Monica Carlsson och Mattias Karlsson, rapport AER Generalförsamling 16-18 maj 2013

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

24 MAJ 2013

1

Monica Carlsson och Mattias Karlsson, rapport AER Generalförsamling

16-18 maj 2013

Vid årsmötet valdes landstingsrådet Monica Carlsson till vice-president med särskilt ansvar för jämlikhetsfrågor. Mattias Karlsson valdes som

representant för de svenska medlemsregionerna i AER:s styrelse.

Valet av ny president för AER, Hande Özsan Bozatli, var historiskt. Hon blir den första turkiska presidenten i en europeisk regional politisk organisation.

En viktig markering av öppenhet och av att AER omfattar fler regioner än de som finns i medlemsländerna i EU.

De övriga vicepresidenterna är Roy Perry, regionstyrelsens ordförande i Hampshire, Storbritannien som får ansvar för institutionella frågor, Magnus Berntsson, regionstyrelseledamot i Västra Götaland som blir kassör samt Vasco Cordeiro, Azorernas president och Jean-Claude Gayssot,

vicepresident i Languedoc Roussillon, Frankrike.

I anslutning till de politiska församlingarna hölls en konferens kring krisens Europa där det antog 10 rekommendationer kring vad en region kan göra för att komma ur finanskrisen. Monica Carlsson höll ett tal där hon lyfte vikten av att se hur krisen slår olika mot män och kvinnor.

Under generalförsamlingen antog AER politiska rapporter om elektriska bilar och indikatorer för att möta regioners framgång. Norrbotten har varit aktiva i rapporten vars syfte var att lyfta vikten av att underlätta för elbilar.

Monica Carlsson och Mattias Karlsson

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :