Avdelning 56 Nyfödda

Tam metin

(1)

Hur vi gör för att hålla MRSA på rummet!

Avdelning 56

Nyfödda

Lotta Furberg Karin Norlén

(2)
(3)

Vad är MRSA?

Staphylococcus aureus är en vanlig bakterie som finns hos många friska personer, vanligast i främre delen av näsöppningen och ibland på huden.

Vanligast är att den orsakar hudinfektioner, men kan orsaka svårare infektioner.

MRSA-bakterien kan inte behandlas med de vanligaste antibiotikasorterna och många av stammarna är dessutom resistenta mot andra antibiotikagrupper.

I många delar av världen är bakterien vanligt förkommande.

I Sverige är andelen fortfarande låg men det har skett en ökning senaste åren.

Bakterien har en förmåga att överleva länge i omgivande miljö.

Smittspridningen sker oftast via direkt eller indirekt kontaktsmitta.

Smittspridning i vården sker främst via förorenade händer, kläder, föremål och utrustning. Både patienter och personal kan smittas.

(4)

Hygienrutin ESBL och MRSA avd 56

Patienter som kommer från annat sjukhus screenas mot ESBL och MRSA och vårdas på enkelsal fram till provsvar kommit.

Föräldrarna informeras om noggrann handhygien med handsprit som

gnuggas in tills spriten har torkat. Föräldrarna behöver inte ha handskar vid blöjbyte annat än om barnet har ESBL. Har barnet ESBL skall även

föräldrarna använda handskar vid blöjbyte.

Föräldrarna får äta i föräldrarummet, använda toaletter på avdelningen men skall informeras om kravet på handhygien med noggrann desinfektion med handsprit.

Personal skall alltid arbeta efter de basala hygienrutiner som gäller och alltid använda handskar vid blöjbyte av alla barn .

Vid patientnära vård används förkläde eller rock med lång ärm.

(5)

Hygienregler vid MRSA

Sopor – Påsen skall förslutas och kastas i svart säck på rummet som sedan försluts ordentligt på rummet och slängs direkt.

Tvätt – Personlig tvätt kan tvättas i gemensam tvättstuga, tvätten skall samlas i påse och bäras ner försluten till tvättstugan och sedan tvättas.

Varsam hantering av smutsig tvätt för att undvika att det dammar eller vidrör andra ytor.

Påsen som tvätten forslats i skall slängas direkt och ny påse tas för den rena tvätten.

Tvätt till Textilia – Samlas på rummet i tvättsäck, försluts och personal tar ut tvätten.

Toa – Vid användning av gemensam toalett skall toaletten och ytor som handfat och handtag desinficeras med Ethanol dukar eller desinfiction 45+ efter toalettbesök.

Disk – Skall samlas på rummet och personalen diskar.

Mat – Personal värmer och serverar inne på salen.

Vistelse – Om syskon skall vistas på avdelningen skall dom vistas på rummet.

(6)
(7)
(8)
(9)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :