Meme Kanserinde Geç Dönem Lokal Nüksü Taklit Eden Ksantogranülomatöz İnflamasyon

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Öz:Ksantogranülomatöz inflamasyon (KGİ) vücudun çeşitlibölgelerinde görülebilir. Mikroskobik yapısında yaygınlipit görünümünde ise parlak sarı renkte yaygın abselerşeklinde olup, bu hali ile tümörü taklit edebilmektedir.Yazımızda, 10 yıl önce meme kanseri nedeniyle opereolup polikliniğimize insizyon altında kitle nedeniylebaşvuran 60 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur.Gelişinde yapılan tetkikler sonucunda ilk olarak lokalnüks düşünülen hasta opere edilmiştir. Patoloji sonucuKGİ olarak raporlanmıştır. Bu durum KGİ'nun tümörütaklit edebilme özelliğini desteklemiştir

Figure

Updating...

References

Related subjects :