• Sonuç bulunamadı

KÖPEK GENÇLİK KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞI HASTALIĞI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KÖPEK GENÇLİK KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞI HASTALIĞI"

Copied!
30
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

KÖPEK GENÇLİK KÖPEK GENÇLİK

HASTALIĞI HASTALIĞI

DISTEMPER

DISTEMPER

(2)

 Köpek ve diğer karnivorların çok bulaşıcı, Köpek ve diğer karnivorların çok bulaşıcı, akut veya subakut seyirli iki fazlı bir

akut veya subakut seyirli iki fazlı bir ateş yüklemesi gösteren Leukopeni, ateş yüklemesi gösteren Leukopeni,

Gastrointestinal ve solunum sistemi ile Gastrointestinal ve solunum sistemi ile

MSS semptomları ile karekterize viral MSS semptomları ile karekterize viral

bir hastalıktır.

bir hastalıktır.

 Kültür ırklar yerli ırklara nazaran daha Kültür ırklar yerli ırklara nazaran daha hassastır.

hassastır.

(3)

ETİYOLOJİ-1 ETİYOLOJİ-1

 Paramyxoviridae– Morbillivirus Paramyxoviridae– Morbillivirus

 RNA RNA

 Zarlı Zarlı

 Eter ve Kloroforma hassas Eter ve Kloroforma hassas

 HA HA

 Diğer tüm morbilliviruslar ile yakın Diğer tüm morbilliviruslar ile yakın antijenik ilişki içerisindedir.

antijenik ilişki içerisindedir.

 Serolojik olarak tek tiptir. Serolojik olarak tek tiptir.

(4)

ETİYOLOJİ-2 ETİYOLOJİ-2

 Deneme hayvanı olarak Köpek yavrusu, Deneme hayvanı olarak Köpek yavrusu, vizon ve Gelincikler

vizon ve Gelincikler

 ETY sının CAM’ında ürer. ETY sının CAM’ında ürer.

 Doku Kültürü olarak Vero, MDCK ve Doku Kültürü olarak Vero, MDCK ve

Köpek Böbrek Hücre kültürlerinde CPE Köpek Böbrek Hücre kültürlerinde CPE

yaparak ve Dev Hücresi oluşturarak yaparak ve Dev Hücresi oluşturarak

ürer.

ürer.

 Dezenfeksiyonda, %2 NaOH, %0,01 Dezenfeksiyonda, %2 NaOH, %0,01 Formol ve %1 Lizol kullanılır.

Formol ve %1 Lizol kullanılır.

(5)

EPİZOOTİYOLOJİ EPİZOOTİYOLOJİ

Enfeksiyon spektrumunda Canidea (Köpek, Kurt, Enfeksiyon spektrumunda Canidea (Köpek, Kurt, Tilki,Çakal), Mustelidae (Gelincik,Vizon, Sansar ve Tilki,Çakal), Mustelidae (Gelincik,Vizon, Sansar ve

Kokarca), Procyanidae (Rakun, Panda), Felidae (Aslan, Kokarca), Procyanidae (Rakun, Panda), Felidae (Aslan,

Kara panter) ve Phocidae (den.asl.)vardır.

Kara panter) ve Phocidae (den.asl.)vardır.

Direkt ve İndirekt temas yoluyla yayılır. Direkt ve İndirekt temas yoluyla yayılır.

– Direkt olarak, Burun Akıntısı, Gözyaşı Akıntısı, Salya , İdrar Direkt olarak, Burun Akıntısı, Gözyaşı Akıntısı, Salya , İdrar ve gaita ile temas ve damlacık yoluyla yayılır. Virus akıntılarda ve gaita ile temas ve damlacık yoluyla yayılır. Virus akıntılarda 20 dakika enfeksiyozitesini koruyabilir.

20 dakika enfeksiyozitesini koruyabilir.

– İndirekt olarak, Enfekte yem ve Enfekte malzemelerle İndirekt olarak, Enfekte yem ve Enfekte malzemelerle bulaşır.

bulaşır.

(6)
(7)

Hangi hayvanlar risk altındadır?

Hangi hayvanlar risk altındadır?

3-6 aylık yavrular. 3-6 aylık yavrular.

Karışık ırklar, Karışık ırklar,

– Greyhound’ların en duyarlı ırk olduğu tespit edilmiştir Greyhound’ların en duyarlı ırk olduğu tespit edilmiştir (ırk predispozisyonu).

(ırk predispozisyonu).

Aşılanmamış veya doğru aşılanmamış hayvanlar, Aşılanmamış veya doğru aşılanmamış hayvanlar,

Immunsuprese hayvanlar (T-hücre yetersizliği Immunsuprese hayvanlar (T-hücre yetersizliği olan bireyler),

olan bireyler),

Enfekte köpeğe temas eden hayvanlar. Enfekte köpeğe temas eden hayvanlar.

PATOGENEZ VE PATOLOJİ-1

PATOGENEZ VE PATOLOJİ-1

(8)

PATOGENEZ VE PATOLOJİ-2 PATOGENEZ VE PATOLOJİ-2

Virus oral ve aerogen yola alınıp, Tonsilla ve Virus oral ve aerogen yola alınıp, Tonsilla ve Bronş epitellerinde çoğalır Viremi safhası Bronş epitellerinde çoğalır Viremi safhası

ile birlikte bütün organlara yayılır.

ile birlikte bütün organlara yayılır.

Dalak, Timus,K.İliği,Lenf Bezleri, Dalak, Timus,K.İliği,Lenf Bezleri,

karaciğer,barsaklar ve Baş dokularında karaciğer,barsaklar ve Baş dokularında

virus tesbit edilir.

virus tesbit edilir.

Virusun beyne ulaşması ile ölüm oluşur. Virusun beyne ulaşması ile ölüm oluşur.

Epitel hücrelerdeki inkluzyon cisimciği Epitel hücrelerdeki inkluzyon cisimciği gelişimleri patognomonik!

gelişimleri patognomonik!

(9)
(10)
(11)

Sistemik Hastalık:

Çoğunlukla etkenin alınmasını takip eden 8-14. günden

itibaren soğuk algınlığı benzeri semptomlarla başlar. Oluşum sıklığı sırasına göre etkilenen hayvanlarda; pnömoni,

konjuktivitis, koyu nasal akıntı, ishal, öksürük ve kusma ile karakterizedir. Tespit edilebilecek diğer bulgular letarji, büyümüş lenf yumruları, kilo kaybı, iştahsızlık.

Sistemik hastalık bazen diğer hastalık formları tarafından takip edilebilir;

- MSS Hastalığı - Okuler Hastalık - Deri Hastalığı - Fötal hastalık

KLİNİK SEMPTOMLAR-1

KLİNİK SEMPTOMLAR-1

(12)

Klinik Semptomlar-2

Klinik Semptomlar-2

(13)
(14)

OLGU 23

OLGU 8

OLGU 10

(15)
(16)

Klinik Semptomlar-3 Klinik Semptomlar-3

-MSS Hastalığı;

Zayıflık ve inkoordinasyon, baş eğilmesi, daireler çizerek yürüme, başı bir yere dayama, göz küresinin hızlı hareketleri, abartılı bacak hareketleri, yüz ve kafada duyarlılık kaybı, paraliz, depresyon, körlük, kas veya kas gruplarında seğirme, salivasyon, çiğneme hareketleri.

Bu belirtiler sistemik hastalıktan sonra 21. güne kadar devam edebilir. Hastalık progresif olarak kötüleşir ve prognoz iyi değildir.

ÖNEMLİ MSS hastalığının % 30 u sistemik belirtiler olmaksızın meydana gelir.

(17)

Klinik Semptomlar-4

Klinik Semptomlar-4

(18)

Klinik Semptomlar-5 Klinik Semptomlar-5

Başı dayama ihtiyacı

Başı dayama ihtiyacı Titreme ve kramplarTitreme ve kramplar

(19)

-Okuler Hastalık

inflamasyon (kızarıklık, ağrı, şişme, fonksiyon kaybı),

körlük,

genişlemiş pupiller,

kornea kuruması,

akıntı

Klinik Semptomlar-6

Klinik Semptomlar-6

(20)

-Deri Hastalığı (Hard Pad Disease)

Burun ucu ve ayak tabanlarında kalınlaşma ile karakterize patolojik durum

-Fötal hastalık

Gebe hayvanlar, abort yapabilir veya CDV ile enfekte yavru doğurabilir. Bu yavrularda MSS semptomları izlenebilir.

Klinik Semptomlar-7

Klinik Semptomlar-7

(21)
(22)
(23)
(24)

OLGU 28

(25)
(26)
(27)

DIAGNOSIS - TANI DIAGNOSIS - TANI

Laboratuvar bulguları Laboratuvar bulguları , , Hematoloji

Hematoloji   Lenfopeni, nötropeni, sola kayma Lenfopeni, nötropeni, sola kayma Histopatoloji

Histopatoloji   Epitel hücrelerdeki ink. cis. tespiti Epitel hücrelerdeki ink. cis. tespiti PATOGNOMİK!!

PATOGNOMİK!!

Seroloji Seroloji

IgM ve IgG yanıtlarının kontrolü (Dot-ELISA, SN) IgM ve IgG yanıtlarının kontrolü (Dot-ELISA, SN)

Viroloji Viroloji

Virus izolasyonu (göz ve nasal sürüntü, sitratlı kan, Virus izolasyonu (göz ve nasal sürüntü, sitratlı kan,

dışkı, otopside doku örneği) dışkı, otopside doku örneği)

RT-PCR

RT-PCR

(28)

AYIRICI TANI AYIRICI TANI

LeptospirosisLeptospirosis

Leptospira interrogans

Leptospira interrogans Sarılık, nefritis.Sarılık, nefritis.

Infectious canine hepatitis (ICH)Infectious canine hepatitis (ICH)

Geç dönemlerdeki beyin stem hemorajilerine bağlı nörolojik Geç dönemlerdeki beyin stem hemorajilerine bağlı nörolojik

bulguları ile karışır.

bulguları ile karışır.

Kuduz (Rabies)Kuduz (Rabies)

Isırma ile bulaşır, ascendens paraliz, fobik veya agresif Isırma ile bulaşır, ascendens paraliz, fobik veya agresif

hayvanlar.

hayvanlar.

Kene Ateşi (RMTF)Kene Ateşi (RMTF) Rickettsia rickettsii

Rickettsia rickettsii  Lenadenopati, trombositopen, Lenadenopati, trombositopen, splenomegali.

splenomegali.

Kurşun ZehirlenmesiKurşun Zehirlenmesi

Kusma, abdominal ağrı, ishal.

Kusma, abdominal ağrı, ishal.

(29)

TEDAVİ - KONTROL TEDAVİ - KONTROL

TEDAVİTEDAVİ

Antibiyotik

Antibiyotik  sol. ve sind. kanalını bakteriyel enf. dan sol. ve sind. kanalını bakteriyel enf. dan korunmak için

korunmak için Antikonvulzan

Antikonvulzan  MSS semptomlarını hafifletmek için. MSS semptomlarını hafifletmek için.

Glukokortikoid

Glukokortikoid  Sistemik hastalık tablosu olmayan MSS Sistemik hastalık tablosu olmayan MSS hastalıklarında

hastalıklarında

KORUNMAKORUNMA

Attenüe canlı aşılar ile aşılama (8., 11. ve 14. haftalarda) Attenüe canlı aşılar ile aşılama (8., 11. ve 14. haftalarda)

Senelik tekrar.

Senelik tekrar.

Şüpheli hayvanlardan uzak durma.

Şüpheli hayvanlardan uzak durma.

(30)

Araştırma genelinde olgularda öne çıkan klinik tablonun; şiddetli bir solunum Araştırma genelinde olgularda öne çıkan klinik tablonun; şiddetli bir solunum sistemi enfeksiyonu ile beraber veya takip eden dönemde gelişen sinir sistemi sistemi enfeksiyonu ile beraber veya takip eden dönemde gelişen sinir sistemi enfeksiyonu ile karakterize olduğu

enfeksiyonu ile karakterize olduğu

CD’ ye özellikle 0 -6 aylık hayvanların daha duyarlı olduğu CD’ ye özellikle 0 -6 aylık hayvanların daha duyarlı olduğu

Sahada sirküle eden virusun aşı viruslarından farklılık gösterdiğiSahada sirküle eden virusun aşı viruslarından farklılık gösterdiği

Araştırma genelinde aşı virusunun reaktivasyonuna bağlı bir CD enfeksiyonunun Araştırma genelinde aşı virusunun reaktivasyonuna bağlı bir CD enfeksiyonunun gelişiminin olmadığı, olgularda saptanan enfeksiyonun sirkülasyondaki saha

gelişiminin olmadığı, olgularda saptanan enfeksiyonun sirkülasyondaki saha virusları tarafından oluşturulduğu

virusları tarafından oluşturulduğu

Saha viruslarının H proteini kodlayan gen bölgelerinin filogenetik düzeyde Saha viruslarının H proteini kodlayan gen bölgelerinin filogenetik düzeyde birbirleri ile çok yakın oldukları ve tüm yerel suşların daha önceki izolatları birbirleri ile çok yakın oldukları ve tüm yerel suşların daha önceki izolatları da içine alacak şekilde ayrı bir grup oluşturduğu, vahşi tip CD suşları

da içine alacak şekilde ayrı bir grup oluşturduğu, vahşi tip CD suşları arasında diğer suşlara oranla Kuzey ve Doğu Avrupa grubu suşlara daha arasında diğer suşlara oranla Kuzey ve Doğu Avrupa grubu suşlara daha yüksek düzeyde benzer genetik yakınlık gösterdiği

yüksek düzeyde benzer genetik yakınlık gösterdiği

CD insidansının artmasında saha izolatlarının genetik yapısındaki değişimlerin ve CD insidansının artmasında saha izolatlarının genetik yapısındaki değişimlerin ve aşılamalardaki uygulama hatalarının en önemli etkenler olduğu sonucuna varılmıştır aşılamalardaki uygulama hatalarının en önemli etkenler olduğu sonucuna varılmıştır

Sonuç

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

Bunlardan mürekkep olan kelimât-ı ilâhiye ve esmâ-i hüsnanın tesir ve ruhaniyetinden ehl-i simya istifade ederek tasarrufta bulunmak iddiasındadırlar.” (Levend 1984:

Ek olarak, renk odaklı olarak gelen VP2468, EBU ve Rec709, kalibre edilmiş renk düzeltmesi, 14-bit 3D LUT, 5 gamma ayarları ve 6 renk ekseni olmak üzere farklı renk ayarı yapmanıza

Çalışan sayısı verilerine göre bölgede Mobilya İmalatı, Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (makine ve teçhizat hariç), Gıda Ürünleri İmalatı, Tekstil

İsbât-ı vâcib risâleleri ilm-i kelâmın tarihi açısından “cem ve tahkîk dönemi” 24 olarak ifade edilen ve hicrî VIII. yüzyılda başlayıp yaklaşık sekiz yüzyıl süren

Sonuç olarak hastanemizde 0-2 yaş arasında alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile yatırılan olgularda literatürle uyumlu olarak yüksek oranda (%35) RSV enfeksiyonu

ve katı yağların imalatı 10.5-Süt ürünleri imalatı 22.2-Plastik ürünlerin imalatı 20.1-Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik

Yukarıdaki örneklerde yer alan baş yirge ķoy - ile rek ʿ at ķıl- birleşik fiilleri kaynak kavram olup bu kavramlar aracılığıyla kastedilen hedef kavram