21. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ PROGRAMI MAYIS 2022 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tam metin

(1)

21. ULUSLARARASI

İŞLETMECİLİK KONGRESİ

PROGRAMI

12-14 MAYIS 2022

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM

ÜNİVERSİTESİ

(2)

12 MAYIS 2022 PERŞEMBE AÇILIŞ PROGRAMI 09:

30

-13:

30

Saat Program Akışı

09:30/10:45 Protokol ve Açılış Konuşmaları 11:15/12:30 Uluslararası Programın Açılış Oturumu 12:30/13:30 Öğle Yemeği

12 MAYIS 2022 PERŞEMBE I. OTURUM / 13:

30

-15:

00

SEZAİ KARAKOÇ SALONU

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Asuman AKDOĞAN

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

13.30/13.45 Öğr. Gör.Dr. Nida PALABIYIK

Öğr. Gör. Esra AKAY Psikolojik Sermayenin Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Üzerindeki Etkisi:

Sağlık Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Uygulama

13.50/14.05 Dr. Gamze Güner KİBAROĞLU İçsel Motivasyonun İş Performansına Etkisinde Aile Faktörü 14.10/14.25

Arş.Gör.Kevser YILMAZ Doç.Dr. Aşkın ÖZDAĞOĞLU Doç.Dr. Melissa CAGLE

Üretim Kesintisi ve Covid-19: MABAC Kullanarak Operasyonel ve Finansal Sonuçların Analiz Edilmesi

14.30/14.45

Dr. Öğr. Üyesi Belkis Dilek ÖZBEZEK Prof. Dr. Hacı Mustafa PAKSOY Veysel Mehmet GÜLTEKİN

Sanal Kaytarmanın Bazı Sosyo Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma

TURKUAZ SALONU Oturum Başkanı: Prof.Dr. Canan AY

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

13.30/13.45 Arş. Gör.Dr. İlkin Yaran ÖGEL Marka İsimlerindeki Sesler Marka Cinsiyeti Hakkında Bilgi Verir Mi?

13.50/14.05 Dr. Öğr. Üyesi Sıddık BOZKURT Pazarlama Alanında En Kaliteli Dergilerde Process Macro: Bir Sistematik Literatür Taraması

14.10/14.25 Prof.Dr. Ömer TURUNÇ Ayşe ZEYBEKOĞLU

Ürün Yeniliği ve Kalitesinin Müşteri Sadakatine Etkisini Marka Memnuniyeti Nasıl Etkiler? Tekstil Sektöründe Pandemi Sürecinde Kesitsel Bir Uygulama

14.30/14.45 Dr. Öğr. Üyesi Neslihan YALÇINKAYA

Öğr.Gör.Dr. Mümine KARADAĞ 19. Eyvah, Ya Satın Alamazsam ?!: Panik Alışverişi 14.45/15.00 Prof. Dr. Ali Çağlar ÇAKMAK

Nejla PEMBE

Denegiy Sanal Deneme Uygulamasının Müşterilerin Eşarp Alışverişlerine Etkisinin Teknoloji Kabul Model ile İncelenmesi

KAHVERENGİ SALONU

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Metin Kamil ERCAN

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

13.30/13.45 Dr.Öğ.Üyesi Melih KUTLU

Diler TÜRKOĞLU Teknoloji Firmalarında Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisi 13.50/14.05 Doç. Dr. Fatih KONAK

Diler TÜRKOĞLU Farklı Bir Bakış Açısıyla Asimetrik Getiri ve Volatilite Yayılımı: S&P Sharıah Mı? S&P Casınos&Gaming Mi?

14.10/14.25 Doç. Dr. Fatih KONAK

Esra ÖZKAHVECİ Finansal Astroloji: Merkür Retro’su Finansal Piyasaları Etkiler Mi?

14.30/14.45

SEMİNER SALONU 1

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

13.30/13.45 Öğr.Gör.Dr. Haluk SATIR

Prof.Dr. M. Mustafa KISAKÜREK BOBI-FRS Muhasebe Sistemine Göre Varlık ve Yükümlüklere İlişkin Ölçüm/Değerleme Esasları ve Muhasebe Kayıt Örnekleri

13.50/14.05

Dr.Öğr.Üyesi Merve KIYMAZ KIVRAKLAR

Naz İPEK

Endüstri 4.0 Araçlarının Malzeme Akış Maliyet Muhasebesi Sürecinde Kullanılması ve İşletmeler İçin Olası Avantajları

14.10/14.25 Arş.Gör.Dr. Yasin Erdem ÇEVİK

Arş.Gör.Dr. Ahmet AKGEMCİ Yasal Düzenlemelere Firmaların Kar Yönetimi Tepkisi: Borsa İstanbul Örneği

14.30/14.45 Seda DOĞAN Sürdürülebilirlik Perspektifinden Yalın Muhasebe

(3)

SEMİNER SALONU 2

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mahmut PAKSOY

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

13.30/13.45

Dr. Deniz Devrim TAŞDEMİR Doç. Dr. Ayşe GÜNSEL Doç.Dr. Serdar BOZKURT

Toksik Liderliğin Duygusal Tükenme Üzerindeki Etkisi ve İçsel Motivasyonun Rolü

13.50/14.05

Dr.Öğr. Üyesi Pınar FAYGANOĞLU Dr.Öğr. Üyesi Rukiye CAN YALÇIN Doç.Dr. Memduh BEGENİRBAŞ

Çalışanların Hizmetkâr Liderlik Algılarının Örgütsel Güçsüzlüğe ve İşe Angaje Olmalarına Etkileri

14.10/14.25

Prof.Dr. Mazlum ÇELİK Dr.Alper TUTCU Tuğçe Nurbanu BİTİREN

Covid-19 Korkusunun İşgören Performansı Üzerinde İş Stresinin Aracılık Rolü: Gaziantep’te Bir Araştırma

14.30/14.45 Prof. Dr. Canan Gamze BAL

Mihriban ANÇEL İSO 500 Firmalarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidine Göre Belirlenmesi

KARİYER MERKEZİ SALONU Oturum Başkanı: Prof.Dr Ömür ÖZMEN

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

13.30/13.45 Prof. Dr, İsmail BAKAN Hamran AMIRLI

Tükenmişliğin Mesleki Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Öğretmenler Üzerinde Bir Alan Araştırması

13.50/14.05

Prof.Dr. Salih YEŞİL Prof.Dr. Mustafa TAŞLIYAN Uzm. Ayşe GÖKYAR Ayşegül ÖZBAĞIŞ

Üniversite Yaşam Kalitesinin, Öğrenci Tutkunluğu ve Bilgi Ataleti Üzerine Etkisi: İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması

14.10/14.25 Dr.Öğr.Üyesi Zümrüt Hatice ŞEKKELİ Metaverse Dünyasında Yeni İş Modelleri

14.30/14.45 Öğr.Gör.Dr. Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU Algılanan Aşırı Nitelikliliğin, Örgütsel Dışlanma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması

15.00/15.30

KAHVE/ÇAY MOLASI

12 Mayıs 2022 PERŞEMBE II. OTURUM / 15:

30

-17:

00

SEZAİ KARAKOÇ SALONU

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hacı Mustafa PAKSOY

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

15.30/15.45

Dr.Gamze Güner KİBAROĞLU Prof.Dr. H. Nejat BASIM Prof.Dr. Cenk SÖZEN

Bilinçli Farkındalığın Yapısal İş Kaynaklarını Artırmaya Etkisinde İş Tatminin Rolü

15.50/16.05

Dr.Öğ.Üyesi Mehmet KAHYA Dr.Öğ.Üyesi Suudan Gökçe GÖK Arş.Gör. Ebru KAYA

Dr.Öğ. Gör.Kaan Özgür KAYICI Doç.Dr. Mutlu TOKMAK Dr.Öğ. Üyesi Ali YILDIRIM

Subay İş Analizi: İlçe Jandarma Komutanı Örneği

16.10/16.25 Dr.Öğr. Üyesi M.Hürmet ÇETİNEL

Öğr.Gör.Dr. Ethem MERDAN Bireysel İnovasyonun Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisinde Özgüvenin Aracılık Rolü

16.30/16.45 Dr.Ahmet FİDANOĞLU

Öğr.Gör.Dr. Bekir DEĞİRMENCİ

İşletmelerde Kurumsal Sürdürülebilirlik: Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması

TURKUAZ SALONU

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Şükrü AKDOĞAN

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

15.30/15.45 Feyza SOMTAŞ LEKESİZCAN

Doç.Dr. Leyla LEBLEBİCİ KOÇER Reklam Stratejilerinin, Kadın Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi

15.50/16.05 Arş.Gör.Dr. Serhat Karaoğlan Yenilikçilik ve Amaca Yönelik Pazarlama Algısı Kripto Para Kabul Eden İşletmelerden Satın Alma Niyetine Etki Eder mi?

16.10/16.25 Arş.Gör. Zahide Kübra KOÇAK

Doç.Dr. Kumru UYAR Perakendecilikte Akıllı Uygulamalar: Sistematik Literatür Taraması 16.30/16.45 Arş.Gör. İpek GÜRSOY

Prof.Dr. Zeynep HATUNOĞLU Ponzi Sistemlerinde Tüketicilerin Mağdur Olma Riskinin Azaltılmasına Yönelik Bir Yaklaşım Olarak Sosyal Normlar Pazarlama

KAHVERENGİ SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

15.30/15.45 Yunus Emre CAMBAZ

Dr.Öğr.Üyesi Samiye EKİM DERTLİ Uluslararası Ticaret ve Pay Piyasaları Etkileşiminde COVID-19 Pandemisi Süreci

15.50/16.05 Dr.Öğr.Üyesi Seda TURNACIGİL

Arş.Gör. Toprak Ferdi KARAKUŞ Kurumsal Yönetim Puanlarının İşletmelerin Aktif Karlılığı, Özsermaye Karlılığı ve Borçlanma Düzeylerine Etkisi

16.10/16.25 Yeter AYDIN

Doç.Dr. Merve TUNCAY

Covid-19 Pandemisi Döneminde Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Türev Ürünlerin Rolü Üzerine Ampirik Bir İnceleme

(4)

SEMİNER SALONU 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa KISAKÜREK

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

15.30/15.45 Doç.Dr. Jale SAĞLAR Covid 19 Pandemisinde İşletmelerin Borçlanma Yapısındaki Değişim 15.50/16.05 Dr.Öğr.Üyesi Nurettin KOCA Muhasebe ve Vergi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerini

Öğrenme Yaklaşımları ile Akademik Güdülenmeleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: KSÜ Örneği

16.10/16.25 Öğr.Gör.Nazan Güngör KARYAĞDI Doç.Dr. Ayşenur BUYRUK AKBABA

Muhasebe Meslek Mensuplarının İslami Muhasebeye İlişkin Algılarının İncelenmesi

16.30/16.45

SEMİNER SALONU 2

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Mehmet KARAHAN

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

15.30/15.45

M. Kutlu ŞENGÜL Doç.Dr. Çiğdem TARHAN Prof.Dr. Vahap TECİM

Toplu Taşıma İşletmelerinde Akıllı Ulaşım Sistem Verilerinin Büyük Veri Teknolojileri ile Desteklenmiş İş Zekâsı Mimarisinde Uygulanması:

Bir Literatür İncelemesi 15.50/16.05

Kemal ÇAM Doç.Dr. Can AYDIN Doç.Dr. Çiğdem TARHAN

Tekstil Sektöründe Ürünlerin Kalitelerinin Sınıflandırılmasına Yönelik Model Önerisi

16.10/16.25 Fevzi KARACA

Prof. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Yerleştirme Sınavında Öğrenci Başarılarının Veri Madenciliği Yöntemleriyle İncelenmesi

16.30/16.45

KARİYER MERKEZİ SALONU Oturum Başkanı: Dr.Öğ.Üy. Arzu SECER

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

15.30/15.45 Kübra Müge ÇAKARÖZ

Funda CİVEK Tüketicilerin Covıd-19 Sürecinde Perakendeci Tercihlerinin Belirlenmesi 15.50/16.05 Doç.Dr. Elif BOYRAZ

Melike ULA

Tüketici Davranışlarında Yeni Normal Dönemi: Davranışlardaki Değişimler Kalıcı Mı Geçici Mi?

16.10/16.25 Prof.Dr. Ruziye COP Melek ASTEKİN

X ve Y Kuşağının İnternet Üzerinden Alışverişte Marka Özgünlüğünün Marka Tercihindeki İlişkisinde Marka Güveninin Aracılık Rolü:

Ayakkabı Sektörü Üzerine Bir Araştırma 16.30/16.45

GALA YEMEĞİ

Tarih 12 Mayıs 2022 PERŞEMBE Saat 20.

00

/ 21.

30

Yer KERVAN HAN TESİSLERİ

13 MAYIS 2022 CUMA III. OTURUM / 09:

00

-10:

30

SEZAİ KARAKOÇ SALONU Oturum Başkanı: Prof. Dr. İrfan ÇAĞLAR

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

09.00/09.15

Prof.Dr. Ebru TÜMER KABADAYI Doç.Dr. İnci DURSUN

Arş.Gör. Hediye YÜRÜYEN Dr.Öğr.Üyesi Dilek ÇINAR

Kadın Girişimciliğinde Motivasyonlar ve Engeller: Deneyimli Kadın Girişimcilerin ve Girişimci Adaylarının Algıları

09.20/09.35

Ali KIRAÇ Döndü UYANIK

Prof.Dr.Emine İKİKAT TÜMER Emre ARICI

Kürşat ÇİFTÇİ Achilleas KOSTOULA Gülşah AKSOY Claudia AUSİLİA Ingrid WILHELMSEN Karin KRONIKA

Mülteci ve Sığınmacıların Girişim Kapasitelerinin Artırılmasında Eğitimin Rolü ve Önemi

09.40/09.55 Prof.Dr. A. Çiğdem KIREL Müge ÜNAL

Örgütsel Güven ve Pozitif Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki:

Üniversite Mavi Yakalı Çalışanlar Üzerinde Bir Uygulama

10.00/10.15 Öğr.Gör.Dr. Saliha EMRE DEVECİ Girişimcilerin Girişimcilik Etiği Algılarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Çalışma

TURKUAZ SALONU

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ruziye COP

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

09.00/09.15 Dr. Tuğba DELİCE AKCA

Prof. Dr. M. Şükrü AKDOĞAN Gıda İşletmelerinin Yeşil Lojistik Uygulamaları ve Lojistik Performanslarının Demografik Faktörlere Göre İncelenmesi

09.20/09.35 Öğr.Gör. Duran KURU Sanal Seyahat Deneyimindeki Duyu ve Bilgi Kalitesinin Ziyaret Niyeti

(5)

Prof. Dr. Mehmet Şükrü AKDOĞAN Üzerine Etkileri 09.40/09.55

Arş.Gör. Çağrı Selman İĞDE Dr.Öğr.Üyesi Elif KOCAGÖZ Mustafa ASLAN

Tüketicilerin Elektrikli Araç Satın Alma Niyetlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma

10.00/10.15 Dr.Öğr.Üyesi Selçuk Yasin YILDIZ

Dr.Öğr.Üyesi Selim ÇAM Hedonik Alışveriş Motivasyonlarında, Tüketici Karar Verme Göstergelerinin Konumlandırılması

KAHVERENGİ SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

09.00/09.15 Doç.Dr. Halim TATLI Yunus KALKAN

Bitcoin Sanal Para Birimi ile Sosyal Medya Haberleri Arasındaki İlişki:

Bitcoin Sentiment Analizi 09.20/09.35 Halime ÖNK

Dr.Öğr.Üyesi Oğuz SAYGIN Bitcoin, Risk İştahı, BİST 100 Endeksi İlişkisi: Türkiye Örneği 09.40/09.55

Doç.Dr. Ersin KORKMAZ

Dr.Öğr.Üyesi Turgut KARABULUT Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÜNER

Çalışma Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Regresyon Analizi ve Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle İncelenmesi

10.00/10.15

SEMİNER SALONU 1

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Merve TUNCAY

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

09.00/09.15 Doç.Dr. Aysel GÜNEY Arş.Gör. Enes ÖZCAN

Finansal Bilgi Kullanıcıları Açısından Muhasebe ve Finansın Karşılaştırılması

09.20/09.35 Doç.Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN Metaverse Muhasebe İçin Fırsat Mı? Tehdit Mi?

09.40/09.55 Ahmet Coşkun YILDIRIM Mobil Ödemeleri Sistemlerinin Kullanımını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Anket Çalışması 10.00/10.15 Arş.Gör.Dr. Tuğçe KUMRAL

Arş.Gör. Ceren Aycan GÜREL

Kontrol Odağı ile Bireysel Yatırımcıların Yatırım Kararları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

SEMİNER SALONU 2

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ömer Faruk RENÇBER

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

09.00/09.15 Doç.Dr.Öğ.Alb. Bülent YILMAZ Öğ.Tğm.

M.Serkan PASİNLİOĞLU

OBOR Projesi Kapsamında Türkiye’nin Ulaştırma ve Lojistik Altyapısının Değerlendirilmes

09.20/09.35 Pınar SERİN Tedarik Zinciri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik, Dijital Tedarik Zinciri: Web of Science Verilerine Dayalı Bibliyometrik Analiz (1998- 2022)

09.40/09.55 Nuray BÜRKEK

Doç.Dr. Mehmet KARAHAN Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

10.00/10.15 Dr.Öğr.Üyesi Zeynep ÖZGÜNER Dr.Öğr.Üyesi Mert ÖZGÜNER

Tersine Lojistik Uygulamalarının Önündeki Engellerin ve Çözüm Önerilerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi KARİYER MERKEZİ SALONU

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Canan Gamze BAL

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

09.00/09.15 Dr.Öğr.Üyesi Meryem Derya YEŞİLTAŞ

Esra AYAZ Meslek Aşkı ve Psikolojik İyi Oluşun İş Tatmini Üzerine Etkisi

09.20/09.35 Dr.Öğr.Üyesi Arzu ÖZKANAN Pandemi Döneminde Temel İhtiyaçların Artan Önemi: Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Bir Değerlendirme

09.40/09.55 Prof.Dr. A.Asuman AKDOĞAN

Öğr.Gör. A.Çiğdem ATA Örgütsel Muhalefeti İfade Etmenin Bir Yolu Olarak Mizahı Kullanma 10.00/10.15 Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU Duygusal Ahrazlık (Aleksitimi) ile Örgütsel Dedikodu Arasında İlişkisi

ve Ekileşim Var Mıdır?

10.30/11.00

KAHVE/ÇAY MOLASI

13 MAYIS 2022 CUMA IV. OTURUM / 11:

00

-12:

30

SEZAİ KARAKOÇ SALONU

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ayşenur BUYRUK AKBABA

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

11.00/11.15

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep ERGEN IŞIKLAR Prof. Dr. Muammer ZERENLER Ceren YEŞİLTUNA

Çevre Bilinci: Jenerasyon Farklılıklarına Yönelik Bir Araştırma

11.20/11.35 Doç.Dr. Hayrettin KESGİNGÖZ Arş.Gör.

Yağmur MATYAR TANIR Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin İklim Anlaşması Duyarlılığı ve Yeşil Lojistiğin Uygulanabilirliğinin Sınanması

11.40/11.55 Dr.Öğr.Üyesi Turgut KARABULUT Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÜNER

İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yöntemiyle İncelenmesi

12.10/12.15

TURKUAZ SALONU

(6)

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

11.00/11.15 Arş. Gör. Dr. Vildan GÜNEŞ Tüketim Çağında Planlı Eskitme Stratejisi: Apple Ürünlerinin İncelenmesi

11.20/11.35

Prof.Dr. Fatma DEMİRCİ OREL Arş.Gör. Abdil ARIK

İbrahim Doğan ARSLAN

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Çevrimiçi Alışverişte Risk Algıları

11.40/11.55 Yonca BAKIR Mustafa ASLAN

Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Plansız Satın Alma Davranışına Etkisi:

Covid-19 Pandemi Sürecinde Online Alışveriş Yapan Bireyler Üzerine Bir Araştırma

12.10/12.15

Dr.Öğ.Üyesi Arzu SEÇER Dr. Matteo MASOTTİ Prof.Dr. Matteo VİTTUARİ

Consumers’ Food Waste Behavior and Attitude During Covid 19 Pandemics Restrictions: insights from three metropolitan cities in Turkey KAHVERENGİ SALONU

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ersin KORKMAZ

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

11.00/11.15 Dr.Öğr.Üyesi Levent SEZAL

Öğr.Gör. Yaşar ALPTÜRK Korku Endeksi (VIX) ile Banka Endeksi (XBANK) Arasındaki İlişkinin Keşfi: Asismetrik Nedensellik Testi Uygulaması

11.20/11.35

Arş.Gör. Ecem ÖZHAN Dr.Öğr.Üyesi Fela ÖZBEY Prof.Dr. Serkan Yılmaz KANDIR

VIX Korku Endeksi ile Seçilmiş Varlık Getirileri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

11.40/11.55

Prof.Dr. Yücel AYRIÇAY Dr.Öğ.Üy. Meltem KILIÇ

Arş.Gör. Seren AYDINGÜLÜ SAKALSIZ

Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Piyasa Kapitalizasyonu ile Karbon Emisyonu Arasındaki İlişki: G20 Ülkeleri Örneği

12.10/12.15

SEMİNER SALONU 1

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Kemal EROĞLUER

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

11.00/11.15 Dr.Öğr.Üyesi Necmettin GÜL

Hamran AMIRL Sinik Çalışanlar İşten Ayrılmayı Düşünür Mü?

11.20/11.35 Arş.Gör.Dr. Tayfun ARAR

Gülşen YURDAKUL İş Yeri Mutluluğu: Öncülleri ve Sonuçları Üzerine Nitel Bir Analiz 11.40/11.55 Prof.Dr. Mustafa TAŞLIYAN

Elkhan GURBANLI

İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamalarının Psikolojik Dayanıklılık ve Örgütsel Yabancılaşma Üzerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Alan Araştırması

12.10/12.15 Elif BİLGİNOĞLU

Prof.Dr. Uğur YOZGAT Huzur Algısının Kararlılık ve Kariyer Tatmini Arasındaki İlişkideki Düzenleyici Rolü

SEMİNER SALONU 2

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Reşat KARCIOĞLU

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

11.00/11.15 Malik Ejder ÇİFTASLAN Doç.Dr. Ömer Faruk RENÇBER

Türkiye Sistemik Önemli Bankalarının Camels Bileşenleri Bakımından IDOCRIW COCOSO Modeli ile Performans Analizi

11.20/11.35 Dr.Öğr.Üyesi Gökçe MANAVGAT Entropi Tabanlı MAIRCA ve Mekansal Veri Analizi Yöntemleriyle İç Göç Kararının İncelenmesi: Türkiye Örneği

11.40/11.55 Arş.Gör. Funda Sinem KONUK Entropi Tabanlı TOPSIS Yöntemi ile Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü: Şişecam Örneği

12.10/12.15 Doç.Dr. Ayhan DEMİRCİ İşletmelerde Personel Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Tekniği Yaklaşımı: PSI Örneği

KARİYER MERKEZİ SALONU Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hatice Necla KELEŞ

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

11.00/11.15 Öğr.Gör. Hanifi KARAÇINAR Prof.Dr. Lutfiye ÖZDEMİR

Çalışanların Karanlık Liderlik ve Kayırmacılık Algılarının Presenteizm (İşte Varolamama) Üzerine Etkisi: Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

11.20/11.35 Dr.Öğr.Üyesi Arzu ÖZKANAN

Öğr.Gör.Dr. Yunus YILAN Sıradışı Olaydan Sıradışı Liderliğe: Siyasi Liderlerin Pandemi Sürecindeki Davranışları Üzerine Bir Değerlendirme

11.40/11.55 Prof.Dr. Salih YEŞİL

Ayşegül ÖZBAĞIŞ Kurumsal Körlüğün Çalışanlar Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması 12.10/12.15 Prof.Dr. Canan Gamze BAL

Gökçen AVCU Sürdürülebilirlik İçin Cinsiyet Eşitliği: BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Firmaları Üzerinde Bir Araştırma

12.30/13.30

ÖĞLEN YEMEĞİ MERKEZ YEMEKHANE / KAFETERYA

KAHRAMANMARAŞ ŞEHİR MEZKEZİ KÜLTÜREL MEKANLAR GEZİ

(7)

PROGRAMI / AKŞAM YEMEĞİ PROGRAMI

13.45/14.15.30 Toplanma Saati / Toplanma Yeri: Kongre Merkezi Önü 14.15 Hareket Saati

Gezilecek Yerler

14.30/15.15 Arkeoloji Müzesi

15.15/16.00 Kahramanmaraş Araştırma Merkezi ve Divanlı Camii

16.00/16.15 Bahtiyar Yokuşu, Fransız Konsolosluğu, Hırlakyan Konağı, Şehit Camii, Kahramanlık Tabelaları 16.15/16.45 Mutfak Müzesi

16.45/17.15 Dulkadiroğlu Konağı 17.30/18.00 Heyecan Bahçesi 18.00/18.15 Yalnız Ardıç

18.30/19.30 Germenicia Antik Kenti ve Mozaik Alanı 19.30/19.45 Akşam Yemeği İçin Hareket

20.00/21.30 AKŞAM YEMEĞİ (KERVANHAN TESİSLERİ)

14 MAYIS 2022 CUMARTESİ V. OTURUM / 09:

00

-10:

30

SEZAİ KARAKOÇ SALONU Oturum Başkanı: Prof.Dr. Lutfiye ÖZDEMİR

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

09.00/09.15

Gülbahar ELİBOL Gülesin TUT

Öğr.Gör. Emine SEVER

Örgütsel Kronizmin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde, İşe Yabancılaşmanın Aracı Rolü

09.20/09.35 Dr.Öğr.Üyesi Burcu AYDIN KÜÇÜK

Doç.Dr.Ömer Erdem KOÇAK İş Yerinde Diğerleri ile Olumlu İlişkilerimizde Olumlu Benlik Algısının Etkisi: Güvenme Eğiliminin Rolü

09.40/09.55 Prof.Dr. Hülya G. ÇEKMECELİOĞLU Arş.Gör. Jale BALKAŞ

Yönetim Politikaları ve Uygulamalarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Örgütsel İletişimin Rolü: Akademik Personel Üzerine Bir Araştırma

10.00/10.15 Bi.Uzm. Burhan ATALIK Doç.Dr. Kemal EROĞLUER

Çalışanların Esnek Çalışma Düzenlemelerine Karşı Tutumlarının İşe Adanmışlıklarına Etkisinde Örgütsel Adalet Algısının Aracı Rolü TURKUAZ SALONU

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Salih YEŞİL

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

09.00/09.15

Doç.Dr. Murat TOKSARI

Dr.Öğr.Üyesi Yavuz Sezer OĞUZHAN Dr.Öğr.Üyesi Mecbure ASLAN

Örgütsel Sadakat ve Çalışma Etiği Konularında Yayınlanmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

09.20/09.35 Dr.Öğr.Üyesi Mecbure ASLAN Psikolojik Sermayenin Film Analizi Yöntemiyle İncelenmesi 09.40/09.55 Öğr.Gör.Dr. Ebru DEMİREL

Arş.Gör.Dr. Seyhan ÖZDEMİR

Journal of Management: 1983-2021 Yılları Arası Bibliyometrik Analiz ve Haritalama

10.00/10.15 Uzm. Nursena DEMİR

Prof.Dr. Hatice Necla KELEŞ Bilişsel Esneklik Düzeyi ile Problem Çözme Becerisi İlişkisi: İstanbul İlinde Bir Araştırma

KAHVERENGİ SALONU Oturum Başkanı: Doç.Dr. Fatih KONAK

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

09.00/09.15 Doç.Dr. Mustafa KILLI Öğr.Gör.Dr. Yusuf IŞIK

Muhasebe Eğitiminin Özel Tasarım Yazılımlarla Desteklenmesine Yönelik Bir Simülasyon: İnteraktif Alıştırma Kullanımı

09.20/09.35 Arş.Gör. Musa ÖZÇELİK Arş.Gör. Aynur SÜSAY

Ekonomik Büyüme ile Kredi Hacmi, Dış Ticaret Dengesi ve Faiz Oranları Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği

09.40/09.55 Arş.Gör. Ferhat KARADEMİR

Doç.Dr. Samet EVCİ MIST Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Geçerli Mi?

10.00/10.15 Dr.Öğr.Üyesi Bilal Zafer BERİKOL Dr.Öğr.Üyesi İlker KEFE

E-Dönüşüm Sürecinde Dijital Muhasebenin Rolü SEMİNER SALONU 1

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Muammer ZERENLER

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

09.00/09.15 Arş.Gör. Çetin ÇİLDİR

Prof. Dr. H. Seçil FETTAHLIOĞLU

Bir Teorik Brikolaj Çalışması: Genişletilmiş Benlik Teorisi Bağlamında Diderot Etkisi Kavramının Entegrasyonu

09.20/09.35 Dr.Öğr.Üyesi Haydar İNCE Öğr.Gör. Derya ÖZTEMİZ

Elektronik Ticaret Yapan Firmaların Covid-19 Pandemi Döneminde Karşılaştıkları Zorlukların Araştırılması: Türkiye’de Cirosu En Yüksek 100 Firma Üzerinde Yapılan Bir Uygulama

09.40/09.55 Ahmet Tuğrul TUĞER

Jale MİNİBAŞ POUSSARD Hizmet Çalışanlarının Olumsuz Duyguları ve Adalet Algısı: Örgüt Temelli Öz Saygısı ve Duygusal Bağlılığın Tampon Etkisi

10.00/10.15 Dr.Öğr.Üyesi Bekir ÖZKAN Doç. Dr. Fatih KOÇ

Helal Sertifikalı Ürünlere Yönelik Güvenin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Çoklu Grup Analizi Çalışması

SEMİNER SALONU 2

Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. Çiğdem KIREL

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

(8)

09.00/09.15 Arş.Gör. Murat CERİT

Doç.Dr. Bilal ÇANKIR İşte Güçlenme Çalışanların İşten Ayrılma Niyetlerini Azaltır mı? Bir Araştırma

09.20/09.35 Nil MADİ

Dr.Öğr.Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK

Örgüte Yönelik Psikolojik Sahiplenme Olgusu Üzerine Nitel Bir Araştırma

09.40/09.55 Doç.Dr. Yasemin HANCIOĞLU Mustafa Onur ŞİMŞEK

Örgütsel Çatışmanın Sebepleri ve Çatışma Yönetim Stillerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

10.00/10.15 Prof.Dr. Burcu ERŞAHAN

Gülistan BAYTOK Çalışma Süresi ve Meslek Mensubu Açısından Yapılan İşin Anlamlılığı ve İşten Ayrılma Niyeti Algıları: Bir Alan Araştırması

KARİYER MERKEZİ SALONU Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mustafa TAŞLIYAN

SAAT YAZAR KONU BAŞLIĞI

09.00/09.15

Doç.Dr. Murat KOÇ Alper BALTACI Öğr.Gör.Yonca BİR

Pandemi Döneminde Tükenmişliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi ve Kıdemin Düzenleyicilik Rolü (Havacılık Sektöründe Bir Araştırma) 09.20/09.35 Prof.Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE

Ömer ÇAVUŞ Yapay Zekaya Yönelik Genel Tutumların Bireysel Yenilikçilik Üzerine Etkisi: Bir Uygulama

09.40/09.55

Dr.Öğ.Üyesi Hüseyin ASLAN Ahmet İLHAN

İbrahim Sani MERT

Hizmetkâr Liderliğin Yenilikçi İş Davranışı Üzerindeki Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracı Rolü

10.00/10.15

Dr.Öğr.Üyesi Berna TURAK KAPLAN Dr.Öğr.Üyesi Mehmet KAPLAN Prof.Dr. Adnan ÇELİK

Ekolojik Örgütsel Yenilik Performansı Nasıl Etkiliyor? Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi Araştırması

12.30/13.30

ÖĞLEN YEMEĞİ MERKEZ YEMEKHANE / KAFETERYA

13.30/15.30 MAXQDA İLE NİTEL VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ

(

ISTAR

DANIŞMANLIK TARAFINDAN VERİLECEKTİR) SEZAİ KARAKOÇ SALONU

14 MAYIS 2022 CUMARTESİ KAHRAMANMARAŞ ŞEHİR MEZKEZİ KÜLTÜREL MEKANLAR GEZİ PROGRAMI

13.30/13.45 Toplanma Saati / Toplanma Yeri: Kongre Merkezi Önü 13.45 Hareket Saati

Gezilecek Yerler

14.00/14.30 Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi 14.45/15.30 Yedigüzel Adam Edebiyat Müzesi 15.45/19.00 Ulucami ve Taş Medrese

Kapalı Çarşı Bakırcılar Çarşısı Kuyumcular Çarşısı Taş Han ve Hışırhan Serbest Zaman

15 MAYIS 2022 PAZAR 09:

00

-15:

00

KAHRAMANMARAŞ DOĞA GEZİSİ PROGRAMI

08.30 Toplanma Saati / Toplanma Yeri:

Misafirlerin Alınması ve Buluşma Noktası Olan Ramada Otele Doğru Hareket

Kongre sayfasında belirlenmiş olan otellerde kalan misafirlerimiz için ring servisler oluşturulmuştur.

Servis saatlerine titizlikle riayet edilmesi rica olunur.

09.00 RAMADA OTEL ÖNÜ (Tüm otobüslerin buluşma noktasıdır) 09.15 Hareket Saati

Gezilecek Yerler

10.00/12.00 Başkonuş Yaylası ve Doğa Yürüyüşü 12.15 Toplanma ve Hareket Saati

12.15/13.00 Başkonuş Yaylasından EXPO Fuar Alanına Yolculuk 13.00/14.00 EXPO Fuar Alanı Gezisi

14.00/15.00 ÖĞLE YEMEĞİ

15.00 SERBEST ZAMAN

LÜTFEN HERHANGİ BİR SORUN ANINDA BİZLERLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

KONGRE MERKEZİNDEN SORUMLU HOCALARIMIZ Prof.Dr. İsmail BAKAN GSM: 0 505 268 56 23 Prof.Dr. Burcu ERŞAHAN GSM: 0 530 642 84 60 KATILIMCI KAYITLARINDAN SORUMLU HOCALARIMIZ Arş.Gör. Seren AYDINGÜLÜ GSM: 0 551 419 77 38

(9)

Arş.Gör. Kevser ÖZYAŞAR GSM: 0 544 597 26 05 OTURUM ve SERTİFİKALARDAN SORUMLU HOCALARIMIZ Prof.Dr. Salih YEŞİL GSM: 0 533 610 49 98 Prof.Dr. H. Seçil FETTAHLIOĞLU GSM: 0 505 228 38 88 Prof. Dr. Canan Gamze BAL GSM:0505 417 33 88 Dr.Öğr.Üyesi Melih EYİTMİŞ GSM: 0 505 550 22 19 Öğr. Gör. Dilek EKER GSM: 0 544 235 12 46 ONLİNE OTURUM ve SERTİFİKALARDAN SORUMLU HOCAMIZ Dr.Öğr.Üyesi Elif KOCAGÖZ GSM: 0 530 604 16 46

KONAKLAMA, ULAŞIM, GEZİ ve GALA YEMEĞİ SORUMLU HOCALARIMIZ Prof.Dr. Mustafa TAŞLIYAN GSM: 0 542 294 78 20

Hamran AMIRLI GSM: 0 553 521 43 80

KONGRE SONRASI YAYIN OLANAKLARINDAN SORUMLU HOCALARIMIZ Prof.Dr. Ali Çağlar ÇAKMAK GSM: 0 533 371 89 74

Dr.Öğr.Üyesi Abdullah ÖZÇİL GSM: 0 507 915 11 99 Arş.Gör.Dr. Ahmet AKGEMCİ GSM: 0 538 646 94 95

Servis Güzergahı

11-12-13-14 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenli olarak havaalanından başlamak üzere aşağıdaki güzergâh düzeninde servisler kaldırılacaktır. Servis saatleri 11:00/13:45/17:45’tir.

Havaalanı-KSÜ Konukevi (Erguvan Konukevi)- Arsan Otel- Sahra (Saffron) Otel- Kahramanmaraş

Öğretmenevi- Mado Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli- Ramada Plaza By

Wyndham

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :