Seriye Sicils) Between The Basic Reso urces Of Eastern Euro pean W o rks KAVAK N.

CONGRESS OF INTERNATIONAL EASTERN EUROPEAN STUDIES (CIEES)2018BOOK SERIES (1)Concepts, Sources andMethodology in Eastern EuropeanStudies, Kiev, Ukraine, 21 - 23 September 2018, vol.1, pp.397-412

X. Osmanlı D evlet Nezdinde Kırım Hanları’xxnın Ko numuOsmanlı D evlet Nezdinde Kırım Hanları’xxnın Ko numu KAVAK N.

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.2

XI. Balkanlardaki Hetero do x İnanç Sistemi İçinde GagavuzlarBalkanlardaki Hetero do x İnanç Sistemi İçinde Gagavuzlar KAVAK N.

1. Uluslararası Devleti Olmayan Türk Toplulukları Bilgi Şöleni Gagavuz Dili, Tarihi, Coğrafyası ve İnanç Sistemleri, Bursa, Turkey, 15 February 2018, pp.191-198

XII. Sicill-i Ahval D efterlerine Gö re Aziziye’xxli MemurlarSicill-i Ahval D efterlerine Gö re Aziziye’xxli Memurlar KAVAK N., GURULKAN K.

Uluslararası Emirdağ Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 24 - 26 August 2017 XIII. Tarhanlık Makamı ve Hacı Geray’xxın Tarhanlık YarlığıTarhanlık Makamı ve Hacı Geray’xxın Tarhanlık Yarlığı

KAVAK N.

1. Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi, Gaziantep, Turkey, 19 - 22 August 2017, pp.138-144 XIV. Kırım Hanlığı’xxnda Kabile Aristo krasisiKırım Hanlığı’xxnda Kabile Aristo krasisi

KAVAK N.

Euro Asia Summit, Ankara, Turkey, 17 - 21 July 2017, pp.68 XV. D ünden Bugüne Karay TürkleriD ünden Bugüne Karay Türkleri

KAVAK N.

2016 Yılı Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.4, pp.217-225

XVI. KIRIM TATARL ARI NIN GÖÇÜ VE ANAVATA D ÖNÜŞ SÜRECİKIRIM TATARL ARI NIN GÖÇÜ VE ANAVATA D ÖNÜŞ SÜRECİ KAVAK N.

ULUSLARARASI OSMANELİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ INTERNATIONAL OSMANELİ SOCIAL SCIENCES CONGRESS 12-13-14 Ekim /October 2016, Bilecik, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.33-42

XVII. KIRIM TATARL ARI NIN KOCAEL İ VİL AYETİNE YERL EŞMEL ERİ VE GÜNÜMÜZ D E ÖRGÜTL ENMEKIRIM TATARL ARI NIN KOCAEL İ VİL AYETİNE YERL EŞMEL ERİ VE GÜNÜMÜZ D E ÖRGÜTL ENME SORUNL ARI

SORUNL ARI KAVAK N.

ULUSLARARASI KARA MÜRSEL ALP VE KOCAELİ TARİHİ SEMPOZYUMU-II, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 March 2015, vol.1, pp.475-480

XVIII. Kırım Tatar Türkiye D iaspo rası İçinde Eskişehir Teşkilatlarının Ro lüKırım Tatar Türkiye D iaspo rası İçinde Eskişehir Teşkilatlarının Ro lü KAVAK N.

(5)

Göç Kültür ve Kimlik Kapsamında Eskişehir Kırım Tatarları Çalıştayı, Eskişehir, Turkey, 11 December 2015 XIX. XVII XVII Yüzyılda Karasu Kazası nda Aile Kurumu Yüzyılda Karasu Kazası nda Aile Kurumu Şer iyye Sicillerine Gö reŞer iyye Sicillerine Gö re

KAVAK N.

Bekir Çobanzade'nin Dünyası Türkoloji Kongresi, Simferopol, Ukraine, 27 - 29 May 2015 XX. Kırım Hanlığı nda Akıncılık ve Kö le TicaretiKırım Hanlığı nda Akıncılık ve Kö le Ticareti

KAVAK N.

Devletlerarası Kırım, Sürgün ve İsmail Bey Gaspıralı Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 16 May 2015 XXI. Kırım Tatarları nın Ko caeli Vilayetine Yerleşmeleri ve Günümüzde Örgütlenme So runlarıKırım Tatarları nın Ko caeli Vilayetine Yerleşmeleri ve Günümüzde Örgütlenme So runları

KAVAK N.

Uluslararası Kara Mürsel ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 1 - 03 March 2015, pp.36-37 XXII. Kırım Hanlığı nın So syo Eko no mik Yapısı İçinde Yağma Akınlarının YeriKırım Hanlığı nın So syo Eko no mik Yapısı İçinde Yağma Akınlarının Yeri

KAVAK N.

Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu Kazak Dönemi (1500-1800), İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 2014

XXIII. Osmanlı Muhakeme Sisteminde Katiplik Mesleğinin Yeri ve ÖnemiOsmanlı Muhakeme Sisteminde Katiplik Mesleğinin Yeri ve Önemi KAVAK N.

13. Ulusal Büro Yönetim ve Sekreterlik Kongresi, Denizli, Turkey, 23 - 25 October 2014 XXIV. Kırım Tatarları nda Gündelik Hayat Kırım Tatarları nda Gündelik Hayat XVII XVIII XVII XVIII YüzyılYüzyıl

KAVAK N.

Gaspıralı İsmail Bey'in Ölümünün 100. Yılında Dilde Fikirde İşte Birlik'te Neredeyiz ? Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2014

XXV. Kırım Hanlığı Şer iyye SicilleriKırım Hanlığı Şer iyye Sicilleri KAVAK N.

Moşternirea Istorica A tatarılor II, Universitatea "Babeş-Bolyaı" ClujNapoca Instıtutul De Turcologie Şı Studii Central-Asiatice, Bucuresti, Romania, 1 - 03 January 2012

XXVI. Karasu Kazası nda İktisadi Hayat Karasu Kazası nda İktisadi Hayat 1680 17501680 1750 KAVAK N.

Bekir Çobanzade'nin Dünyası Türkoloji Kongresi, Simferopol, Ukraine, 23 - 25 May 2012 XXVII. Karasu Kazası nın F iziki Mekanları Karasu Kazası nın F iziki Mekanları 1980 17501980 1750

KAVAK N.

Bekir Çobanzade'nin Dünyası Türkoloji Kongresi, Simferopol, Ukraine, 22 - 24 May 2013

XXVIII. The Material Use In Seco ndary Educatio n Republic Of Turkey Revo lutio n Histo ry An KemalismThe Material Use In Seco ndary Educatio n Republic Of Turkey Revo lutio n Histo ry An Kemalism Textbo o ks

Textbo o ks 1960 20101960 2010 KAVAK N.

4 th International Congress Of Educational Research, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012 XXIX. Kırım Tatar Mutfağı ve Mutfak Araç Gereçleri Kırım Tatar Mutfağı ve Mutfak Araç Gereçleri Şer iyye Sicillerine Gö reŞer iyye Sicillerine Gö re

KAVAK N.

Uluslararası Birinci Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu (Osmanlı Mutfak Kültürü), Bilecik, Turkey, 14 - 15 October 2010

XXX. Kırım Hanlığı Şer iyye Sicilleri nde Karaim İzleriKırım Hanlığı Şer iyye Sicilleri nde Karaim İzleri KAVAK N.

Uluslararası A.S. Firkoviç Anısına Karay Türkleri Sempozyumu, Bilecik, Turkey, 5 - 08 April 2009 XXXI. Kırım Hanlığı Şer iyye Sicilleri ve Kültürel ÖnemiKırım Hanlığı Şer iyye Sicilleri ve Kültürel Önemi

KAVAK N.

Uluslar Arası Tatar Türkçesi Bilgi Şöleni, Eskişehir, Turkey, 12 - 14 October 2009 XXXII. Osmanlı da Girişimcilik ve Mudarebe UsulüOsmanlı da Girişimcilik ve Mudarebe Usulü

KAVAK N.

8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celal-abad, Kyrgyzstan, 9 - 13 June 2010 XXXIII. Osmanlı Adalet Sisteminde Gayr i Müslimlerin Yeri ve ÖrnekleriOsmanlı Adalet Sisteminde Gayr i Müslimlerin Yeri ve Örnekleri

KAVAK N.

İnsan Hakları ve Din Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 May 2009

(6)

Supported Projects Supported Projects

KAVAK N., Project Supported by Higher Education Institutions, Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Osmanlı Bürokrasisinde Görev Almış Kırım Kökenli Devlet Adamları, 2016 - 2017

Metrics Metrics

Publication: 60

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :